Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIX. МАРАЗМИ, НОВИНИ СТАТИСТИКИ

ІСНУЄ ДВІ ФОРМИ ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ ТА МЕРЕЖІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: ОКРЕМО ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ - ОКРЕМО ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ

Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України від 17.09.92 р. №2614-XII "Про державну статистику" склад, обсяги та методологія розрахунків показників, адреси і строки подання статистичної інформації, зазначені у звітно-статистичній документації, є обов'язковими для всіх респондентів і не можуть бути змінені без відповідного дозволу органів державної статистики.

Однак на практиці є винятки коли в залежності від виду респондента він подає щодо того і самого предмету статистичного дослідження різні форми державних статистичних спостережень. Зокрема такий випадок виявлено щодо форми N 7-торг "Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства (затверджено Наказом Державного комітету статистики України від 27 вересня 2004 року N 531 ) і форми державного статистичного спостереження "Обстеження мережі роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що належить фізичним особам - підприємцям" (затверджено Наказом Державного комітету статистики України від 14 січня 2005 року N 12 ). Таким чином один і той самий об’єкт (мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства) досліджується двома формами звітності. Навіщо плутати людей і витрачати папір на додаткові бланки ? Невже ресторан чи магазин, що належить підприємцю відрізняється від магазину, що належить підприємству ?

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 вересня 2004 року N 531

Про затвердження форм державних статистичних спостережень із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" з метою удосконалення державних статистичних спостережень із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства наказую:

1 Затвердити форми державних статистичних спостережень із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (додаються) та ввести їх у дію:

1.1 Річні - зі звіту за 2004 рік:

N 7-торг "Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства";

N 12-торг "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них";

1.2 Періодичні - зі звіту за січень 2005 року:

N 1-торг "Звіт про товарооборот", місячна;

N 3-торг "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства", квартальна, річна;

1.3 Вибіркового обстеження продажу сільгосппродуктів на міських ринках - зі звіту за січень 2005 року:

N А "Бланк обліку продажу сільгосппродуктів і худоби на міських ринках", місячна;

N 3 "Блокнот обліку розмірів продажу сільгосппродуктів на міському ринку", місячна;

2 Поширити затверджені пунктом 1 цього наказу форми державних статистичних спостережень на всіх юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, які займаються відповідним видом діяльності, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання; форму N 12-торг поширити також на фізичних осіб - підприємців, які мають ринки.

3 Департаменту статистики торгівлі (Пепелова Г. С.):

3.1 Передати Адміністративно-господарському департаменту оригінали бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених пунктом 1 цього наказу, для виготовлення.

3.2 Здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою даних державних статистичних спостережень за зазначеними формами.

4 Адміністративно-господарському департаменту (Сенкевич-Давидець Н. М.) забезпечити закупівлю послуг з виготовлення бланків затверджених форм державних статистичних спостережень, контроль за своєчасним їх виготовленням та розсилкою на адресу Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі.

5 Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Глущенко М. А., Кучіна І. Ю.) забезпечити розрахунки за виготовлення та доставку бланків форм, перелік яких затверджено пунктом 1 цього наказу.

6 ГМУС у м. Києві (Сидоренко М. М.) здійснювати збирання та розробку даних затверджених форм державних статистичних спостережень, одержаних від Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі у строки, що визначені Планом державних статистичних спостережень.

7 Начальникам Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі забезпечити в установленому порядку збирання, розробку та подання ГМУС у м. Києві звітів у строки, що визначені Планом державних статистичних спостережень.

8 Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від 03.07.2003 р. N 202 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень із статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства".

9 Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 


Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 січня 2005 року N 12

Про затвердження форми державного статистичного спостереження "Обстеження мережі роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що належить фізичним особам - підприємцям" та Інструкції працівника органів державної статистики щодо її заповнення

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" з метою одержання інформації про наявність, місцерозташування, види та спеціалізацію об'єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, які знаходяться у володінні, оренді, користуванні або розпорядженні фізичних осіб - підприємців, а також про обсяги продажу ними споживчих товарів наказую:

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження "Обстеження мережі роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що належить фізичним особам - підприємцям" та Інструкцію щодо її заповнення, які додаються.

2. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А. О.):

2.1. Передати адміністративно-господарському департаменту (Сенкевич-Давидець Н. М.) оригінали бланку форми державного статистичного спостереження та Інструкції працівника органів державної статистики щодо її заповнення, затверджених пунктом 1 цього наказу.

2.2. Здійснювати методологічне та організаційне керівництво збиранням та розробкою даних обстеження мережі роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що належить фізичним особам - підприємцям, за формою, затвердженою пунктом 1 цього наказу.

3. Адміністративно-господарському департаменту (Сенкевич-Давидець Н. М.) у триденний термін після затвердження кошторису центрального апарату Держкомстату на 2005 рік за бюджетною програмою 3001020 "Статистичні спостереження та переписи" забезпечити закупівлю послуг з виготовлення бланків форми державного статистичного спостереження та Інструкції, затверджених пунктом 1 цього наказу, контроль за своєчасним їх виготовленням та розсилкою на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі.

4. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Попроцька О. С.) забезпечити розрахунки за виготовлення та доставку бланків форми державного статистичного спостереження та Інструкції, які затверджені пунктом 1 цього наказу.

5. ГМУС у м. Києві (Сидоренко М. М.) здійснювати збирання та розробку даних затвердженої форми державного статистичного спостереження, одержаних від головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі у строки, що визначені Планом державних статистичних спостережень на 2005 рік.

6. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики у м. Севастополі забезпечити в установленому порядку збирання, розробку та подання ГМУС у м. Києві матеріалів обстеження у строки, що визначені Планом державних статистичних спостережень на 2005 рік.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головка В. А.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 

___________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/stat/29_3.html 


Попередня статтяНаступна стаття
Notice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"