Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIX. МАРАЗМИ, НОВИНИ СТАТИСТИКИ

ПОСАДИ “ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР” НАРАЗІ НЕМАЄ

Чи можна внести до трудової книжки запис про прийняття на роботу на посаду генерального або виконавчого директора, якщо в Класифікаторі професій відсутні зазначеняі посади?

В Класифікаторі професій, який затверджено наказом  Державним  комітетом  з  питань  технічногорегулювання та споживчої політики України від 13.06.03  N105, на сьогоднішній день не передбачено професійної назви роботи „виконавчий директор”, однак Мінпраці передбачає включити таку назву в Класифікатор. Мінпраці оминув питання відповідальності за внесення запису „виконавчий директор” до трудової книжки. Та раніше він роз’яснив (лист від 07.08.2000 г. N 18-3105), що такі дії посадовій особі загрожуе адмінвідповідальність за ст.41 КпАП у вигляді штрафу від 15 до 50 НМДГ (255 – 850 грн.) як за ”порушення вимог законодавства про працю”.

Але оформлення працівників за посадою „виконавчий директор”, на нашу думку, можливе. В додатку А Класифікатора за кодом 1210.1 передбачена професійна назва „Директор (другой руководитель) предприятия, учреждения, организации физкультурно-спортивной направленности”. Як зазначено у вступній частині класифікатора „от названий, указанных в приложениях А и Б, могут образовываться производные названия работ и должностей, добавлением уточняющих слов (ведущий, главный, младший, сменный, горный, третий и др.)”. На підставі цього можемо стверджувати, що закріплення у штатному розкладі підприємства такої посади як виконавчий директор та внесення у трудову книжку запису про прийняття на вказану посаду не суперечить чинному законодавству.

Максим ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ

 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.01.2005 р. N 06-4/3

Щодо посади "виконавчий директор" та визначення діянь, які відносяться до грубих порушень законодавства про працю

На <...> лист Юридичне управління Міністерства праці та соціальної політики в межах своєї компетенції повідомляє таке.

Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. N 58 (зі змінами), записи до трудової книжки про назву роботи, професії (посади), на яку прийнятий працівник, виконуються відповідно до професійних назв робіт, зазначених у Класифікаторі професій ДК 003-95.

Проектом Зміни N 6 до чинного Класифікатора професій ДК 003-95 внесено нову професійну назву роботи "Директор виконавчий" за кодом Класифікатора 1210.1. Зазначений проект перебуває на розгляді та затвердженні Держспоживстандарту України.

Одночасно зазначаємо, що під іншим грубим порушенням законодавства про працю слід розуміти будь-яке інше, крім незаконного звільнення працівника з роботи, порушення законодавства про працю, яке істотним чином порушило чи могло порушити право громадянина на працю. Це може бути: невидання наказу про звільнення та/або невидача трудової книжки особі, яка хоче звільнитися з роботи в установленому законом порядку; незаконне переведення на іншу роботу чи істотна зміна умов праці; ненадання щорічної чи додаткової відпустки або систематичне ненадання вихідних днів або перерви для відпочинку і харчування; незаконне притягнення працівника до матеріальної відповідальності; порушення порядку розгляду трудових спорів.

 

Начальник Юридичного управління 

І. Тубелець 


Надруковано:
"Галицькі контракти - Дебет-Кредит",
N 9, 28 лютого 2005 р.

 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

N 18-3105 від 07.08.2000

м.Київ

 

Министерство труда и социальной политики Украины разъясняет.

1. Соответствует ли действующему законодательству прием на работу по трудовому договору (контракту) работников по следующим профессиям: “офис-менеджер”, “менеджер по работе с персоналом”, “менеджер по продажам”, “менеджер по связям с общественностью"?

Согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях, утвержденной приказом Минтруда, Минюста и Минсоцзащиты Украины от 29.07.93 N 58 (с изменениями, внесенными приказом от 26.03.96 N 29, записи в трудовую книжку о названии работы, профессии или должности, на которую принят работник, выполняются в соответствии с названиями профессий и должностей, указанных в Классификаторе профессий.

В соответствии  с  положением Государственного классификатора Украины  "Классификатор  профессий  ДК  003-95"  (вводная  часть),  утвержденного  и введенного  в действие приказом Госстандарта Украины от 27.07.95 N 257, на предприятиях, в учреждениях и организациях записи о работе вносятся  в  установленном  порядке  в  трудовые книжки работников согласно профессиональным названиям, указанным в приложениях "А" и

"Б".

С учетом того что профессии “офис-менеджер”, “менеджер по работе с персоналом”, “менеджер по продажам”, “менеджер по связям с общественностью” не предусмотрены действующим Классификатором профессий ДК 003-95, записи указанных профессий в трудовую книжку не осуществляются.

2. Какая ответственность предусмотрена действующим законодательством за прием на работу по указанным профессиям (либо другим профессиям, не предусмотренным действующим законодательством)?

   Статьей 41   Кодекса   Украины   об   административных правонарушениях  (  80731-10  )  предусмотрена  административная ответственность.

 Нарушение требований законодательства о труде — влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, которым предоставлено право приема на работу, граждан — собственников предприятий или уполномоченных ими лиц от пяти до десяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

3. Как вносятся исправления в трудовую книжку в случае осуществления записи в нее профессии с нарушением требований Классификатора профессий ДК 003-95?

Необходимо привести в соответствие с законодательством (Классификатором профессий ДК 003-95) приказ (о приеме на работу по определенной профессии) и запись в трудовой книжке.

   То есть должен быть издан приказ о внесении изменений в п.__приказа  от  __.__.__  N  ___  с  учетом  перечня  профессий, предусмотренных Классификатором профессий ДК 003-95.

    При внесении  изменений  в  трудовую  книжку  необходимо руководствоваться  п.  2.6,  2.8,  2.9,  2.10 Инструкции о порядке ведения  трудовых  книжек  на  предприятиях,  в  учреждениях  и организациях,   утвержденной  приказом  Минтруда,  Минюста  и Минсоцзащиты  Украины  от  29 июля 1993 года N 58 и зарегистрированной  в Министерстве юстиции Украины 17 августа 1993 года за N 110.

   В пункте  2.10 вышеуказанной Инструкции определен технический порядок внесения изменений в трудовую книжку.

 4. Какие профессии согласно Классификатору профессий ДК 003-35 соответствуют профессиям “офис-менеджер”, “менеджер по работе с персоналом”, “менеджер по продажам”, “менеджер по связям с общественностью"?

В соответствии с определением (словарь “Деловой человек”. - Москва, “Экономика”, 1992 г.) термин “менеджер" — профессиональный управляющий, генеральный (исполнительный) директор предприятия, президент или член дирекции (правления), руководитель отдела или других подразделений концернов, трестов, синдикатов и т.п.

В соответствии с действующим Классификатором профессий ДК

003-95 с изменениями и дополнениями к нему предложенные профессии: “менеджер по работе с персоналом” можно назвать как: начальник отдела кадров, инженер по подготовке кадров и т.п.; “менеджер по продажам" — как директор коммерческий, специалист-аналитик по исследованию товарного рынка, специалист по методам расширения рынка сбыта; “менеджер по связям с общественностью" — как специалист по связям с общественностью и прессой, начальник прессцентра и т.п., “офис-менеджер" — как главный администратор, администратор зала, референт руководителя и т.п.

Также сообщаем, что на действующие профессии разработаны квалификационные характеристики, которые содержатся в Справочнике квалификационных характеристик профессий работников (выпуск 1, 65, 87). Выпуски Справочника можно приобрести в Центре продуктивности Министерства труда и социальной политики по адресу: 84333 Донецкая обл., г. Краматорск, ул. Румянцева, 4. Телефон для справок (06264) 6-43-40.

Заместитель Министра                                                    И.Кравчук

 "Бухгалтерская газета", N 47, 20 ноября 2000 г.

 

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/stat/29_2.html 


Попередня статтяНаступна стаття
Notice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Коментарі

10.03.2011 16:31, Надежда
Пропрацювала в органах місцевого самоврядування 16 років, перед звільненням виявилося, що у трудовій книжці відсутня запис про прийняття Присяги працівника органів місцевого самоврядування, ен можу добится у кервника здіснення виправлень. допоможить
Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"