Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIX. МАРАЗМИ, НОВИНИ СТАТИСТИКИ

Для торговців ювелірними виробами Мінфін без Держкомстату затвердив шалену форму квартальної звітності, яка містить 60 (!) показників, в т.ч. і щодо комерційної таємниці

Наказом від 07.07.2008 р.№ 894 “Про затвердження форми звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням та порядку його складання” (зареєстровано у Мін’юсті України 05.08.2008 за № 724/15415) Мінфін затвердив шалену форму квартальної звітності для суб’єктів торгівлі ювелірними виробами, яка містить близько 60 (!) показників. І це при тому, що основна маса учасників ринку – платники єдиного податку, тобто ті, для кого спрощено умови сплати податку та подання звітності.Мінфін намагається таким чином боротися з контрабандою, адже його цікавить у кого ви купуєте коштовності, обсяги реалізації виробів, в тому числі окремо за кожним контрагентом, про комісійні вироби тощо. Фактично Мінфін хоче знати всю комерційну таємницю цього виду бізнесу. Хоча з контрабандою повинні боротися СБУ та Держмитслужба. Цей звіт навіть ювелірний завод не може правильно та вчасно заповнити, не кажучи вже про приватного підприємця.

Крім того Мінфін відверто порушив закон, оскільки стаття 19 Закону України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" говорить про право Мінфіну разом з Міністерством статистики України встановлювати форми обліку і звітності операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням. А в цьому випадку Держкомстат було проігноровано, тому і звітність цю слід ігнорувати…

 

Віталій МОСЕЙЧУК

     Стаття 19.   Повноваження   органів  державного  контролю  за

                  операціями  з    дорогоцінними     металами    і

                  дорогоцінним камінням

 

1. Органи державного контролю за операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням в Україні у межах своєї компетенції:

з метою здійснення контролю за додержанням суб’єктами підприємницької діяльності законодавства, що регулює питання видобутку, виробництва, використання і реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, проводять у встановленому порядку перевірку та обстеження діяльності суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності щодо вилучення, переробки та використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, перевірку якості виробів із дорогоцінних металів;

разом з Міністерством статистики України встановлюють форми обліку і звітності операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням;

анулюють у порядку, встановленому законодавством, ліцензії суб’єктів господарювання, що займаються видобутком, виробництвом дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також збиранням та первинною обробкою відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, та застосовують фінансові санкції за провадження зазначеної господарської діяльності без ліцензій. (Абзац четвертий частини першої статті 19 в редакції Закону N 3370-IV (3370-15) від 19.01.2006)

2. Повноваження органів державного контролю за операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням визначаються відповідним законодавством.

 

 

МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

                        07.07.2008  N 894

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      5 серпня 2008 р.

                                      за N 724/15415

 

 

Про затвердження форми звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням та порядку його складання

Відповідно до статті 19 Закону України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними” та пункту 5 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1837, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням;

Порядок складання звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням.

2. Встановити, що цей Звіт заповнюється суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлю виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, збирання, первинну обробку відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (далі — суб’єкти господарювання) і щоквартально подається до Міністерства фінансів України, починаючи з даних за III квартал 2008 року.

3. Департаменту державного регулювання операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та пробірного нагляду (Мельник В.П.) забезпечити:

3.1. Контроль за додержанням суб’єктами господарювання вимог цього наказу та Порядку;

3.2. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3.3. Розроблення та затвердження у місячний термін структури файлу бази даних Звіту.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д.О.

Міністр В.Пинзеник

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету

статистики України О.Осауленко

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства фінансів

                                      України

                                      07.07.2008  N 894

 

-----------------------------------------------------

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Iдентифікаційний код за ЄДРПОУ/¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Iдентифікаційний номер за ДРФО ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(за наявності)                 ¦

-----------------------------------------------------

 

                            Звітність

 

 

                               ЗВIТ

              про операції з дорогоцінними металами

                     та дорогоцінним камінням

                      за ____ кв. 20__ року

                             (період)

 

 

---------------------------------------------

¦       Подають       ¦    Термін подання   ¦   Форма N 1-ДМ-ДК

¦---------------------+---------------------¦      квартальна

¦Суб'єкти             ¦     протягом 20     ¦ (I, II, III, IV кв.)

¦господарювання, що   ¦календарних днів, що ¦     ЗАТВЕРДЖЕНО

¦здійснюють           ¦настають за останнім ¦  Наказ Міністерства

¦виробництво          ¦  календарним днем   ¦   фінансів України

¦дорогоцінних металів ¦  звітного періоду   ¦   07.07.2008 N 894

¦і дорогоцінного      ¦                     ¦   за погодженням з

¦каміння; виготовлення¦                     ¦    Держкомстатом

¦виробів з            ¦                     ¦

¦дорогоцінних металів ¦                     ¦

¦і дорогоцінного      ¦                     ¦

¦каміння, торгівлю    ¦                     ¦

¦виробами з           ¦                     ¦

¦дорогоцінних металів ¦                     ¦

¦і дорогоцінного      ¦                     ¦

¦каміння; збирання,   ¦                     ¦

¦первинну обробку     ¦                     ¦

¦відходів і брухту    ¦                     ¦

¦дорогоцінних металів ¦                     ¦

¦та дорогоцінного     ¦                     ¦

¦каміння              ¦                     ¦

---------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------

¦Респондент:                                                     ¦

¦________________________________________________________________¦

¦     (найменування юридичної  особи; П.I.Б. фізичної особи -    ¦

¦                           підприємця)                          ¦

¦Місцезнаходження/Місце проживання суб'єкта господарювання:      ¦

¦________________________________________________________________¦

¦   (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район,  ¦

¦________________________________________________________________¦

¦          населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,         ¦

¦________________________________________________________________¦

¦              N будинку/корпусу, N квартири/офісу)              ¦

------------------------------------------------------------------

 

Розділ I. Про залишки, надходження, витрати і реалізацію

дорогоцінних металів у сировині

                         грам в перерахунку на вагу чистого металу

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦Дорогоцінні¦ Код ¦ Залишки ¦Надійшло з початку періоду ¦      Витрачено     ¦  Реалізовано ¦ Залишки ¦   Залишки   ¦

¦  метали   ¦рядка¦    на   ¦---------------------------+--------------------¦    іншим     ¦   на    ¦дорогоцінних ¦

¦           ¦     ¦ початок ¦всього¦    у тому числі    ¦всього¦у тому числі ¦  суб'єктам   ¦ кінець  ¦  металів,   ¦

¦           ¦     ¦періоду -¦      ¦--------------------¦      ¦-------------¦господарювання¦періоду -¦    що не    ¦

¦           ¦     ¦ всього  ¦      ¦імпорт¦з Державного ¦      ¦  на  ¦втрати¦              ¦ всього  ¦ підлягають  ¦

¦           ¦     ¦         ¦      ¦      ¦    фонду    ¦      ¦вироби¦      ¦              ¦         ¦зважуванню у ¦

¦           ¦     ¦         ¦      ¦      ¦дорогоцінних ¦      ¦      ¦      ¦              ¦         ¦незавершеному¦

¦           ¦     ¦         ¦      ¦      ¦  металів і  ¦      ¦      ¦      ¦              ¦         ¦ виробництві ¦

¦           ¦     ¦         ¦      ¦      ¦дорогоцінного¦      ¦      ¦      ¦              ¦         ¦             ¦

¦           ¦     ¦         ¦      ¦      ¦   каміння   ¦      ¦      ¦      ¦              ¦         ¦             ¦

¦-----------+-----+---------+------+------+-------------+------+------+------+--------------+---------+-------------¦

¦     А     ¦  Б  ¦    1    ¦  2   ¦  3   ¦      4      ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦      8       ¦    9    ¦     10      ¦

¦-----------+-----+---------+------+------+-------------+------+------+------+--------------+---------+-------------¦

¦Золото     ¦  01 ¦         ¦      ¦      ¦             ¦      ¦      ¦      ¦              ¦         ¦             ¦

¦-----------+-----+---------+------+------+-------------+------+------+------+--------------+---------+-------------¦

¦Срібло     ¦  02 ¦         ¦      ¦      ¦             ¦      ¦      ¦      ¦              ¦         ¦             ¦

¦-----------+-----+---------+------+------+-------------+------+------+------+--------------+---------+-------------¦

¦Платина    ¦  03 ¦         ¦      ¦      ¦             ¦      ¦      ¦      ¦              ¦         ¦             ¦

¦-----------+-----+---------+------+------+-------------+------+------+------+--------------+---------+-------------¦

¦Iридій     ¦  04 ¦         ¦      ¦      ¦             ¦      ¦      ¦      ¦              ¦         ¦             ¦

¦-----------+-----+---------+------+------+-------------+------+------+------+--------------+---------+-------------¦

¦Родій      ¦  05 ¦         ¦      ¦      ¦             ¦      ¦      ¦      ¦              ¦         ¦             ¦

¦-----------+-----+---------+------+------+-------------+------+------+------+--------------+---------+-------------¦

¦Паладій    ¦  06 ¦         ¦      ¦      ¦             ¦      ¦      ¦      ¦              ¦         ¦             ¦

¦-----------+-----+---------+------+------+-------------+------+------+------+--------------+---------+-------------¦

¦Рутеній    ¦  07 ¦         ¦      ¦      ¦             ¦      ¦      ¦      ¦              ¦         ¦             ¦

¦-----------+-----+---------+------+------+-------------+------+------+------+--------------+---------+-------------¦

¦Осмій      ¦  08 ¦         ¦      ¦      ¦             ¦      ¦      ¦      ¦              ¦         ¦             ¦

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Розділ II. Про залишки, надходження і витрати дорогоцінних

металів, що отримані на давальницьких умовах

                         грам в перерахунку на вагу чистого металу

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦Дорогоцінні¦ Код ¦   Залишки на   ¦  Надійшло з початку періоду  ¦ Витрачено у ¦    Повернуто   ¦   Залишки на   ¦

¦  метали   ¦рядка¦початок періоду ¦          у сировині          ¦  сировині   ¦    власникам   ¦ кінець періоду ¦

¦           ¦     ¦----------------+------------------------------+-------------+----------------+----------------¦

¦           ¦     ¦    у   ¦   у   ¦всього¦      у тому числі     ¦всього¦у тому¦    у   ¦   у   ¦    у   ¦   у   ¦

¦           ¦     ¦сировині¦виробах¦      ¦-----------------------¦      ¦числі ¦сировині¦виробах¦сировині¦виробах¦

¦           ¦     ¦        ¦       ¦      ¦    від     ¦    від   ¦      ¦втрати¦--------+-------+--------+-------¦

¦           ¦     ¦        ¦       ¦      ¦нерезидентів¦ фізичних ¦      ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦           ¦     ¦        ¦       ¦      ¦            ¦  осіб -  ¦      ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦           ¦     ¦        ¦       ¦      ¦            ¦резидентів¦      ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦-----------+-----+--------+-------+------+------------+----------+------+------+--------+-------+--------+-------¦

¦     А     ¦  Б  ¦    1   ¦   2   ¦  3   ¦      4     ¦    5     ¦  6   ¦  7   ¦    8   ¦   9   ¦   10   ¦  11   ¦

¦-----------+-----+--------+-------+------+------------+----------+------+------+--------+-------+--------+-------¦

¦Золото     ¦  01 ¦        ¦       ¦      ¦            ¦          ¦      ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦-----------+-----+--------+-------+------+------------+----------+------+------+--------+-------+--------+-------¦

¦Срібло     ¦  02 ¦        ¦       ¦      ¦            ¦          ¦      ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦-----------+-----+--------+-------+------+------------+----------+------+------+--------+-------+--------+-------¦

¦Платина    ¦  03 ¦        ¦       ¦      ¦            ¦          ¦      ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦-----------+-----+--------+-------+------+------------+----------+------+------+--------+-------+--------+-------¦

¦Iридій     ¦  04 ¦        ¦       ¦      ¦            ¦          ¦      ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦-----------+-----+--------+-------+------+------------+----------+------+------+--------+-------+--------+-------¦

¦Родій      ¦  05 ¦        ¦       ¦      ¦            ¦          ¦      ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦-----------+-----+--------+-------+------+------------+----------+------+------+--------+-------+--------+-------¦

¦Паладій    ¦  06 ¦        ¦       ¦      ¦            ¦          ¦      ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦-----------+-----+--------+-------+------+------------+----------+------+------+--------+-------+--------+-------¦

¦Рутеній    ¦  07 ¦        ¦       ¦      ¦            ¦          ¦      ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

¦-----------+-----+--------+-------+------+------------+----------+------+------+--------+-------+--------+-------¦

¦Осмій      ¦  08 ¦        ¦       ¦      ¦            ¦          ¦      ¦      ¦        ¦       ¦        ¦       ¦

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Розділ III. Про залишки, надходження і реалізацію виробів з

дорогоцінних металів

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦  Вироби з  ¦ Код ¦   Залишки на початок   ¦Надійшло з початку  періоду (г) ¦Надійшло ¦          Реалізовано          ¦Реалізовано ¦    Залишки на кінець   ¦

¦дорогоцінних¦рядка¦      періоду (г)       ¦                                ¦на умовах¦                               ¦ на умовах  ¦      періоду (г)       ¦

¦  металів   ¦     ¦------------------------+--------------------------------¦договорів¦-------------------------------¦ договорів  ¦------------------------¦

¦            ¦     ¦  власність   ¦на умовах¦  власність   ¦  у тому числі   ¦ комісії ¦  власність   ¦  у тому числі  ¦  комісії   ¦  власність   ¦на умовах¦

¦            ¦     ¦   суб'єкта   ¦договорів¦   суб'єкта   ¦                 ¦   (г)   ¦   суб'єкта   ¦      (г)       ¦            ¦   суб'єкта   ¦договорів¦

¦            ¦     ¦господарювання¦ комісії ¦господарювання¦                 ¦         ¦господарювання¦                ¦            ¦господарювання¦ комісії ¦

¦            ¦     ¦              ¦         ¦              ¦-----------------¦         ¦--------------+----------------+------------¦              ¦         ¦

¦            ¦     ¦              ¦         ¦              ¦імпорт¦    від   ¦         ¦ вага ¦  сума ¦кінцевий¦експорт¦вага ¦ сума ¦              ¦         ¦

¦            ¦     ¦              ¦         ¦              ¦      ¦ фізичних ¦         ¦  (г) ¦ (грн) ¦споживач¦       ¦ (г) ¦(грн) ¦              ¦         ¦

¦            ¦     ¦              ¦         ¦              ¦      ¦  осіб -  ¦         ¦      ¦       ¦        ¦       ¦     ¦      ¦              ¦         ¦

¦            ¦     ¦              ¦         ¦              ¦      ¦резидентів¦         ¦      ¦       ¦        ¦       ¦     ¦      ¦              ¦         ¦

¦------------+-----+--------------+---------+--------------+------+----------+---------+------+-------+--------+-------+-----+------+--------------+---------¦

¦      А     ¦  Б  ¦      1       ¦    2    ¦      3       ¦  4   ¦    5     ¦    6    ¦  7   ¦   8   ¦    9   ¦  10   ¦  11 ¦  12  ¦      13      ¦    14   ¦

¦------------+-----+--------------+---------+--------------+------+----------+---------+------+-------+--------+-------+-----+------+--------------+---------¦

¦Золото      ¦  09 ¦              ¦         ¦              ¦      ¦          ¦         ¦      ¦       ¦        ¦       ¦     ¦      ¦              ¦         ¦

¦------------+-----+--------------+---------+--------------+------+----------+---------+------+-------+--------+-------+-----+------+--------------+---------¦

¦Срібло      ¦  10 ¦              ¦         ¦              ¦      ¦          ¦         ¦      ¦       ¦        ¦       ¦     ¦      ¦              ¦         ¦

¦------------+-----+--------------+---------+--------------+------+----------+---------+------+-------+--------+-------+-----+------+--------------+---------¦

¦Платина     ¦  11 ¦              ¦         ¦              ¦      ¦          ¦         ¦      ¦       ¦        ¦       ¦     ¦      ¦              ¦         ¦

¦------------+-----+--------------+---------+--------------+------+----------+---------+------+-------+--------+-------+-----+------+--------------+---------¦

¦Паладій     ¦  12 ¦              ¦         ¦              ¦      ¦          ¦         ¦      ¦       ¦        ¦       ¦     ¦      ¦              ¦         ¦

¦------------+-----+--------------+---------+--------------+------+----------+---------+------+-------+--------+-------+-----+------+--------------+---------¦

¦Сусальне    ¦  13 ¦              ¦         ¦              ¦      ¦          ¦         ¦      ¦       ¦        ¦       ¦     ¦      ¦              ¦         ¦

¦золото      ¦     ¦              ¦         ¦              ¦      ¦          ¦         ¦      ¦       ¦        ¦       ¦     ¦      ¦              ¦         ¦

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Розділ IV. Про залишки, надходження, витрати і реалізацію

алмазів (оброблених та необроблених)

                                                             карат

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦    Назва   ¦ Код ¦Залишки на початок ¦   Надійшло з початку   ¦          Витрачено          ¦  Реалізовано іншим ¦  Повернуто  ¦ Залишки на кінець ¦

¦  алмазів і ¦рядка¦      періоду      ¦        періоду         ¦                             ¦      суб'єктам     ¦  власникам  ¦      періоду      ¦

¦  виробів з ¦     ¦                   ¦                        ¦                             ¦   господарювання   ¦давальницької¦                   ¦

¦    них     ¦     ¦-------------------+------------------------+-----------------------------+--------------------¦  сировини   ¦-------------------¦

¦            ¦     ¦власність ¦даваль- ¦   власність   ¦даваль- ¦   власність   ¦давальницька ¦ власність суб'єкта ¦             ¦власність ¦даваль- ¦

¦            ¦     ¦ суб'єкта ¦ ницька ¦    суб'єкта   ¦ ницька ¦    суб'єкта   ¦  сировина   ¦   господарювання   ¦             ¦ суб'єкта ¦ ницька ¦

¦            ¦     ¦господарю-¦сировина¦господарювання ¦сировина¦господарювання ¦             ¦                    ¦             ¦господарю-¦сировина¦

¦            ¦     ¦  вання   ¦        ¦---------------¦        ¦---------------+-------------+--------------------¦             ¦  вання   ¦        ¦

¦            ¦     ¦          ¦        ¦всього ¦у тому ¦        ¦всього ¦у тому ¦всього¦у тому¦   всього   ¦у тому ¦             ¦          ¦        ¦

¦            ¦     ¦          ¦        ¦       ¦ числі ¦        ¦       ¦ числі ¦      ¦числі ¦------------¦ числі ¦             ¦          ¦        ¦

¦            ¦     ¦          ¦        ¦       ¦імпорт ¦        ¦       ¦втрати ¦      ¦втрати¦маса¦  сума ¦експорт¦             ¦          ¦        ¦

¦            ¦     ¦          ¦        ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦    ¦   у   ¦       ¦             ¦          ¦        ¦

¦            ¦     ¦          ¦        ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦    ¦гривнях¦       ¦             ¦          ¦        ¦

¦------------+-----+----------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+----+-------+-------+-------------+----------+--------¦

¦      А     ¦  Б  ¦    1     ¦    2   ¦   3   ¦   4   ¦    5   ¦   6   ¦   7   ¦  8   ¦  9   ¦ 10 ¦  11   ¦  12   ¦      13     ¦    14    ¦   15   ¦

¦------------+-----+----------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+----+-------+-------+-------------+----------+--------¦

¦Алмази      ¦  14 ¦          ¦        ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦    ¦       ¦       ¦             ¦          ¦        ¦

¦необроблені ¦     ¦          ¦        ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦    ¦       ¦       ¦             ¦          ¦        ¦

¦------------+-----+----------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+----+-------+-------+-------------+----------+--------¦

¦Алмази      ¦  15 ¦          ¦        ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦    ¦       ¦       ¦             ¦          ¦        ¦

¦оброблені   ¦     ¦          ¦        ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦    ¦       ¦       ¦             ¦          ¦        ¦

¦------------+-----+----------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+------+----+-------+-------+-------------+----------+--------¦

¦Відходи від ¦  16 ¦          ¦        ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦    ¦       ¦       ¦             ¦          ¦        ¦

¦діамантового¦     ¦          ¦        ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦    ¦       ¦       ¦             ¦          ¦        ¦

¦виробництва ¦     ¦          ¦        ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦    ¦       ¦       ¦             ¦          ¦        ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Розділ V. Закупівля дорогоцінного металу, виробів з нього,

алмазів (оброблених та необроблених), виробів з них

----------------------------------------------------------------------------------------

¦           Постачальник (продавець)           ¦    Вид    ¦      Обсяги закупівлі     ¦

¦----------------------------------------------¦ продукції ¦---------------------------¦

¦ Найменування/ ¦Iдентифікаційний¦Реєстраційний¦(відповідно¦сума ¦   вага   ¦кількість ¦

¦П.I.Б. суб'єкта¦  код за ЄДРПОУ ¦    номер    ¦  до коду  ¦(грн)¦  (грамів ¦(в шт. для¦

¦господарювання ¦      або       ¦  ліцензії   ¦01-16 рядка¦     ¦  чистого ¦виробів та¦

¦               ¦ідентифікаційний¦             ¦  розділу) ¦     ¦металу або¦ алмазів/ ¦

¦               ¦  номер за ДРФО ¦             ¦           ¦     ¦  каратів ¦діамантів)¦

¦               ¦(за наявності), ¦             ¦           ¦     ¦    для   ¦          ¦

¦               ¦   країна для   ¦             ¦           ¦     ¦алмазів та¦          ¦

¦               ¦  нерезидентів  ¦             ¦           ¦     ¦діамантів)¦          ¦

¦---------------+----------------+-------------+-----------+-----+----------+----------¦

¦       А       ¦        Б       ¦      В      ¦     1     ¦  2  ¦    3     ¦    4     ¦

¦---------------+----------------+-------------+-----------+-----+----------+----------¦

¦               ¦                ¦             ¦           ¦     ¦          ¦          ¦

¦---------------+----------------+-------------+-----------+-----+----------+----------¦

¦               ¦                ¦             ¦           ¦     ¦          ¦          ¦

¦----------------------------------------------+-----------+-----+----------+----------¦

¦Усього за кодом                               ¦           ¦     ¦          ¦          ¦

¦----------------------------------------------+-----------+-----+----------+----------¦

¦Усього за кодом                               ¦           ¦     ¦          ¦          ¦

¦----------------------------------------------+-----------+-----+----------+----------¦

¦Усього за кодом                               ¦           ¦     ¦          ¦          ¦

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Розділ VI. Реалізація дорогоцінного металу, виробів з нього,

алмазів (оброблених та необроблених), виробів з них

--------------------------------------------------------------------------------------------

¦             Отримувач (покупець)             ¦    Вид    ¦       Обсяги реалізації       ¦

¦----------------------------------------------¦ продукції ¦-------------------------------¦

¦ Найменування/ ¦Iдентифікаційний¦Реєстраційний¦(відповідно¦сума ¦    вага     ¦ кількість ¦

¦П.I.Б. суб'єкта¦  код за ЄДРПОУ ¦    номер    ¦  до коду  ¦(грн)¦   (грамів   ¦(в шт. для ¦

¦господарювання ¦      або       ¦  ліцензії   ¦01-16 рядка¦     ¦   чистого   ¦виробів та ¦

¦               ¦ідентифікаційний¦             ¦  розділу) ¦     ¦  металу або ¦  алмазів  ¦

¦               ¦  номер за ДРФО ¦             ¦           ¦     ¦ каратів для ¦оброблених)¦

¦               ¦(за наявності), ¦             ¦           ¦     ¦   алмазів   ¦           ¦

¦               ¦   країна для   ¦             ¦           ¦     ¦оброблених та¦           ¦

¦               ¦  нерезидентів  ¦             ¦           ¦     ¦необроблених)¦           ¦

¦---------------+----------------+-------------+-----------+-----+-------------+-----------¦

¦       А       ¦        Б       ¦      В      ¦     1     ¦  2  ¦      3      ¦     4     ¦

¦---------------+----------------+-------------+-----------+-----+-------------+-----------¦

¦               ¦                ¦             ¦           ¦     ¦             ¦           ¦

¦---------------+----------------+-------------+-----------+-----+-------------+-----------¦

¦               ¦                ¦             ¦           ¦     ¦             ¦           ¦

¦----------------------------------------------+-----------+-----+-------------+-----------¦

¦Усього за кодом                               ¦           ¦     ¦             ¦           ¦

¦----------------------------------------------+-----------+-----+-------------+-----------¦

¦Усього за кодом                               ¦           ¦     ¦             ¦           ¦

¦----------------------------------------------+-----------+-----+-------------+-----------¦

¦Усього за кодом                               ¦           ¦     ¦             ¦           ¦

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Розділ VII. Обіг дорогоцінного металу, виробів з нього,

алмазів (оброблених та необроблених), виробів з них, отриманих на давальницьких умовах

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦    Особа, власник давальницької сировини     ¦    Вид    ¦    Обсяги   ¦    Обсяги повернення    ¦Втрати при ¦

¦----------------------------------------------¦ продукції ¦  отримання  ¦   сировини чи виробів   ¦виробництві¦

¦ Найменування/ ¦ідентифікаційний¦Реєстраційний¦(відповідно¦давальницької¦-------------------------¦  (грамів  ¦

¦П.I.Б. суб'єкта¦  код за ЄДРПОУ ¦    номер    ¦  до коду  ¦   сировини  ¦ кількість ¦    вага     ¦  чистого  ¦

¦господарювання ¦      або       ¦  ліцензії   ¦01-16 рядка¦(грам чистого¦(в шт. для ¦   (грамів   ¦металу або ¦

¦               ¦ідентифікаційний¦             ¦  розділу) ¦  металу або ¦виробів та ¦   чистого   ¦каратів для¦

¦               ¦  номер за ДРФО ¦             ¦           ¦  карат для  ¦  алмазів  ¦  металу або ¦алмазів та ¦

¦               ¦(за наявності), ¦             ¦           ¦   алмазів   ¦оброблених)¦ каратів для ¦діамантів) ¦

¦               ¦   країна для   ¦             ¦           ¦оброблених та¦           ¦   алмазів   ¦           ¦

¦               ¦  нерезидентів  ¦             ¦           ¦необроблених)¦           ¦оброблених та¦           ¦

¦               ¦                ¦             ¦           ¦             ¦           ¦необроблених)¦           ¦

¦---------------+----------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+-----------¦

¦       А       ¦        Б       ¦      В      ¦     1     ¦      2      ¦     3     ¦      4      ¦     5     ¦

¦---------------+----------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+-----------¦

¦               ¦                ¦             ¦           ¦             ¦           ¦             ¦           ¦

¦---------------+----------------+-------------+-----------+-------------+-----------+-------------+-----------¦

¦               ¦                ¦             ¦           ¦             ¦           ¦             ¦           ¦

¦----------------------------------------------+-----------+-------------+-----------+-------------+-----------¦

¦Усього за кодом                               ¦           ¦             ¦           ¦             ¦           ¦

¦----------------------------------------------+-----------+-------------+-----------+-------------+-----------¦

¦Усього за кодом                               ¦           ¦             ¦           ¦             ¦           ¦

¦----------------------------------------------+-----------+-------------+-----------+-------------+-----------¦

¦Усього за кодом                               ¦           ¦             ¦           ¦             ¦           ¦

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 "___"__________ 20__ р.           Керівник ______________________________________

                                                      (підпис, ініціали, прізвище)

 _________________________________ Головний бухгалтер ____________________________ М.П.

 (прізвище і N телефону виконавця)                    (підпис, ініціали, прізвище)

 

 Директор Департаменту

 державного регулювання операцій

 з дорогоцінними металами

 і дорогоцінним камінням

 та пробірного нагляду                                 В.П.Мельник

 

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства фінансів

                                      України

                                      07.07.2008  N 894

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      5 серпня 2008 р.

                                      за N 724/15415

 

 

                             ПОРЯДОК

складання звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням

1. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог статті 19 Закону України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними” та пункту 5 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1837, щодо здійснення Міністерством фінансів України державного контролю за операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них.

2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які згідно із законодавством України здійснюють операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, що підлягають ліцензуванню (далі — суб’єкти господарювання).

У цьому Порядку терміни “дорогоцінні метали” і “дорогоцінне каміння” вживаються у значеннях, визначених Законом України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними”.

3. Суб’єкти господарювання заповнюють і подають звіт про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням (далі — Звіт) щоквартально окремо за кожний звітний період.

На непошкодженому паперовому носії формату А4 (кількість аркушів не обмежується) Звіт заповнюється машинописним текстом чи друкованими літерами без виправлень і уточнень. Указуються порядкові номери сторінок. Якщо в інформаційному рядку є незаповнені поля, вони заповнюються прочерками.

За наявності комп’ютерної техніки суб’єкти господарювання формують і подають Звіт в електронному вигляді (структура файлу бази даних визначається Міністерством фінансів України), який передається на електронних носіях, та його роздруковану копію, завірену згідно з пунктом 6 глави 2 цього Порядку.

Звіт надсилається поштою на адресу Міністерства фінансів України.

4. Звіт подається протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду.

2. Порядок заповнення Звіту

1. Суб’єкти господарювання заповнюють розділи, з яких складається Звіт, на підставі даних поточного обліку щодо обігу дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також звітних даних про витрати дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, переданих суб’єктом господарювання, що звітує, іншим особам для виконання власних замовлень на давальницьких умовах станом на останній день звітного періоду.

Суб’єкти господарювання, що здійснюють:

виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів (дріт, пластини, фільєри тощо), збирання, первинну обробку відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, заповнюють розділи I-VII Звіту;

оптову, роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, торгівлю скупленими в населення та прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, заповнюють розділи III, V-VII Звіту;

оптову, роздрібну торгівлю обробленим та необробленим дорогоцінним камінням, заповнюють розділи IV, V Звіту.

2. Щодо кожного з найменувань дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них, перелічених у графі “А” розділів, заповнюються всі рядки із додержанням номенклатури та одиниць виміру.

3. Якщо будь-який вид дорогоцінного металу або дорогоцінного каміння не мав руху за звітний період, то графи надходження і витрат у відповідному рядку розділів прокреслюються і записуються тільки залишки.

4. Звітні дані щодо дорогоцінних металів та виробів з них подаються з точністю до одного грама (в перерахунку на вагу чистого металу), якщо інше не зазначено у відповідній графі Звіту.

5. Звітні дані щодо алмазів (оброблених та необроблених)

зазначаються у каратах з точністю до однієї десятої карата, якщо інше не зазначено у відповідній графі Звіту.

6. Звіт підписується керівником суб’єкта господарювання та його головним бухгалтером (у разі наявності) і скріплюється печаткою (у разі наявності).

7. У Звіті обов’язково зазначаються дата його складання, прізвище виконавця та його контактний телефон.

3. Порядок складання розділу I “Про залишки, надходження, витрати і реалізацію дорогоцінних металів у сировині"

1. До зазначеного розділу включаються відомості про дорогоцінні метали, що містяться у зливках.

2. До зазначеного розділу не включаються відомості про дорогоцінні метали, що містяться у складі матеріальних цінностей, що отримані від інших суб’єктів господарювання для виконання їх замовлень на давальницьких умовах.

Вага усіх сполук та виробів з дорогоцінних металів, не перелічених у графі А у відповідних рядках, записується в грамах у перерахунку на вагу чистого металу. Перерахунок здійснюється шляхом множення маси сполуки чи виробу в лігатурі на процент вмісту в ньому відповідного дорогоцінного металу та ділення одержаного результату на 100. Процентний вміст металу у сполуках та виробах встановлюється за документами постачальників та за даними вхідного контролю.

3. У графі 1 “Залишки на початок періоду — всього” наводиться вага залишків дорогоцінних металів на початок звітного періоду, що повинні дорівнювати показнику графи 9 за попередній звітний період.

4. У графі 2 “Надійшло з початку періоду — всього” наводиться загальна вага дорогоцінних металів, отриманих суб’єктом господарювання у звітному періоді.

5. У графі 3 “Надійшло з початку періоду — у тому числі — імпорт” наводиться загальна вага дорогоцінних металів, що імпортовані суб’єктом господарювання на територію України у звітному періоді.

6. У графі 4 “Надійшло з початку періоду — у тому числі — з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння” наводиться вага дорогоцінних металів, отриманих у звітному періоді суб’єктом господарювання з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

7. У графі 5 “Витрачено — всього” наводиться загальна вага дорогоцінних металів, яка витрачена за звітний період: на виготовлення виробів, технологічні відходи та брак, втрати, у тому числі наднормативні витрати; на науково-дослідні та дослідно-конструкторські, ремонтні, лабораторні та інші роботи.

Дорогоцінні метали у відходах, відпрацьованих виробах, невикористаних залишках, що підлягають повторному використанню у виробництві, враховуються у розділі I поряд із залишками сировини за графами 1, 9 і не підлягають списанню як витрати під час їх вибуття з виробництва.

8. У графі 6 “Витрачено — у тому числі — на вироби” наводиться вага дорогоцінних металів, що містяться: у готових виробах, виготовлених у звітному періоді, у тому числі виготовлених іншими суб’єктами господарювання із матеріалів замовника та отриманих останнім у звітному періоді.

9. У графі 7 “Витрачено — у тому числі — втрати” наводиться вага всіх видів безповоротних втрат, що утворились при виготовленні виробів, проведенні афінажу, науково-дослідних, навчальних, випробувальних, лабораторних, ремонтних та інших робіт.

10. У графі 8 “Реалізовано іншим суб’єктам господарювання” наводиться вага дорогоцінних металів, що її реалізовано у звітному періоді іншим суб’єктам господарювання.

11. У графі 9 “Залишки на кінець періоду — всього” наводиться вага залишків дорогоцінних металів на кінець звітного періоду, у тому числі: переданих підприємством, що звітує, для виконання своїх замовлень; у напівфабрикатах, знятих з виробництва або невикористаних; у відходах, відпрацьованих виробах, невикористаних залишках, які після переробки можуть бути повторно використані у виробництві.

12. У графі 10 “Залишки дорогоцінних металів, що не підлягають зважуванню у незавершеному виробництві” наводиться вага залишків дорогоцінних металів, що не підлягають зважуванню у незавершеному виробництві.

4. Порядок складання розділу II “Про залишки,

надходження і витрати дорогоцінних металів, що отримані на давальницьких умовах"

1. До зазначеного розділу не включаються відомості про дорогоцінні метали, що містяться: у власній сировині суб’єкта господарювання, що звітує, у власній готовій продукції.

2. До зазначеного розділу включаються відомості про дорогоцінні метали у складі матеріальних цінностей, що отримані від інших суб’єктів господарювання для виконання їх замовлень та підлягають поверненню власникам.

3. Вага усіх сполук та виробів з дорогоцінних металів, не перелічених у відповідних рядках графи А, записується в грамах у перерахунку на вагу чистого металу. Перерахунок здійснюється шляхом множення маси сполуки чи виробу в лігатурі на процент вмісту в ньому відповідного дорогоцінного металу та ділення одержаного результату на 100. Процентний вміст металу у сполуках та виробах встановлюється за документами постачальників та за даними вхідного контролю.

4. У графі 1 “Залишки на початок періоду — у сировині” та графі 2 “Залишки на початок періоду — у виробах” наводяться залишки дорогоцінних металів та виробів з них, отримані суб’єктом господарювання, що звітує, на давальницьких умовах та повинні дорівнювати показникам граф 10, 11 цього розділу за попередній період.

5. У графі 3 “Надійшло з початку періоду у сировині — всього” наводиться загальна вага дорогоцінних металів, отриманих суб’єктом господарювання у звітному періоді на давальницьких умовах.

6. У графі 4 “Надійшло з початку періоду у сировині — у тому числі — від нерезидентів” наводиться загальна вага дорогоцінних металів, отриманих суб’єктом господарювання у звітному періоді на давальницьких умовах від нерезидентів.

7. У графі 5 “Надійшло з початку періоду у сировині — у тому числі — від фізичних осіб — резидентів” наводиться вага дорогоцінних металів, отриманих у звітному періоді суб’єктом господарювання, що звітує, від фізичних осіб — резидентів для виконання їх замовлення.

8. У графі 6 “Витрачено у сировині — всього” наводиться загальна вага дорогоцінних металів, яка витрачена за звітний період: на виготовлення виробів, втрати, у тому числі наднормативні витрати; на науково-дослідні та дослідно-конструкторські, ремонтні, лабораторні та інші роботи.

Дорогоцінні метали у відходах, відпрацьованих виробах, невикористаних залишках, що підлягають повторному використанню у виробництві, враховуються у розділі II поряд із залишками сировини за графами 1, 10, 11 і не підлягають списанню як витрати під час їх вибуття з виробництва.

9. У графі 7 “Витрачено у сировині — у тому числі втрати” наводиться вага всіх видів безповоротних втрат, що утворились при виготовленні виробів.

10. У графі 8 “Повернуто власникам — у сировині” та графі 9 “Повернуто власникам — у виробах” наводиться вага дорогоцінних металів та виробів з них, повернутих замовникам.

11. У графі 10 “Залишки на кінець періоду — у сировині” наводиться вага залишків дорогоцінних металів у різних видах сировини і напівфабрикатів (у зливках, дроті, анодах, солях, кислотах та інших з’єднаннях), а також в обрізках, відпрацьованих виробах та інших видах відходів, які можуть бути повторно використані на виготовлення виробів, проведення науково-дослідних та інших робіт.

12. У графі 11 “Залишки на кінець періоду — у виробах” наводиться вага залишків дорогоцінних металів, отриманих суб’єктом господарювання на давальницьких умовах, у готових виробах.

5. Порядок складання розділу III “Про залишки,

надходження і реалізацію виробів з дорогоцінних металів"

1. До зазначеного розділу включаються відомості про дорогоцінні метали, що містяться у готовій продукції, ювелірних та побутових виробах із дорогоцінних металів.

2. Вага усіх виробів з дорогоцінних металів, не включених у відповідні рядки графи А, записується в грамах у відповідних графах у перерахунку на вагу чистого металу. Відомості про вироби зі сплавів дорогоцінних металів наводяться у графах, виходячи із виду дорогоцінного металу, що має найбільшу частку у сплаві. Перерахунок здійснюється шляхом множення маси сполуки чи виробу в лігатурі на процент вмісту в ньому відповідного дорогоцінного металу та ділення одержаного результату на 100. Процентний вміст металу у сполуках та виробах встановлюється за документами постачальників та за даними вхідного контролю.

3. У графі 1 “Залишки на початок періоду (г) — власність суб’єкта господарювання” наводиться вага залишків виробів з дорогоцінних металів на початок звітного періоду, які є власністю суб’єкта господарювання, що звітує. Показник графи 1 повинен дорівнювати показнику графи 13 цього розділу за попередній період.

4. У графі 2 “Залишки на початок періоду (г) — на умовах договорів комісії” наводиться вага виробів з дорогоцінних металів, що передані на початок звітного періоду суб’єкту господарювання, який звітує, на умовах договорів комісії і підлягають подальшій реалізації. Показник графи 2 повинен дорівнювати показнику графи 14 цього розділу за попередній період.

5. У графі 3 “Надійшло з початку періоду (г) — власність суб’єкта господарювання” наводиться загальна вага виробів з дорогоцінних металів, що є власністю суб’єкта господарювання у звітному періоді.

6. У графі 4 “Надійшло з початку періоду (г) — у тому числі -

імпорт” наводиться загальна вага виробів з дорогоцінних металів, які імпортовані на територію України суб’єктом господарювання у звітному періоді.

7. У графі 5 “Надійшло з початку періоду (г) — у тому числі -

від фізичних осіб — резидентів” наводиться загальна вага виробів з дорогоцінних металів, набутих суб’єктом господарювання, що звітує, від фізичних осіб — резидентів.

8. У графі 6 “Надійшло на умовах договорів комісії (г)” наводиться загальна вага виробів з дорогоцінних металів, отриманих суб’єктом господарювання, що звітує, від юридичних та фізичних осіб на умовах договорів комісії з метою подальшої реалізації.

9. У графі 7 “Реалізовано — власність суб’єкта господарювання — вага (г)” наводиться загальна вага власних виробів з дорогоцінних металів, реалізованих суб’єктом господарювання за звітний період.

10. У графі 8 “Реалізовано — власність суб’єкта господарювання — сума (грн)” наводиться загальна сума реалізації власних виробів з дорогоцінних металів за звітний період, виходячи з їх договірної вартості. Відображається в національній валюті згідно із даними бухгалтерського обліку.

11. У графі 9 “Реалізовано — у тому числі (г) — кінцевий споживач” наводиться загальна вага виробів з дорогоцінних металів, реалізованих суб’єктом господарювання на території України кінцевому споживачу за звітний період.

12. У графі 10 “Реалізовано — у тому числі (г) — експорт” наводиться загальна вага виробів з дорогоцінних металів, які експортовані суб’єктом господарювання за звітний період.

13. У графі 11 “Реалізовано на умовах договорів комісії -

вага (г)” та графі 12 “Реалізовано на умовах договорів комісії — сума (грн)” наводиться загальна вага виробів з дорогоцінних металів, які були отримані суб’єктом господарювання на умовах договорів комісії і реалізації за звітний період, та сума реалізації таких виробів, виходячи з їх договірної вартості (відображається в національній валюті згідно із даними бухгалтерського обліку).

14. У графі 13 “Залишки на кінець періоду (г) — власність суб’єкта господарювання” наводиться вага власних залишків виробів з дорогоцінних металів, що є власністю суб’єкта господарювання.

15. У графі 14 “Залишки на кінець періоду (г) — на умовах договорів комісії” наводиться загальна вага виробів з дорогоцінних металів, отриманих суб’єктом господарювання, що звітує, від юридичних та фізичних осіб на умовах договорів комісії.

6. Порядок складання розділу IV “Про залишки,

надходження, витрати і реалізацію алмазів

                  (оброблених та необроблених)"

 

1. Усі алмази (оброблені та необроблені), які надійшли до суб’єкта господарювання, у тому числі у виробах зі вставками цього дорогоцінного каміння, повинні бути відображені у цьому розділі. Суб’єкти господарювання, які проводять рекуперацію, відображають рекуперовані алмази.

2. Звітні дані щодо операцій з алмазами наводяться за категоріями, вказаними у графі “А”.

3. У графі 1 “Залишок на початок періоду — власність суб’єкта господарювання” наводиться вага власних залишків алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва в каратах, які є власністю суб’єкта господарювання, що звітує; рекуперованих алмазів, які підлягають переробці або підлягають здачі до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

4. У разі передачі алмазів у переробку на давальницьких умовах суб’єкт господарювання — замовник включає до графи 1 цього розділу залишки алмазів, які перебувають у суб’єкта господарювання — виробника.

5. У графі 2 “Залишки на початок періоду — давальницька сировина” наводиться вага залишків алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва в каратах, наданих суб’єкту господарювання, що звітує, на давальницьких умовах та не повернуті власнику.

6. Показники граф 1, 2 на початок звітного року повинні дорівнювати відповідно показникам граф 14, 15 цього розділу за попередній період.

7. У графі 3 “Надійшло з початку періоду — власність суб’єкта господарювання — всього” наводиться загальна вага алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва в каратах, отриманих суб’єктом господарювання, що звітує, у звітному періоді та є його власністю.

8. У графі 4 “Надійшло з початку періоду — власність суб’єкта господарювання — у тому числі імпорт” наводиться загальна вага алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва в каратах, імпортованих суб’єктом господарювання, що звітує, у звітному періоді.

9. У графі 5 “Надійшло з початку періоду — давальницька сировина” наводиться загальна вага алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва в каратах, які отримані суб’єктом господарювання, що звітує, у звітному періоді на давальницьких умовах.

10. У графі 6 “Витрачено — власність суб’єкта господарювання — всього” наводиться загальна вага власних алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва в каратах, використаних суб’єктом господарювання, що звітує, у звітному періоді для виготовлення виробів, у тому числі обробка алмазів та втрати при виробництві.

11. У графі 7 “Витрачено — власність суб’єкта господарювання — у тому числі втрати” наводиться загальна вага втрат, що виникли при виготовленні виробів або обробці алмазів, які є власністю суб’єкта господарювання, що звітує, у звітному періоді.

12. У графі 8 “Витрачено — давальницька сировина — всього” наводиться загальна вага алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва в каратах, що надійшли на давальницьких умовах і використані суб’єктом господарювання у звітному періоді при виготовленні виробів або обробці алмазів.

13. У графі 9 “Витрачено — давальницька сировина — у тому числі втрати” наводиться загальна вага втрат, що виникли при виготовленні виробів або обробці алмазів на давальницьких умовах у звітному періоді.

14. У графі 10 “Реалізовано іншим суб’єктам господарювання -

власність суб’єкта господарювання — всього — маса” наводиться загальна вага в каратах алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва, а також виробів з них, реалізованих суб’єктом господарювання, що звітує, за звітний період іншим суб’єктам господарювання.

15. У графі 11 “Реалізовано іншим суб’єктам господарювання — власність суб’єкта господарювання — всього — сума у гривнях” наводиться загальна сума реалізації суб’єктом господарювання, що звітує, іншим суб’єктам господарювання алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва, а також виробів з них у національній валюті відповідно до даних бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання, виходячи з їх договірної вартості.

16. У графі 12 “Реалізовано іншим суб’єктам господарювання -

власність суб’єкта господарювання — у тому числі експорт” наводиться загальна вага в каратах алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва, а також виробів з них, експортованих суб’єктом господарювання за звітний період.

17. У графі 13 “Повернуто власникам давальницької сировини” наводиться загальна вага в каратах алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва, а також виробів з них, повернутих за звітний період власникам давальницької сировини суб’єктом господарювання, що звітує.

18. У графі 14 “Залишки на кінець періоду — власність суб’єкта господарювання” наводиться загальна вага в каратах залишків алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва, які є власністю суб’єкта господарювання, що звітує.

19. У графі 15 “Залишки на кінець періоду — давальницька сировина” наводиться загальна вага в каратах залишків алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва в каратах, виробів з них, які передані суб’єкту господарювання, що звітує, на давальницьких умовах і залишаються неповерненими на кінець звітного періоду власнику.

7. Порядок заповнення розділу V “Закупівля дорогоцінного металу, виробів з нього, алмазів

           (оброблених та необроблених), виробів з них"

та розділу VI “Реалізація дорогоцінного металу,

               виробів з нього, алмазів (оброблених

                 та необроблених), виробів з них"

 

1. Розділи V та VI заповнюються суб’єктом господарювання, що звітує, за операціями придбання або реалізації зазначених у цих розділах матеріальних цінностей.

2. Якщо протягом звітного періоду здійснювалось декілька поставок товару між однією особою та суб’єктом господарювання, що звітує, дані щодо зазначених операцій наводяться в одному рядку відповідного розділу узагальнюючим підсумком незалежно від кількості проведених операцій і договорів.

3. Якщо протягом звітного періоду суб’єкт господарювання, що звітує, здійснював закупівлю (реалізацію) матеріальних цінностей у фізичних або юридичних осіб (фізичним або юридичним особам), які не мають ліцензій на виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлю виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, збирання, первинну обробку відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, суб’єкт господарювання, що звітує, у графі “А” відповідного розділу зазначає “інші особи” та заповнює відповідні графи, вказуючи узагальнюючий підсумок за всіма операціями з ними. При формуванні цього рядка графи “Б” і “В” не заповнюються.

4. У графах “В” розділів V, VI зазначаються (в разі їх наявності) реєстраційні номери ліцензій суб’єктів господарювання на виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, торгівлю виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; а також збирання, первинну обробку відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, які проводили операції із суб’єктом, що звітує.

5. У графі 1 “Вид продукції (відповідно до коду 01-16 рядка розділу)” вказується код рядка розділів I-IV (графа “Б"), що відповідає виду продукції, з якою здійснювалась торговельна операція. Наприклад, зливок срібла (сировина) — код 02, ювелірний виріб зі срібла — код 10.

6. Рядки “Усього за кодом” заповнюються суб’єктом господарювання, що звітує, із зазначенням у графі 1 відповідного коду продукції та зазначенням у графах 2-4 узагальнюючого підсумку за всіма операціями, що проводилися із суб’єктами господарювання у звітному періоді за одним кодом.

7. У разі здійснення комісійної торгівлі дані про обсяги реалізації комісійного товару наводяться комітентом на підставі звіту комісіонера про виконання доручення.

8. Порядок заповнення розділу VII “Обіг дорогоцінного металу, виробів з нього, алмазів (оброблених та необроблених), виробів з них, отриманих на давальницьких умовах"

1. Цей розділ заповнюється суб’єктом господарювання, що звітує, за операціями надання або повернення давальницької сировини чи виробів з неї.

2. Якщо протягом звітного періоду здійснювалось декілька поставок товару між однією особою та суб’єктом господарювання, що звітує, дані щодо зазначених операцій включаються до одного рядка цього розділу узагальнюючим підсумком незалежно від кількості проведених операцій і договорів.

3. Якщо протягом звітного періоду суб’єкт господарювання, що звітує, приймав на давальницьких умовах сировину від фізичних або юридичних осіб, які не мають ліцензій на виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, торгівлю виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також збирання, первинну обробку відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, суб’єкт господарювання, що звітує, у графі “А” розділу VII зазначає “інші особи” та заповнює відповідні графи, вказуючи узагальнюючий підсумок за всіма операціями з ними. При формуванні цього рядка графи “Б” і “В” не заповнюються.

4. У графі “В” зазначаються (в разі їх наявності)

реєстраційні номери ліцензій суб’єктів господарювання на виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлю виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; а також збирання, первинну обробку відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, які проводили операції із суб’єктом господарювання, що звітує.

5. У графі 1 “Вид продукції (відповідно до коду 01-16 рядка розділу)” вказується код рядка розділів I-IV (графа “Б") відповідно до матеріальних цінностей, з якими здійснювалась торговельна операція. Наприклад, зливок срібла (метал) — код 02, ювелірний виріб зі срібла — код 10.

6. Рядки “Усього за кодом” заповнюються суб’єктом господарювання із зазначенням у графі 1 відповідного коду продукції та зазначенням у графах 2-4 узагальнюючого підсумку за всіма операціями з суб’єктами господарювання у звітному періоді за одним кодом.

7. У графах 2 “Обсяги отримання давальницької сировини (грам чистого металу або карат для алмазів оброблених та необроблених)”, 4 “Обсяги повернення сировини чи виробів — вага (грам чистого металу або карат для алмазів оброблених та необроблених)”, 5 “Втрати при виробництві (грам чистого металу або карат для алмазів та діамантів)” наводиться вага дорогоцінних металів і виробів з них у грамах у перерахунку на вагу чистого металу, вага алмазів і виробів з них зазначається в каратах.

8. У графі 5 “Втрати при виробництві (грам чистого металу або карат для алмазів та діамантів)” наводиться вага всіх видів безповоротних втрат і відходів, що виникли під час виробництва виробів із давальницької сировини.

Директор Департаменту

державного регулювання операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та пробірного нагляду В.П.Мельник

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/stat/29_13.html 


Попередня статтяНаступна статтяNotice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"