Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIX. МАРАЗМИ, НОВИНИ СТАТИСТИКИ

ДЕРЖКОМСТАТ КОЖНОГО РОКУ ЗМІНЮЄ ЗВІТИ З ПРАЦІ

Якось традиційно повелося, але Держкомстат в 2005 році вже третій рік поспіль оновлює форми статистичних спостережень ф.N 1 -ПВ термінова - місячна "Звіт з праці" та ф.N 1-ПВ термінова - квартальна "Звіт з праці" (Наказ Держкомстату від 11 серпня 2004 року №472 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень з праці”), хоча в праці нічого суттєвого не змінюється із року в рік. Місячну форму звіту слід буде подати за січень 2005 року, а квартальну - за I квартал 2005 року. Проаналізуємо, що так Держкомстат змінює у звітності з праці третій рік поспіль.

По-перше, звіти подають не лише підприємства, установи організації, визначені за переліком державної статистики, але і їхні структурні підрозділи. Строк звітування не змінився – не пізніше 7-го числа після звітного періоду.

По-друге, змінено назву рядку 1030 місячного звіту “Сума прибуткового податку, що нарахований з величини доходу усіх працівників, тис. грн.” на    “Сума податку з доходів фізичних осіб, що нарахований з величини доходу усіх працівників, тис. грн”.

По-третє, в квартальній формі звіту в рядку 4150 назву змінено “Продано продукції та надано послуг в рахунок |заробітної плати штатним працівникам”.

По-п’яте, в рядку 8170 квартальної форми слід відображати кількість працівників, в яких нарахована заробітна плата була в межах мінімальної заробітної плати.

По-шосте, довідково слід в квартальній формі в рядку 8180 відображати облікову кількість працівників на кінець місяця, яким встановлено тарифну ставку (оклад, посадовий оклад), нижчу від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатної особи.

В 2009 році форми звітності з праці знову були оновлені. Що ж таке змінюється в праці, що так слід міняти форми?

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 серпня 2004 року N 472

Про затвердження форм державних статистичних спостережень з праці

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого удосконалення форм державних статистичних спостережень з праці наказую:

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень з праці (додаються) та ввести їх в дію з 1 лютого 2005 року:

- N 1-ПВ термінова - місячна "Звіт з праці" зі звіту за січень 2005 року;

- N 1-ПВ термінова - квартальна "Звіт з праці" зі звіту за I квартал 2005 року.

2. Поширити затверджені пунктом 1 цього наказу форми державних статистичних спостережень на всіх юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання.

3. Департаменту статистики праці (Григорович Н. В.):

3.1. Передати до 10 серпня 2004 року адміністративно-господарському департаменту оригінали бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених пунктом 1, для виготовлення.

3.2. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою державних статистичних спостережень за вищезазначеними формами.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Сенкевич-Давидець Н. М.) забезпечити закупівлю послуг з виготовлення бланків затверджених форм державних статистичних спостережень та контроль за своєчасним їх виготовленням, а також розсилкою на адресу Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі.

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Воскресенська Л. О.) забезпечити розрахунок за виготовлення бланків форм, затверджених пунктом 1 цього наказу.

6. ГМУС у м. Києві (Сидоренко М. М.) здійснювати розробку та зведення даних затверджених форм державних статистичних спостережень, одержаних від Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі в терміни, визначені Планом державних статистичних спостережень.

7. Начальникам Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання ГМУС у м. Києві звітів у терміни, що визначені Планом державних статистичних спостережень.

8. Вважати таким, що з 1 лютого 2005 року втратив чинність, наказ Держкомстату України від 21 липня 2003 року N 224 "Про затвердження форм державної статистичної звітності з праці" в частині затвердження форм N 1-ПВ термінова - місячна "Звіт з праці", N 1-ПВ термінова - квартальна "Звіт з праці".

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Власенко Н. С.

 

Голова Комітету 

О. Г. Осауленко 


 

Код ЄДРПОУ 

  

  

  

  

  

  

  

  


Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику" 


Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення 


Звіт з праці

за _____________________________ 200_ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, 12 місяців)

 

Подають: 

Терміни подання 

підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики - органу державної статистики за місцем знаходження 

не пізніше 7-го числа після звітного періоду 


Форма N 1-ПВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 11.08.2004 р. N 472
Термінова - квартальна 


Найменування організації - складача інформації 

Поштова адреса 

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ 

території (КОАТУУ) 

виду економічної діяльності (КВЕД) 

форми власності (КФВ) 

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) 

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (КОДУ)* 

  

  

  

  

  

  

  

  


____________
* Тільки для підприємств державного сектору.

Розділ I. Склад фонду оплати праці та інші виплати

Назва показників 

Код рядка 

За період з початку року, тис. грн. 

А 

Б 

1. Фонд оплати праці штатних працівників, всього (ряд. 4020 + 4030 + 4080) 

4010 

  

у тому числі:
Фонд основної заробітної плати 

 
4020 

  

Фонд додаткової заробітної плати, всього 

4030 

  

з нього:
- надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів 

 
4040 

  

- премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні) 

4050 

  

- виплати в порядку компенсації втрати заробітної плати згідно чинного законодавства:
у зв'язку з порушенням термінів її виплати 

 
 
4060 

  

внаслідок зростання споживчих цін 

4070 

  

Заохочувальні та компенсаційні виплати, всього 

4080 

  

з них:
- матеріальна допомога 

 
4090 

  

- соціальні пільги, що носять індивідуальний характер 

4100 

  

2. Оплата за невідпрацьований час (із ряд. 4030, 4080) 

4110 

  

3. Натуральна оплата праці, нарахована продукцією, що дозволена до виплати працівникам (із ряд. 4010) 

4120 

  

Виплати, що не входять до фонду оплати праці: 

4. Доходи, дивіденди, проценти згідно акцій, внесків та договорів оренди земельних ділянок та майна, що нараховані до сплати (у грошовій та натуральній формі):

 
 
 

  

- штатним працівникам облікового складу  

4130 

 

- особам, які не перебувають в обліковому складі 

4140 

  

Довідково. Реалізовано продукції та послуг 

5. Вартість проданої продукції та наданих послуг штатним працівникам в рахунок нарахованої заробітної плати (дивись пп. 2.1.7 Інструкції) 

4150 

  


Примітки: 

1. 

Показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в цілих одиницях, вартісні показники - з одним десятковим знаком. 

  

2. 

Склад фонду оплати праці визначається згідно Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату N 5 від 13.01.2004 та зареєстрованої в Мін'юсті 27.01.2004 за N 114/8713. 


Розділ II. Кількість та фонд оплати праці окремих категорій працівників

(за період з початку року)

Назва показників 

Код рядка 

Середньооблікова кількість, осіб 

Фонд оплати праці, тис. грн. 

Відпрацьовано людино-годин 

А 

Б 

Із загальної кількості штатних працівників облікового складу: 

- жінки 

7010 

  

  

  

- працівники, оплата праці яких фінансується за рахунок коштів державного та місцевого бюджету (по статті бюджетної класифікації 1111) 

7020 

  

  

   

Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні): 

- зовнішні сумісники 

7030 

  

  

   

- працюючі за цивільно-правовими договорами (трудовими угодами) 

7040 

  

  

  

7050 

  

  

  


Розділ III. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати

за ____________ 200_ р.
(заповнюється за останній місяць кварталу - березень, червень, вересень, грудень)

Назва показників 

Код рядка 

Фактично, осіб 

А 

Б 

Кількість штатних працівників, яким нарахована заробітна плата за місяць, всього1) (сума ряд. 8020 - 8150) 

8010 

  

у тому числі у розмірі:
                           до 

 
8020 

  

           від           до 

8030 

  

           від           до 

8040 

  

           від           до 

8050 

  

           від           до 

8060 

  

           від           до 

8070 

  

            від           до 

8080 

  

           від           до 

8090 

  

           від           до 

8100 

  

           від           до 

8110 

  

           від           до 

8120 

  

           від           до 

8130 

  

           від           до 

8140 

  

           від           до 

8150 

  

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць (із рядка 8010) 

8160 

  

із них працівники, у яких нарахована заробітна плата була в межах мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством 

8170 

  

Довідково. Облікова кількість працівників на кінець місяця, яким встановлено тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатної особи 

8180 

  

  

8190 

  


____________
1) Включаються дані про кількість штатних працівників, які впродовж місяця відпрацювали 50 % і більше табельного фонду робочого часу, встановленого на цей місяць, враховуючи тих, які прийняті на половину ставки і більше. В цій категорії також враховуються працівники, які перебували в оплачуваних відпустках та були відсутні з інших причин із збереженням середнього заробітку.

"___" ____________ 200_ р. 

  

Керівник 

________
(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

Виконавець 

__________
(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

_________________
номер телефону 

  

  

  


 

Код ЄДРПОУ 

  

  

  

  

  

  

  

  


Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику" 


Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення 


Звіт з праці

за січень - ____________ 200_ року

Подають 

Терміни подання 

підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики - органу державної статистики за місцем знаходження 

не пізніше 7-го числа після звітного періоду 


Форма N 1-ПВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 11.08.2004 р. N 472

Термінова - місячна 


Найменування організації - складача інформації 

Поштова адреса 

Коди організації-складача

за ЄДРПОУ 

території (КОАТУУ) 

виду економічної діяльності (КВЕД) 

форми власності (КФВ) 

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) 

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (КОДУ)* 

  

  

  

  

  

  

  

  


____________
* Тільки для підприємств державного сектору.

Розділ I. Кількість працівників та фонд оплати праці

Назва показників 

Код рядка 

За звітний місяць 

За період з початку року 

А 

Б 

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб 

1010 

  

  

Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. 

1020 

  

  

Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників, тис. грн. 

1030 

  

  

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 

1040 

  

  

Фонд робочого часу, за який нарахована заробітна плата штатним працівникам (крім тимчасової непрацездатності) всього, людино-годин 

1050 

  

  

з нього відпрацьовано 

1060 

  

  

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. 

1070 

  

  

  

1080 

  

  

  

1090 

  

  


Примітки: 

1. 

Показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в цілих одиницях, вартісні показники - з одним десятковим знаком. 

  

2. 

Склад фонду оплати праці визначається згідно Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату N 5 від 13.01.2004 та зареєстрованої в Мін'юсті 27.01.2004 за N 114/8713. 


Розділ II. Заборгованість перед працівниками по заробітній платі та допомогах із соціального страхування

на 1 ____________ 200_ року
(назва місяця, наступного після звітного періоду)

Назва показників 

Код рядка 

Всього 

З неї за рахунок бюджетних коштів (по статтях бюджетної класифікації 1111, 1341) 

всього 

із гр. 2 місцевий бюджет 

А 

Б 

1. Сума заборгованості із виплати заробітної плати всього, тис. грн. 

2010 

  

  

  

з неї - утворена у попередні роки 

2020 

  

  

  

Сума заборгованості із виплати заробітної плати штатним працівникам, тис. грн. (із ряд. 2010) 

2030 

  

 
     

Облікова кількість штатних працівників, яким своєчасно не виплачена заробітна плата всього, осіб 

2040 

  

у тому числі за терміном утворення:
до трьох місяців 

 
2050 

  

від трьох до шести місяців 

2060 

  

понад шість місяців 

2070 

  

Виплачено у звітному році в рахунок погашення заборгованості за попередні роки, тис. грн. 

2080 

  

2. Сума заборгованості з оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів підприємства, тис. грн. 

2090 

  

Сума заборгованості працівникам по допомогах та інших виплатах, що здійснюються за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, тис. грн. 

2100 

  

Сума заборгованості потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, за рахунок коштів підприємства, тис. грн. 

2110 

  

3. Сума заборгованості з компенсаційних виплат працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тис. грн. (із ряд. 2010 гр. 2) 

2120 

  

  

2130 

  

  

  


< TR>

"___" ____________ 200_ р. 

  

Керівник 

________
(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

Виконавець 

__________
(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

__________
(П. І. Б.) 

_________________
номер телефону 

  

  

  

 

____________

 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/stat/29_1.html 


Попередня статтяНаступна стаття
Notice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"