Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА ІX. МАРАЗМИ ЗВ'ЯЗКУ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ

Послуга з перенесення номерів телефонів замість боротьби з монополізмом і дорогим інтерконектом

Нарешті в Україні на законодавчому рівні запроваджено послугу з перенесення номерів мобільних операторів (mobile number portability, MNP або просто NP) та інших операторів (Закон України  вiд 01.07.2010  № 2392-VI ”Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо збільшення переліку послуг”). Ніби добра послуга, яка є в цивілізованих країнах. Але чому вона виникла?

Її виникнення пов’язане з монополізмом операторів зв’язку, високих ставках інтерконекту, незручних тарифних пакетах та наявністю плати за з’єднання. Вирішить ці проблеми, й послуги з перенесення номерів і не треба.

Крім того невідомо скільки коштуватиме ця послуга у нас. 100-200 гривень? І її братимуть як абонентну плату, Закон не говорить про безкоштовність. І тут знову буде монополізм.

Замість того, щоб зробити точку обміну трафіком в Україні за аналогом UA-IX в українському сегменті Інтернету, та боротьби з монополізмом, у нас пом’якшують проблему послугою збереження номера. Але скільки його не зберігай, вічно бігати по операторам важко, коли їх ніхто не контролює.

Крім того тепер нанесено удар по нульовим тарифам в мережах. Адже тепер за префіксом номеру не визначиш точно, чий це оператор.

І нарешті останній удар – послуга буде доступною лише із січня 2011 року, тому зараз про неї можна лише мріяти. Приємно те, що послугу у нас запровадять швидше, аніж в Росії. Ця послуга обіцяє бути вигідною в першу чергу для операторів (адже зараз вони не галасують, як це було з безкоштовними вхідними, які виявилися вигідними всім) і для користувачі в другу чергу, але щось дуже туманно в Законі розписано. Зокрема немає цінового регулювання процесу, строків його проведення. 2 доби нікого не влаштує, а про 2 години офіційно не говорять.

Цікавим обіцяє бути процедура збереження номерів фіксованих телефонів... А взагалі краще мати декілька номерів телефонів, благо дуальні телефони дозволяють їх мати в одному апараті, а Китай вже пропонує ринку потрійні апарати...

Петро ПАТЛАТИЙ

Антимонопольний комітет України визнає найбільших операторів мобільного зв'язку монополістами на ринку інтерконнекту, але не на ринку мобільного зв’язку

Роками на ринку мобільного зв’язку існує поділ між 2-ма найбільшими операторами, але жоден з них не визнано монополістом

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


                   З А К О Н   У К Р А Ї Н И
               Про внесення змін до Закону України

              "Про телекомунікації" щодо збільшення

                         переліку послуг
     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
     I. Внести до Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 )

(Відомості Верховної Ради України,  2004 р.,  N  12,  ст.  155  із

наступними змінами) такі зміни:
     1. Статтю  1  доповнити  з  урахуванням  алфавітного  порядку

термінами такого змісту:
     "абонентський номер  -   сукупність   цифрових   знаків   для

позначення   (ідентифікації)   кінцевого   обладнання  абонента  в

телекомунікаційній мережі"; 
 
     "перенесення абонентського   номера    -    телекомунікаційна

послуга,  що  надається  абоненту  за  його заявою,  яка полягає у

збереженні за абонентом наданого йому  оператором  телекомунікацій

абонентського   номера  з  метою  використання  цього  номера  для

отримання телекомунікаційних  послуг  у  мережі  іншого  оператора

телекомунікацій,  що  надає телекомунікаційні послуги на території

України";
     "персональний номер -  абонентський  номер,  що  присвоюється

зареєстрованому  абоненту за його заявою у порядку,  встановленому

НКРЗ,  централізовано адмініструється і може використовуватися цим

абонентом  для отримання відповідно до договору телекомунікаційних

послуг незалежно від географічного  регіону  України  і  типу  цих

послуг";
     "роумінг національний   -   телекомунікаційна   послуга,  яка

забезпечує можливість абонентам одного оператора  телекомунікацій,

що  надає  послуги  рухомого  (мобільного)  зв'язку  на  території

України, отримувати телекомунікаційні послуги в телекомунікаційній

мережі іншого оператора (операторів) у межах України". 
     2. У статті 18:
     1) доповнити пунктами 5-1 і 5-2 такого змісту:
     "5-1) встановлює   порядок   надання  послуг  із  перенесення

абонентських  номерів  та  порядок  надання  послуг  національного

роумінгу;
     5-2) відповідно   до   закону  встановлює  порядок  відкриття

номерного ресурсу,  в якому забезпечується утворення  персональних

номерів   абонентів,   та   порядок   адміністрування,  присвоєння

абонентам  і   обслуговування   персональних   номерів,   визначає

організацію,  яка здійснює централізоване технічне адміністрування

персональних номерів та перенесених абонентських номерів";
     2) пункт 19 викласти в такій редакції:
     "19) забезпечує  досудове  вирішення  спорів  між  суб'єктами

ринку   телекомунікацій  щодо  взаємоз'єднання  телекомунікаційних

мереж,  надання   послуг   національного   роумінгу,   перенесення

абонентських номерів та використання персональних номерів".
     3. У статті 32:
     1) доповнити пунктом 16-1 такого змісту:
     "16-1) перенесення    абонентського    номера,   користування

персональним номером та отримання послуг національного роумінгу";
     2) доповнити частиною другою такого змісту:
     "2. Абонент,  який  отримує  телекомунікаційні  послуги   без

укладення  договору  в  письмовій  формі,  може  зареєструватися в

оператора,  надавши йому персональні дані відповідно до  закону  в

порядку, встановленому НКРЗ".
     4. Пункт  6  частини  першої  статті 38 доповнити словами "та

задіяння персональних номерів у порядку, встановленому НКРЗ". 
     5. У статті 39:
     1) частину першу доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
     "4-1) надавати абонентам  послугу  перенесення  абонентського

номера, користування персональним номером у порядку, встановленому

НКРЗ";
     2) доповнити частиною шостою такого змісту:
     "6. Оператори телекомунікацій,  що надають  послуги  рухомого

(мобільного)  зв'язку  на  території  України,  за умови укладення

відповідної  письмової  угоди  між  собою   зобов'язані   надавати

можливість абонентам отримувати послугу національного роумінгу".
     6. У статті 70:
     1) частину першу викласти в такій редакції:
     "1. Номерний  ресурс надається оператору телекомунікацій НКРЗ

на  підставі  дозволу  на  термін  дії  відповідної  ліцензії  для

використання  без  права  передачі  іншим  особам,  крім випадків,

визначених  цим  Законом,  та   випадків   вторинного   розподілу,

відповідно до законодавства";
     2) після  частини  десятої  доповнити  новою  частиною такого

змісту:
     "11. Дія частин першої - десятої цієї статті  не  поширюється

на  порядок  відкриття  номерного  ресурсу,  в  якому  утворюються

персональні номери абонентів".
     У зв'язку  з  цим   частину   одинадцяту   вважати   частиною

дванадцятою. 
     II. Прикінцеві положення
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування,  крім

підпункту 1 пункту 5 розділу І цього Закону, який набирає чинності

через шість місяців з дня опублікування цього Закону.
     2. Кабінету  Міністрів  України  у  шестимісячний строк з дня

опублікування цього Закону:
     1) привести свої нормативно-правові акти у  відповідність  із

цим Законом;
     2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними

органами  виконавчої  влади   їх   нормативно-правових   актів   у

відповідність із цим Законом та прийняття ними нормативно-правових

актів, які випливають із цього Закону.

 Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

 м. Київ, 1 липня 2010 року
          N 2392-VI

____________

  Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/service/9_84.html


Попередня статтяНаступна стаття

[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2022. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.


Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"