Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА ІX. МАРАЗМИ ЗВ'ЯЗКУ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ

Впровадження цифрового телерадіомовлення відбуватиметься коштом громадян?!

Кабінет Міністрів України 26 листопада 2008 року видав постанову N 1085, якою затвердив Державну програму впровадження цифрового телерадіомовлення. Як зазначає Президент України в Указі від 26.12.2008 р. № 1215/2008 “Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1085” Програмою не визначено державних гарантій забезпечення соціально незахищених громадян України перетворювачами цифрового сигналу, не передбачено шляхів вирішення питань, пов’язаних із низькою фінансовою спроможністю громадян, значною вартістю засобів приймання сигналів цифрового мовлення, що унеможливлює забезпечення доступу до цифрового телерадіомовлення всіх верств населення.

Петро ПАТЛАТИЙ

Всі загальнонаціональні цифрові мережі телебачення (мультиплекси) керуються одним оператором

68 місцевих та регіональних телеканалів не отримали ліцензій цифрового телебачення, особливо із Західної України

Для перегляду цифрового телебачення потрібний тюнер, яких не продають, або телевізор вартістю (ціною) понад $1000

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                 від 26 листопада 2008 р. N 1085

                               Київ

 

       { Дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента

         N 1215/2008 ( 1215/2008 ) від 26.12.2008 }

 

               Про затвердження Державної програми

впровадження цифрового телерадіомовлення

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Державну програму впровадження цифрового телерадіомовлення (далі — Програма), що додається.

2. Міністерству економіки включати щороку за поданням Міністерства транспорту та зв’язку, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади визначені Програмою завдання і заходи до відповідних розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування забезпечити надання в установленому порядку земельних ділянок під будівництво антенних веж для розміщення передавачів цифрового телерадіомовлення.

4. Міністерству транспорту та зв’язку, Державному комітетові телебачення та радіомовлення разом з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення.

5. Міністерству транспорту та зв’язку, Міністерству фінансів та іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект плану заходів щодо виконання Програми та порядку залучення з цією метою інвестицій.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 28

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                від 26 листопада 2008 р. N 1085

 

                        ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

впровадження цифрового телерадіомовлення

Загальна частина

Ця Програма спрямована на забезпечення гармонізованого переходу від аналогового до цифрового способу наземного ефірного розповсюдження теле- та радіопрограм з метою дотримання міжнародних зобов’язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі електрозв’язку, розвитку національного інформаційного простору з урахуванням світових тенденцій розвитку засобів телекомунікацій.

Відповідно до регіонального плану цифрової наземної радіомовної служби у смугах частот 174-230 МГц і 470-862 МГц ("Женева-2006"), затвердженого угодою країн — членів Міжнародною союзу електрозв’язку, Україна повинна перейти з аналогового на цифрове телерадіомовлення до 2015 року. Після закінчення цього строку більшість діючих аналогових телерадіопередавачів припинять свою роботу для забезпечення беззавадового функціонування обладнання цифрового телерадіомовлення. Це обумовлює необхідність створення в Україні до 2015 року повноцінної інфраструктури цифрового телерадіомовлення та вирішення питання забезпечення доступу населення до загальнонаціональних програм мовлення у цифровому форматі.

Мета Програми

Метою цієї Програми є створення загальнонаціональної системи цифрового телерадіомовлення, забезпечення захисту національних інтересів під час переходу на цифрове телерадіомовлення, створення умов для поступового переходу до нових технологій без втрати обсягів мовлення та глядацької аудиторії.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Для впровадження цифрового телерадіомовлення передбачається:

забезпечити координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій із впровадження цифрового телерадіомовлення;

переглянути принципи регулювання діяльності телерадіоорганізацій та операторів телекомунікацій в умовах застосування технологій цифрового телерадіомовлення у зв’язку з розширенням наповнення частотних каналів;

впровадити у смугах частот 174-230 МГц (третій телевізійний діапазон) і 470-862 МГц (четвертий і п’ятий телевізійний діапазон) радіотехнології цифрового телерадіомовлення стандарту DVB-T;

створити відповідно до регіонального плану цифрової наземної радіомовної служби ("Женева-2006") 81 синхронну зону телерадіомовлення з використанням стандарту MPEG-4, що дасть змогу передавати в одному частотному каналі до 10 телевізійних каналів;

створити телекомунікаційну мережу розповсюдження сигналу з раціональним використанням як наземних, так і супутникових телекомунікаційних засобів з переважним застосуванням вітчизняних систем супутникового зв’язку;

здійснити перехід телерадіоорганізацій на цифровий формат мовлення з одночасним вирішенням питання забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення;

забезпечити електромагнітну сумісність радіоелектронних засобів цифрового телерадіомовлення та радіоелектронних засобів спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України згідно з нормами частотно-територіального планування;

забезпечити проведення конверсії необхідного радіочастотного ресурсу шляхом реалізації Міноборони разом з Мінтрансзв’язку та НКРЗ комплексу заходів щодо змін радіотехнологій та категорій користувачів радіочастотного ресурсу України за результатами частотно-територіального планування;

забезпечити подвійне покриття території країни сигналами цифрового телерадіомовлення, залучивши в установленому порядку операторів телекомунікацій до побудови (модернізації) елементів інфраструктури цифрового телерадіомовлення;

забезпечити поетапне припинення аналогового телерадіомовлення у зонах синхронного мовлення та затвердити з цією метою відповідний план і умови;

внести необхідні зміни до законодавства у сфері телекомунікацій, телерадіомовлення та користування радіочастотним ресурсом щодо врахування особливостей організації та функціонування телерадіомовлення з використанням цифрових технологій та ліцензування відповідної діяльності оператора телекомунікацій;

вирішити питання надання земельних ділянок під будівництво антенних веж для розміщення передавачів цифрового телерадіомовлення;

створити відповідну нормативно-правову базу для впровадження та подальшого розвитку систем і засобів цифрового телерадіомовлення, затвердити національні стандарти цифрового телерадіомовлення та визначити вимоги до його технічних засобів;

організувати підготовку та перепідготовку спеціалістів з розроблення, впровадження та технічної експлуатації обладнання і комплексів цифрового телерадіомовлення;

налагодити на базі діючих підприємств виробництво засобів цифрового телерадіомовлення, цифрових телевізійних приймачів та цифрових перетворювачів сигналу для аналогових телевізійних приймачів, їх складових та комплектувальних виробів;

забезпечити надання матеріально-технічної підтримки науковим установам галузі для здійснення науково-технічного супроводження участі України у міжнародних заходах з питань впровадження цифрового телерадіомовлення.

У зв’язку з тим, що телерадіомовлення є одним з основних чинників інформаційної безпеки держави, ураховуючи складність та великі обсяги технічних і організаційних завдань, які необхідно виконати у надзвичайно стислий строк, зобов’язання України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі електрозв’язку, розв’язання проблеми впровадження цифрового телерадіомовлення потребує державної підтримки.

Відомості про державного замовника, керівника та виконавців Програми, строк виконання, прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Перехід системи телерадіомовлення з аналогового на цифрове дасть змогу:

забезпечити подальший розвиток вітчизняного телерадіомовлення та розширити можливості для створення і забезпечення доступу населення до нових телерадіопрограм;

досягти показників країн Західної Європи щодо кількості каналів та програм телерадіомовлення;

забезпечити доступ широких верств населення до програм цифрового телерадіомовлення з використанням сучасних цифрових технологій;

створити умови для подальшого розвитку конкурентного середовища на ринку телекомунікаційних послуг, зокрема послуг телерадіомовлення;

підвищити рівень інвестиційної привабливості галузі телерадіомовлення;

знизити рівень вихідної потужності передавачів сигналів телерадіомовлення та їх енергоспоживання, що сприятиме зменшенню негативного впливу на навколишнє природне середовище та забезпечить значну економію електроенергії.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 4300,8 млн. гривень, з них за рахунок коштів державного бюджету — 8,95 млн., інвестицій та інших джерел — 4291,85 млн. гривень.

Щорічний обсяг фінансування Програми визначається з урахуванням конкретизації завдань за підсумками виконання Програми у попередній період.

Додаток 1

                                                       до Програми

 

                             ПАСПОРТ

                 Державної програми впровадження

                   цифрового телерадіомовлення

1. Концепція Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2006 р. N 592.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1085.

3. Державний замовник-координатор — Міністерство транспорту та зв’язку.

4. Керівник Програми — Міністр транспорту та зв’язку.

5. Виконавці Програми — Мінтрансзв’язку, Держкомтелерадіо, Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, НКРЗ, НКАУ, Мінпромполітики і Міноборони відповідно до компетенції.

6. Строк виконання: 2008-2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми.

-----------------------------------------------------------------------------

¦   Джерела   ¦    Обсяг    ¦             У тому числі за роками            ¦

¦фінансування ¦фінансування,¦-----------------------------------------------¦

¦             ¦млн. гривень ¦2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦

¦-------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+------¦

¦Державний    ¦    8,95     ¦     ¦ 1,65 ¦1,412 ¦1,412 ¦1,412 ¦1,412 ¦ 1,65 ¦

¦бюджет       ¦             ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦-------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+------¦

¦Iнвестиції та¦  4291,85    ¦287,4¦437,75¦713,39¦713,39¦713,39¦713,39¦713,15¦

¦інші джерела ¦             ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦-------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+------¦

¦Усього       ¦   4300,8    ¦287,4¦439,4 ¦714,8 ¦714,8 ¦714,8 ¦714,8 ¦714,8 ¦

-----------------------------------------------------------------------------

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України

від 26 листопада 2008 року N 1085

 

        { Додатково див. Конституційне подання Президента

від 26.12.2008 }

Кабінет Міністрів України 26 листопада 2008 року видав постанову N 1085, якою затвердив Державну програму впровадження цифрового телерадіомовлення (пункт 1) та надав низку доручень щодо забезпечення виконання зазначеної Програми (пункти 2-5).

Програмою серед шляхів і способів розв’язання проблем впровадження цифрового телерадіомовлення передбачено здійснення переходу телерадіоорганізацій на цифровий формат мовлення з одночасним вирішенням, зокрема, питання забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення. Проте визначені Програмою завдання та заходи з її виконання (додаток 2) містять лише заходи, організаційного та технологічного характеру, які не враховують соціальну складову процесу впровадження цифрового телерадіомовлення. Зокрема, Програмою не визначено державних гарантій забезпечення соціально незахищених громадян України перетворювачами цифрового сигналу, не передбачено шляхів вирішення питань, пов’язаних із низькою фінансовою спроможністю громадян, значною вартістю засобів приймання сигналів цифрового мовлення, що унеможливлює забезпечення доступу до цифрового телерадіомовлення всіх верств населення.

Перехід від аналогового до цифрового телерадіомовлення без належної державної підтримки соціальної складової такого процесу, з огляду на соціальну значимість ефірного наземного телебачення, призведе до обмеження доступу громадян до інформації.

Це не відповідає статті 34 Конституції України, за якою кожному гарантується право на свободу слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію в будь-який спосіб, та статті 50 Конституції України, якою кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення.

За таких умов, а також ураховуючи, що Законом України “Про основи національної безпеки України” прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації визначено серед основних реальних та потенційних загроз національній безпеці України в інформаційній сфері (стаття 7), Програма, про яку йдеться, не відповідає і статті 17 Конституції України, за якою забезпечення інформаційної безпеки є однією з найважливіших функцій держави.

Крім того, виконання зазначеної Програми розраховано на період з 2008 року по 2015 рік включно. При цьому у 2015 році заплановано створення інфраструктури цифрового телерадіомовлення на 17,72 відсотка покриття території України сигналами цифрового телерадіомовлення, як і у кожному з попередніх 2012, 2013, 2014 років.

Разом із тим за Регіональною угодою (Женева-2006), укладеною відповідно до рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку, учасником якого є Україна, Україна взяла на себе зобов’язання перейти на цифровий формат телерадіомовлення до 2015 року. При цьому Міжнародним союзом електрозв’язку встановлено строк закінчення перехідного періоду від аналогового до цифрового телерадіомовлення до середини 2015 року.

Таким чином, Програма не забезпечить виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо переходу від аналогового до цифрового телерадіомовлення. Оскільки принцип сумлінного виконання міжнародних зобов’язань є одним із загальновизнаних принципів міжнародного права, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1085 Програма не відповідає і статті 18 Конституції України, згідно з якою зовнішньополітична діяльність України грунтується на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.

Виходячи з викладеного, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України п о с т а н о в л я ю:

1. Зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1085 “Про затвердження Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення”.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 26 грудня 2008 року

          N 1215/2008

 

 

{ Джерело - Офіційне Iнтернет-представництво Президента України }

 

 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПОДАННЯ

З мотивів невідповідності Конституції України

Указом Президента України від 26 грудня 2008 року N 1215 “Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1085” зупинено дію постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1085 “Про затвердження Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення”.

У зв’язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України, статей 13, 40 Закону України “Про Конституційний Суд України” звертаюсь до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1085, яка опублікована в газеті “Урядовий кур’єр” від 25 грудня 2008 року N 243.

Названою постановою Кабінет Міністрів України затвердив Державну програму впровадження цифрового телерадіомовлення (пункт 1) та надав низку доручень щодо забезпечення виконання зазначеної Програми (пункти 2-5).

Програмою серед шляхів і способів розв’язання проблем впровадження цифрового телерадіомовлення передбачено здійснення переходу телерадіоорганізацій на цифровий формат мовлення з одночасним вирішенням, зокрема, питання забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення. Проте визначені Програмою завдання та заходи з її виконання (додаток 2) містять лише заходи організаційного та технологічного характеру, які не враховують соціальну складову процесу впровадження цифрового телерадіомовлення. Зокрема, Програмою не визначено державних гарантій забезпечення соціально незахищених громадян України перетворювачами цифрового сигналу, не передбачено шляхів вирішення питань, пов’язаних із низькою фінансовою спроможністю громадян, значною вартістю засобів приймання сигналів цифрового мовлення, що унеможливлює забезпечення доступу до цифрового телерадіомовлення всіх верств населення.

Соціальна складова названої постанови

фактично зводиться до надання доручення Міністерству транспорту та зв’язку України, Державному комітету телебачення та радіомовлення України разом із Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення подати у тримісячний строк Кабінету Міністрів України пропозиції щодо забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення (пункт 4 постанови).

Перехід від аналогового до цифрового телерадіомовлення без належної державної підтримки соціальної складової такого процесу, з огляду на соціальну значимість ефірного наземного телебачення, призведе до обмеження доступу громадян до інформації.

Відповідно до статті 34 Конституції України

кожному гарантується право на свободу слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію в будь-який спосіб. За статтею 50 Конституції України кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення.

Як зазначив Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 30 жовтня 1997 року N 5-зп у справі К.Г. Устименка, конституційні права людини і громадянина в Україні на інформацію, її вільне отримання, використання, поширення та зберігання в обсягах, необхідних для реалізації кожним своїх прав, свобод і законних інтересів, чинним законодавством держави закріплюються і гарантуються. Винятки з конституційних норм встановлюються самою Конституцією України, а не іншими нормативними актами.

Засобом забезпечення прав громадян на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкритого і вільного обговорення суспільно важливих проблем, культурних та інформаційних потреб громадян України, а також потреб етнічних українців, які проживають за межами України, є телерадіомовлення (преамбула, стаття 4 Закону України “Про телебачення і радіомовлення").

Неврахування ж у Державній програмі впровадження цифрового телерадіомовлення соціальних питань, зокрема державного забезпечення соціально незахищених громадян України засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення, призведе до обмеження соціально незахищених громадян у доступі до телерадіомовлення після повного переходу до цифрового способу наземного ефірного розповсюдження теле- та радіопрограм.

Конституцією України встановлено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (частина третя статті 22). Конституційним Судом України у Рішенні від 22 вересня 2005 року N 5-рп/2005 у справі про постійне користування земельними ділянками визначено, що звуження змісту та обсягу прав і свобод є їх обмеженням. У традиційному розумінні діяльності визначальними поняттями змісту прав людини є умови і засоби, які становлять можливості людини, необхідні для задоволення потреб її існування та розвитку. Обсяг прав людини — це їх сутнісна властивість, виражена кількісними показниками можливостей людини, які відображені відповідними правами, що не є однорідними і загальними.

Відтак, положення постанови Кабінету Міністрів України не відповідають частині третій статті 22, статтям 34, 50 Основного Закону держави.

За таких умов, а також ураховуючи, що Законом України “Про основи національної безпеки України” прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації визначено серед основних реальних та потенційних загроз національній безпеці України в інформаційній сфері (стаття 7), Програма, про яку йдеться, не відповідає і статті 17 Конституції України, за якою забезпечення інформаційної безпеки є однією з найважливіших функцій держави.

Слід також зауважити, що виконання зазначеної Програми розраховано на період з 2008 року по 2015 рік включно. При цьому у 2015 році заплановано створення інфраструктури цифрового телерадіомовлення на 17,72 відсотка покриття території України сигналами цифрового телерадіомовлення, як і у кожному з попередніх 2012, 2013, 2014 років.

Разом із тим за Регіональною угодою (Женева-2006), укладеною відповідно до рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку, учасником якого є Україна, Україна взяла на себе зобов’язання перейти на цифровий формат телерадіомовлення до 2015 року. При цьому Міжнародним союзом електрозв’язку встановлено строк закінчення перехідного періоду від аналогового до цифрового телерадіомовлення до середини 2015 року.

Таким чином, Програма не забезпечить виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо переходу від аналогового до цифрового телерадіомовлення.

Оскільки принцип сумлінного виконання міжнародних зобов’язань є одним із загальновизнаних принципів міжнародного права, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1085 Програма не відповідає і статті 18 Конституції України, згідно з якою зовнішньополітична діяльність України ґрунтується на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. Як зауважено у Висновку Конституційного Суду України від 11 липня 2001 року N 3-в/2001 у справі про Римський Статут, відповідно до статті 18 Конституції України зовнішньополітична діяльність України ґрунтується на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, одним з яких є принцип сумлінного виконання міжнародних зобов’язань.

     Тож, видавши постанову від 26  листопада  2008  року  N  1085

( 1085-2008-п  ) "Про затвердження Державної програми впровадження

цифрового телерадіомовлення",  Кабінет Міністрів  України  порушив

також і   частину   другу   статті   8  Основного  Закону  держави

( 254к/96-ВР ),  за якою Конституція України (  254к/96-ВР  )  має

найвищу  юридичну  силу;  закони  та  інші нормативно-правові акти

приймаються на основі Конституції України ( 254к/96-ВР ) і повинні

відповідати   їй,  частину  третю  статті  113,  за  якою  Кабінет

Міністрів  України  у   своїй   діяльності   керується,   зокрема,

Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

 

Ураховуючи викладене, прошу Конституційний Суд України розглянути питання щодо конституційності постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1085 “Про затвердження Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення”.

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника Глави Секретаріату Президента України — Представника Президента України у Конституційному Суді України М. Ставнійчук, першого заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення I. Куруса, начальника юридичного управління Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення М. Пушкаренка, начальника відділу частотного погодження ліцензійного департаменту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Т. Мироненко.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 26 грудня 2008 року

{ Джерело - Офіційне Iнтернет-представництво Президента України }

____________

  Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/service/9_59.html


Попередня статтяНаступна стаття


Notice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.


Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"