Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА ІX. МАРАЗМИ ЗВ'ЯЗКУ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ

ПЕНСІОНЕРИ-ЗВ’ЯЗКІВЦІ КОРИСТУЮТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ БЕЗКОШТОВНО

Відповідно до пункту 69 Правил користування місцевим телефонним зв'язком, які затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.1997 р. №385 (правила скасовано Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 р. № 720, телефони, встановлені на підприємствах зв'язку для організації єдиного технологічного процесу, внутрішньовиробничого зв'язку та оперативного управління єдиною національною системою зв'язку (електрозв'язку), вважаються службовими і плата за користування ними не нараховується.

Перелік цих телефонів затверджується Мінзв'язку.

Звільняються від абонентної плати за користування квартирним телефоном та почасової оплати місцевих телефонних розмов працівники галузі зв'язку мереж загального користування, які пропрацювали в галузі зв'язку не менше 25 років.

Витрати, пов'язані з утриманням таких телефонів, відносяться до загальних витрат підприємств зв'язку. Аналогічно придумано, що залізничники безкоштовно їздять, ще би придумали, що вчителі безкоштовно навчаються, а лікарі безкоштовно лікуються, військові безкоштовно стріляються, таксисти-пенсіонери безкоштовно катаються на таксі, а водопроводчики не платять за воду. Натуральна господарка ...

Тобто замість нормальної пенсії, в державі процвітає натуральна компенсація недоплат

Згідно з пунктом 119 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 р. № 720, оператор за рахунок прибутку, що залишається в його розпорядженні після оподаткування, може не справляти абонентну плату та плату за послуги місцевого телефонного зв’язку при користуванні квартирним телефоном з працівників сфер телекомунікацій та надання послуг поштового зв’язку, які мають відповідний стаж роботи в цих сферах. Стаж роботи визначається оператором.

Підприємства зв’язку мають право компенсувати за рахунок прибутку, що залишився у їх розпорядженні після оподаткування, витрати оператору, який надає послуги таким працівникам.

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 25 від 02.02.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

                                      17 березня 1998 р.

 vd980202 vn25                        за N 174/2614

 

     { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

                                        транспорту та зв'язку

       N 485 ( z0598-06 ) від 20.05.2006 }

 

Про Порядок звільнення від оплати за користування квартирним телефоном працівників зв’язку, які пропрацювали в галузі зв’язку не менше 25 років

Відповідно до статті 14 Закону України “Про зв’язок” та абзаців 3-4 пункту 69 Правил користування місцевим телефонним зв’язком, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року N 385, з метою визначення єдиного порядку обліку загального стажу роботи та умов звільнення від оплати за користування квартирним телефоном працівників зв’язку, які пропрацювали в галузі зв’язку не менше 25 років, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок звільнення від оплати за користування квартирним телефоном працівників зв’язку, які пропрацювали в галузі зв’язку не менше 25 років (далі — Порядок, додається).

2. Генеральним директорам об’єднань: “Укртелеком" — Нетудихаті Л.І., “Укрпошта" — Шевченку М.І., центру “Укрчастотнагляд" — Карпенку О.Є. довести Порядок до підпорядкованих підприємств електричного та поштового зв’язку.

3. Керівникам об’єднань, підприємств, установ та організацій зв’язку забезпечити:

3.1. Доведення протягом місяця до відома працівників та колишніх працівників зв’язку, які мають загальний стаж роботи в галузі зв’язку не менше 25 років, про набрання чинності Порядком.

3.2. Видачу довідок про загальний стаж роботи в галузі зв’язку.

4. Покласти відповідальність за достовірність виданих довідок на керівників об’єднань, підприємств, установ та організацій зв’язку. У разі виявлення порушень при визначенні стажу роботи у довідках до керівників буде вжито заходів згідно з чинним законодавством.

5. Скасувати наказ Держкомзв’язку України від 03.10.97 N 147 “Про порядок звільнення від оплати за користування квартирним телефоном працівників зв’язку, які пропрацювали в галузі зв’язку 25 і більше років”.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Д.А.Худолій

                                           Затверджено

                                 Наказ Державного комітету зв'язку

                                 України 02.02.98 N 25

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      17 березня 1998 р.

                                      за N 174/2614

 

                             Порядок

звільнення від оплати за користування квартирним телефоном працівників зв’язку, які пропрацювали в галузі зв’язку не менше 25 років

Цей Порядок, розроблений відповідно до абзаців 3-4 пункту 69 Правил користування місцевим телефонним зв’язком, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.97 N 385, визначає умови звільнення працівників зв’язку від абонентної плати за користування квартирним телефоном та почасової оплати місцевих телефонних розмов.

1. Працівники та колишні працівники зв’язку, які пропрацювали в галузі зв’язку не менше 25 років, звільняються від абонентної плати за користування квартирним телефоном та почасової оплати місцевих телефонних розмов. Звільняються від абонентної плати за користування квартирним телефоном та почасової оплати місцевих телефонних розмов працівники зв’язку, з якими укладені договори на надання послуг телефонного зв’язку, з дня їх звернення.

2. До стажу роботи в галузі зв’язку зараховується:

- робота в державних об’єднаннях, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, що входять до сфери управління Держкомзв’язку (Мінзв’язку) (далі — підприємства зв’язку), в тому числі в центральному апараті, а також на підприємствах, підпорядкованих колишньому Міністерству зв’язку СРСР;

- час роботи на підприємствах зв’язку, що раніше входили до сфери управління Держкомзв’язку (Мінзв’язку);

- час роботи на виборних посадах та в апараті профспілкових органів зв’язку, а також час роботи працівника зв’язку, який переведений в органи виконавчої влади і займається питаннями зв’язку;

- час навчання в професійно-технічному училищі зв’язку;

- час роботи в професійно-технічних училищах зв’язку, якщо працівник був переведений з підприємства зв’язку для підготовки кадрів галузі зв’язку;

- час роботи за кордоном у міжнародних організаціях з питань зв’язку, якщо працівник був направлений Держкомзв’язку (Мінзв’язку) України;

- час відбування покарання працівниками, необгрунтовано притягнутими до кримінальної відповідальності, необгрунтовано репресованими і пізніше реабілітованими, якщо до цього вони працювали на підприємствах зв’язку;

- час роботи листоношами, монтерами (електромонтерами) в сільських радіовузлах тих колишніх членів колгоспів, які були переведені на постійну роботу на підприємства зв’язку.

3. Працівникам та колишнім працівникам галузі зв’язку довідка (встановленого зразка) про загальний стаж роботи в галузі зв’язку (додається) видається за останнім місцем роботи на підприємстві зв’язку, на підставі записів в трудовій книжці, за підписом керівника підприємства. Підпис керівника засвідчується печаткою. Довідки видаються за наявності в паспорті відмітки про реєстрацію постійного місця проживання (прописку) за відповідною адресою. Підприємства зв’язку провадять облік виданих довідок.

4. Довідки про стаж роботи в галузі зв’язку, видані працівникам зв’язку на підставі наказу Мінзв’язку України від 16.11.92 N 73 “Про затвердження порядку та умов надання пільг працівникам зв’язку за користування місцевим телефонним зв’язком”, вважаються дійсними і надалі.

5. Підприємства зв’язку, які видали працівникам зв’язку довідки про безперервний стаж роботи в галузі зв’язку на підставі наказу Держкомзв’язку України від 03.10.97 N 147, перевіряють ці довідки на їх відповідність до вимог даного Порядку, а у разі невідповідності — письмово повідомляють про це підприємство зв’язку, абонентом якого є працівник.

6. Підприємства електрозв’язку провадять облік телефонів, що належать тим працівникам зв’язку, які звільнені від абонентної плати за користування квартирним телефоном та почасової оплати місцевих телефонних розмов.

7. Відповідно до абзацу 4 пункту 69 Правил користування місцевим телефонним зв’язком витрати, пов’язані з утриманням таких телефонів, відносяться до загальних витрат підприємств електрозв’язку.

Додаток

                                  до Порядку звільнення від оплати

                                  за    користування    квартирним

                                  телефоном  працівників  зв'язку,

                                  які   пропрацювали    в   галузі

                                  зв'язку не менше 25 років

 

Штамп підприємства зв'язку

 

                             Довідка

 

     Видана ______________________________________________________

                       (прізвище, ім'я та по батькові)

про те, що він(вона) дійсно пропрацював(ла) в галузі зв'язку _____

_________________________________________________ років.

                (прописом)

     Довідка видана для подання __________________________________

__________________________________________________________________

            (найменування підприємства електрозв'язку)

     Домашня адреса абонента _____________________________________

_________________________________, телефон N _____________________

 

 Керівник підприємства

 зв'язку                 ________   М.П.  ________________________

                         (підпис)           (ініціали, прізвище)

 

 "___" ____________ 199_ р.

____________ 
 

  Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/service/9_34.html


Попередня статтяНаступна стаття

[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.


Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"