Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XLІ. МАРАЗМИ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (СБУ) ТА СЛУЖБИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ

Студентом у вишах СБУ можна стати лише до 23 років

Частина перша статті 53 Конституції України передбачає, що кожен має право на освіту. Стаття 6 Закону «Про освіту» передбачає, що основними принципами освіти в Україні є:

доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку…

А відповідно до частини другої статті 3 Закону України від 17.01.2002 р. №2984-III «Про вищу освіту» державна політика у галузі вищої освіти грунтується на принципах:

доступності та конкурсності здобуття вищої освіти кожним громадянином України.

А стаття 4 цього Закону говорить про те, що громадяни України мають право на здобуття вищої освіти.

Але згідно з пунктом 2.2. Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах Служби безпеки України, яка затверджена Наказом СБУ від 21.10.2010  N 542 кандидатом на навчання може бути особа, якій на час вступу до навчального закладу виповниться 17 років і яка не старше 23 років.

Цікаво, що в вищі МВС не можна поступити цивільним особам віком понад 25 років. Що це за цифри в 23, 25 років, а чому не 24 чи 35 років? Бояться навчати пенсіонерів?

Петро ПАТЛАТИЙ
02.09.2012

Жінкам заборонили вступати до вищів МВС

ЦИВІЛЬНІ ОСОБИ ВІКОМ ПОНАД 25 РОКІВ НЕ МОЖУТЬ ПОСТУПИТИ ДО МІЛІЦЕЙСЬКОГО ВУЗУ

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


 

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

                        21.10.2010  N 542

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      12 листопада 2010 р.

                                      за N 1095/18390

 

 

Про затвердження Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах Служби безпеки України

Відповідно до статей 9, 10, 19, 22 Закону України “Про Службу безпеки України”, Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про інформацію” (2657-12), Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового та фінансового забезпечення Служби безпеки України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 25.03.92 N 2231-XII, з метою впорядкування процесу підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах Служби безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах Служби безпеки України, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління роботи з особовим складом.

3. Управлінню роботи з особовим складом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України.

Голова Служби В.Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра освіти

і науки України П.М.Куліков

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Центрального

                                      управління

                                      Служби безпеки України

                                      21.10.2010  N 542

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      12 листопада 2010 р.

                                      за N 1095/18390

 

 

                            ІНСТРУКЦІЯ

про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах Служби безпеки України

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок підбору, відбору та вивчення кандидатів на денну (очну) форму навчання в Національній академії Служби безпеки України або Інституті підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (далі — навчальні заклади) за державним замовленням з числа осіб, які мають повну загальну середню освіту.

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

відбір — проведення заходів з визначення серед підібраних осіб кандидатів;

заінтересовані підрозділи — підрозділи Центрального управління, регіональні органи, органи військової контррозвідки, навчальні, наукові, науково-дослідні, інші заклади і установи Служби безпеки України (далі — СБУ) та Штаб Антитерористичного центру при Службі безпеки України, які здійснюють вивчення кандидатів;

кандидат — особа, яка виявила бажання щодо вступу до навчального закладу і розглядається та вивчається з метою з’ясування можливості її вступу до навчального закладу;

підбір — проведення заходів професійно-орієнтаційного характеру, що полягають у поширенні в Україні інформації про напрями та форми освіти в СБУ, пошуку та виявленні серед громадян України тих, які бажають навчатися у навчальних закладах;

установчі дані кандидата — інформація, яка дозволяє ідентифікувати особу за її прізвищем, іменем та по батькові, датою і місцем народження, місцями проживання, реєстрації та роботи (служби, навчання).

1.3. Загальне організаційно-методичне керівництво організацією та веденням підбору та відбору кандидатів здійснюється Управлінням роботи з особовим складом.

Заходи з організації та ведення підбору, відбору та вивчення кандидатів здійснюються заінтересованими підрозділами за участю відповідних підрозділів кадрового забезпечення.

Службові особи навчальних закладів не здійснюють підбір і відбір кандидатів.

2. Організація та здійснення підбору кандидатів

2.1. Підбір кандидатів здійснюється на добровільній основі з дотриманням законодавства, прав та свобод громадян і гідності особи. Кількість кандидатів на навчання, які підбираються заінтересованими підрозділами, не обмежується.

2.2. Кандидатом на навчання може бути особа, якій на час вступу до навчального закладу виповниться 17 років і яка не старше 23 років.

2.3. Організаційні заходи та умови вступу до навчальних закладів визначаються правилами прийому, які затверджуються Головою Служби безпеки України або особою, яка виконує обов’язки Голови Служби безпеки України, за погодженням з Міністерством освіти і науки України на кожен навчальний рік.

2.4. Правила прийому доводяться до відома громадян України співробітниками підрозділів кадрового забезпечення, які здійснюють заходи з організації та здійснення їх підбору, відбору та вивчення.

3. Організація та здійснення відбору кандидатів

3.1. Відбір кандидатів починається з подання ними заяви на ім’я Голови Служби безпеки України за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

У процесі відбору кандидатів враховуються їх вік, освіта, стан здоров’я, сімейний стан, місця проживання і реєстрації, характеристики з місць їх навчання (роботи).

3.2. Заява передається до Управління роботи з особовим складом для внесення даних до системи централізованого обліку кандидатів.

Після внесення даних заява надсилається для початку роботи з вивчення кандидата за територіальним принципом за місцем реєстрації або фактичного проживання заявника. Якщо заява надійшла до навчального закладу поштою, вона надсилається до регіонального органу за місцем реєстрації або фактичного проживання заявника.

3.3. Вивчення кандидата проводиться за планом, складеним співробітником підрозділу кадрового забезпечення і затвердженим керівником заінтересованого підрозділу.

3.4. Вивчення кандидата складається з:

перевірки наданих кандидатом відомостей на предмет їх правдивості, повноти та об’єктивності;

проведення психологічного дослідження кандидата;

огляду кандидата військово-лікарською комісією;

аналізу наданих кандидатом біографічних та характеризуючих даних з метою визначення особистісних якостей.

Перевірка кандидата у зв’язку з допуском до державної таємниці здійснюється на другому курсі навчання в навчальному закладі.

3.5. Кандидат на навчання власноруч заповнює бланки анкети й автобіографії, які подаються разом з іншими документами згідно з переліком, визначеним у додатку 2 до цієї Інструкції, співробітнику підрозділу кадрового забезпечення, який здійснює вивчення кандидата.

3.6. До початку вивчення кандидат добровільно надає письмову згоду на здійснення перевірки наданих відомостей за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції. Якщо кандидат не досяг вісімнадцятирічного віку, таку згоду дають його батьки, усиновителі, піклувальники.

3.7. Під час вивчення кандидата з ним проводяться індивідуальні бесіди співробітниками заінтересованих підрозділів, під час яких з’ясовуються моральні та особистісні якості кандидата.

3.8. Перевірка правдивості, повноти та об’єктивності наданих кандидатом відомостей проводиться перед направленням його для огляду військово-лікарською комісією.

Організація цієї перевірки покладається на співробітників відповідних підрозділів кадрового забезпечення.

3.9. Перевірка наданих кандидатом відомостей передбачає надсилання підготовлених співробітниками підрозділів кадрового забезпечення офіційних запитів до органів державної влади, підприємств, установ та організацій з метою підтвердження цих відомостей. Перевірка проводиться в місячний строк.

3.10. За результатами проведення вивчення кандидата складається узагальнююча довідка, що підписується співробітниками, керівником або заступником керівника заінтересованого підрозділу та підрозділу кадрового забезпечення, які брали участь у вивченні кандидата.

У довідці зазначаються:

установчі дані кандидата;

відомості про трудову діяльність, навчання кандидата;

стан здоров’я кандидата, реєстраційні номери та дати відповідних довідок і висновків;

результати перевірки наданих кандидатом відомостей;

ділові, моральні та особистісні якості кандидата та інші дані, що його характеризують;

мотиви вступу кандидата до навчального закладу, а також бажання проходити службу в СБУ;

навчальний заклад та напрям підготовки кандидата згідно із правилами прийому до відповідного навчального закладу.

3.11. Узагальнююча довідка долучається до навчальної справи кандидата, яка формується протягом його вивчення, і у разі прийняття рішення про направлення кандидата на навчання надсилається до відповідного навчального закладу. До навчальної справи долучаються надані кандидатом копії документів і матеріали його вивчення.

3.12. Вивчення кандидатів на навчання закінчується не пізніше ніж за два місяці до початку вступної кампанії.

3.13. Остаточний відбір кандидатів проводиться комісіями з відбору в навчальних закладах СБУ.

3.14. У разі прийняття рішення про припинення вивчення кандидату надсилається письмове повідомлення із зазначенням причин припинення його вивчення. Рішення щодо припинення вивчення кандидата на навчання приймається керівництвом СБУ за поданням заінтересованого підрозділу. У поданні зазначаються причини припинення вивчення кандидата.

3.15. Кандидати на навчання, не згодні з рішенням про припинення їх вивчення, у двотижневий строк можуть надати письмове оскарження на ім’я Голови Служби безпеки України.

3.16. Матеріали вивчення кандидата, якому відмовлено в подальшому вивченні, протягом року з дати прийняття рішення про припинення вивчення зберігаються у підрозділі кадрового забезпечення заінтересованого підрозділу, після чого знищуються.

Начальник Управління

роботи з особовим складом О.Тарасовський

Додаток 1

                                      до Інструкції про порядок

                                      підбору кандидатів

                                      на навчання у вищих

                                      навчальних закладах

                                      Служби безпеки України

 

                                      Голові Служби безпеки

                                      України

                                      ____________________________

                                      (військове звання, прізвище

                                             та ініціали)

 

                                      ____________________________

                                       (військове звання (якщо є),

                                       прізвище, ім'я, по батькові

 

                                      ____________________________

                                       заявника, дата народження,

 

                                      ____________________________

                                            місця реєстрації

                                        і фактичного проживання,

 

                                      ____________________________

                                      контактний телефон заявника)

 

                                      ____________________________

 

 

                              ЗАЯВА

 

 

     Прошу вивчити мене як кандидата на навчання до ______________

_________________________________________________________________.

        (назва навчального закладу Служби безпеки України)

 

     З правилами прийому до ______________________________________

                                  (назва навчального закладу

                                   Служби безпеки України)

 

ознайомлений.

 

 "___" ____________ 20__ року         ____________________________

                                                (підпис)

 

 

Додаток 2

                                      до Інструкції про порядок

                                      підбору кандидатів

                                      на навчання у вищих

                                      навчальних закладах

                                      Служби безпеки України

 

 

                             ПЕРЕЛІК

документів, які надаються кандидатом на навчання

1. Анкета.

2. Автобіографія.

3. Медична довідка про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричних оглядів, сертифікат про проходження профільного наркологічного огляду, видані за місцем реєстрації кандидата.

4. Копія паспорта (1, 2 сторінки, реєстрація).

5. Копія свідоцтва про народження.

6. Копія документів про отримання освіти (диплом, атестат, табель навчальних досягнень та відвідування школи учнями V-XI (XII) класів).

7. Копія трудової книжки*.

8. Копія ідентифікаційного коду.

9. Копія військового квитка (приписного свідоцтва).

10. Копія посвідчення водія*.

11. Копія свідоцтва про одруження*.

12. Копії документів, які дають право на пільги*.

13. Довідка з місця реєстрації за формою N 3.

14. Характеристика за останнім місцем навчання за підписом директора навчального закладу, скріпленим печаткою.

15. Відгуки з місця навчання або роботи.

16. Документи, що засвідчують досягнення на навчальних олімпіадах різних рівнів (грамоти, дипломи, похвальні листи тощо)*.

17. 4 кольорові фотографії розміром 4 х 6 см, 1 кольорова фотографія розміром 9 х 12 см.

_______________

* Документ надається за наявності.

Додаток 3

                                      до Інструкції про порядок

                                      підбору кандидатів

                                      на навчання у вищих

                                      навчальних закладах

                                      Служби безпеки країни

 

                                      Начальнику _________________

                                      ____________________________

                                       (найменування підрозділу,

                                            органу, закладу

                                        Служби безпеки України)

 

                                      ____________________________

                                           (військове звання,

                                         прізвище та ініціали)

 

                                      ____________________________

                                      (прізвище, ім'я, по батькові

 

                                      ____________________________

                                               заявника)

 

                                      ____________________________

 

 

                              ЗАЯВА

 

 

     Я, _________________________________________________________,

                     (прізвище, ім'я, по батькові)

 

у зв'язку з вивченням мене (мого сина,  моєї  дочки,  дитини,  яка

перебуває під піклуванням) як кандидата на навчання в ____________

__________________________________________________________________

        (назва навчального закладу Служби безпеки України)

 

даю згоду  на перевірку Службою безпеки України наданих мною (ним,

нею) відомостей.

 

 "__" __________ 20__ року                ________________________

                                                 (підпис)

 
Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/sbu/42_25.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"