Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XLІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПРОКУРАТУРИ

ПРИ СУДОВОМУ ВІДШКОДУВАННІ ПДВ НА БОЦІ ДПА ЗАВЖДИ ВИСТУПАЄ ПРОКУРАТУРА ЯК ЗАХИСНИК “ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ”

Ті, хто намагатиметься відшкодовувати ПДВ с судовому порядку, матимуть справу з прокуратурою. Такий висновок випливає зі спільного Наказу Генеральної прокуратури України, Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України від 14 вересня 2006 р. N45/551/223. Ним затверджено Порядок взаємодії між органами державної податкової служби, Державного казначейства та прокуратури щодо захисту інтересів держави при здійсненні судочинства за позовами про відшкодування податку на додану вартість. Цим Порядком органи державної податкової служби навіть при відкритті провадження у справі, а також при винесенні судових рішень з порушенням норм матеріального і процесуального права, а також їх виконанні у справах про відшкодування податку на додану вартість в межах норм чинного законодавства звертаються до органів прокуратури з метою представництва інтересів держави в суді.

Таким чином органи прокуратури використовуватимуть щоб не повертати ПДВ в судовому порядку. Єдине, що рятує платників ПДВ, це те, що цей Наказ не пройшов державної реєстрації в Міністерстві юстиції, а тому є незаконним і не може застосовуватися в законному порядку органами державної влади. А тому при наявності представника прокуратури в суді слід у нього спитати на який підставі він дізнався про розгляд цієї справи ? І чому інтерес держави полягає в невідшкодуванні ПДВ ?

Віталій МОСЕЙЧУК

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

                     14.09.2006  N 45/551/223

Про затвердження Порядку взаємодії між органами державної податкової служби, Державного казначейства та прокуратури щодо захисту інтересів держави при здійсненні судочинства за позовами про відшкодування податку на додану вартість

З метою врегулювання питання щодо взаємодії між органами державної податкової служби, Державного казначейства та прокуратури України щодо захисту інтересів держави при здійсненні судочинства за позовами про відшкодування податку на додану вартість НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії між органами державної податкової служби, Державного казначейства та прокуратури України щодо захисту інтересів держави при здійсненні судочинства за позовами про відшкодування податку на додану вартість, що додається.

Генеральний прокурор України О.Медведько

Голова Державної податкової

адміністрації України А.Брезвін

Голова Державного

казначейства України С.Марченко

Додаток

                                      до наказу Генеральної

                                      прокуратури України,

                                      Державної податкової

                                      адміністрації України,

                                      Державного казначейства

                                      України

                                      від 14 вересня 2006 р.

                                      N 45/551/223

  ПОРЯДОК

взаємодії між органами державної податкової служби, Державного казначейства та прокуратури України щодо захисту інтересів держави при здійсненні судочинства за позовами про відшкодування податку на додану вартість

Цей Порядок розроблений з метою забезпечення взаємодії органів державної податкової служби, Державного казначейства та прокуратури України в процесі судового розгляду справ за позовами про відшкодування податку на додану вартість, оскарження відповідних рішень, постанов, ухвал (далі — судові рішення), прийнятих судами з порушенням норм матеріального і процесуального права, та їх виконання.

Органи державної податкової служби:

при відкритті провадження у справі, при винесенні судових рішень з порушенням норм матеріального і процесуального права, а також їх виконанні у справах про відшкодування податку на додану вартість в межах норм чинного законодавства звертаються до органів прокуратури з метою представництва інтересів держави в суді;

звернення органів державної податкової служби до органів прокуратури повинні містити позицію органу державної податкової служби з копіями судових документів та матеріалів, що перебувають у провадженні судів;

за письмовим зверненням прокурора надавати копії матеріалів перевірок, проведених органами державної податкової служби, що свідчать про порушення законодавства платниками податків і мають безпосереднє відношення до судової справи, вказаної у зверненні;

у межах компетенції вживати всіх передбачених законодавством заходів щодо забезпечення доказової бази в процесі судового розгляду справи;

одночасно з поданням апеляційної або касаційної скарги письмово повідомляють відповідні органи Державного казначейства України про оскарження судових рішень, а також про наявність обставин, що зумовлюють зупинення виконання судового рішення у справах про відшкодування податку на додану вартість (у разі якщо відповідний орган Державного казначейства України не залучено судом для участі у справі);

при внесенні касаційного подання, скарги органу державної податкової служби вживати заходів щодо зупинення виконання судових рішень.

Органи прокуратури:

за результатами розгляду звернень органів державної податкової служби, копій судових документів, матеріалів справ, які перебувають у провадженні судів, представляють інтереси держави в суді відповідно до норм законодавства України;

оскаржують судові рішення, винесені з порушенням норм матеріального та процесуального права в справах про відшкодування ПДВ, незалежно від участі органів прокуратури у розгляді справи;

у разі необхідності оскарження судового рішення прокурором вищого рівня інформувати його про це в установленому порядку;

за фактами підроблених документів (договорів, податкових накладних, вантажних митних декларацій тощо) організовувати перевірки в порядку, передбаченому ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України (1001-05, 1002-05, 1003-05) перевіряти законність рішень, прийнятих податковою міліцією під час досудового слідства у кримінальних справах зазначеної категорії;

заходи реагування, спрямовані на виконання судових рішень про відшкодування з бюджету податку на додану вартість, застосовувати лише у разі остаточного вирішення судами справ про відшкодування податку на додану вартість і відсутності таких обставин: можливості оскарження судових рішень; наявності ухвал чи постанов про зупинення їх виконання; перебування в провадженні кримінальних справ, що розслідуються у зв’язку з порушенням податкового законодавства суб’єктами господарювання, на користь яких постановлено судові рішення.

Органи Державного казначейства:

у разі пред’явлення суб’єктом господарювання позову про відшкодування з бюджету податку на додану вартість виключно до відповідного органу Державного казначейства України невідкладно, але не пізніше трьох наступних робочих днів після отримання позовної заяви, направляти її копію відповідним органам державної податкової служби та прокуратури, а після порушення провадження у справі заявляти у суді клопотання про залучення цих органів до розгляду справи;

у межах компетенції своєчасно реагувати на повідомлення органів державної податкової служби, передбачені цим Порядком;

у разі, коли за результатами перевірки сум податків, заявлених до відшкодування, платник податку або податковий орган розпочинає процедуру адміністративного оскарження, орган Державного казначейства України призупиняє процедуру відшкодування в частині оскаржуваної суми до прийняття остаточного рішення з адміністративного або судового оскарження.

Органам державної податкової служби, Державного казначейства України та прокуратури при розгляді справ зазначеної категорії з метою запобігання постановлянню незаконних рішень з порушенням норм матеріального і процесуального права вживати інших заходів відповідно до законодавства України. За наявності підстав заявляти клопотання про призначення необхідних експертиз і зупинення провадження у справах згідно з нормами відповідного процесуального законодавства України.

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/prokuratura/41_4.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"