Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА VI. МАРАЗМИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТА ЕКОЛОГІЇ

Паспортизація (паспорт) відходів не стосується відходів на утилізацію або знешкодження, але з підприємств вимагають паспорти за гроші

Відповідно до статті 26 Закону України «Про відходи» державному обліку та паспортизації підлягають в обов’язковому порядку всі відходи, що утворюються на території України і на які поширюється дія цього Закону. Державний облік та паспортизація відходів здійснюються у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1999 № 2034 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів” (далі - Постанова) паспортизація відходів - процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.

Згідно з пунктом 9 згаданої Постанови паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними. Тобто паспорта відходів розробляються на відходи, для яких не знайдено оптимальні шляхи утилізації або видалення. Щодо відходів, які приймаються спеціалізованими підприємствами на утилізацію або знешкодження, або твердих побутових відходів, то шляхи поводження з ними вже визначені. Про це говорить Мінекології на своєму сайті http://www.menr.gov.ua/index.php/public/faq/2464-yakym-chynom-sub-iekty-hospodariuvannia-mozhut-pohodzhuvaty-rozrobleni-nymy-vidpovidno-do-zakonu-ukrainy-pro-vidkhody-pasporty-vidkhodiv

Також згідно Листа  Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.10.2011 № 19195/07/10-11 щодо відходів, які приймаються спеціалізованими підприємствами на утилізацію або знешкодження, або твердих побутових відходів, то шляхи поводження з ними вже визначені, відповідно паспортизації не потребують. 

Нормативним документом щодо заповнення та затвердження технічного паспорта відходу є ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99) “ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВІДХОДУ. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін“, затверджений наказом Держстандарту України від 08.09.1999 № 167 та введений в дію наказом Держстандарту України від 03.02.2000 № 97 (на заміну ДСТУ 2195-93 (ГОСТ 17.0.0.05-93)). Згідно з додатком А зазначеного нормативного документу технічні паспорти відходів погоджуються територіальними підрозділами Мінприроди.

Паспорт відходів був розроблений у 2008 році у складі ДСТУ 4462.3.01:2006 “Охорона природи. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ. Порядок здійснення операцій” як Додаток Б “Паспорт відходів підприємства та інструкція по його заповненню” (стор. 15-24).

Згідно із статтею 11 Закону України “Про стандартизацію” стандарти застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли застосування цих стандартів вимагають технічні регламенти.

Розроблення паспортів відходів в першу чергу необхідне для тих відходів, для яких не визначена відповідна технологія утилізації, і вони накопичуються у місцях видалення відходів.

Відповідно до ДСТУ 2195-99 – погодження технічного паспорту відходів здійснює місцевий (територіальний) природоохоронний підрозділ. За ДСТУ 4461.3.01:2006 процедура погодження паспорту відходів відсутня.

Відповідно до пункту «ї» статті 20 Закону України «Про відходи» до повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить організація ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації.

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Лист Мінприроди від 09.10.2011 № 19195/07/10-11 до своїх територіальних підрозділів

До Мінприроди листом від 08.09.2011 № 7136/0/2-11 звернулось Держкомпідприємництво з проханням вжити заходів щодо попередження порушень законодавства з питань видачі підпорядкованими Мінприроди структурами документів дозвільного характеру у сфері поводження з відходами, зокрема під час виконання процедур передбачених Порядком розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1218 (далі - Порядок).

За результатами аналізу отриманих від підприємств скарг основним видами порушень при здійсненні зазначених процедур при оформленні дозволів на розміщення відходів та погодженні лімітів на утворення та розміщення відходів є:

Види порушень

Роз’яснення

Вимога додаткової інформації або документів, що не містяться у вичерпному переліку документів, необхідних для одержання дозволу на утворення відходів, встановлених пунктом 12 Порядку.

або

Відмова розглядати заяви без обов’язкового виконання додатково встановлених місцевих реєстраційних процедур, (наприклад вимога надання звіту про проведення інвентаризації відходів)

Територіальні органи Мінприроди згідно із п. “е” статті 23 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” мають право на одержання безоплатно від міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань

Але збирання необхідної додаткової інформації слід здійснювати в рамках загальної регулярної інформаційної діяльності, а не пов’язувати з проведенням дозвільних процедур.

Вимога надати певні види документів із переліку, наприклад вимога надати дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами, при відсутності таких об’єктів на території заявника

Перелік пункту 12 Порядку містить документи, які надаються лише за певних умов, наприклад наявності об’єктів поводження з небезпечними відходами на території заявника, або здійснення заявником постійного зберігання небезпечних відходів на території підприємства, тощо.

Додаткова вимога розроблення технічних паспортів відходів на всі види відходів, в т.ч. відходи предметів споживання, або побутові відходи, або відходи, які передаються в повному обсязі на утилізацію або знешкодження

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1999
№ 2034 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів” (далі - Постанова) паспортизація відходів - процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.

Згідно з пунктом 9 згаданої Постанови паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними. Тобто паспорти відходів доцільно розробляти на відходи, для яких не знайдено оптимальні шляхи утилізації або видалення. Щодо відходів, які приймаються спеціалізованими підприємствами на утилізацію або знешкодження, або твердих побутових відходів, то шляхи поводження з ними вже визначені.

Просимо керівників територіальних підрозділів Мінприроди звернути увагу на проведення дозвільних процедур та вжити відповідних заходів щодо попередження зазначених правопорушень.

Заступник Міністра –

керівник апарату

 

 Д. Мормуль

 

До відома юридичних (підприємств, установ, організацій всіх форм

власності, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності)

та фізичних осіб

 

Щодо надання роз'яснення у відповідності

до листа Мінприроди від 09.10.2011р.

19195/07/10-11

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 1.08.1999 року №2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів» (далі – Постанова) паспортизація відходів – процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.

Згідно з пунктом 9 згаданої Постанови паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними. Тобто паспорти відходів доцільно розробляти на відходи, для яких не знайдено оптимальні шляхи утилізації або видалення. Щодо відходів, які приймаються спеціалізованими підприємствами на утилізацію або знешкодження, або твердих побутових відходів, то шляхи поводження з ними вже визначені.

http://www.eco-bukovina.com.ua/activity/permitting-and-licensing/item/152-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2.html

 

 

___________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/prirod/36_98.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"