Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА VI. МАРАЗМИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТА ЕКОЛОГІЇ

При встановленні газових котлів у суб’єктів господарювання вимагають акти на викиди, встановлення таких саме котлів приватними громадянами таких актів не вимагає

Існує такий документ як акт на викиди. Його маразматична суть ось у чому. Ви побудували магазин або офіс. При здачі в експлуатацію від вас вимагають акт про те що ваш газовий котел (сертифікований, установлений за проектом фахівцями зі всіма узгодженнями, газовики, пожежники, санстанція, охорона праці) не викидає шкідливих домішок. А акт дає приватна фірма наближена до управління екології за 2500 грн плюс цей акт ще раз повинний бути погоджений із санстанцією і екологами й оголошення в газету ще треба дати не безкоштовно про свої мізерні викиди...

Цікаво, що при установці ТАКОГО ж котла в приватній квартирі або котеджі НІЯКИХ погоджень з екологами не треба. Корупція це називається. Хоч би потужність мінімальну котлів установили, при яких не потрібно актування від екологів. Але Закон про охорону атмосферного повітря тупо говорить у частині п’ятій статті 11, що “викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я”. Тобто навіть викид 1 мг якогось забруднювача з котла, наприклад, окису нітрогену чи вуглецю потребує дозволу. Добре, що хоч пукати забрудненим повітрям можна без дозволу бо джерело нестаціонарне...

Петро ПАТЛАТИЙ

Суб’єкти господарювання-власники будь-яких газових котлів за Податковим кодексом стали платниками екологічного податку

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Процедура оформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Перелік нормативної документації, на підставі якої видається дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

    1. Закон України «Про охорону атмосферного повітря».

    2. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

    3. Постанова КМУ від 13.03.02 №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи».

    4. Наказ Мінприроди України від 10.02.95 №7 «Про затвердження інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві».

    5. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.06 №108 «Про затвердження Інструкції  про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців».

 

Перелік документації, яка необхідна для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

 

    1. Заява.

    2. Документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин.

    3. Інвентаризація стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання.

    4. Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони.

    5. Плани заходів щодо: досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин; охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; ліквідації причин і наслідків забруднення атмосферного повітря; остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан; запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва; здійснення контролю за дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

    6. Обґрунтування розмірів нормативних санітарно-захисних зон, оцінка витрат, пов’язаних з реалізацією заходів щодо їх створення.

    7. Оцінка та аналіз витрат, пов’язаних з реалізацією запланованих заходів щодо запобігання забрудненню атмосферного повітря.

    8. Копія публікації в місцевих друкованих засобах масової інформації про намір суб’єкта господарювання отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

    9. Позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної служби щодо видачі дозволу, який надається суб’єкту господарювання.

    10. Лист-повідомлення місцевої державної адміністрації щодо наявності зауважень окремих громадян та громадських організацій.

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/prirod/36_37.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"