Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА VI. МАРАЗМИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТА ЕКОЛОГІЇ

АУКЦІОНИ З ПРОДАЖУ СПЕЦІАЛЬНИХ ДОЗВОЛІВ (ЛІЦЕНЗІЙ) НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ В 2005 РОЦІ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА ОСОБЛИВИМИ ПРАВИЛАМИ, НА 2006 РІК ПРАВИЛ НЕМАЄ. ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ САМІ НЕ ЗНАЮТЬ КОЛИ ПУБЛІКУЄТЬСЯ ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОДАЖ ЛІЦЕНЗІЙ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

Відповідно до Постанови Кабміну від 30.08.2005 N 828 "Про затвердження Порядку проведення у 2005 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами" аукціони з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами в 2005 році проводяться за особливими правилами.  Організатор аукціону розміщує у газеті "Урядовий кур'єр" та на власному офіційному сайті в Інтернет оголошення про проведення аукціону не пізніше ніж за 45 днів до дати його проведення. Однак відповідно до пункту 3.3 Регламенту проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами, який затверджено Наказом Держкомприроди від 03.09.2004 р. N 134 дата та час проведення аукціону публікувалася в "Урядовому кур'єрі" не пізніше як за 35 календарних днів до дати проведення аукціону.  Покупці ліцензій не повинні мати простроченого податкового боргу та активів у податковій заставі, крім покупців, що продають видобуті корисні копалини населенню за регульованими державою цінами. Таким чином державні органи навіть самі не знають коли публікується оголошення про продаж ліцензій для користування надрами. Дивина також полягає в тому, що Постановою Кабміну від 30.08.2005 N 828 "Про затвердження Порядку проведення у 2005 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами" визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 694 "Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами", таким чином в 2006 році правил продажу ліцензій немає, а якщо вони і будуть, то невідомо які. Хто може вкладати гроші в розробку українських надр в умовах, коли невідомо як придбати ліцензію ? Лише авантюристи.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 серпня 2005 р. №828

Київ

Про затвердження Порядку проведення у 2005 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення у 2005 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. №694 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами» (Офіційний вісник України, 2004 р., №21, ст. 1441).

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

 

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2005 р. №828

 

ПОРЯДОК

проведення у 2005 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами

1. Цей Порядок визначає процедуру продажу на аукціонах спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

аукціон — спосіб продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами шляхом проведення торгів;

договір купівлі-продажу — договір, укладений між організатором і переможцем аукціону, за яким організатор аукціону надає дозвіл (ліцензію) на користування надрами його переможцю, а переможець сплачує організатору аукціону ціну, запропоновану ним на аукціоні;

дозвіл — спеціальний дозвіл (ліцензія) на користування надрами, який надається у порядку, визначеному законодавством, і надає суб'єкту господарювання право на користування ділянкою надр із зазначеною у дозволі метою;

крок аукціону — надбавка, на яку в процесі торгів підвищується початкова та кожна запропонована в ході торгів ціна продажу дозволу;

пакет аукціонної документації — документація, що містить відомості про ділянку надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон (її назву та координати, місце розташування, загальну інформацію про її геологічну будову), кваліфікаційні вимоги до покупців, проекти дозволу та угоди про умови користування ділянкою надр, копію цього Порядку та регламенту проведення аукціонів;

переможець аукціону — покупець, який запропонував в процесі торгів за дозвіл найбільшу ціну;

покупець — претендент, який в установленому порядку допущений до участі в аукціоні;

попередній внесок (завдаток) — платіж, що становить певний відсоток початкової ціни продажу дозволу, розмір якого встановлюється організатором аукціону;

претендент — суб'єкт господарювання (юридична або фізична особа), який подав заявку на участь в аукціоні;

продавець — юридична особа, що проводить аукціон, з якою його організатором укладено договір про виконання певних функцій з продажу дозволів;

початкова ціна продажу дозволу — ціна, з якої розпочинаються торги, і яка визначається організатором аукціону відповідно до методики визначення початкової ціни продажу дозволу;

угода про умови користування ділянкою надр — договір між організатором та переможцем аукціону, який є невід'ємною частиною дозволу і визначає умови користування ділянкою надр.

3. Організатором аукціону з продажу дозволу виступає Мінприроди. Організатор аукціону узгоджує перелік ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, з органами місцевого самоврядування (у межах території Автономної Республіки Крим — з Верховною Радою Автономної Республіки Крим), а також із:

МНС — щодо користування надрами з метою видобування корисних копалин;

МОЗ — щодо користування надрами з метою видобування природних лікувальних ресурсів;

Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики — у разі продажу дозволів на користування ділянкою надр у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України.

Зазначені органи у 30-денний строк з дати надходження запиту від організатора аукціону узгоджують перелік ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, або надають вмотивовану відмову в наданні узгодження.

4. Продаж дозволів на аукціоні здійснюється його організатором згідно з цим Порядком за регламентом, що затверджується організатором аукціону.

5. Організатор аукціону розміщує у газеті «Урядовий кур'єр» та на власному офіційному сайті в Інтернет оголошення про проведення аукціону не пізніше ніж за 45 днів до дати його проведення.

Оголошення повинне містити такі відомості:

назва ділянки надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон;

вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл;

початкова ціна продажу дозволу;

дата і місце проведення аукціону;

дата кінцевого строку подання заявок;

адреса, за якою приймаються заявки і надається інформація про ділянки надр та умови проведення аукціону;

розмір плати за пакет аукціонної документації, участь в аукціоні, пакет геологічної інформації та розмір попереднього внеску (завдатку);

номер телефону для довідок.

6. Аукціони проводяться за рахунок претендентів, кожний з яких оплачує вартість пакета аукціонної документації, а після ознайомлення з інформацією про ділянку надр та умовами проведення аукціону і прийняття рішення про участь в аукціоні вносить плату за участь в аукціоні та робить попередній внесок (завдаток). Переможець аукціону сплачує вартість пакета геологічної інформації про ділянку надр, яка надається йому в користування.

Вартість пакета аукціонної документації визначається організатором аукціону згідно з кошторисом з урахуванням витрат на його підготовку і сплачується претендентами в установленому організатором аукціону порядку.

Плата за участь в аукціоні визначається його організатором з урахуванням затрат на підготовку та проведення аукціону і встановлюється кошторисом. Плата за участь в аукціоні вноситься на рахунок його організатора.

Розмір попереднього внеску (завдатку), що визначається організатором аукціону виходячи з розміру початкової ціни продажу дозволу, не повинен бути більшим ніж 5 відсотків початкової ціни продажу дозволу та встановлюється у регламенті аукціону.

7. Організатор аукціону встановлює стосовно кожної ділянки надр конкретні кваліфікаційні вимоги до покупців щодо наявності:

фінансових можливостей для користування надрами, підтверджених відповідними документами;

ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності (у разі ліцензування цього виду діяльності) або договору, укладеного із спеціалізованим підприємством на провадження цього виду діяльності.

Покупці не повинні мати простроченого податкового боргу та активів у податковій заставі, крім покупців, що продають видобуті корисні копалини населенню за регульованими державою цінами.

8. Для участі в аукціоні претендент подає в строк та за адресою, зазначеними в оголошенні, заявку, яка повинна містити:

заяву про намір узяти участь в аукціоні із зазначенням найменування ділянки надр;

відомості про претендента (найменування юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи), адресу, номер телефону, телефаксу, прізвище та посаду керівника (для юридичної особи), копію документа про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності), копії установчих документів (для юридичних осіб), копію паспорта та довідки про ідентифікаційний код (для фізичних осіб), чисельність працюючих, основні види діяльності, досвід роботи у сфері надрокористування;

дані про осіб, які будуть представляти покупця на аукціоні;

дані про наявність вже наданих претенденту в користування ділянок надр та стан виконання програм робіт на цих об'єктах на час подання заявки;

інформацію про фінансові можливості претендента (наявність коштів, у тому числі запозичених, довідки установ банків про розрахункові рахунки, засвідчені його керівником копії балансу та фінансового звіту за попередній рік, відомості щодо наявності порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації, а також наявності податкового боргу та його розмір);

відомості про установи банків, що обслуговують та/або фінансують претендента (назва, адреса);

інформацію про виробничу діяльність у сфері користування надрами протягом останніх трьох років (назви ділянок надр, перелік видів робіт, застосовані технології, виробничі потужності, результати робіт);

відомості про відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до покупця;

документи, що підтверджують оплату вартості пакета аукціонної документації, участі в аукціоні та попереднього внеску (завдатку);

інші відомості, подання яких визначено організатором аукціону в оголошенні про його проведення.

Подання претендентом заявки на участь в аукціоні свідчить про його згоду з умовами аукціону і умовами користування ділянкою надр, викладеними у пакеті аукціонної документації.

9. Заявка подається на паперовому та електронному носіях у конверті. Заявка на паперовому носії підписується претендентом або його уповноваженою особою (для юридичної особи) із зазначенням дати та вихідного номера і засвідчується печаткою претендента (якщо претендентом є фізична особа, робиться позначка «Печатка відсутня»). На конверті зазначаються адреса організатора аукціону, назва ділянки надр та претендента з його адресою і робиться позначка «Заявка про участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами (із зазначенням назви ділянки надр)».

Заявка реєструється організатором аукціону в журналі з присвоєнням їй номера із зазначенням дати і часу подання. Після реєстрації заявки претендент отримує від організатора аукціону довідку про її прийняття.

Прийняття заявок розпочинається з дня опублікування оголошення у засобах масової інформації та закінчується у строк, визначений в оголошенні про проведення аукціону.

Заявки, що надійшли пізніше 16-ї години дати, визначеної в оголошенні, повертаються без розгляду.

Строк подання заявок не може бути меншим ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення в засобах масової інформації.

10. Для розгляду заявок організатор аукціону утворює робочу групу, затверджує положення про неї та її склад.

Робоча група проводить розкриття конвертів із заявками, перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено пунктом 9 цього Порядку, встановлює відповідність претендентів кваліфікаційним вимогам до покупців та виконує інші завдання, передбачені у положенні про неї.

При вирішенні питання допуску претендентів до участі в аукціоні робоча група також враховує стан виконання програм робіт на ділянках надр, на користування якими їм вже надано дозволи.

Перелік претендентів, допущених до участі в аукціоні відповідно до вимог цього Порядку, оформляється протоколом, що підписується всіма членами робочої групи, присутніми на засіданні.

Заявка на участь в аукціоні підлягає відхиленню у разі:

невідповідності заяви або документів, що до неї додаються, вимогам, установленим цим Порядком;

невідповідності претендента кваліфікаційним вимогам до покупців;

невиконання програм робіт на ділянках надр, на користування якими претенденту вже надано дозволи, або виявлення порушень правил користування надрами на них, зафіксованих в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів і не усунутих в установлені строки;

застосування щодо претендента ліквідаційної процедури або винесення судовими органами постанови про визнання його банкрутом, наявності заборгованості по платежах до державного бюджету та активів у податковій заставі (крім заявників, які продають видобуті корисні копалини населенню за регульованими державою цінами) або майна, що передбачається для використання на цій ділянці надр та є предметом застави або об'єктом стягнення чи арешту.

11. Організатор аукціону повідомляє не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку його проведення на підставі протоколу робочої групи претендентів про результати розгляду їх заявок та подає продавцю (у разі залучення до проведення аукціону спеціалізованого підприємства) перелік претендентів, допущених до участі в аукціоні.

Претендентам, заявки яких відхилено, організатор аукціону повертає протягом 10 календарних днів з дати прийняття рішення про відхилення заявки суму попереднього внеску (завдатку) та 50 відсотків плати за участь в аукціоні. Плата за пакет аукціонної документації не повертається.

12. Для проведення аукціону, забезпечення дотримання учасниками встановлених цим Порядком правил його проведення та підбиття підсумків проведення аукціону його організатором утворюється аукціонна комісія у складі не менше ніж п'ять осіб.

Засідання аукціонної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

Рішення аукціонної комісії приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів комісії, присутніх на засіданні. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос голови комісії. За результатами аукціону оформляється протокол.

13. Перед початком аукціону проводиться реєстрація його учасників. Покупці, які не зареєструвалися, вважаються такими, що відмовились від участі в аукціоні.

Реєстрація учасників розпочинається не пізніше ніж за одну годину до початку аукціону і завершується за 10 хвилин до його початку. Реєстрація проводиться секретарем аукціонної комісії.

Торги проводяться відповідно до Регламенту аукціону, підготовленого відповідно до вимог цього Порядку і затвердженого його організатором.

Переможцем аукціону визнається покупець, який запропонував найвищу ціну за дозвіл.

У разі коли на аукціон виставляється дозвіл на користування надрами з метою розробки родовища, геологічне вивчення якого виконано за кошти надрокористувача, що в установленому порядку затвердив запаси корисної копалини і подав до Мінприроди заявку на отримання дозволу на промислову розробку цього родовища, такий надрокористувач на рівних умовах має переважне право на отримання дозволу.

Надрокористувач, який за власні кошти виконав геологічне вивчення родовища, погодився сплатити найвищу ціну, запропоновану в ході проведення аукціону та зобов'язався виконувати умови користування надрами, визнається переможцем аукціону.

У разі визнання переможцем аукціону іншого покупця його переможець зобов'язаний компенсувати витрати, понесені попереднім надрокористувачем на геологічне вивчення ділянки надр.

У протоколі про результати проведення аукціону зазначається:

найменування ділянки надр, вид користування ділянкою надр та строк, на який вона надається у користування;

дата, час і місце проведення аукціону;

склад аукціонної комісії;

число учасників аукціону;

початкова ціна продажу дозволу;

крок аукціону;

найменування (ім'я) переможця аукціону;

ціна (разовий платіж) за дозвіл, запропонована переможцем аукціону.

Протокол підписується всіма членами аукціонної комісії, що взяли участь у її засіданні, а також переможцем аукціону.

Організатор та переможець аукціону укладають протягом трьох робочих днів з дати його проведення договір купівлі-продажу та угоду про умови користування надрами.

Переможець аукціону проводить протягом 30 календарних днів з дати його проведення розрахунок за придбаний на аукціоні дозвіл у національній валюті України.

Дозвіл надається організатором аукціону його переможцю після розрахунку згідно з договором купівлі-продажу, придбання повного пакета геологічної інформації про ділянку надр, на користування якою він отримує дозвіл, та набрання чинності угодою про умови користування надрами, але не пізніше ніж за 30 календарних днів з дати проведення аукціону.

Іншим покупцям попередній внесок (завдаток) повертається протягом 10 календарних днів з дати проведення аукціону. Плата за пакет аукціонної документації та за участь в аукціоні не повертається.

14. Аукціон вважається таким, що відбувся, якщо хоча б один з покупців придбав дозвіл за початковою або визначеною в ході торгів ціною продажу.

Крок аукціону встановлюється регламентом і залежить від початкової ціни продажу дозволу на аукціоні.

15. Аукціон, в якому не взяв участь жоден покупець, визнається аукціонною комісією таким, що не відбувся щодо зазначеної ділянки надр.

Ділянка надр, дозвіл на користування якою не було продано на аукціоні, включається до фонду нерозподілених ділянок надр.

16. Аукціон, проведений з порушенням вимог цього Порядку, може бути визнаний недійсним в установленому законодавством порядку.

У разі визнання аукціону недійсним дозвіл, наданий його переможцю, анулюється, а його організатор приймає рішення щодо проведення повторного аукціону або включення ділянки надр до фонду нерозподілених ділянок надр.

17. Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку.

На повторний аукціон дозвіл виставляється без зміни початкової ціни продажу.

У разі коли дозвіл на повторному аукціоні не продано, організатор аукціону знімає його з торгів і приймає рішення про включення ділянки надр до фонду нерозподілених ділянок надр.

18. Повідомлення про результати проведення аукціону повинне бути опубліковано протягом 30 календарних днів з дати визначення його переможця в засобах масової інформації та на офіційному сайті організатора аукціону в Інтернет.

19. Тимчасове зупинення, анулювання та поновлення дії дозволу, придбаного на аукціоні, здійснюється у порядку та з підстав, визначених законодавством.

____________

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 вересня 2004 року №134

Про затвердження Регламенту проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. №694 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами» з метою створення прозорого конкурентного механізму ціноутворення, який забезпечить рівноправні умови участі в аукціонах покупцям та реалізацію дозволів (ліцензій) за найкращими цінами попиту, наказую:

1. Затвердити Регламент проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами, що додається.

2. Управлінню бухгалтерського обліку (Куланіна Л. П.) розробити кошторис визначення розміру плати за участь в аукціоні та механізми оплати покупцями витрат на участь в аукціоні.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Гошовського С. В.

 

Голова

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Біржовим комітетом УТБ «Контрактовий дім УМВБ»

від 31 серпня 2004 р.

протокол №3(7)

наказом Державного комітету природних ресурсів України

від 3 вересня 2004 р. №134

______________________________

Голова Комітету

О. Б. Андронов

____________________________

Голова Комітету

М. В. Злочевський

РЕГЛАМЕНТ
проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами

1. Визначення термінів

У цьому Регламенті терміни вживаються в такому значенні:

аукціон — спосіб продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами (далі — дозвіл) шляхом проведення відкритих торгів за участю представника замовника, виконавця та покупців;

біржа — Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ», яка проводить аукціони на підставі Протоколу оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця №1 засідання конкурсної комісії від 26 липня 2004 року та Договору від 26 липня 2004 року «Про надання послуг по проведенню аукціону з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами»;

дозвіл — спеціальний дозвіл (ліцензія) на право користування певними ділянками надр, який видається в порядку, визначеному законодавством, і надає юридичній або фізичній особі право на користування певною ділянкою надр із зазначеною у дозволі метою;

порядок — Порядок проведення аукціонів з продажу дозволів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №694 від 26 травня 2004 року (далі — порядок);

регламент — Регламент проведення аукціонів з продажу дозволів;

продавець — Державний комітет природних ресурсів України;

покупець — юридична або фізична особа, яка відповідно до чинного законодавства України має право на отримання дозволу;

покупець-переможець — покупець, який відповідно до порядку, регламенту, цього договору та інших чинних нормативних актів України став переможцем на аукціоні;

угода про умови користування ділянкою надр — письмова угода між Замовником та переможцем аукціону, яка є невід'ємною частиною договору купівлі-продажу спеціального дозволу і визначає умови користування ділянкою надр;

інформація про ділянку надр — документація, яка містить відомості про об'єкт надрокористування, кваліфікаційні вимоги до покупців і умови користування цим об'єктом, проект відповідної угоди та коротку геологічну інформацію.

2. Загальні положення

2.1. Регламент, розроблений на виконання порядку та з метою створення прозорого конкурентного механізму ціноутворення, який забезпечує рівноправні умови участі в аукціонах покупцям та реалізацію дозволів за найкращими цінами попиту.

2.2. Цей регламент встановлює порядок продажу на біржі — організатору аукціону дозволів, повноваження Держкомприродресурсів, умови участі в аукціонах покупців, порядок розрахунків за придбані дозволи, документального оформлення підсумків торгів аукціону.

2.3. Рішення про продаж дозволів за грошові кошти на аукціонах приймається Держкомприродресурсів.

3. Підготовка до проведення аукціону

3.1. Продавцем дозволів виступає Держкомприродресурсів.

3.2. Перелік ділянок надр, дозволи на користування якими підлягають продажу на аукціоні, визначає продавець.

3.3. Дата та час проведення аукціону визначаються продавцем за погодженням з біржею та публікується в «Урядовому кур'єрі» не пізніше як за 35 (тридцять п'ять) календарних днів до дати проведення аукціону.

3.4. Не пізніше як за 3 (три) робочих дні до проведення аукціону продавець подає на біржу затверджене за кожним об'єктом надрокористування (лотом) замовлення на продаж дозволів за формою, наведеною в додатку 1, з зазначенням початкових цін, переліку покупців, які підписали з продавцем угоду про умови користування ділянкою надр та сплатили всі необхідні грошові внески.

3.5. На підставі отриманих замовлень на продаж біржа формує біржовий бюлетень, який оприлюднює на власній web-сторінці біржі не пізніше наступного робочого дня після отримання від продавця замовлення на продаж. Кожний окремий рядок замовлення на продаж у біржовому бюлетені є позицією біржового бюлетеня. Замовлення на продаж після початку торгів не підлягає змінам і не може бути відкликане.

3.6. Відповідальність за достовірність поданої інформації покладається на продавця відповідно до законодавства України.

3.7. Покупець до початку аукціону повинен сплатити Держкомприродресурсів витрати на участь в аукціоні, в т. ч. вартість інформації про ділянку надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон.

3.8. Покупцями дозволів на аукціоні можуть бути юридичні та фізичні особи, які згідно з законодавством мають право на придбання дозволів і відповідно до вимог порядку були допущені продавцем до участі в аукціоні.

3.9. Покупці можуть брати участь в аукціоні безпосередньо або ж через своїх уповноважених осіб, що діють на підставі довіреності встановленого зразка, форму якої наведено в додатку 2 (не більше одного представника від одного покупця на аукціоні). Якщо покупцем є фізична особа, довіреність повинна бути нотаріально завірена. В якості запрошених на аукціоні може бути не більше однієї особи від покупця. Довіреність надається представником на біржу до початку аукціону.

3.10. Покупець зобов'язаний перерахувати на розрахунковий рахунок біржі суму попереднього внеску в розмірі 10 % (десяти відсотків) від початкової ціни дозволу, який він має намір придбати. Покупець, суми попереднього внеску від якого не надійшли у повному обсязі на рахунок біржі до 15 години дня, що передує дню проведення аукціону, не допускається до участі в аукціоні.

3.11. Покупець може бути допущеним до участі в аукціоні, якщо він виконав всі вимоги, які передбачені порядком, регламентом та законодавством України; пройшов обов'язкову реєстрацію у виконавця та надав виконавцю (до початку аукціону) довіреність встановленого зразка відповідно до вимог п. 3.8 регламенту, та підписав з продавцем угоду про умови користування ділянкою надр.

3.12. Покупець може брати участь в аукціоні лише за тими позиціями аукціонного бюлетеня, в яких зазначено об'єкти надрокористування, на які покупець подавав заявки замовнику і був допущений до аукціону.

4. Порядок проведення аукціону

4.1. У день аукціону проводиться реєстрація його учасників (уповноважених осіб), яка розпочинається за годину і закінчується за 10 хвилин до початку аукціону. Уповноважена особа, яка представляє інтереси учасника аукціону, під час реєстрації пред'являє паспорт або документ, довіреність та документ (завірену банком копію платіжного доручення), що підтверджує перерахування попереднього внеску для участі в аукціоні на розрахунковий рахунок біржі. Необхідною умовою реєстрації також є наявність попереднього внеску учасника на рахунку біржі.

4.2. Аукціон проводиться у формі відкритих голосових торгів за технологією одностороннього аукціону. Торги провадяться за кожною позицією біржового бюлетеня.

4.3. У разі невиконання покупцем (уповноваженою особою) хоча б одної вимоги п. 3.11 або ж ненадходження на розрахунковий рахунок біржі сум, зазначених в п. 3.10, покупець (уповноважена особа) не реєструється і не допускається до участі в аукціоні.

4.4. Аукціон проводить ліцитатор, який призначається біржею. Ліцитатор починає торги з оголошення умов проведення аукціону, позиції аукціонного бюлетеня, початкової вартості та кроку ціни за цією позицією (лотом), який встановлюється відповідно до шкали:

Початкова вартість дозволу, грн.

Крок аукціону, грн.

До 99999

1000

Від 100000 до 999999

10000

Від 1000000 до 2999999

20000

Від 3000000 до 4999999

30000

Від 5000000 до 9999999

50000

10000000 і більше

100000

 

4.5. В ході Аукціону:

ціна підвищується за пропозиціями покупців;

збільшення покупцями ціни може відбуватися лише у розмірах, що є кратними кроку ціни;

зниження ціни нижче за початкову (згідно з бюлетенем) відбувається за рішенням продавця, яке оформлюється за встановленим зразком та оприлюднюється ліцитатором під час ведення аукціону (додаток 3);

початкова ціна може бути зменшена не більше, ніж на 50 відсотків;

уцінений дозвіл може бути проданим лише на наступному аукціоні.

4.6. Покупець має право брати участь в аукціоні лише за тими позиціями аукціонного бюлетеня, в яких зазначаються об'єкти надрокористування, на купівлю дозволів, за якими покупець подавав заявки продавцю і був допущений продавцем до аукціону.

4.7. Покупець повинен підняти картку зі своїм реєстраційним номером і запропонувати свою ціну, яка має бути кратною кроку торгів.

4.8. Якщо покупці одночасно підняли картки зі своїми реєстраційними номерами, то ліцитатор повинен оголосити нову ціну, визначену згідно з відповідним кроком торгів.

4.9. У разі потреби, за розпорядженням представника продавця (додаток №4), крок може бути змінений в ході торгів.

4.10. Якщо до оголошеного на аукціоні об'єкта надрокористування не виявлена зацікавленість, то даний лот не може бути виставленний на торги повторно на цьому ж аукціоні.

4.11. Переможцем визнається покупець, який назвав найвищу ціну, яку тричі оголосив ліцитатор та після удару молотка сповістив про продаж певного дозволу такими словами: «Продано покупцю за номером _____».

4.12. За рішенням представника продавця лот може бути знятий з аукціону без пояснення причин, але тільки до оголошення покупця-переможця.

5. Розрахунки за придбані дозволи

5.1. За результатами аукціону біржею, продавцем та покупцем-переможцем підписується протокол аукціону (додаток 5) у трьох примірниках і оформлюється договір купівлі-продажу між покупцем та продавцем. Покупець отримує екземпляр договору після остаточного розрахунку за придбаний дозвіл та сплати комісійної винагороди біржі.

5.2. Протягом десяти банківських днів після дня проведення аукціону та підписання протоколів покупець-переможець аукціону зобов'язаний перерахувати на розрахунковий рахунок біржі грошові кошти у розмірі, зазначеному у відповідному протоколі, за вирахуванням попереднього внеску, та комісійну винагороду біржі в розмірі 1 % (одного відсотка) від суми продажу, але не більше 50000 грн. (п'ятиесяти тисяч) гривень.

5.3. Покупець-переможець зобов'язаний придбати геологічну інформацію у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 №423 «Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією».

5.4. Розрахунок за придбаний на аукціоні дозвіл проводиться у національній валюті України.

5.5. Біржа протягом одного робочого дня з дня отримання від покупця в повному обсязі грошових коштів за відповідним протоколом повинна перерахувати їх на бюджетний рахунок, вказаний в замовленні, та сповістити про це покупця і продавця.

5.6. Продавець протягом двадцяти одного робочого дня після дня отримання від біржі повідомлення про перерахування коштів у повному обсязі на бюджетний рахунок, вказаний в замовленні, та після повної оплати покупцем-переможцем вартості геологічної інформації зобов'язаний надати покупцю-переможцю екземпляр договору, відповідний дозвіл та угоду на користування надрами.

5.7. У разі затримки перерахування коштів на бюджетний рахунок з власної вини біржа сплачує продавцеві штраф в розмірі 5 % (п'ять відсотків) суми, отриманої за продаж дозволу. А також, окрім штрафу, біржа сплачує продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

5.8. Якщо уповноважена особа покупця-переможця аукціону відмовилася від підписання протоколу або договору, або покупець не перераховує у встановлений термін грошові кошти у розмірі, зазначеному у п. 5.2, на розрахунковий рахунок біржі, результати аукціону щодо таких угод анулюються. У цьому випадку з покупця-переможця стягується на користь продавця штраф у розмірі попереднього внеску, за винятком комісійної винагороди біржі в разі, якщо таку не було сплачено.

5.9. Покупцям, які не стали переможцями аукціону, попередні внески у повному обсязі повертаються протягом двох робочих днів з дати проведення аукціону.

5.10. Порушення вимог цього регламенту в ході проведення аукціону є підставою для визнання в судовому порядку недійсними результатів аукціону як в цілому, так і за окремими позиціями.

5.11. За порушення терміну розрахунку з біржею покупець сплачує штраф в розмірі 5 % (п'яти відсотків) суми дозволу.

5.12. Крім штрафу, за порушення терміну розрахунку покупець сплачує біржі пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день порушення.

6. Відповідальність за порушення регламенту

6.1. За порушення біржею регламенту, якщо це порушення призвело до матеріальних збитків Держкомприродресурсів або покупця, відповідальність несе в повному обсязі біржа.

6.2. За порушення покупцем регламенту, якщо це порушення призвело до матеріальних збитків біржі або продавця, відповідальність несе в повному обсязі покупець.

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/prirod/36_3.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"