Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА VI. МАРАЗМИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТА ЕКОЛОГІЇ

За Кіотського протоколу  у нас розміщується брудне іноземне виробництво, яке зменшує їхні викиди вуглецю

Згідно зі статтею  6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату з метою виконання своїх зобов’язань за статтею 3 будь-яка Сторона, зазначена у Додатку I, може передавати будь-якій іншій такій Стороні або отримувати від неї одиниці величин скорочення викидів, визначених у результаті проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів із джерел або на збільшення абсорбції поглиначами парникових газів у будь-якому секторі економіки за умови, що:

a) будь-який такий проект схвалений Сторонами-учасницями;

b) будь-який такий проект передбачає скорочення викидів із джерел або збільшення абсорбції поглиначами на додаток до того, яке могло бути досягнуте в іншому випадку;

c) вона не отримує жодних одиниць скорочення викидів, якщо вона не дотримується своїх зобов’язань за статтями 5 і 7; а також d) отримання одиниць скорочення викидів є додатковим до внутрішніх заходів для цілей виконання зобов’язань за статтею 3.

Тим самим запроваджуються торгівля квотами на викид парниковими газами, при цьому перевага надіється спільним проектам з іноземцями, а не національним проектам зі зменшення викидів парникових газів. Тобто у нас розміщується брудне виробництво, яке зменшує їхні викиди вуглецю... Саме на це спрямовано і ПОРЯДОК підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів, який затверджено Постановою Кабміну від 22 лютого 2006 р. N 206. Замість того, щоб нам платити за те, що ми його взагалі не викидаємо.

Віталій МОСЕЙЧУК

Україна халтурить з кадастром антропогенних викидів для ООН

Водяной пар является основным парниковым газом, а средства массовой информации трубят про большую опасность углекислого газа

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                  від 30 жовтня 2008 р. N 1369-р

                               Київ

                     Про операції з одиницями

                (частинами) установленої кількості

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. N 718 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 63, ст. 2129) уповноважити Нацекоінвестагентство на здійснення в установленому порядку у період до 31 грудня 2009 р. операцій з передачі одиниць (частин) установленої кількості в загальному обсязі 26 253 247 тонн еквіваленту двоокису вуглецю, зокрема операцій з передачі:

(Абзац перший із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 360-р від 02.04.2009)

одиниць скорочення викидів, які індивідуально позначені додаванням до серійного номера одиниць (частин) установленої кількості ідентифікатора (реєстраційного номера) проекту спільного впровадження, утворених у результаті його реалізації;

одиниць (частин) установленої кількості як скорочення викидів, досягнутого власником об’єкта до початку першого періоду дії Кіотського протоколу в результаті реалізації проекту спільного впровадження, на рахунок іноземної держави або уповноваженого нею покупця;

одиниць (частин) установленої кількості на депозитні (кастодіальні) рахунки.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 33

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                   від 22 лютого 2006 р. N 206

                               Київ

 

Про затвердження Порядку підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів

         { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

           N 392 ( 392-2008-п ) від 17.04.2008

           N 718 ( 718-2008-п ) від 20.08.2008 }

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів, що додається.

{   Постановляюча   частина   в   редакції   Постанови  КМ  N  718

( 718-2008-п ) від 20.08.2008 }

 

 

Прем’єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Iнд. 33

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 22 лютого 2006 р. N 206

 

ПОРЯДОК

підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів (далі — проект спільного впровадження) згідно із статтею 6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі — Кіотський протокол).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

верифікація — перевірка та підтвердження звіту про обсяги скорочення антропогенних викидів парникових газів, досягнуті в результаті реалізації проекту спільного впровадження, з видачею верифікаційного висновку;

власник об’єкта — фізична особа-підприємець або юридична особа, діяльність яких не припинена внаслідок ліквідації, у процесі відновлення їх платоспроможності або банкрутства, у власності або законному користуванні яких на території України на строк реалізації проекту спільного впровадження перебуває цех, агрегат, установка чи будь-який інший об’єкт, функціонування якого зумовлює антропогенні викиди парникових газів;

детермінація — експертиза проектно-технічної документації проекту спільного впровадження з метою перевірки, аналізу та кількісної оцінки можливих скорочень антропогенних викидів парникових газів, а також відповідності зазначеного проекту вимогам, встановленим для проектів спільного впровадження, з видачею детермінаційного висновку;

іноземна держава — Сторона, яка включена до додатка В Кіотського протоколу, що відповідає правилам прийнятності згідно із статтями 5 і 7 Кіотського протоколу ;

контракт — зовнішньоекономічний контракт або інший двосторонній договір власника об’єкта з покупцем, за яким покупець набуває право на оплатне отримання одиниць скорочення викидів;

міжнародна процедура — процедура реалізації проекту спільного впровадження відповідно до рішення першої сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату — наради Сторін Кіотського протоколу (далі — перша сесія Сторін) та роз’яснень Наглядового комітету спільного впровадження (далі — Наглядовий комітет);

міжнародний верифікатор — незалежний орган, акредитований Наглядовим комітетом, який має право на проведення верифікації проекту спільного впровадження за міжнародною та національною процедурою;

міжнародний детермінатор — незалежний орган, акредитований Наглядовим комітетом, який має право на проведення детермінації проекту спільного впровадження за міжнародною та національною процедурою;

національний верифікатор — незалежна спеціалізована організація, що має право на проведення верифікації проекту спільного впровадження за національною процедурою;

національний детермінатор — незалежна експертна організація, що має право на проведення детермінації проекту спільного впровадження за національною процедурою;

національна процедура — процедура реалізації проекту спільного впровадження, затверджена Нацекоінвестагентством відповідно до цього Порядку;

одиниці (частини) установленої кількості (AAUs) — вуглецеві одиниці, які індивідуально позначені серійними номерами і введення в обіг кожної з яких засвідчує право України на викиди парникових газів, еквівалентні 1 метричній тонні двоокису вуглецю, з урахуванням кількісних обмежень викидів парникових газів, розрахованих згідно з рішенням першої сесії Сторін;

одиниці скорочення викидів (ERUs) — вуглецеві одиниці, які індивідуально позначені додаванням до серійного номера одиниць (частин) установленої кількості ідентифікатора (реєстраційного номера) проекту і введення в обіг кожної з яких засвідчує скорочення викидів парникових газів, еквівалентних 1 метричній тонні двоокису вуглецю;

покупець — юридична або фізична особа іноземної держави, якій ця держава відкрила рахунок для зарахування отриманих одиниць скорочення викидів у власному реєстрі вуглецевих одиниць;

проектний рахунок — рахунок України в Національному електронному реєстрі антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (далі — Національний реєстр), відкритий для депонування одиниць (частин) установленої кількості на перший період дії Кіотського протоколу для проекту спільного впровадження, що реалізується за національною процедурою;

рахунок власника об’єкта — рахунок, відкритий власникові об’єкта в Національному реєстрі для зарахування одиниць скорочення викидів, отриманих в ході реалізації проекту спільного впровадження;

рахунок перенесення — рахунок України в Національному реєстрі, на який зараховуються одиниці (частини) установленої кількості, депоновані для перенесення на наступний період дії Кіотського протоколу, та який відкрито для реалізації проекту спільного впровадження за національною процедурою;

резерв періоду зобов’язань (CPR) — мінімальна кількість одиниць (частин) установленої кількості, що повинна бути заблокована в Національному реєстрі для забезпечення зобов’язань України з кількісних обмежень і скорочення викидів у перший період дії Кіотського протоколу та розрахована відповідно до рішення першої сесії Сторін;

скорочення викидів — зменшення обсягу антропогенних викидів парникових газів внаслідок цілеспрямованої діяльності власника об’єкта.

3. Власник об’єкта має право реалізувати проект спільного впровадження за міжнародною процедурою, а також за національною процедурою за погодженням з Нацекоінвестагентством.

У процесі підготовки проекту спільного впровадження власник об’єкта готує проектну пропозицію щодо обґрунтування скорочення антропогенних викидів парникових газів, отримує лист-підтримку, розробляє проектно-технічну документацію, отримує позитивний детермінаційний висновок, лист-схвалення Нацекоінвестагентства та лист-погодження іноземної держави, подає затверджений належним чином проект спільного впровадження та контракт або попередній договір для реєстрації Нацекоінвестагентством.

Для отримання одиниць скорочення викидів власник об’єкта реалізує проект спільного впровадження згідно із схваленою проектно-технічною документацією, подає Нацекоінвестагентству річний звіт з розрахунком обсягів скорочення викидів, досягнутих в результаті реалізації зазначеного проекту, і верифікаційний висновок.

У разі реалізації проекту спільного впровадження за міжнародною процедурою детермінація проектно-технічної документації проводиться міжнародним детермінатором, зазначений проект затверджується Наглядовим комітетом, а досягнуті обсяги скорочення викидів парникових газів підтверджуються міжнародним верифікатором.

У разі реалізації проекту спільного впровадження за національною процедурою детермінація проектно-технічної документації проводиться національним або міжнародним детермінатором, зазначений проект затверджується Нацекоінвестагентством, а досягнуті скорочення викидів парникових газів підтверджуються національним або міжнародним верифікатором.

Незалежні експертні та спеціалізовані організації набувають статусу національного верифікатора та/або детермінатора після акредитації Нацекоінвестагентством в установленому ним порядку. Перелік національних верифікаторів та детермінаторів затверджує Кабінет Міністрів України.

4. Для отримання листа-підтримки власник об’єкта або уповноважена ним особа подає Нацекоінвестагентству заяву, проектну пропозицію щодо обґрунтування скорочення викидів та супровідні документи.

Зразок заяви, форму проектної пропозиції, перелік супровідних документів та вимоги до їх змісту і оформлення затверджує Нацекоінвестагентство.

Проектна пропозиція складається українською та англійською мовами у письмовій формі та на електронних носіях.

Нацекоінвестагентство розглядає у місячний строк подані власником об’єкта документи і в разі прийняття позитивного рішення видає лист-підтримку, складений українською та англійською мовами. У разі відмови у видачі такого листа власникові об’єкта повідомляється про це в місячний строк у письмовій формі із зазначенням підстави.

5. На підставі листа-підтримки власник об’єкта розробляє відповідно до встановлених Нацекоінвестагентством вимог проектно-технічну документацію та подає її для детермінації.

Проектно-технічна документація повинна містити:

найбільш імовірний прогноз антропогенних викидів парникових газів без реалізації проекту спільного впровадження (базовий сценарій);

підтвердження відповідності проекту спільного впровадження вимогам статті 6 Кіотського протоколу ;

розрахунок обсягів скорочення викидів;

план моніторингу реалізації проекту спільного впровадження;

оцінку впливу на навколишнє природне середовище;

план фінансування проекту спільного впровадження.

Проектно-технічна документація та детермінаційний висновок складаються українською та англійською мовами у письмовій формі та на електронних носіях.

6. Проект спільного впровадження, що пройшов процедуру національної або міжнародної детермінації, підлягає схваленню Нацекоінвестагентством шляхом видачі відповідного листа.

Для отримання листа-схвалення власник об’єкта подає Нацекоінвестагентству заяву, детермінаційний висновок, проектно-технічну документацію та супровідні документи.

Зразок заяви, перелік супровідних документів та вимоги до їх змісту і оформлення затверджує Нацекоінвестагентство.

Якщо строк реалізації проекту спільного впровадження перевищує перший період дії Кіотського протоколу, власник об’єкта має право подати Нацекоінвестагентству заяву про депонування одиниць (частин) установленої кількості з метою їх перенесення на наступний період дії Кіотського протоколу в кількості, що не перевищує планованих скорочень викидів. Вимоги до обґрунтування строку реалізації такого проекту затверджує Нацекоінвестагентство.

Нацекоінвестагентство розглядає у місячний строк подані власником об’єкта документи та в разі прийняття позитивного рішення видає лист-схвалення, складений українською та англійською мовами. У разі відмови у видачі такого листа власникові об’єкта повідомляється про це в місячний строк у письмовій формі із зазначенням підстави.

7. У разі реалізації схваленого за міжнародною процедурою проекту спільного впровадження Нацекоінвестагентство на підставі відомостей про затвердження зазначеного проекту Наглядовим комітетом реєструє контракт (попередній договір) та відкриває рахунок власникові об’єкта в Національному реєстрі.

Якщо проект спільного впровадження реалізується за національною процедурою, Нацекоінвестагентство затверджує на підставі листа-погодження іноземної держави такий проект, реєструє контракт (попередній договір) та відкриває в Національному реєстрі рахунок власникові об’єкта, а також депонує одиниці (частини) установленої кількості на проектному рахунку та на рахунку перенесення у кількості, що не перевищує планованих скорочень викидів, якщо таке депонування було передбачено у листі-схваленні.

Депонування одиниць (частин) установленої кількості, що становлять резерв періоду зобов’язань, забороняється.

8. У ході реалізації проекту спільного впровадження власник об’єкта зобов’язаний забезпечити:

укладення до початку моніторингового періоду договору про верифікацію та подання протягом 15 днів його копії Нацекоінвестагентству;

безперешкодний доступ національного або міжнародного верифікатора до об’єкта та документів (на паперових та електронних носіях) власника об’єкта, на підставі яких проводиться моніторинг та подальша верифікація;

виконання плану моніторингу згідно з проектно-технічною документацією;

подання національному або міжнародному верифікатору річного звіту про викиди парникових газів (далі — річний звіт) за визначеною Нацекоінвестагентством формою для верифікації не пізніше ніж 5 квітня наступного року;

подання Нацекоінвестагентству річного звіту та верифікаційного висновку за визначеною Наглядовим комітетом формою не пізніше ніж 15 липня наступного року.

Річні звіти та верифікаційні висновки складаються українською та англійською мовами у письмовій формі та на електронних носіях.

Нацекоінвестагентство проводить в місячний строк перевірку і реєструє річний звіт та верифікаційний висновок. У реєстрації річного звіту та верифікаційного висновку може бути відмовлено у разі їх невідповідності встановленим вимогам.

9. На підставі зареєстрованих річного звіту та верифікаційного висновку Нацекоінвестагентство в десятиденний строк здійснює:

переведення відповідного обсягу одиниць (частин) установленої кількості, зокрема з резерву періоду зобов’язань, на рахунок власника об’єкта та їх перетворення в одиниці скорочення викидів у разі реалізації проекту за міжнародною процедурою;

переведення відповідного обсягу одиниць (частин) установленої кількості виключно з проектного рахунка на рахунок власника об’єкта та їх перетворення в одиниці скорочення викидів у разі реалізації проекту за національною процедурою.

10. За дорученням власника об’єкта Нацекоінвестагентство здійснює в триденний строк електронний переказ одиниць скорочення викидів з рахунка власника об’єкта в Національному реєстрі на рахунок покупця.

Нацекоінвестагентство відмовляє у здійсненні електронного переказу у разі:

відсутності зареєстрованого контракту;

невідповідності зазначеного переказу положенням зареєстрованого контракту;

неможливості здійснення такого переказу через Міжнародний журнал трансакцій або відсутності згоди оператора (адміністратора) реєстру вуглецевих одиниць іноземної держави.

11. Підтверджені міжнародним верифікатором скорочення викидів, досягнуті власником об’єкта до початку першого періоду дії Кіотського протоколу, за проектом спільного впровадження, схваленим в установленому порядку, можуть передаватися власником об’єкта покупцю шляхом здійснення електронного переказу одиниць (частин) установленої кількості з рахунка України в Національному реєстрі на рахунок іноземної держави або уповноваженого нею покупця.

Нацекоінвестагентство в триденний строк після прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України здійснює електронний переказ одиниць (частин) установленої кількості до реєстру вуглецевих одиниць іноземної держави. Переказ одиниць (частин) установленої кількості з резерву періоду зобов’язань забороняється.

12. Відомості про надані листи-підтримки, листи-схвалення, детермінацію, затвердження, реєстрацію та верифікацію проектів спільного впровадження оприлюднюються на веб-сторінках Нацекоінвестагентства та Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Нацекоінвестагентство та організації, які проводять детермінацію і верифікацію проектів спільного впровадження, несуть відповідальність за нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації власників об’єктів. Iнформація про відповідність проекту спільного впровадження встановленим вимогам та про оцінку його впливу на навколишнє природне середовище не може вважатися конфіденційною і підлягає оприлюдненню в установленому порядку.

{ Порядок  із  змінами,  внесеними згідно з  Постановою  КМ  N 392

(  392-2008-п  )  від  17.04.2008; в редакції Постанови  КМ  N 718

( 718-2008-п ) від 20.08.2008 }

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/prirod/36_25.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"