Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА VI. МАРАЗМИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТА ЕКОЛОГІЇ

КРІМ ДЕРЖОХОРОНПРАЦІ, МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, МІНІСТЕРСТВА З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, МІНІСТЕРСТВА З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ, МІЛІЦІЇ, СБУ У НАС ЩЕ Є НАЦІОНАЛЬНА РАДА З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Відповідно до частини другої статті 32 Закону України від 14.10.1992 р. № 2694-XII “Про охорону праці” з метою координації діяльності органів державного управління охороною праці створюється Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює віце-прем’єр-міністр України.
Що і було зроблено Постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.1993 р. № 733 “Про створення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення”.

Виходить, що державні відомства на своєму рівні не можуть координувати питання життєдіяльності населення, над ними створено ще один орган. Тобто крім Держохоронпраці, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, міліції, СБУ у нас ще є Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення. Навіщо тоді існує інститут віце-прем'ерів ?

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                   від 15 вересня 1993 р. N 733

                               Київ

Про створення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення

     

Відповідно до Закону України “Про охорону праці”

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Створити Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення у складі згідно з додатком.

     (  Пункт  2  втратив  чинність на підставі Постанови КМ N 820

( 820-96-п ) від 20.07.96 )

 

3. Затвердити Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення, що додається.

4. Для забезпечення роботи Національноі ради з питань безпечної життєдіяльності населення створити в апараті Кабінету Міністрів України секретаріат у кількості 7 чоловік, керівництво яким покласти на відповідального секретаря Національної ради.

5. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям зміцнити структурні підрозділи з питань охорони праці, ввівши до їх складу посади спеціалістів у галузі профілактики побутового травматизму. Міністерству фінансів при формуванні державного бюджету на 1994 рік передбачити додаткову чисельність та асигнування на утримання зазначених структурних підрозділів.

     (  Пункт  6  втратив  чинність на підставі Постанови КМ N 684

( 684-98-п ) від 18.05.98 )

 

7. Національній раді з питань безпечної життєдіяльності населення внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо віднесення питань, пов’язаних з охороною життя людей на виробництві та профілактикою побутового травматизму, до компетенції відповідних центральних органів державної виконавчої влади, а також перелік рішень Уряду, які втрачають чинність у зв’язку з прийняттям цієї постанови.

Прем’єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд.26

Додаток

                          до постанови Кабінету Міністрів України

                               від 15 вересня 1993 р. N 733

 

                              СКЛАД

               Національної ради з питань безпечної

                    життєдіяльності населення

                      Бюро Національної ради

 

Перший віце-прем’єр-міністр України — голова Національної ради

Голова Держнаглядохоронпраці — заступник голови Національної ради

Начальник Управління експертизи та аналізу розвитку техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природокористування Секретаріату Кабінету Міністрів України — заступник голови Національної ради

Перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Перший заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища

Перший заступник Міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар України

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра економіки

Заступник Міністра праці та соціальної політики

Заступник Міністра фінансів

Перший заступник Голови Держатомрегулювання

Перший заступник голови Федерації роботодавців (за згодою)

Заступник голови Федерації професійних спілок (за згодою)

Відповідальний секретар Національної ради

Члени Національної ради

Перший заступник Міністра палива та енергетики

Перший заступник Міністра промислової політики

Заступник Міністра аграрної політики

Заступник Міністра вугільної промисловості

Заступник Міністра оборони

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра транспорту та зв’язку

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства

Перший заступник Голови Держспоживстандарту

Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва

Заступник Голови Держкомстату

Голова Пенсійного фонду

Перший віце-президент Національної академії наук

Віце-президент Академії медичних наук

Перший заступник голови Київської міськдержадміністрації

Директор Національного науково-дослідного інституту охорони праці

Президент Міжнародної академії безпеки життєдіяльності (за згодою)

Голова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (за згодою)

 

              Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                               від 15 вересня 1993 р. N 733

 

                            ПОЛОЖЕННЯ

про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення

1. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення (надалі — Національна рада) створена відповідно до Закону України “Про охорону праці” для розроблення і реалізації державної політики в галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму, створення системи державного управління цією галуззю.

2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Національна рада:

а) розробляє та здійснює заходи щодо створення цілісної системи державного управління охороною життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції про вдосконалення цієї системи;

б) організує і забезпечує контроль за виконанням законодавчих актів і рішень Уряду України, опрацювання Національної програми і законопроектів, пов’язаних з реалізацією державної політики з питань безпечної життєдіяльності населення, подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення законодавства з цих питань;

в) координує діяльність центральних і місцевих органів державної виконавчої влади у галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму;

г) організує перевірки діяльності центральних і місцевих органів державної виконавчої влади і заслуховує на своїх засіданнях або засіданнях бюро Національної ради звіти керівників з питань, що входять до її компетенції;

д) бере участь у міжнародному співробітництві, сприяє вивченню, узагальненню та поширенню досвіду у галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму, вирішує питання контролю за виконанням укладених договорів і угод у цій галузі.

4. Засідання Національної ради проводяться відповідно до затвердженого нею плану роботи. Оперативне вирішення поточних питань у період між засіданнями здійснює бюро, що утворюється з членів Національної ради.

Перелік посад, які входять до Національної ради і бюро, затверджує Кабінет Міністрів України, а персональний склад Національної ради і бюро — її голова.

Рішення Національної ради та її бюро, прийняті в межах їх компетенції, є обов’язковими для центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та громадян.

5. Національну раду відповідно до Закону “Про охорону праці” очолює Віце-прем’єр-міністр України.

6. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної ради здійснюється Кабінетом Міністрів України

 ____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/prirod/36_9.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"