Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА І. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОЛІТИКИ

ВСУПЕРЕЧ ПРИНЦИПУ ПОДІЛУ ВЛАДИ ПОСТІЙНИМ ПРЕДСТАВНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ПОСТІЙНО ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ НАРОДНІ ДЕПУТАТИ

Відповідно до пункту 1 Положення про Постійного представника Президента України у Верховній Раді України, яке затверджено Указом Президента України від 25.02.1997 р. № 165/97, постійний представник Президента України у Верховній Раді України (далі — Постійний представник) є особою, яка уповноважується Президентом України забезпечувати взаємодію між Президентом України і Верховною Радою України, розв’язання питань, що виникають у взаємовідносинах Президента України та Верховної Ради України. Вимог до особи Постійного представника Положення не містить. Але на практиці, щоб виконати завдання постійного представника, ним постійно призначається один з лояльних Президенту України народних депутатів. Виходить так, що представник законодавчої влади представляє представника виконавчої влади, виконує його розпорядження, доручення тощо. Що суперечить принципу поділу влади. З іншого боку ніхто, окрім нардепа не може представляти Президента у Верховній Ради на повну силу, оскільки Верховна  Рада створена для народних депутатів.

Добре, що представником Президента у Конституційному Суді України не є судді цього суду, а представник Президента в Кабінеті Міністрів України не є міністром цього Кабінету.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення Р. Зварича Представником Президента України у Верховній Раді України

Призначити ЗВАРИЧА Романа Михайловича Представником Президента України у Верховній Раді України.

Президент України В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 11 листопада 2006 року

          N 954/2006

 

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення Ю. Ключковського Представником Президента України у Верховній Раді України

Призначити КЛЮЧКОВСЬКОГО Юрія Богдановича Представником Президента України у Верховній Раді України.

Президент України В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 1 листопада 2005 року

          N 1525/2005

 

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення С. Соболєва Представником Президента України у Верховній Раді України

Призначити СОБОЛЄВА Сергія Владиславовича Представником Президента України у Верховній Раді України.

Президент України В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 3 березня 2005 року

          N 415/2005

 

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про затвердження Положення про Постійного представника Президента України у Верховній Раді України

       ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

         N 436/98 від 08.05.98

         N 1616/99 від 24.12.99 )

1. Затвердити Положення про Постійного представника Президента України у Верховній Раді України (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 27 грудня 1995 року N 1179 “Про Положення про Постійного представника Президента України у Верховній Раді України”.

Президент України Л.КУЧМА

 м. Київ, 25 лютого 1997 року

          N 165/97

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                 Указом Президента України

                               від 25 лютого 1997 року N 165

                             ( в редакції Указу від 24 грудня

                               1999 року N 1616 ( 1616/99 )

                            ПОЛОЖЕННЯ

про Постійного представника Президента України у Верховній Раді України

1. Постійний представник Президента України у Верховній Раді України (далі — Постійний представник) є особою, яка уповноважується Президентом України забезпечувати взаємодію між Президентом України і Верховною Радою України, розв’язання питань, що виникають у взаємовідносинах Президента України та Верховної Ради України.

2. Постійний представник у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України та цим Положенням.

3. Постійний представник призначається і увільняється від виконання обов’язків Президентом України.

Постійний представник призначається на строк повноважень Президента України і може виконувати свої обов’язки на громадських засадах.

4. Основними завданнями Постійного представника є:

1) участь у забезпеченні здійснення повноважень Президента України у Верховній Раді України;

2) представлення на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів та тимчасових комісій проектів законів, пропозицій до законів, повернутих Президентом України для повторного розгляду, а також інших документів, внесених Президентом України;

3) інформування Президента України про хід та результати розгляду у Верховній Раді України, а також її органах внесених Президентом України документів.

5. На виконання основних завдань Постійний представник:

1) взаємодіє з комітетами і тимчасовими комісіями, депутатськими групами, фракціями, іншими органами Верховної Ради України, а також структурними підрозділами її апарату;

2) бере участь у встановленому порядку в засіданнях Верховної Ради України, її постійних та тимчасових комісій, депутатських груп, фракцій, а також в інших заходах, що здійснюються Верховною Радою України, її органами та посадовими особами;

3) бере участь у підготовці проектів законів, матеріалів до доповідей, звернень та інших документів, які вносяться Президентом України на розгляд Верховної Ради України;

4) представляє на засіданнях Верховної Ради України, комітетів, тимчасових комісій та інших органів обгрунтування внесених Президентом України проектів законів, пропозицій до законів, повернутих Президентом України для повторного розгляду;

5) у випадках, передбачених Конституцією України, може представляти подання Президента України до Верховної Ради України щодо одержання згоди на призначення осіб на посади, а також кандидатури для призначення їх на посади Верховною Радою України; 6) вносить Президентові України у разі потреби пропозиції щодо членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, які представлятимуть у Верховній Раді України внесені Президентом України законопроекти, а також пропозиції до законів, повернутих Президентом України для повторного розгляду;

7) бере участь за дорученням Президента України у роботі узгоджувальних та інших комісій, експертних груп, які утворює Верховна Рада України;

8) сприяє зміцненню контактів, організації зустрічей Президента України з головами комітетів, тимчасових комісій, керівниками депутатських груп і фракцій Верховної Ради України;

9) взаємодіє під час підготовки відповідних матеріалів з працівниками Адміністрації Президента України;

10) взаємодіє з членами Кабінету Міністрів України, керівниками центральних органів виконавчої влади у забезпеченні зв’язків Президента України з Верховною Радою України;

11) виконує інші доручення Президента України.

6. Постійний представник для здійснення покладених на нього повноважень має право:

знайомитися з проектами актів, що подаються Президентом України на розгляд Верховної Ради України;

брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, колегій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади під час розгляду ними проектів нормативних актів, що готуються для подання Президентом України на розгляд Верховної Ради України;

одержувати необхідні для виконання покладених на нього завдань матеріали та інформацію від Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

вносити пропозиції щодо підготовки законопроектів, інших документів для внесення Президентом України до Верховної Ради України;

здійснювати експертизу проектів законів, постанов Верховної Ради України, внесених іншими суб’єктами законодавчої ініціативи, з питань, що виникають у взаємовідносинах Президента України з Верховною Радою України, вносити відповідні пропозиції;

вносити пропозиції щодо утворення експертних та робочих груп з окремих напрямів своєї діяльності, залучення спеціалістів, науковців та експертів для виконання покладених на нього завдань; користуватись інформаційними банками даних Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

7. Організаційне забезпечення діяльності Постійного представника здійснює відповідний структурний підрозділ Адміністрації Президента України.

(Положення із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 436/98 від 08.05.98, в редакції Указу Президента N 1616/99 від 24.12.99)

Глава Адміністрації

Президента України Є.КУШНАРЬОВ

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/polit/1_81.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"