Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА І. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОЛІТИКИ

 

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ПРОВОДИТЬСЯ НЕЗАДОВІЛЬНО

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів

З метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, удосконалення організації розгляду порушених у таких зверненнях питань, підвищення відповідальності керівників органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування за належне реагування на обгрунтовані пропозиції, заяви, скарги у повній відповідності з Конституцією та законами України, розв'язання проблем, які спричиняють звернення громадян, згідно з частиною другою статті 102 Конституції України та статтями 23 і 28 Закону України "Про звернення громадян" постановляю:

1. Визнати таким, що не відповідає сучасним вимогам, рівень виконання керівниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування Закону України "Про звернення громадян" та Указу Президента України від 13 серпня 2002 року N 700 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення" в частині забезпечення належної організації особистого прийому громадян, всебічного, об'єктивного і справедливого вирішення порушених ними питань.

2. Установити, що керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування несуть персональну відповідальність за належне вирішення в межах своїх повноважень питань, порушених в адресованих їм зверненнях громадян, а також за вжиття ефективних заходів щодо запобігання виникненню підстав для обгрунтованих повторних звернень та звернень до органів вищого рівня.

3. Кабінету Міністрів України, керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування вжити невідкладних заходів для вдосконалення відповідно до вимог законодавства організації особистого прийому громадян, забезпечивши:

належну взаємодію органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою оперативного і всебічного вирішення в межах наданих їм повноважень та інших вимог законодавства питань, з якими звертаються до них громадяни на особистому прийомі, створення з використанням сучасної комп'ютерної техніки єдиної системи обліку звернень громадян та контролю за вирішенням порушених у них питань;

особистий розгляд звернень та першочерговий прийом Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни посадовими особами, визначеними законом;

особливу увагу до розгляду звернень ветеранів війни та праці, інвалідів, непрацездатних осіб та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів, інших осіб, які потребують соціального захисту та підтримки.

4. Перетворити Управління з питань звернень громадян Адміністрації Президента України у Головне управління з питань звернень громадян Адміністрації Президента України.

До складу Головного управління з питань звернень громадян Адміністрації Президента України входять Служба Президента України з питань прийому громадян, аналітичний, контрольний, інші структурні підрозділи.

5. Визначити основними завданнями Головного управління з питань звернень громадян:

опрацювання та розгляд звернень громадян до Президента України, здійснення контролю за забезпеченням оперативного вжиття органами державної влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень заходів до розв'язання проблем, що спричинили звернення, вирішення порушених у них питань;

організація особистого прийому громадян, які звертаються до Президента України та Адміністрації Президента України;

проведення за участю провідних наукових центрів відповідного аналізу, моніторингу та соціологічних досліджень за результатами особистого прийому громадян та опрацювання їх письмових звернень, підготовка для подання Президентові України пропозицій щодо розв'язання проблем, які мають загальнодержавне та суспільне значення;

підготовка щоквартально для подання Президентові України інформації про результати особистого прийому громадян та розгляду їх письмових звернень, реагування керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування на звернення громадян до Президента України, які надсилаються їм на розгляд, та забезпечення вирішення відповідно до законодавства порушених у них питань;

систематичне інформування засобів масової інформації про результати розгляду звернень громадян до Президента України та Адміністрації Президента України.

6. Установити, що особистий прийом громадян, які звертаються до Президента України та Адміністрації Президента України, організовується Службою Президента України з питань прийому громадян.

Служба Президента України з питань прийому громадян організовує прийом громадян з питань, вирішення яких статтею 106 Конституції України віднесено до повноважень безпосередньо Президента України.

Прийом громадян з питань, вирішення яких Конституцією України, іншими актами законодавства покладено на органи виконавчої влади та інші державні органи, організовується Службою Президента України з питань прийому громадян і здійснюється уповноваженими представниками Кабінету Міністрів України та інших державних органів, до повноважень яких належить вирішення порушених питань.

7. Головне управління з питань звернень громадян Адміністрації Президента України в разі одержання під час особистого прийому письмових звернень громадян має право надсилати їх за належністю до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів прокуратури, інших державних органів, судів, органів місцевого самоврядування, їх керівників, запитувати та одержувати від них матеріали та інформацію, що необхідні для розгляду питань, порушених у зверненнях громадян.

Про результати розгляду звернень громадян, одержаних від Головного управління з питань звернень громадян Адміністрації Президента України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів прокуратури, інших державних органів, судів, органів місцевого самоврядування інформують Адміністрацію Президента України у строки, визначені законом.

8. Кабінету Міністрів України:

визначити у місячний строк своїх представників для участі у прийомі громадян, що організовується Службою Президента України з питань прийому громадян;

підготувати з урахуванням національного, а також кращого зарубіжного досвіду та подати у шестимісячний строк пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про звернення громадян", інших законів, спрямовані на вдосконалення правового забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів, оскарження їх дій та бездіяльності, відновлення порушених прав і законних інтересів громадян;

вирішити у двомісячний строк разом з Київською міською державною адміністрацією питання щодо надання належного приміщення для розміщення Служби Президента України з питань прийому громадян.

9. Рекомендувати Верховному Суду України та Генеральній прокуратурі України розглянути питання щодо визначення своїх представників для участі у прийомі громадян, що організовується Службою Президента України з питань прийому громадян.

10. Державному управлінню справами забезпечити оснащення Служби Президента України з питань прийому громадян сучасними комп'ютерною технікою, засобами зв'язку та транспортними засобами, вирішити інші питання її фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

11. Главі Адміністрації Президента України:

затвердити структуру та штатну чисельність Головного управління з питань звернень громадян Адміністрації Президента України та положення про нього;

подати у двомісячний строк узгоджені в установленому порядку пропозиції щодо організації роботи Служби Президента України з питань прийому громадян, забезпечити укомплектування її висококваліфікованими юристами та іншими фахівцями.

12. Внести до статті 1 Указу Президента України від 20 серпня 2002 року N 729 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності Адміністрації Президента України" (зі змінами, внесеними Указами від 17 січня 2003 року N 35 та від 6 червня 2003 року N 484) такі зміни:

1) після абзацу "Головне управління з питань економічної політики" доповнити статтю новим абзацом такого змісту:

"Головне управління з питань звернень громадян";

2) абзац "Управління з питань звернень громадян" виключити.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
14 квітня 2004 року
N 434/2004 

  


Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/polit/1_49.html


Попередня статтяНаступна стаття
Notice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"