Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА І. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОЛІТИКИ

Нова еліта України – Президентський кадровий резерв. Державна служба має два резерви

Резервом кадрів державних службовців є державні службовці, які поєднують у собі високу компетентність, ініціативність і творчий підхід до виконання службових обов’язків і здатні при додатковій підготовці досягти відповідності кваліфікаційним вимогам, що висуваються до вищих посад, на які намічається висування цих службовців.

Призначення резерву кадрів державних службовців — бути гарантом:

стабільності державної служби;

забезпечення професіоналізму державної служби;

результативності та ефективності виконання компетенційних повноважень посад;

підвищення професійної і ділової активності державних службовців.

Формування кадрового резерву здійснюється відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 199.

Натомість Президент вирішив формувати кадровий резерв по-своєму в Розпорядженні від 9 липня 2010 року № 1017/2010-рп “Про робочу групу з підготовки пропозицій щодо утворення та формування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації". Тим самим виник маразм того, що кадровий резерв державної служби формуватиметься двічі: за Постановою від Кабміну і за Розпорядженням від Президента. Як на мене, то кадровий резерв державної служби має формуватися в одному джерелі. А головне формувати кадровий резерв депутатів та президентів, а саме вони вже здійснять відбір та призначення резерву держслужби. Але в маразматичних умовах виборів (дивіться главу “Маразми виборів та референдумів”) народ позбавлений можливості формувати як депутатський корпус, так і його кадровий резерв...

Крім того мені образливо те, що резерв державної служби називають “новою елітою нації”. А депутати, лікарі, вчені, військові, підприємці, письменники, висококваліфіковані робітники, винахідники тощо не є елітою? Чи вона стара, непотрібна еліта нації?

P.S. Невдовзі вийде книга В. Мосейчука “Українократія - українська політична альтернатива” з новою теорією та практикою формування елітної демократії народом.

Кадровий резерв на посади державних службовців першої-третьої категорії до 30 листопада не відбирається на конкурсних засадах

Для потрапляння до президентського кадрового резерву слід мати закордонний паспорт

Адміністративна реформа проводиться напівтаємно для скорочення витрат бюджету, а не для покращення якості роботи державних службовців

Петро ПАТЛАТИЙ

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1017/2010-рп

Про робочу групу з підготовки пропозицій щодо утворення та формування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації"

З метою створення механізму добору та залучення найбільш обдарованих громадян України до впровадження у державі економічних реформ, забезпечення підготовки таких громадян до роботи у сферах державного управління, що мають пріоритетне значення для досягнення цілей Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада":

 1. Створити робочу групу з підготовки пропозицій щодо утворення та формування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" (далі - Президентський кадровий резерв).

2. Затвердити персональний склад робочої групи з підготовки пропозицій щодо утворення та формування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" (додається).

3. Робочій групі з підготовки пропозицій щодо утворення та формування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" опрацювати та подати у двомісячний строк пропозиції щодо механізму та етапів формування з найбільш обдарованих громадян Президентського кадрового резерву, його дальшого функціонування, а також супроводження проходження державної служби особами, які перебували у Президентському кадровому резерві, зокрема пропозиції щодо:

1) сфер державного управління, що мають пріоритетне значення для досягнення цілей Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада" (далі - пріоритетні сфери державного управління), до роботи в яких залучатимуться особи з Президентського кадрового резерву;

2) чисельності Президентського кадрового резерву та квот за пріоритетними сферами державного управління;

3) вимог до кандидатів до Президентського кадрового резерву з урахуванням специфіки роботи у пріоритетних сферах державного управління;

4)  методів добору кандидатів до Президентського кадрового резерву, проведення конкурсу на зарахування до Президентського кадрового резерву;

5) створення системи інтерв'ю-центрів у регіонах для добору (в тому числі серед державних службовців, успішних менеджерів та фахівців підприємств усіх форм власності) кандидатів для зарахування до Президентського кадрового резерву, визначення державного органу (організації) для проведення конкурсу на зарахування до Президентського кадрового резерву;

 6)  утворення комісії при Президентові України у справах формування Президентського кадрового резерву, проекту положення про цю комісію та її персонального складу;

7) забезпечення прозорості процедур, пов'язаних із добором кандидатів та проведенням конкурсу на зарахування до Президентського кадрового резерву;

8) програм підготовки, перепідготовки осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, з урахуванням специфіки роботи у пріоритетних сферах державного управління;

9) визначення навчальних закладів для підготовки, перепідготовки осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву;

10)  формування баз даних кандидатів до Президентського кадрового резерву, осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, та вакансій у Президентському кадровому резерві і вакансій в органах державної влади за пріоритетними сферами державного управління;

11) механізму мотивації та заохочення осіб, які перебувають у Президентському кадровому резерві, їх прав та обов'язків, що виникають у зв'язку з перебуванням у Президентському кадровому резерві та проходженням під час перебування у резерві підготовки, перепідготовки, а також зарахуванням на державну службу після перебування у Президентському кадровому резерві;

12) порядку та механізму періодичної ротації осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, в тому числі підстав та наслідків виключення осіб із Президентського кадрового резерву без зарахування на державну службу;

13) механізму працевлаштування осіб із Президентського кадрового резерву в органи державної влади у пріоритетних сферах державного управління та супроводження проходження ними державної служби;

14) фінансування заходів з упровадження програми формування Президентського кадрового резерву;

15) проекту Положення про Президентський кадровий резерв "Нова еліта нації";

16) проектів актів законодавства щодо врегулювання питань формування, забезпечення дальшого функціонування Президентського кадрового резерву, супроводження проходження державної служби особами, які перебували у Президентському кадровому резерві.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

9 липня 2010 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Президента України

від 9 липня 2010 року № 1017/2010-рп

 

СКЛАД

робочої групи з підготовки пропозицій щодо утворення та формування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації"

МОТРЕНКО Тимофій Валентинович - Начальник Головного управління державної служби України, голова робочої групи

АКІМОВА Ірина Михайлівна - Перший заступник Глави Адміністрації Президента України

ЄРМОЛАЄВ Андрій Васильович - директор Національного інституту стратегічних досліджень

КОМАРОВ Владислав Анатолійович - заступник Генерального директора Аналітичного Центру "Бюро Економічних та Соціальних Технологій" (за згодою)

ЛЕВЕНЕЦЬ Юрій Анатолійович -  Директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Кураса НАН України (за згодою)

ЛУКАШ Олена Леонідівна - Перший заступник Глави Адміністрації Президента України - Представник Президента України у Конституційному Суді України

РУБЧЕНКО Роман Станіславович - старший менеджер проектів Фонду "Ефективне управління" (за згодою)

СКУБАШЕВСЬКИЙ Станіслав Валеріанович - заступник Глави Адміністрації Президента України - Керівник Головного управління з питань регіональної та кадрової політики, секретар робочої групи

ТОЛСТОУХОВ Анатолій Володимирович - Міністр Кабінету Міністрів України.

 

Глава Адміністрації Президента України                            С.ЛЬОВОЧКІН

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                   від 28 лютого 2001 р. N 199

                               Київ

Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби

          ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

            N 1431 ( 1431-2003-п ) від 10.09.2003

            N  525 (  525-2004-п ) від 27.04.2004

            N 1031 ( 1031-2004-п ) від 10.08.2004

            N  553 (  553-2005-п ) від 12.07.2005

            N 1032 ( 1032-2006-п ) від 26.07.2006

            N 1375 ( 1375-2006-п ) від 28.09.2006

            N  129 (  129-2009-п ) від 25.02.2009

            N  303 (  303-2010-п ) від 12.04.2010 )

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про формування кадрового резерву для державної служби (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 19

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                 від 28 лютого 2001 р. N 199

 

ПОЛОЖЕННЯ

про формування кадрового резерву для державної служби

1. Кадровий резерв для державної служби (далі — кадровий резерв) створюється для заміщення посад державних службовців, а також для просування їх по службі.

Формування кадрового резерву повинне забезпечити добір працівників, які:

мають професійні навички, що грунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішної реалізації управлінських рішень.

2. Кадровий резерв формується з:

народних депутатів України; (Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1375 від 28.09.2006)

керівників і спеціалістів підприємств, установ, організацій;

працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

державних службовців, які підвищили кваліфікацію, пройшли стажування або за результатами атестації рекомендовані для роботи на більш високих посадах;

осіб, рекомендованих конкурсними комісіями для зарахування до кадрового резерву;

випускників вищих навчальних закладів, у тому числі тих, що зараховані на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління.

     (  Дію  пункту  2-1 зупинено до 30 листопада 2010 р. згідно з

Постановою КМ N 303 ( 303-2010-п ) від 12.04.2010 )

2-1. Кадровий резерв на посади державних службовців першої-третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України та Кабінетом Міністрів України, формується на конкурсних засадах, що визначаються Кабінетом Міністрів України. (Положення доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1032 від 26.07.2006)

3. До кадрового резерву зараховуються професійно підготовлені працівники, які успішно справляються з виконанням службових обов’язків, виявляють ініціативу, володіють навичками роботи на комп’ютері, мають організаторські здібності, необхідні для виконання посадових обов’язків. (Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1431 від 10.09.2003)

Під час формування кадрового резерву забезпечується пропорційно-збалансоване представництво кандидатур кожної статі з урахуванням складу працюючих у відповідних сферах управління.

Зарахування працівника до кадрового резерву проводиться за його згодою. Про зарахування до кадрового резерву повідомляється керівництво за місцем роботи зарахованого працівника.

4. На кожну посаду державного службовця кадровий резерв формується з такого розрахунку: на посаду керівника — не менше двох осіб, на посади спеціалістів складаються списки осіб, зарахованих до кадрового резерву, з урахуванням фактичної потреби.

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядається щороку в грудні. У разі необхідності до списку протягом року можуть бути внесені зміни у порядку, встановленому для зарахування до кадрового резерву. Зразок списку осіб, зарахованих до кадрового резерву, додається.

5. Зарахування до кадрового резерву затверджується наказом чи розпорядженням керівника державного органу за погодженням з іншими органами, якщо для призначення на посади, на які формується кадровий резерв, передбачається погодження кандидатур з цими органами.

Пропозиції щодо резерву на посади, призначення на які здійснюється органами вищого рівня (крім першої — третьої категорій, призначення на які здійснюється Президентом України та Кабінетом Міністрів України), розглядаються спеціальними комісіями, утвореними при цих органах. Очолює комісію керівник органу або його перший заступник. Склад комісії затверджується рішенням відповідного органу. (Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1031 від 10.08.2004)

6. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації вносять щороку до 1 березня Головдержслужбі пропозиції щодо кандидатур для зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої — третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України, для їх узагальнення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

Народні депутати України, яким після закінчення строку повноважень або дострокового їх припинення за особистою заявою про складення депутатських повноважень не надано попередню роботу (посаду) та які не можуть самостійно працевлаштуватись, зараховуються до кадрового резерву на посади державних службовців першої — третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України, за пропозиціями, що подаються Головдержслужбі щороку до 1 листопада Апаратом Верховної Ради України.

Протягом року до списків осіб, включених до кадрового резерву на посади, зазначені в цьому пункті, можуть вноситися зміни.

(Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1031 від 10.08.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 553 від 12.07.2005; в редакції Постанови КМ N 1032 від 26.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1375 від 28.09.2006; в редакції Постанови КМ N 129 від 25.02.2009)

7. Після зарахування до кадрового резерву на посади, робота на яких передбачає доступ до державної таємниці, розглядається питання щодо оформлення в установленому порядку допуску до державної таємниці особам, які його не мають.

8. З працівниками, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота згідно із затвердженими керівниками державних органів чи їхніх структурних підрозділів особистими річними планами, де передбачається:

вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України;

систематичне навчання шляхом самоосвіти;

періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (у тому числі зарубіжних);

участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності державних органів і структурних підрозділів;

стажування терміном до двох місяців у державному органі, до кадрового резерву якого зараховано працівника;

виконання обов’язків державного службовця, на посаду якого зараховано працівника до кадрового резерву;

залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань;

участь у підготовці проектів актів законодавства, інших нормативних документів.

9. Контроль за виконанням особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівників державних органів, покладається на керівників органів вищого рівня, на інші посади — на керівників структурних підрозділів.

10. Методичне керівництво роботою з кадровим резервом, аналіз якісного складу кадрового резерву та моніторинг його використання здійснює Головдержслужба.

(Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 553 від 12.07.2005)

11. Кадрові служби державних органів, на які поширюється дія Закону України “Про державну службу”, формують кадровий резерв, систематично аналізують та узагальнюють практику його формування, вносять пропозиції керівництву щодо вдосконалення цієї роботи.

12. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає вакантною, він має переважне право на її заміщення при проведенні конкурсу.

Просування по службі державного службовця, зарахованого до кадрового резерву, або такого, що пройшов стажування чи навчався в Національній академії державного управління при Президентові України, може здійснюватися за рішенням керівника відповідного державного органу поза конкурсом. (Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 від 27.04.2004)

13. Керівник державного органу несе відповідальність за ефективну підготовку і використання кадрового резерву. У разі заміщення вакантної посади керівник державного органу в поданні про призначення кандидата на цю посаду повинен зазначити, протягом якого періоду він перебував у кадровому резерві, яким чином виявив себе, а якщо не перебував — подати обгрунтовані пояснення причини невикористання кадрового резерву.

14. Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися з його власної ініціативи або за вмотивованою пропозицією керівника відповідного державного органу. Виключення із списків кадрового резерву оформляється наказом чи розпорядженням керівника.

Додаток

                             до Положення про формування кадрового

                                  резерву для державної служби

 

                              СПИСОК

осіб, зарахованих до кадрового резерву на 200__ рік для державної служби

          ______________________________________________

                 (найменування державного органу)

 

---------------------------------------------------------------------------

 N |   Посада,  | Прізвище,| Дата |  Освіта  |  Дата  |Посада,  | Стаж |

п/п|   на яку   |ім'я та по|народ-|(коли і що|зараху- |яку особа|роботи|Ранг

   |пропонується| батькові |ження |закінчила |вання до|займає,  |  на  |

   |  особа, із |          |      |  особа), |резерву |місце    |посаді|

   | зазначенням|          |      | спеціаль-|        |роботи   |      |

   |    назви   |          |      |  ність,  |        |         |      |

   | підрозділу |          |      | науковий |        |         |      |

   |            |          |      | ступінь, |        |         |      |

   |            |          |      |  вчене   |        |         |      |

   |            |          |      |  звання  |        |         |      |

----------------------------------------------------------------------------

 

______________________    __________     _________________________

(посада керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

"  " _____________ 200__ р.

 

МП

 

_______________

Примітка. Для  посад,  призначення на які здійснюється Президентом

          України або Кабінетом Міністрів України,  в графі другій

          зазначається   також  напрям  діяльності  за  розподілом

          обов'язків.

 

(  Додаток  в  редакції  Постанов  КМ  N  525  (  525-2004-п ) від

27.04.2004, N 1375 ( 1375-2006-п ) від 28.09.2006 )

 

 

 

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                            постановою Кабінету Міністрів України

                                 від 28 лютого 2001 р. N 199

 

                             ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 1994 р.

N 853 “Про Положення про формування кадрового резерву для державної служби” (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 51).

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 р. N 533 “Про Порядок прийому до вищих закладів освіти на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління” (ЗП України, 1996 р., N 12, ст. 335).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1997 р. N 1333 “Про внесення змін і доповнень до Положення про формування кадрового резерву для державної служби” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 49, с. 43).

4. Пункт 2 Змін і доповнень, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 1998 р. N 299 “Про удосконалення прийому, підготовки слухачів та використання випускників Української Академії державного управління при Президентові України” (Офіційний вісник України, 1998 р., N 11, ст. 400).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 1999 р.

N 2024 “Про внесення змін і доповнень до Положення про формування кадрового резерву для державної служби” (Офіційний вісник України, 1999 р., N 44, ст. 2186).

 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/polit/1_138.html


Попередня статтяНаступна статтяNotice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Коментарі

13.07.2010 10:23, Игор
Это все придувывает старый маразматик Мотренко, а все остальные его не подумавши поддерживают, как видите он при всех президен тах и премерах в фаворе

13.07.2010 10:23, Игор
Это все придувывает старый маразматик Мотренко, а все остальные его не подумавши поддерживают, как видите он при всех президен тах и премерах в фаворе

09.02.2011 11:47, Ющ
Щановні, не переймайтеся жодним кадровим резервом, бо це абсолютний атавізм - будь-яке призначення відбувається за конкурсом, тобто переможе лише той кому дозволять!
Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"