Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА І. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОЛІТИКИ

Повідомлення про мирне зібрання – за 4 чи за 10 днів до мітингу?

Останнім часом вирують пристрасті навколо можливих обмежень мирних зібрань громадян, зокрема, шляхом повідомлення про зібрання за декілька днів. І підстави для таких побоювань є. Проект Закону про порядок організації і проведення мирних заходів, поданий Кабінетом Міністрів України Ю.В. Тимошенко, в частині першій статті 5 передбачав, що організатори (організатор) мирного заходу повинні письмово повідомити про проведення мирного заходу органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, беручи до уваги час, необхідний для підготовки цих органів та органів внутрішніх справ до забезпечення громадського порядку і безпеки людей під час проведення такого заходу.

До другого читання зміст цієї частини був докорінно змінений - тепер організатор мирного зібрання письмово повідомляє про намір проведення мирного зібрання відповідний орган виконавчої влади та/чи орган місцевого самоврядування завчасно, але не пізніш як за чотири робочих дні до його початку. Ця вимога не поширюється на проведення спонтанного мирного зібрання.

Цікаво, що деякі органи місцевого самоврядування досі вважають, що в Україні діють правила організації мітингів часів СРСР. Зокрема Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28.07.1988 р. № 9306-XI “Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР”, який передбачає, що заява про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації подається в письмовій формі не пізніш як за десять днів до намічуваної дати їх проведення.

Інший маразм мирних зібрань в Україні полягає в тому, що, виявляється, міліція висуває свої вимоги щодо попередження щодо їхнього проведення за десть днів до його проведення як в часи СРСР, бо так написано в їхньому Статуті патрульно-постової служби міліції України, який затверджено Наказом  МВС від 28.07.1994 р. № 404 ! Тобто міліція нас досі радянська.

Петро ПАТЛАТИЙ

 23.06.2010 р.

Строків повідомлення органів  виконавчої  влади  чи  органів місцевого самоврядування щодо проведення мітингів не визначено, але українська міліція знає про строки повідомлення про мітинги більше, аніж Конституційний суд України

 

Проект Закону про порядок організації і проведення мирних заходів

Номер,дата реєстрації:

2450 від 06.05.2008

Сесія реєстрації:

2 сесія VI скликання

Суб'єкт законодавчої ініціативи:

Кабінет Міністрів України

Ініціатор(и) законопроекту:

Тимошенко Ю.В. Кабінет Міністрів України

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=32431

Стаття 7. Повідомлення про проведення мирного заходу

1. Організатори (організатор) мирного заходу повинні письмово повідомити про проведення мирного заходу органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, беручи до уваги час, необхідний для підготовки цих органів та органів внутрішніх справ до забезпечення громадського порядку і безпеки людей під час проведення такого заходу.

...

ЗАКОН   УКРАЇНИ (проект)

Про мирні зібрання

 ....

Стаття 7. Повідомлення про проведення мирного зібрання

 1. Організатор мирного зібрання письмово повідомляє про намір проведення мирного зібрання відповідний орган виконавчої влади та/чи орган місцевого самоврядування завчасно, але не пізніш як за чотири робочих дні до його початку. Ця вимога не поширюється на проведення спонтанного мирного зібрання.

Повідомлення про проведення мирного зібрання вважається поданим у день його надходження до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


 

У К А З

ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР

Конституція СРСР відповідно до інтересів народу і з метою зміцнення та розвитку соціалістичного ладу гарантує громадянам СРСР свободи зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Здійснення цих політичних свобод забезпечується наданням трудящим та їх організаціям громадських будинків, вулиць, площ та інших місць.

З метою регулювання порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій Президія Верховної Ради СРСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації робиться заява у виконавчий комітет відповідної місцевої Ради народних депутатів.

З заявою про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації можуть звертатись особи, які досягли вісімнадцятирічного віку, — уповноважені трудових колективів підприємств, установ і організацій, органів кооперативних та інших громадських організацій, органів громадської самодіяльності й окремих груп громадян.

2. Заява про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації подається в письмовій формі не пізніш як за десять днів до намічуваної дати їх проведення. В заяві зазначаються мета, форма, місце проведення заходу або маршрути руху, час його початку і закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвища, імена, по батькові уповноважених (організаторів), місце їх проживання і роботи (навчання), дата подачі заяви.

3. Виконавчий комітет Ради народних депутатів розглядає заяву і повідомляє уповноваженим (організаторам) про прийняте рішення не пізніш як за п’ять днів до часу проведення заходу, зазначеного в заяві. Виконавчий комітет має право при потребі запропонувати тим, хто звернувся з заявою, інші час і місце проведення заходу. Рішення може бути оскаржено у вищестоящий виконавчий і розпорядчий орган у порядку, встановленому чинним законодавством.

Виконавчий комітет Ради народних депутатів забезпечує необхідні умови для проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації.

4. Збори, мітинги, вуличні походи і демонстрації проводяться відповідно до цілей, зазначених у заяві, а також у визначені строки і в обумовленому місці.

При проведенні зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій уповноважені (організатори), а також інші учасники зобов’язані додержувати радянських законів, громадського порядку. Учасникам забороняється мати при собі зброю, а також спеціально підготовлені або пристосовані предмети, які може бути використане проти життя і здоров’я людей, для заподіяння матеріальної шкоди державним, громадським організаціям і громадянам.

5. Державні і громадські організації, службові особи, а також громадяни не мають права перешкоджати зборам, мітингам, вуличним походам і демонстраціям, які проводяться з додержанням встановленого порядку.

6. Виконавчий комітет Ради народних депутатів забороняє збори, мітинг, вуличний похід або демонстрацію, якщо мета їх проведення суперечить Конституції СРСР, конституціям союзних і автономних республік або загрожує громадському порядку і безпеці громадян.

7. Збори, мітинги, вуличні походи, демонстрації повинні бути припинені на вимогу представників органів влади, якщо не було подано заяву, відбулося рішення про заборону, а також при порушенні порядку їх проведення, передбаченого статтею 4 цього Указу, виникненні небезпеки для життя і здоров’я громадян, порушенні громадського порядку.

8. Особи, які порушили встановлений порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, несуть відповідальність відповідно до законодавства Союзу РСР і союзних республік.

Матеріальна шкода, заподіяна під час проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій їх учасниками державі, кооперативним, іншим громадським організаціям або громадянам, підлягає відшкодуванню у встановленому законом порядку.

9. Президії Верховних Рад союзних і автономних республік, крайові, обласні, окружні, районні і міські Ради народних депутатів можуть додатково регламентувати порядок проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій з урахуванням місцевих умов на основі конституцій союзних і автономних республік і відповідно до вимог цього Указу.

10. Порядок організації і проведення зборів і мітингів, встановлений цим Указом, не поширюється на збори і мітинги трудових колективів та громадських організацій, що проводяться відповідно до законодавства, їхніх статутів і положень.

Голова Президії Верховної Ради СРСР А.ГРОМИКО

Секретар Президії Верховної Ради СРСР Т.МЕНТЕШАШВІЛІ

 Москва, Кремль. 28 липня 1988 р.

                 N 9306-XI

 

У К А З

ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про відповідальність за порушення встановленого порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 33, ст. 808)

(Указ затверджено Законом N 6831-XI від 12.11.1988, ВВР, 1988, N 47, ст.1115)

(Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 — набуває чинності з 01.09.2001

                                   Законом

  N 200-IV ( 200-15 ) від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 51, ст.371 )

 

З метою забезпечення громадського порядку, охорони прав та інтересів громадян під час проведення масових заходів Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що порушення порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до трьохсот карбованців, а у виняткових випадках, якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника застосування цих заходів буде визнано недостатнім, — адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення або організатором зборів, мітингу, вуличного походу, демонстрації, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до однієї тисячі карбованців, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

     ( Частина третя статті 1 втратила чинність на підставі Закону

N 200-IV ( 200-15 ) від 24.10.2002 )

 

2. Протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою або другою статті 1 цього Указу, складається уповноваженою на те службовою особою органу внутрішніх справ (міліції) або службовою особою, уповноваженою на те виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів.

Особи, затримані за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, тримаються до розгляду справи народним суддею в місцях тримання затриманих.

Справи про порушення, передбачені частинами першою і другою статті 1 цього Указу, розглядаються протягом трьох діб народним суддею одноособово.

При винесенні постанови про накладення адміністративного стягнення народний суддя вправі зобов’язати порушника, який не є жителем даної місцевості, залишити її. Дане розпорядження народного судді виконується в порядку, що визначається Міністерством внутрішніх справ СРСР за погодженням з Міністерством юстиції СРСР і Міністерством фінансів СРСР. Витрати, зв’язані з виконанням цього розпорядження, стягуються у встановленому законом порядку.

3. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539; 1987 р., N 25, ст. 453, ст. 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009) такі доповнення і зміни:

1) доповнити Кодекс статтею 185-1 такого змісту:

"Стаття 185-1. Порушення порядку організації і

                         проведення зборів, мітингів, вуличних

                         походів і демонстрацій

 

Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій -

тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до трьохсот карбованців, а у виняткових випадках, якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника застосування цих заходів буде визнано недостатнім, — адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення або організатором зборів, мітингу, вуличного походу, демонстрації, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до однієї тисячі карбованців, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб";

2) частину другу статті 24 доповнити таким реченням “У виняткових випадках, що визначаються законодавчими актами СРСР, адміністративний арешт може бути встановлено і законодавчими актами Української РСР";

3) частину другу статті 27 доповнити словами “законодавчими актами Союзу РСР і Української РСР — за порушення, зв’язані з посяганням на громадський порядок, — штраф до однієї тисячі карбованців";

4) у статті 185:

у назві слова “або народного дружинника” замінити словами “народного дружинника або військовослужбовця";

в абзаці першому слова “народного дружинника при виконанні ними своїх” замінити словами “народного дружинника, а також військовослужбовця при виконанні ними";

5) у статті 221 цифри “185” замінити цифрами “185, 185-1";

6) пункт 1-1 частини першої статті 255 після цифр “153” доповнити цифрами “185-1";

7) пункт 1 частини другої статті 262 після слів “дрібного хуліганства” доповнити словами “порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій"; слова “або народного дружинника” замінити словами “народного дружинника, а також військовослужбовця";

8) у статті 263:

у частині першій слова “за винятком випадків, коли в зв’язку з особливою потребою законодавчими актами СРСР установлено інші строки адміністративного затримання” замінити словами “У виняткових випадках, у зв’язку з особливою потребою законодавчими актами Союзу РСР і Української РСР може бути встановлено інші строки адміністративного затримання";

частину третю доповнити таким реченням “До розгляду народним суддею справи може бути затримано також осіб, які порушили порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій";

9) у частині другій статті 277 цифри “145 і 157” замінити цифрами “145, 157 і 185-1";

10) у частині першій статті 294 слово і цифри “статтями 185” замінити словом і цифрами “статтями 185, 185-1";

11) у частині першій статті 328 слова і цифри “і статтею 185” замінити словами і цифрами “статтями 185 і 185-1”.

     (  Стаття  4 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III

(  2341-14  )  від  05.04.2001  -  набуває  чинності  01.09.2001 )

 

5. Частину першу статті 111 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР після цифр “185” доповнити цифрами “187-4”.

Голова Президії

Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

 м. Київ, 3 серпня 1988 р.

          N 6347-XI

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/polit/1_135.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"