Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIII. МАРАЗМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

ЗВІТНІСТЬ ЗА ПЕНСІЙНИМИ ВНЕСКАМИ ПРИЙМАЮТЬ ЗА СІЧЕНЬ 2005 РОКУ ЗА НЕЗАРЕЄСТРОВАНИМ В МІНЮСТІ НАКАЗОМ

Пенсійний фонд України розіслав начальникам головних управлінь в АРК, областях, містах Києві та Севастополі листом від 24.01.2005 р. № 731/04 вимоги про прийняття звітності на нових бланках – там є такі слова “Пропонуємо їх довести до страхувальників для звітування за період із січня 2005 року”. Однак постанова Пенсійного фонду України, яка вносить зміни до Інструкції № 21 та якою затверджено оновлений додаток 23 і нові додатки 30–33 не пройшла відповідну експертизу та реєстрацію в Мін’юсті, а тому вимагати подання звітності на нових бланках є незаконним.

Відповідно до Указу Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» з 1 січня 1993 р. нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації. Зареєстровані у Мін’юсті акти набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності (ст. 3 Указу).

Постановою Кабміну від 28.12.1992 р. № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» міністерствам та іншим органам виконавчої влади приписано не допускати випадків направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію та не опубліковані в установленому законодавством порядку.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.01.2005 р. N 731/04

Начальникам головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 


У зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2005 року пункту 2 статті 14 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо сплати страхових внесків за осіб, зазначених у пунктах 8, 13 та 14 статті 11 цього Закону, Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств" та Закону України "Про Державний бюджет на 2005 рік" Пенсійний фонд України повідомляє.

1. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1092 визначено механізм сплати страхових внесків за:

1) осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, а також в органах МВС;

2) осіб, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (у тому числі і за тих, хто працює на умовах неповного робочого часу та отримує зазначену допомогу);

3) одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальника, які фактичного здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також за непрацюючих працездатних осіб, що здійснюють догляд за інвалідом I групи або престарілим, який згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

Обчислення страхових внесків за зазначені категорії здійснюється у розмірі 10 відсотків мінімального страхового внеску, з наступним збільшенням щороку на 10 відсотків до 100-відсоткового розміру мінімального страхового внеску.

З метою забезпечення контролю за нарахуванням та сплатою у 2005 році 10 відсотків мінімального страхового внеску, а саме - з 1 січня 2005 року 8 грн. 38 коп. (262 грн. х 32 % х 10 %), а з грудня 2005 року 9 грн. 02 коп. (282 грн. х 32 % х 10 %) за вищезазначені категорії, вносяться зміни до щомісячної звітності (додаток 23 до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, яка затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 N 21-1 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за N 64/8663 (далі - Інструкція), а також запроваджуються нові форми звітності, а саме для робочих органів виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, військових частин або інших військових формувань та для районних/міських управлінь праці та соціального захисту населення. При цьому сплата коштів здійснюється лише за осіб, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд) (за працюючих - роботодавцями, а за тих осіб, які беруть добровільну участь у загальнообов'язковому соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням та отримують - безпосередньо Фондом).

Військові частини, інші військові формування та районні/міські управління праці та соціального захисту населення подають до органів Пенсійного фонду, де вони зареєстровані як платники страхових внесків, щомісячні звіти про кількість осіб, яким нараховане грошове забезпечення, допомоги та компенсації, а також про суми нарахованих страхових внесків.

Компенсація Пенсійному фонду України несплачених страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, за осіб, зазначених у підпунктах 1, 2 та 3 частини 1 цього листа, крім тих, які отримують допомогу за рахунок Фонду, передбачена у державному бюджеті на 2005 рік. Ця компенсація підлягає зарахуванню на рівні Пенсійного фонду України на підставі зазначеної звітності.

2. Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств" з 1 січня 2005 року платники фіксованого сільськогосподарського податку сплачують страхові внески за найманих працівників за спеціальною ставкою. Розмір ставки становить 20 відсотків від ставки, встановленої абзацом другим пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", у тому числі і за найманих працівників, які є інвалідами. Отже, платники фіксованого сільськогосподарського податку нараховують страхові внески у таких розмірах:

у 2005 - 2006 роках 

- 6, 4 відсотка; 

у 2007 році 

- 12,8 відсотка; 

у 2008 році 

- 19,2 відсотка; 

у 2009 році 

- 25,6 відсотка; 

з 2010 році 

- 32 відсотки. 


Відповідні зміни вносяться до Інструкції та до звітності.

Утримання 1 - 2 відсотків здійснюється на загальних підставах.

Звертаємо Вашу увагу також на те, що нарахування страхових внесків на суми винагород за угодами цивільно-правового характеру цими платниками здійснюється за ставкою 32 відсотки.

Крім того, відновлюється з 1 січня 2005 року відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Одночасно повідомляємо, що фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, призначених особам відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", які набули необхідний стаж для призначення пенсії, у платників фіксованого сільськогосподарського податку, підлягають відшкодуванню з 1 січня 2004 року.

3. Статтею 45 Закону України "Про Державний бюджет на 2005 рік" (далі - Закон) для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та членів їх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, на 2005 рік встановлений фіксований розмір страхового внеску у розмірі мінімального страхового внеску. Таким чином, зазначені особи зобов'язані сплачувати у 2005 році фіксований страховий внесок у сумі 83 грн. 84 коп., а з 1 грудня 2005 року - 90 грн. 24 коп.

Збільшено з 1 січня 2005 року до 4100 грн. максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суму заробітної плати (доходу), з яких відповідно до законів України справляються страхові внески до Пенсійного фонду України (стаття 96 Закону).

Одночасно з вищезазначеним роз'ясненням надсилаємо нові форми звітності, які знаходяться на реєстрації у Міністерстві юстиції України, а саме Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті (додаток 23 до Інструкції), Звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (додаток 30 до Інструкції), Звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії осіб (додаток 31 до Інструкції), Звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову ві йськову службу (додаток 32 до Інструкції), Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (додаток 33). Пропонуємо їх довести до страхувальників для звітування за період із січня 2005 року (додаються).

Про розмежування Державним казначейством України фіксованого сільськогосподарського податку за 2004 рік та єдиного податку, сплаченого юридичними особами у січні 2005 року за грудень 2004 року, буде повідомлено додатково.

Кошти, що надійшли внаслідок розмежування органами Державного казначейства єдиного та фіксованого податків, сплачених фізичними особами - підприємцями у грудні за 2005 рік, зараховуються у рахунок сплати фіксованого розміру страхового внеску за 2005 рік.

Додаток: на 7 аркушах.

 

Заступник Голови правління 

В. М. Короневський 


Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


 

Додаток 23
до пункту 11.11 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України
(викласти у редакції постанови правління Пенсійною Фонду України
від ____________ 2005 р. N ____) 


Міністерство, інший центральний орган
виконавчої влади ______________________
Організація ___________________________
Адреса _____________ тел. ______________
Форма власності _______________________
Код за ЄДРПОУ _______________________
Обрана система оподаткування _________
N реєстрації платника __________________
N п/рахунку __________________________
Назва банку __________________________
МФО ________________________________ 

Кількість осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку ___________________________________________
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за звітний період
___________________________________________
Середня чисельність працівників, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру _______________
Кількість застрахованих осіб у звітному періоді
___________________________________________ 


Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті
за ____________ місяць 200_ року

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця

(грн.)

N
з/п 

Назва показника 

Сума 

1 

2 

3 

  

I Розділ
За період з 01.01.2004 

  

1 

Сума рядків 1.1 та 1.2 

  

1.1 

Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов'язаних з відносинами трудового найму (Кт 661) 

  

  

у тому числі: 

  

1.1.1 

а) сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності 

  

1.1.2 

б) сума допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 

  

1.2 

Суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств 

  

2 

Фактичні витрати на оплату праці, суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендни х підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються внески, усього (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3) 

  

2.1 

для 32 % 

  

2.1.1 

у т. ч.: для 32 % суми винагород за угодами цивільно-правового характеру платників фіксованого сільськогосподарського податку 

  

2.2 

для 4 % 

  

2.3 

для 42 % 

  

3 

Нараховано, усього (рядки 3.1 + 3.2) 

  

3.1 

Нараховано (крім платників фіксованого сільськогосподарського податку), усього (рядки 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3) 

  

3,1.1 

32 % 

  

3.1.2 

4 % 

  

3.1.3 

42 % 

  

3.2 

Нараховано платниками фіксованого сільськогосподарського податку, усього (відповідає сумі рядків 3.2.1.1 + 3.2.2) 

  

3.2.1 

32 % 

  

3.2.1.1 

у т. ч.: 32 % від суми винагород за угодами цивільно-правового характеру 

  

3.2.2 

6.4 % ((рядок 2.1 - рядок 2.1.1) х 6,4 %) 

  

4 

Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб 

  

5 

Утримано 1 - 5 % 

  

6 

Сума, на яку збільшені внески у зв'язку з виправленням помилки у період після 01.01.2004 

  

6.1 

32 %, 4 %, 42 %, 6,4 % 

  

6.2 

1 - 5 % 

  

7 

Сума, на яку зменшені внески у зв'язку з виправленням помилки у період після 01.01.2004 

  

7.1 

32 %, 4 %, 42 %, 6,4 % 

  

7.2 

1 - 5 % 

  

  

Зміст помилки 

  

8 

Сума внесків за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі ___ % мінімального страхового внеску 

  

9 

Загальна сума страхових внесків за розділом 1 (рядки 3 + 5 + 6 - 7 + 8) 

  

9.1 

32 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, (рядки 3 + 6.1 - 7.1 + 8) 

  

9.2 

1 - 5 % (рядки 5 + 6.2 - 7.2) 

  

  

II Розділ*
Розрахунки за внесками (зборами) за період до 01.01.2004 

  

1 

Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці 

  

2 

Підлягає сплаті внесків (збору) згідно з графою 4 додатка до Розрахунку, усього 

  

2.1 

32 % 

  

2.2 

4 % 

  

2.3 

42 % 

  

2.4 

1 - 5 % 

  

3 

Сума, на яку збільшено внески (збір) у зв'язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004 

  

4 

Сума, на яку зменшені внески у зв'язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004 

  

  

Зміст помилки 

  

5 

Загальна сума внесків (збору) за розділом II (рядки 2 + 3 - 4) 

  


III Розділ**
Суми, нараховані у звітному базовому періоді за минулі та майбутні місяці, на які нараховуються страхові внески

Назва місяця 

Сума за минулий період 

Сума за майбутній період 

  

  

  

  

  

  


Операції за додатковими ставками у звітному періоді здійснювалися / не здійснювалися. 

  

  

(необхідне підкреслити) 


М. П. 

Керівник 

_____________________
(прізвище та ініціали) 

  

  

Головний бухгалтер 

_______________________
(прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 200_ р. 


Відмітка про результати камеральної перевірки працівника органу ПФУ:

________________________________________________________________________________

Підпис 

______________ 

"___" ____________ 200_ р. 


____________
* Заповнюється платниками, які визначали своє зобов'язання за виплаченою заробітною платою.

** Заповнюється платниками, які включають зазначені суми в розрахунок за звітний базовий період.

Додаток до розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті
за ____________ місяць 200_ року

I. Розділ*

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду _____ грн.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду _____ грн.

Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" на початок звітного періоду:

Дт ____ грн.

Кт _____ грн. у тому числі:

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ______ грн.;

пеня _______ грн.;

фінансові санкції _____ грн.;

інші __________ грн.

Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" на кінець звітного періоду:

Дт ____ грн.

Кт _____ грн. у тому числі:

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ________ грн.;

пеня _________ грн.;

фінансові санкції _____ грн.;

інші _________ грн.

Довідково: виплачено заробітної плати та інших виплат та винагород, пов'язаних з відносинами трудового найму, нарахованих до виплати у звітному періоді:

усього ________ грн.,

у т. ч. в натуральній формі ________ грн.**

II. Розділ***

Назва місяця, за який виплачується заробітна плата 

Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці (чистий) 

Коефіцієнт К = НЗП: ВЗП 

Належить до сплати 

Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці, приведений до нарахованого 

усього 

у тому числі 

32 % (гр. 2 х гр. 3 х 32 %) 

4 % (гр. 2 х гр. 3 х 4 %) 

42 % (гр. 2 х гр. 3 х 42 %) 

1 - 5 % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


К - поправний коефіцієнт, який обраховується щомісяця.

НЗП - нарахована заробітна плата за місяць.

ВЗП - заробітна плата до виплати за місяць.

Головний бухгалтер 

________________________________
(підпис, прізвище та ініціали) 


____________
* Заповнюють усі платники.

** Відповідно до статті 23 Закону України "Про оплату праці" із змінами та доповненнями.

*** Заповнюється платниками внесків, які мають заборгованість за розрахунками з Пенсійним фондом на 01.01.2004 (у т. ч. і внаслідок наявності заборгованості з виплати заробітної плати)".

 

Додаток 30
до пункту 11.11 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України 


Звіт
про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

за ____________ 200_ року

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця

______________________________________________________________________________________
(назва робочого органу виконавчої дирекції відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
 працездатності) 


N реєстрації платника ___________

код за ЄДРПОУ ____________

телефон ___________

Назва показника 

Кількість осіб, яким нарахована допомога у звітному місяці 

Нараховано внесків, грн. 

за звітний місяць 

з початку року 

1 

2 

3 

4 

Особи, які добровільно беруть участь у загальнообов'язковому соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатністю та витратами, зумовленими народженням та похованням, та отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

  

  

  


М. П. 

Керівник 

_____________________
(прізвище та ініціали) 

  

  

Головний бухгалтер 

______________________
(прізвище та ініціали) 

 

 "___" ____________ 200_ р. 


 

Додаток 31
до пункту 11.11 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України 


Звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

за ____________ 200_ року

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця

______________________________________________________________________________________
(назва районного /міського/ управління праці та соціального захисту населення) 


N реєстрації платника ________________

код за ЄДРПОУ __________, телефон _____________

N
з/п 

Назва показника 

Кількість осіб, яким нарахована допомога у звітному місяці 

Нараховано внесків, грн. 

за звітний місяць 

з початку року 

1 

2 

3 

4 

5 

Особи, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічною віку, всього 

  

  

  

1.1 

Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, а також в органах МВС 

  

  

  

1.2 

Особи, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державною соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, які фактично здійснюють догляд за дитиною 

  

  

  

Непрацюючі працездатні батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства 

  

  

  

Непрацюючі працездатні особи, що здійснюють догляд за інвалідом I групи та отримують допомогу або компенсацію в ідповідно до законодавства 

  

  

  

Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за престарілим, який згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства 

  

  

  

Разом (рядки 1 + 2 + 3 + 4) 

Х 

  

  


Примітка: 

у 2005 році нараховують 10 % мінімального розміру страхового внеску 

  

у 2006 році нараховують 20 % мінімального розміру страхового внеску 

  

у 2007 році нараховують 30 % мінімального розміру страхового внеску 

  

у 2008 році нараховують 40 % мінімального розміру страхового внеску 

  

у 2009 році нараховують 50 % мінімального розміру страхового внеску 

  

у 2010 році нараховують 60 % мінімального розміру страхового внеску 

  

у 2011 році нараховують 70 % мінімального розміру страхового внеску 

  

у 2012 році нараховують 80 % мінімального розміру страхового внеску 

  

у 2013 році нараховують 90 % мінімального розміру страхового внеску 

  

у 2014 році нараховують 100 % мінімального розміру страхового внеску 


М. П. 

Керівник 

_____________________
       (прізвище та ініціали) 

  

Головний бухгалтер 

____________________
      (прізвище та ініціали) 

  

"___" ____________ 200_ р. 


 

Додаток 32
до пункту 11.11 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України 


Звіт
про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу

за ____________ 200_ року

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця

_____________________________________________________________________________________
(назва військової частин и або іншого військового формування) 


N реєстрації платника ______________________

код за ЄДРПОУ __________________

телефон ____________________

Назва показника 

Кількість осіб, яким нараховане грошове забезпечення у звітному місяці 

Нараховано внесків, грн. 

за звітний місяць 

з початку року 

1 

2 

3 

4 

Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, а також в органах МВС 

  

  

  


М. П. 

Керівник 

_____________________
     (прізвище та ініціали) 

  

Головний бухгалтер 

____________________
     (прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 200_ р. 


 

Додаток 33
до пункту 11.12 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України 


До управління Пенсійного фонду України у

_____________________________________________
(районі, місті, районі у місті)
_____________________________________________
(АРК, області, м. Києві, м. Севастополі) 


Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 200_ рік

Подається платником до органів Пенсійного фонду України щорічно до 1 квітня року, наступного за звітним роком

Повідомляю, що я,
_____________________________________________________________,
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові) 
номер реєстрації платника ______________________________________________________________,
ідентифікаційний номер ________________________________________________________________,
проживаю за адресою  _________________________________________________________________,
телефон ________

одержав дохід від адвокатської, приватної нотаріальної, творчої чи іншої діяльності
(необхідне підкреслити), що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб: 


(грн.)

Сума доходу, заявлена у податковій декларації 

Сума доходу, на яку нараховуються внески з урахуванням максимальної величини 

Нараховано внесків
(гр. 2 х 32 %) 

1 

2 

3 

  

  

  


Правильність зазначених відомостей стверджую 

_____________________________
(підпис, дата) 


____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/pens/23_9.html

 


Попередня статтяНаступна стаття[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"