Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIII. МАРАЗМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ВВАЖАЄ, ЩО ПЛАТА, ЯКА ПОКРИВАЄ ФАКТИЧНІ НА ВИПЛАТУ ТА ДОСТАВКУ ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ Є СТРАХОВИМИ ВНЕСКАМИ

Пенсійний фонд вважає, що суб'єкти малого підприємництва, які перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку, є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Є декілька листів Пенсійного фонду, в якому офіційно стверджується, що суб'єкти малого підприємництва, які перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку, є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення". Мотивується це тим, що Закон України від 17.02.2000 р. №1461 "Про внесення змін до деяких законів України" прийнято після Указу Президента України від 03.07.98 р. №727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва". Це правда, та є одне "але".

Закон України від 17.02.2000 р. №1461 не містить рятівних для Пенсійного фонду слів про те, що Закони та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить нормам цього Закону.

Через це Указ Президента України від 03.07.98 р. №727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" як спеціалізований нормативно-правовий акт з питань спрощеної системи оподаткування має вищу юридичну силу. Крім того, у цьому випадку класично застосовується принцип конфлікту інтересів відповідно до підпункту 4.4.1 Закону №2181, згідно з яким у разі коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

Потім Постановою правління Пенсійного фонду України від 29.07.2004 р. №9-4 "Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України", яка зареєстрована в Мін'юсті України 12.08.2004 р. за №1010/9609, було визначено, що  не сплачені та/або несвоєчасно сплачені суми фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій стягуються з нарахуванням пені та штрафних санкцій відповідно до норм не Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". Тобто пенсійний фонд переклав головний біль щодо стягнення відшкодувань за фактичними витратами на доставку пільгових пенсій на податкові органи. Перекладання стягнення нічим законодавчо не підкріплено. Тим більше, що податкові органи в спільному з Пенсійним фондом Листі від 06.04.2004 р. №3329/04, 6192/7/24-1117 "Про виключення зі складу обов'язкових податкових платежів страхових внесків до Пенсійного фонду України" повністю відмовилися від стягнення пенсійних внесків, і у нас є великі сумніви, що вони стягуватимуть відшкодування на доставку пільгових пенсій. Відшкодування на доставку пільгових пенсій не є податком чи збором, а просто звичайнісінькою платою, яку від підприємств вимагають згідно із Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування". Крім того, цей Закон передбачає, що об'єктом оподаткування є фактичні витрати на виплату і доставку пенсій. Отже, підприємства, які не здійснюють витрати на виплату і доставку пенсій (спеціально чи ні), не мають оподаткування пенсійними внесками. І тому пенсійним органам доводиться вибивати ці кошти за допомогою податкових органів. Оскільки за податковими повідомленнями, складеними на підставі пп. "г" підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4 Закону №2181, а саме, коли за нарахування такого зобов'язання відповідальним є орган Пенсійного фонду (відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій), стягнення проводить податковий орган. На сплату за такими повідомленнями відводиться 30 календарних днів, але є великі сумніви, що податкові органи перейматимуться цим відшкодуванням.

Потім Пенсійний фонд нарешті визнав (від 23.09.2004 р. N 8904/04), що вимога про стягнення пільгових пенсій, яка надіслана до підприємства, підлягає скасуванню, оскільки суми фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій не є страховими внесками. Тому їх стягувати неможливо як за Законом №2181, так і за Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Сподіваємося, що цей маразм вже не повториться.

 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.09.2003 р. N 04/6881

 

Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємства 

Копія: 

65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83
Представництву Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємства в Одеській області 


Пенсійний фонд України розглянув лист щодо відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій платниками, які перейшли на спрощену систему оподаткування, та повідомляє.

Суб'єкти підприємницької діяльності є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до пунктів 1 або 3 статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування". Для таких платників об'єкт оподаткування збором, визначений статтею 2 зазначеного Закону, залежить від розміру фонду оплати праці найманих працівників та оподатковуваного доходу, тобто пов'язаний з результатами господарської діяльності.

Указом Президента України від 03.07.98 N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" визначено, що суб'єкти підприємницької діяльності у разі переходу на спрощену систему оподаткування звільняються від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Таким чином, зазначений Указ врегульовує правовідносини з питань оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язані з результатами його підприємницької діяльності.

Об'єктом оподаткування збором, визначеним частиною четвертою пункту 1 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", є фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Обов'язковість сплати зазначеного збору не пов'язується зі статусом платника податку як суб'єкта підприємницької діяльності.

Закон України від 17.02.2000 N 1461, яким запроваджено вищевказаний вид збору, прийнято після набрання чинності Указу Президента України від 03.07.98 N 727. При цьому для суб'єктів підприємницької діяльності - платників єдиного податку в частині ставок збору з відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пп. "б" - "з" ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", дія Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" Указом Президента України від 03.07.98 N 727 не призупинена, як це, зокрема, зроблено Законами України від 15.01.98 N 25/98-ВР та від 17.12.98 N 320-XIV.

Відповідно до частини третьої статті 1 Закону України "Про систему оподаткування" ставки, механізм справляння і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

Спеціальним законом, що встановлює ставки, механізм справляння і пільги щодо сплати збору є Закон України від 26.06.97 N 400/97-ВР "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", перед яким Указ Президента України від 03.07.98 N 727 переваги не має.

Враховуючи наведене, суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, є платником збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пп. "б" - "з" ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

 

Заступник Голови правління 

В. М. Короневський 


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.07.2003 р. N 5986

Щодо відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій платниками, які перейшли на спрощену систему оподаткування 

Пенсійний фонд України розглянув лист щодо відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій платниками, які перейшли на спрощену систему оподаткування, та повідомляє.

Відповідно до Закону України "Про систему оподаткування" збір на обов'язкове державне пенсійне страхування належить до загальнодержавних податків і зборів. Ставки загальнодержавних податків і зборів, інші елементи податкових баз, а також пільги щодо оподаткування встановлюються або змінюються виключно законами України з питань оподаткування.

Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" визначено платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, об'єкт обкладення збором, ставки збору та порядок нарахування та сплати збору.

Згідно з п. 6 Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування звільняється суб'єкт малого підприємництва, який безпосередньо є платником єдиного податку з особистих доходів, одержаних ним від здійснення підприємницької діяльності та від нарахувань, пов'язаних з виплатою заробітної плати найманим працівникам (у розмірі 32 %), оскільки ці платежі охоплено встановленим розміром єдиного податку.

Оскільки обов'язковість сплати збору щодо відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій не пов'язується зі статусом платника податку як суб'єкта підприємницької діяльності, то зазначений збір перераховується суб'єктами малого підприємництва незалежно від обраного способу оподаткування.

 

Заступник Голови правління 

В. Короневський 


 

 

Надруковано:
"Галицькі контракти - Документи для роботи",
N 1 - 2, 12 січня 2004 р.

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.07.2003 р. N 04/5562

Щодо відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій платниками, які перейшли на спрощену систему оподаткування

Пенсійний фонд України розглянув лист щодо відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій платниками, які перейшли на спрощену систему оподаткування, та повідомляє.

Суб'єкти підприємницької діяльності є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до пунктів 1 або 3 статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування". Для таких платників об'єкт обкладення збором, визначений статтею 2 зазначеного Закону, залежить від розміру фонду оплати праці найманих працівників та оподатковуваного доходу, тобто пов'язаний з результатами господарської діяльності.

Указом Президента України від 03.07.98 р. N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" визначено, що суб'єкти підприємницької діяльності у разі переходу на спрощену систему оподаткування звільняються від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Таким чином, зазначений Указ врегульовує правовідносини з питань оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язані з результатами його підприємницької діяльності.

Об'єктом обкладення збором, визначеним частиною четвертою пункту 1 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", є фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Обов'язковість сплати зазначеного збору не пов'язується зі статусом платника податку як суб'єкта підприємницької діяльності.

Закон України від 17.02.2000 р. N 1461, яким запроваджено вищезазначений вид збору, прийнято після набрання чинності Указом Президента України від 03.07.98 р. N 727. При цьому для суб'єктів підприємницької діяльності - платників єдиного податку в частині ставок збору з відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" дія Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" Указом Президента України від 03.07.98 р. N 727 не призупинена, як це, зокрема, зроблено законами України від 15.01.98 р. N 25/98-ВР та від 17.12.98 р. N 320-XIV.

Відповідно до частини третьої статті 1 Закону України "Про систему оподаткування", ставки, механізм справляння і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

Спеціальним законом, що встановлює ставки, механізм справляння і пільги щодо сплати збору є Закон України від 26.06.97 р. N 400/97-ВР "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", перед яким Указ Президента України від 03.07.98 р. N 727 переваги не має.

Враховуючи наведене, суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, є платником збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пп. "б" - "з" ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

 

Заступник Голови правління 

В. Короневський 


 

Надруковано:
"Галицькі контракти - Документи для роботи",
N 50, 15 грудня 2003 р.

 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.09.2004 р. N 8904/04

Щодо правомірності надсилання підприємству вимоги про сплату боргу з відшкодування заборгованості з пільгових пенсій

Пенсійний фонд України розглянув листа щодо правомірності надіслання підприємству вимоги про сплату боргу з відшкодування заборгованості з пільгових пенсій і повідомляє.

Відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнодержавне пенсійне страхування" (далі - Закон) пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди:

особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, пенсії призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України "Про пенсійне забезпечення".

У цьому разі розміри пенсій визначаються відповідно до ст. 28 та з урахуванням норм ст. 28 цього Закону.

При цьому зберігається порядок покриття витрат на виплату і доставку цих пенсій, що діяв до набрання чинності цим Законом.

Підприємства та організації з коштів, призначених на оплату праці, вносять до Пенсійного фонду плату, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, починаючи з дня набрання чинності цим Законом, у розмірі 20 відсотків з наступним збільшенням її щороку на 10 відсотків до 100-відсоткового розміру відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку цих пенсій до набуття права на пенсію за віком відповідно до цього Закону.

Оскільки плата, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 не є страховими внесками в розумінні Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", тобто норми статті 106 Закону не можуть бути застосовані.

Враховуючи зазначене, вимога про стягнення пільгових пенсій, яка надіслана до підприємства, підлягає скасуванню.

Одночасно повідомляємо, що узгодження вимог про сплату недоїмки здійснюється відповідно до ч. 3 ст. 106 Закону.

 

Заступник Голови правління 

В. Короневський 


Надруковано:
"Галицькі контракти - Документи для роботи",
N 51, 20 грудня 2004 р. 

  

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/pens/23_7.html

 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"