Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIII. МАРАЗМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Конфлікт інтересів не стосується пенсійних та більшості соціальних внесків

Є у нас Закон України від 21.12.2000 р. № 2181-III “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, який, навіть в назві говорить про його застосування до державних цільових фондів. Однак це державна омана, оскільки в абзаці третьому його преамбули сказано наступне: “Цей Закон не регулює також питання погашення податкових зобов’язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, з банків, на які поширюються норми розділу V Закону України “Про банки і банківську діяльність”, та погашення зобов’язань зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Таким чином принцип конфлікту інтересів, який передбачено підпунктом  4.4.1  пункту  4.4  статті 4 Закону №2181, не стосується пенсійних внесків, що підтверджує Пенсійний фонд в листі від 12.07.2010  N 12062/03-30. На жаль, конфлікт інтересів не передбачено і профільним Законом України від 09.07.2003 р. № 1058-IV “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”. Добре, хоч принцип конфлікту інтересів формально стосується соціальних внесків, щоправда лише внесків на безробіття. Оскільки інші фонди є недержавними. Ось такий маразм...

Віталій МОСЕЙЧУК
29.08.2010 р.
 

Принцип конфлікту інтересів не може бути застосовано якщо суперечать між собою норми Податкового кодексу

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ НЕ ВИЗНАЄТЬСЯ НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ У РАЗІ НАЯВНОСТІ КОЛІЗІЙНИХ НОРМ В ОДНОМУ І ТОМУ САМОМУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ АКТІ

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УКРАИНЫ

П И С Ь М О

12.07.2010  N 12062/03-30

Пенсионный фонд Украины рассмотрел Ваше письмо, поступившее от Председателя подкомитета по вопросам организации и деятельности органов юстиции, нотариата, адвокатских объединений и оказания правовой помощи гражданам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам  правовой  политики,  народного  депутата  Украины  <...> относительно  применения  органами   Пенсионного   фонда   Украины подпункта  4.4.1  пункта  4.4  статьи  4 Закона Украины "О порядке погашения обязательств  плательщиков  налогов  перед  бюджетами  и государственными целевыми фондами" ( 2181-14 ), и сообщает.

Закон Украины “О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами” является специальным законом по вопросам налогообложения, который устанавливает порядок погашения обязательств юридических или физических лиц перед бюджетами и государственными целевыми фондами по налогам и сборам (обязательным платежам), включая сбор на обязательное государственное пенсионное страхование и взносы на общеобязательное государственное социальное страхование, начисления и уплаты пени и штрафных санкций, которые применяются к плательщикам налогов контролирующими органами, в том числе за нарушения в сфере внешнеэкономической деятельности, и определяет процедуру обжалования действий органов взыскания.

Данный Закон не регулирует вопросы погашения обязательств по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

С 1 января 2004 года вступил в силу Закон Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” (далее — Закон), регулирующий отношения, возникающие между субъектами системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Действие других нормативно-правовых актов может распространяться на эти отношения только в случаях, предусмотренных данным Законом, или в части, не противоречащей данному Закону.

В соответствии с частью 4 статьи 18 Закона страховые взносы не включаются в состав налогов, других обязательных платежей, составляющих систему налогообложения. На эти взносы не распространяется налоговое законодательство.

Вместе с тем практика рассмотрения Пенсионным фондом Украины жалоб на решения о применении финансовых санкций согласовании требований об уплате долга, в частности относительно избежания излишней уплаты средств субъектами упрощенной системы налогообложения, свидетельствует о применении органами Фонда положения о принятии решения в пользу плательщика взносов в случае неоднозначного нормативно-правового регулирования.

Заместитель Председателя правления                                       В.Короневский

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/pens/23_58.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"