Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIII. МАРАЗМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Пенсійні внески, зайво утримані із зарплати сумісників при перевищенні максимальної межі доходу, протизаконно не повертаються

Законом  України від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування” визначено, що в загальному випадку розміри внесків до Пенсійного фонду для підприємств та організацій складають 33,2 відсотка від об’єкта оподаткування, а для найманих робітників відрахування складають 2%, від суми фактичних витрат на оплату праці працівників.

Однак існує максимальна межа сум доходів щодо нарахування та утримання пенсійних внесків. Згідно з частиною четвертою статті 19 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон про пенсійне страхування) страхові внески нараховуються на суми, зазначені в частинах першій та другій цієї статті, у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, що дорівнюють п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб. З  01.10.2008 року цей прожитковий мінімум дорівнює 669 гривень, відповідно максимальна межа для нарахування та утримання страхових внесків становить 10035 грн.

Тобто можна зробити висновок,  що для розрахунку максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників необхідно брати весь дохід працівника, що він отримує за трудовими договорами та угодами – за основним місцем роботи та за сумісництвом. Тобто на кожному підприємстві працівнику повинні розраховувати величину суми внесків до Пенсійного фонду, виходячи із розміру доходу отримано ним на цьому і тільки на цьому підприємстві. Але все добре виходить тоді,  коли працівник працює на одному підприємстві, або коли він працює на кількох підприємствах і його сукупний дохід не перевищує граничного розміру з якого справляються внески до Пенсійного фонду та інших фондів. А що робити тим працівникам у яких сукупний дохід отриманий на кількох підприємствах перевищує граничну суму 10035 грн.?

Тоді необхідно скористатися абз. 2 п. 2  Постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 р. № 225 “Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів”, де зазначено що  за підсумками року для кожної фізичної особи — платника внесків (зборів) провадиться перерахунок страхових внесків (зборів). Порядок перерахунку затверджується Міністерством праці та соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів. Але такого Порядку перерахунку виявити не вдається...

Крім того і в самому Законі про пенсійне страхування (частина 13 статті 20) передбачено, що суми надміру сплачених чи помилково сплачених страхових внесків до солідарної системи повертаються страхувальникам або за їх згодою зараховуються в рахунок майбутніх платежів страхових внесків у порядку і в строки, визначені правлінням Пенсійного фонду.

Але ніякого порядку та строків повернення надміру сплачених сум щодо власне найманих робітників Пенсійний фонд офіційно так до цього часу і не розробив (такий порядок через механізм звітності та облікових рахунків є для роботодавців, про що свідчить Лист Пенсійного фонду від 24.06.2004 р. N 6032/04).

Більше того, Пенсійний фонд опираючись на те що немає порядку повернення таких надміру сплачених коштів, стверджує що   таке повернення нічим не передбачено (про це він говорить в Листах від 19.01.2005  N 495/04, від 09.08.2004  N 7481/04). Але Пенсійний фонд на рівні з усіма має виконувати норми Закону, яким і передбачено або повернення надміру сплачених коштів, або зарахування їх в рахунок майбутніх платежів. Потрібно в кінці року платникам у яких є переплати, брати в бухгалтерії довідку про суми сплачених пенсійних внесків і йди до свого відділення пенсійного фонду, показувати довідку, писати заяву і вимагати повернення надміру сплачених коштів - керуючись Листом  Пенсійного фонду від 24.06.2004 р. №6032/04 "Щодо повернення сум надміру сплачених чи помилково сплачених страхових внесків до Пенсійного фонду". Заява про повернення надміру сплачених сум подається до Пенсійного фонду не пізніше 1095 дня, наступного за днем здійснення такої переплати, і розглядається протягом місяця з дня подачі заяви.

Але Пенсійний фонд і не збирається повертати ці кошти, оскільки він чекає на створення накопичувальної пенсійної системи, про що він прямо говорить в Листі від 24.11.2006  N 13786/А-1. Пункт 11 статті 20 Закону про пенсійне страхування  передбачає, що надміру або помилково сплачені страхові внески, у тому числі сплачені із заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка працює за сумісництвом, що перевищує максимальну величину, передбачену частиною четвертою статті 19 Закону, підлягатимуть поверненню застрахованій особі або за її бажанням залишаться у Накопичувальному фонді та обліковуватимуться на накопичувальному рахунку в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Але знову немає і цього Порядку, як нема і накопичувальної пенсійної системи. Це знову підтверджує цей факт, що легально заробляти в цій країні не вигідно – держава офіційно обманює свої громадян і не повертає зайво утримані  кошти.

Віталій МОСЕЙЧУК

 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

19.01.2005  N 495/04

 

Щодо повернення страхових внесків,

сплачених із заробітної плати (доходу),

що перевищує максимальну величину

 

Пенсійний фонд України розглянув лист щодо оплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування і повідомляє.

Згідно зі статтею 19 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі — Закон) страхові внески нараховуються на суми у межах максимальної величини, що встановлюється законом про розмір страхових внесків та які не зменшені відповідно до законодавства про податок на доходи фізичних осіб.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” встановлено з 1 січня 2005 року максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу)), з яких відповідно до законів України справляються страхові внески до Пенсійного фонду України, в розмірі 4100 гривень на місяць у розрахунку на кожну фізичну особу — платника внесків. До 1 січня 2005 року максимальна величина визначалася постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 N 225.

Обов’язок утримувати та перераховувати до Пенсійного фонду страхові внески покладено на роботодавця-страхувальника.

Чинним законодавством не передбачено повернення застрахованій особі, яка працює за сумісництвом, або її страхувальнику сплачених до солідарної системи страхових внесків із заробітної плати (доходу) особи, що перевищує максимальну величину.

3 набранням чинності норм Закону щодо спрямування частини страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (п. 11 ст. 20 Закону) надміру або помилково оплачені страхові внески, у тому числі сплачені із заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка працює за сумісництвом, що перевищує максимальну величину, передбачену частиною четвертою статі 19 Закону, підлягатимуть поверненню застрахованій особі або за її бажанням залишаться у Накопичувальному фонді та обліковуватимуться на накопичувальному рахунку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Заступник голови правління В.Короневський

 

 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.08.2004  N 7481/04

 Щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами, які працюють за сумісництвом

Пенсійний фонд України розглянув лист щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами, які працюють за сумісництвом, і повідомляє.

З 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі — Закон), відповідно до якого страхові внески, що перераховуються до солідарної системи, сплачуються страхувальниками та застрахованими особами на умовах і в порядку, визначених цим Законом, та в розмірах, передбачених Законом України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” для відповідних платників збору.

Відповідно    до постанови Кабінету Міністрів України  N  225 (зі  змінами  та  доповненнями),    нарахування страхових внесків здійснюється на  суми,  обмежені  розміром  2660 грн.

Обов’язок утримувати та перераховувати до Пенсійного фонду зазначені внески покладено на роботодавця-страхувальника.

Чинним законодавством не передбачено повернення застрахованій особі, яка працює за сумісництвом, або її страхувальнику сплачених до солідарної системи страхових внесків із заробітної плати (доходу) особи, що перевищує максимальну величину.

З набранням чинності нормами Закону щодо спрямування частини страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (пункт 11 статті 20 Закону) надміру або помилково сплачені страхові внески, у тому числі сплачені із заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка працює за сумісництвом, що перевищує максимальну величину, передбачену частиною четвертою статті 19 Закону, підлягатимуть поверненню застрахованій особі або за її бажанням залишаться у Накопичувальному фонді та обліковуватимуться на накопичувальному рахунку в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Заступник голови правління В.Короневський

 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.06.2004 р. N 6032/04

Щодо повернення сум надміру сплачених чи помилково сплачених страхових внесків до Пенсійного фонду

Пенсійний фонд України розглянув лист щодо повернення сум надміру сплачених чи помилково сплачених страхових внесків до Пенсійного фонду і повідомляє.

На підставі частини 13 статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та відповідно до п. 11.17 розділу 11 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. N 21-1 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 р. за N 64/8663, суми надміру сплачених чи помилково сплачених страхових внесків до солідарної системи повертаються страхувальникам або за їх згодою зараховуються у рахунок майбутніх платежів страхових внесків.

Облік сум переплати за платежами, які на певну дату надійшли понад зобов'язання, визначені як безпосередньо у звітності платника, так і за іншими документами, здійснюється органом Пенсійного фонду України в особових рахунках платників у графі "Переплата" згідно з п. 7 Порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження платежів зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та інших платежів, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 19 січня 2002 року N 2-4 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 березня 2002 року за N 212/6500.

Повернення платнику зайво або помилково внесених сум платежів до Пенсійного фонду України або зарахування переплат у рахунок сплати інших платежів в особових рахунках платників проводиться органом Пенсійного фонду на підставі заяви платника.

Заява про повернення надміру сплачених сум подається до Пенсійного фонду не пізніше 1095 дня, наступного за днем здійснення такої переплати, і розглядається протягом місяця з дня подачі заяви.

 

 

Заступник Голови правління 

 

В. Короневський 

 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УКРАИНЫ

П И С Ь М О

24.11.2006  N 13786/А-1

Пенсионный фонд    Украины    рассмотрел    обращение    ...> относительно    возврата    излишне    уплаченных    взносов    на общеобязательное    государственное   пенсионное   страхование   и сообщает.

[1.] Отношения,   возникающие   между   субъектами    системы общеобязательного    государственного    пенсионного   страхования регулируются исключительно Законом  Украины  "Об  общеобязательном государственном  пенсионном  страховании"  (далее - Закон).

На сегодняшний день в Украине действует солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на основах солидарности и субсидирования и осуществления выплат пенсий и предоставления социальных услуг за счет текущих поступлений средств от трудоспособного населения в Пенсионный фонд.

Согласно пункту 1 статьи 14 Закона предприятия, учреждения и организации (в том числе филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения указанных предприятий, учреждений, организаций, имеющие отдельный баланс и самостоятельно производящие расчеты с застрахованными лицами) являются страхователями для физических лиц, работающих у них на условиях трудового договора (контракта) или других условиях, предусмотренных законодательством, либо по договорам гражданско-правового характера, а согласно статье 15 — плательщиками страховых взносов.

В соответствии с частью первой статьи 19 Закона  страховые взносы в солидарную систему для работодателей начисляются на суммы фактических расходов на оплату труда работников, включающих расходы на выплату основной и дополнительной заработной платы и других поощрительных и компенсационных выплат, которые определяются согласно нормативно-правовым актам, принятым в соответствии с Законом Украины “Об оплате труда”, выплату вознаграждений физическим лицам за выполнение работ (услуг) по соглашениям гражданско-правового характера, подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц,  а также [на] суммы оплаты первых пяти дней временной   нетрудоспособности,  осуществляемой  за  счет  средств работодателя, и пособия по временной нетрудоспособности. Страховые взносы  начисляются  на  суммы  в  пределах максимальной величины, устанавливаемой законом о размере страховых  взносов,  которые  не уменьшены  в  соответствии  с законодательством о налоге на доходы физических лиц.

Таким образом, лицо, реализующее свои способности к продуктивной и творческой работе путем заключения трудового договора на одном или одновременно на нескольких предприятиях, [в] учреждениях, организациях, является застрахованным лицом, а каждый из этих работодателей является для него страхователем.

Порядок учета выплат в заработную плату (доход) застрахованного лица для исчисления пенсии определен статьей 41 Закона. Согласно пункту 1 указанной статьи в заработную плату (доход) для исчисления пенсии учитываются суммы выплат (дохода) в пределах установленной законодательством максимальной величины заработной платы (дохода), с которых были фактически исчислены и уплачены страховые взносы.

     [2.] Относительно возврата плательщику излишне  или  ошибочно уплаченных сумм сообщаем следующее.

Согласно части 13 статьи 20 Закона суммы излишне уплаченных или ошибочно уплаченных страховых взносов в солидарную систему возвращаются страхователям или по их согласию засчитывающей в счет будущих платежей страховых взносов.

Механизм возврата указанных сумм, а именно переплат, учитываемых в лицевых счетах плательщиков в графе “Переплата”, определен в пункте 7 Порядка ведения органами Пенсионного фонда Украины учета поступления платежей по сбору на обязательное государственное пенсионное страхование и других платежей, утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 19.01.2002 N 2-4, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 01.03.2002 за N 212/6500.

При этом сообщаем, что возврат застрахованному лицу излишне уплаченных страховых взносов, в том числе уплаченных из заработной платы (дохода) застрахованного лица, работающего по совместительству, превышающей максимальную величину, будет осуществляться только после вступления в силу норм Закона относительно направления части страховых взносов в накопительную систему общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Заместитель Председателя О.Коренев

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/pens/23_40.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"