Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIII. МАРАЗМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

 

КАБМІН ВИТРАЧАЄ ГРОШІ НА НЕДЕРЖАНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ФОНД, СТВОРЕННЯ ЯКОГО ЗАКОНАМИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО

Відповідно до статті 1093 Закону України від 27.11.2003 р. №1344-IV "Про Державний бюджет України на 2004 рік" встановлено, що надходження від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 26 цього Закону, спрямовуються зокрема на утворення недержавного пенсійного фонду та сплату пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду Міністерством праці та соціальної політики України на користь працівників бюджетних установ На суму зазначених надходжень до державного бюджету Кабінет Міністрів України збільшує відповідні показники фінансування та видатки державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках N 2, 3, 4 до Закону.
І Кабмін вирішив скористатися цим правом - відав Постанову від 22 вересня 2004 р. N 1247 "Деякі питання утворення недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ". При цьому фонд для всіх працівників бюджетних установ  засновується підприємствами, установами та організаціями, що належать лише до сфери управління Мінпраці. А як інші міністерства ? Вони укладають договори про участь у Фонді в порядку, визначеному законодавством. Але головне полягає в тому, що Кабмін не мав права визначати порядок створення недержавного пенсійного фонду для працівників бюджетних установ, а Мінпраці не має прав бути засновником такого фонду. Це випливає з того, що відповідно до частини одинадцятої статті 6 Закону України від 09.07.2003 № 1057-IV "Про недержавне пенсійне забезпечення" юридична особа, діяльність якої фінансується за рахунок Державного бюджету України (а такою особою є Мінпраці) або місцевих бюджетів, має право бути засновником корпоративного пенсійного фонду або здійснювати пенсійні внески до вже створених пенсійних фондів лише у випадках, коли створення таких фондів або здійснення пенсійних внесків передбачено законами України або рішенням відповідних місцевих рад. Жодного Закону про створення  недержавного пенсійного фонду немає, а Держбюджетом-2004 вже передбачено здійснювати внески в неіснуючу на законних підставах структуру !

 

С.Терехин требует опротестовать постановление КМУ о частных пенсионных фондах и привлечь к уголовной ответственности В.Януковича

Народный депутат Сергей Терехин направил Генеральному прокурору запрос о "незаконном создании частного пенсионного фонда за счет средств Государственного бюджета Украины, а также о привлечении Премьер-министра Украины к уголовной ответственности". Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в пресс-службе центрального избирательного штаба В.Ющенко.

Основанием для депутатского запроса стало постановление Кабинета Министров "Некоторые вопросы образования негосударственного пенсионного фонда работников бюджетных учреждений", подписанное Виктором Януковичем 22 сентября. По словам народного депутата, оно прямо противоречит Закону "О негосударственном пенсионном обеспечении". Пункт 11 ст.6 этого закона утверждает, что негосударственные пенсионные фонды, финансируемые госбюджетом, могут создаваться "исключительно при наличии соответствующего Закона Украины об образовании такого пенсионного фонда". На сегодня такого закона не существует.

По мнению С.Терехина, это свидетельствует об умышленном превышении полномочий Премьер-министром и подпадании его действий под диспозицию статьи 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением", особенно если учесть, что "личным интересом Премьер-министра является направление 400 млн.грн. частной компании по управлению активами такого пенсионного фонда, а также подкуп голосов избирателей из числа бюджетных работников путем обещания им виртуальной дополнительной пенсии".

Депутат добавил, что правительственное постановление не определяет статуса частной компании-администратора пенсионного фонда. "Принцип выбора компании по управлению активами пенсионного фонда свидетельствует о непосредственной заинтересованности должностных лиц Кабинета Министров Украины в ее определении", - считает С.Терехин. Он объясняет, что именно этой компании передаются накопленные взносы, поэтому если источник бюджетный, а компания частная, то происходит "фактическая приватизация бюджетных средств, что является преступлением в соответствии со статьей 211 УК". Вдобавок, пункт 3 постановления предусматривает ежегодное финансирование частного пенсионного фонда за счет государственных средств.

Кроме того депутат отметил, что постановление требует обязательного заключения бюджетными учреждениями договоров об участии в негосударственном пенсионном фонде, что противоречит принципу добровольности создания пенсионных фондов и участия в них. И наконец, абзац третий пункта 2 правительственного документа предусматривает передачу частной структуре сведений о бюджетных работниках – имен, сведений о месте жительства, о зарплате – без их согласия, что противоречит ст.32 Конституции.

По мнению С.Терехина, все это свидетельствует о наличии "умысла преступной группировки, организованного с целью незаконного присвоения средств налогоплательщиков". Он требует от Генерального прокурора опротестовать постановление правительства и признать его недействительным, а также "привлечь к уголовной ответственности В.Януковича по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины".

 

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 вересня 2004 р. N 1247

Київ

Деякі питання утворення недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ

Відповідно до статті 1093 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок утворення недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ (далі - недержавний пенсійний фонд), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади разом з органами місцевого самоврядування:

забезпечити укладення до 15 жовтня 2004 р. установами, організаціями та закладами, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів (далі - бюджетні установи), договорів про участь у недержавному пенсійному фонді як роботодавців-платників, а також пенсійних контрактів;

подати адміністратору недержавного пенсійного фонду до 15 жовтня 2004 р. необхідні відомості про працівників бюджетних установ на паперових та електронних носіях для відкриття індивідуальних пенсійних рахунків у системі персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду;

подати Міністерству праці та соціальної політики до 20 жовтня 2004 р. звіт про виконання цієї постанови у частині забезпечення участі в недержавному пенсійному фонді роботодавців-платників із числа бюджетних установ для інформування Кабінету Міністрів України до 30 жовтня 2004 року.

3. Міністерству фінансів під час формування проекту державного бюджету на 2005 та наступні роки передбачати Міністерству праці та соціальної політики кошти для забезпечення діяльності недержавного пенсійного фонду та сплати до нього пенсійних внесків на користь працівників бюджетних установ.

4. Міністерству праці та соціальної політики здійснювати координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної із забезпеченням виконання цієї постанови.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України Азарова М. Я.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 


Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2004 р. N 1247 


ПОРЯДОК
утворення недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ

1. Цей Порядок визначає особливості утворення та діяльності недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ (далі - Фонд).

2. Фонд засновується підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінпраці.

3. Установи, організації та заклади, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів (далі - бюджетні установи), набувають статусу роботодавця-платника після укладення договору про участь у Фонді в порядку, визначеному законодавством.

Новоутворені бюджетні установи протягом одного року з дня їх утворення укладають договори про участь у Фонді як роботодавці-платники.

4. Порядок і умови пенсійного забезпечення, зокрема порядок здійснення персоніфікованого обліку учасників Фонду, відкриття і ведення індивідуальних пенсійних рахунків (з урахуванням поетапного впровадження інформаційної системи персоніфікованого обліку учасників Фонду), визначаються статутом Фонду.

5. Рада Фонду в установленому нею порядку проводить конкурс для визначення адміністратора, компанії з управління активами (або іншої особи, яка має право здійснювати управління активами пенсійного фонду), зберігача та аудитора та укладає з ними відповідні договори.

6. Видатки на утворення Фонду, забезпечення його діяльності та сплату пенсійних внесків фінансуються централізовано за рахунок коштів, передбачених Мінпраці у державному бюджеті на відповідні цілі, згідно із такими механізмами перерахування коштів:

1) оплата послуг з реєстрації Фонду провадиться Мінпраці шляхом перерахування коштів органам, що здійснюють державну реєстрацію;

2) оплата послуг з виготовлення і доставки бланків договорів про участь у Фонді роботодавців-платників, а також з виготовлення та доставки бланків пенсійних контрактів, пам'яток з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту, копій пенсійних схем, витягів із статуту Фонду та інших бланків документів провадиться Мінпраці централізовано відповідно до укладених договорів;

3) оплата послуг адміністратора Фонду з укладення договорів про участь роботодавців-платників у Фонді, створення системи персоніфікованого обліку учасників Фонду, відкриття учасникам Фонду індивідуальних пенсійних рахунків, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, забезпечення необхідних умов для обслуговування роботодавців-платників та учасників Фонду, а також оплата виконання інших заходів, пов'язаних з утворенням та забезпеченням діяльності Фонду, провадиться Мінпраці відповідно до договору про надання зазначених послуг, укладеного між Фондом та адміністратором Фонду. Мінпраці провадить оплату послуг адміністратора Фонду на його вимогу відповідно до цього договору з попередньою оплатою до 50 відсотків вартості послуг.

7. Внески на користь учасників Фонду з числа працівників бюджетних установ сплачуються Мінпраці централізовано на вимогу адміністратора Фонду за рахунок коштів відповідної бюджетної програми.

8. Адміністратор Фонду за погодженням з Мінпраці визначає:

порядок звітності про нараховані в поточному періоді пенсійні внески на користь учасників Фонду, яку роботодавці-платники подають адміністратору Фонду;

порядок зведеної звітності про нараховані в поточному періоді пенсійні внески на користь учасників Фонду з числа працівників бюджетних установ, яку разом з вимогою про сплату пенсійних внесків до Фонду на користь цих учасників адміністратор Фонду подає Мінпраці.

9. Розмір пенсійних внесків до Фонду на користь працівників бюджетних установ визначається щороку відповідно до обсягу асигнувань, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі, та нараховується роботодавцями-платниками за кожну працюючу особу відповідно до обраних пенсійних схем у разі, коли особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески, перебуває (перебувала) у трудових відносинах з роботодавцем-платником на момент подання ним звітності адміністратору Фонду.

Розмір першого пенсійного внеску на користь учасників Фонду у 2004 році визначається шляхом множення встановленого місячного розміру пенсійного внеску на кількість місяців за період з 1 липня 2004 р. до місяця (включно), за який подається перша звітність про сплату пенсійних внесків до Фонду на користь учасників.

10. Оплата послуг з адміністрування Фонду здійснюється в установленому порядку відповідно до договору про адміністрування Фонду в межах граничних тарифів, визначених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг.

____________

 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/pens/23_4.html

 


Попередня статтяНаступна статтяВаше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"