Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIII. МАРАЗМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Протягом 1996-2004 років при обрахунку пенсій штучно занижувалися зарплати

В Листі від 29.10.2003 р. №03/8525 Пенсійний фонд дав відповідь на питання: “Для розрахунку пенсій необхідні дані розрахунку допомоги з тимчасової втрати працездатності (за старими справами) за радянський період в карбованцях та за період України до введення гривни. Але нині такої методики немає. Як нам перевірити правильність проведених розрахунків середньої заробітної плати потерпілих за ці періоди?”

Відповідно до Указу Президента України від 25.08.96 р. №762/96 "Про грошову реформу в Україні" 2 вересня в Україні була проведена грошова реформа - введення в обіг визначеної Конституцією та іншим законодавством України національної валюти України, якою є гривня та її сота частина копійка. При цьому українські карбованці підлягали обміну на гривні (банкноти та розмінну монету) за курсом 100000 карбованців на 1 гривню.

Слід відзначити, що Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.1998 р. № 794 (із наступними змінами) установлено, що починаючи з 01.07.2002 р. обчислення пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» здійснюється із заробітку особи за період роботи після 01.07.2000 р. за даними системи персоніфікованого обліку. Але за Законом України «Про пенсійне забезпечення» дані персоніфікованого обліку для обчислення пенсій використовуються лише з 1 липня 2003 року (стаття 65).

Але з 1 січня 2004 року знову діятиме дата застосування персоніфікованого обліку 1 липня 200 року, оскільки відповідно частини першої статті 40 нового Закону України від 05.11.91 р. №1788-XII "Про пенсійне забезпечення" для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Таким чином з Нового року у разі обчислення пенсії із заробітку до 01.07.2001 р., підприємством, установою, організацією подається довідка про заробіток особи за формою, наведеною у Додатку 1 або Додатку 2 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", який затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Пенсійного фонду України від 30.04.2002 р. N 224/30. У разі обчислення пенсії із заробітку, одержаного після 01.07.2000 р., зазначені довідки можна не подавати, оскільки дані про заробіток особи беруться з системи персоніфікованого обліку, але у разі ненастання терміну подачі інформації до системи персоніфікованого обліку за минулий рік, тобто до 1 квітня року і про зарплату за поточний рік довідку працівнику слід видавати.

Як правило, подається довідка за формою згідно із Додатком 2. При цьому заробіток за періодами вказується в межах одного календарного року. Довідка про заробіток за формою згідно із Додатком 1 подається, коли цього вимагають певні обставини, наприклад, необхідно з певного періоду роботи вибрати найбільш вигідний варіант заробітку.

На жаль, ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТОК ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ подається в гривнях, а пенсіонери заробляли не лише їх, але і українські та радянські карбованці. Пенсійний фонд стверджує, що у довідках, які містять відомості про заробітну плату за період до 1 вересня 1996 року і після цієї дати, розміри заробітку до 1 вересня 1996 року перераховуються в гривні у співвідношенні 1:100000. Тобто, якщо в 1990 році зарплата складала 200 карбованців, то за цим листом в довідці буде записано лише 0,002 гривні, що є абсолютно неприйнятним. Навіть з позиції математики та грошового обігу. Зрозуміло, що це невірно такий проце не відбувається. Для вирішення цієї проблеми з 2004 року діятиме система коефіцієнтів, які спростять обрахунок пенсій, але так і не вирішать проблему, що писати в довідках.

Закон України від 09.07.2003 р. №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачає, що заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою:

Зп = Зс х (Ск : К), де:

Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс - середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії;

Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзn);

К - кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


                                          

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.10.2003 р. N 03/8525

(Витяг)

Пенсійний фонд України розглянув Ваш лист від 02.09.2003 р. N 1045 і в межах своїх повноважень повідомляє.

Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Пенсійного фонду України від 30.04.2002 р. N 224/30, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2002 р. за N 536/6824, для обчислення пенсії подається довідка про заробіток, а починаючи з 01.07.2003 р. - за даними персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Зазначені довідки видаються на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану заробітну плату підприємством установою чи організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією, або годувальник.

...Згідно з Указом Президента України про грошову реформу в Україні від 25.08.96 р. N 762/96 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.96 р. N 1002, у довідках про заробітну плату для обчислення пенсії заробітна плата в загальній сумі за кожний календарний рік перераховується у гривні в порядку її заокруглення, передбаченому в абзаці першому пункту 2 постанови, з п'ятьма знаками після коми. Тобто у довідках, які містять відомості про заробітну плату за період до 1 вересня 1996 року і після цієї дати, розміри заробітку до 1 вересня 1996 року перераховуються в гривні у співвідношенні 1:100000. Перерахування заробітку в гривні здійснюється в такому порядку його заокруглення: цифра в шостому розряді після коми до 5 відкидається, а більше 5 - збільшується в попередньому розряді на одиницю. При цьому перераховується в гривні загальна сума заробітку за кожний рік в цілому, а якщо в календарному році береться заробіток менше року - сума заробітку за відповідний період. У довідках обов'язково зазначається про перерахунок заробітку з інших грошових одиниць в гривні (лист Міністерства соціального захисту населення України від 09.10.96 р. N 01-3/1375-02-6).

Підприємства та організації згідно зі статтею 101 Закону України "Про пенсійне забезпечення" несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну громадянам або державі внаслідок несвоєчасного оформлення або подання пенсійних документів, а також за видачу недостовірних документів, і відшкодовують її.

 

Начальник управління
пенсійного забезпечення 

 
В. Никитенко 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/pens/23_39.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"