Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIII. МАРАЗМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

ТЕРМІНУ ВИДАЧІ ПЕНСІЙНИХ ПОСВІДЧЕНЬ НЕ ВСТАНОВЛЕНО. ТОБТО НЕ ФАКТ, ЩО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ АВТОМАТИЧНО ОЗНАЧАЄ ВИДАЧУ ПЕНСІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ. ЗМІНА ВИДУ ПЕНСІЇ ВИМАГАЄ ЗМІНИ ПЕНСІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ

 

Відповідно пункту 6  Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах, який затверджено Постановою Пенсійного фонду України від 25.03.2004 р. № 4-1 та зареєстровано у Мін’юсті України 06.04.2004 за № 427/9026, посвідчення видаються пенсіонерам або особам, що їх представляють, управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах. Посвідчення оформлюється і видається безкоштовно особисто пенсіонеру або іншій особі, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально засвідченого доручення, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа — опікуну, піклувальнику, батькам при пред’явленні паспорта та відповідних підтверджувальних особу документів під підпис у журналі обліку пенсійних  посвідчень

Але про строки видачі посвідчень цей пункт сором’язливо замовчує. Більше того в пункт 11 Порядку передбачає, що пенсіонерам, які виявили бажання отримувати інший вид пенсії, видається нове посвідчення, про що робиться відповідний запис у пенсійній справі. Старе посвідчення у цьому разі підлягає знищенню. Невже в пенсійному посвідченні не можна передбачити графи для декількох видів пенсії ? Все зроблено, аби мордувати пенсіонерів.. Адже зміна місця проживання не означає заміну паспорта тощо.

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ПРАВЛIННЯ ПЕНСIЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                        25.03.2004  N 4-1

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      6 квітня 2004 р.

                                      за N 427/9026

Про Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах

      Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 497 “Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду” з метою виконання пункту 45 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 N 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за N 1566/11846, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах (додається).

2. Затвердити зразок та опис бланка пенсійного посвідчення (додаток).

3. Установити, що пенсійні посвідчення старого зразка дійсні на всій території України до їх обміну в установленому порядку на нові посвідчення.

4. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Голова правління Б.Зайчук

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Постанова правління

                                      Пенсійного фонду України

                                      25.03.2004  N 4-1

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      6 квітня 2004 р.

                                      за N 427/9026

                             ПОРЯДОК

обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 497 “Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду” та пункту 45 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 N 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за N 1566/11846, документом, який підтверджує призначення громадянину пенсії, є пенсійне посвідчення (далі — посвідчення), що видається органом Пенсійного фонду України. 

2. Бланки посвідчень є документами суворої звітності і виготовляються Поліграфкомбінатом “Україна” на підставі замовлення Пенсійного фонду України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року N 283 “Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку” (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 року N 936-р, постановами Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1997 року N 868 та від 18 жовтня 1999 року N 1919.

3. З метою організації приймання і передання посвідчень у Пенсійному фонді України, головних управліннях Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управліннях Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах відповідними наказами керівників призначаються особи, відповідальні за приймання і передання посвідчень (далі — відповідальні особи).

4. Управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах подають до відповідних головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі сформовані за кожною особою, якій призначено пенсію, такі відомості:

1) ідентифікаційний номер (для осіб, які відмовились від ідентифікаційного номера в силу своїх релігійних переконань ідентифікаційний номер не зазначається);

2) прізвище, ім’я та по батькові;

3) дата народження;

4) стать;

5) номер особового рахунку;

6) вид пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років;

7) група, причина інвалідності;

8) термін дії посвідчення;

9) дата видачі посвідчення.

Відомості про групу, причину інвалідності та термін, на який встановлено інвалідність, зазначаються в пенсійному посвідченні незалежно від виду призначеної пенсіонеру пенсії.

4.1. Зазначені відомості подаються щотижнево у електронній формі до 12-ї години понеділка тижня, що слідує за тим, у якому ці відомості були зібрані.

Разом з відповідними відомостями подається електронна копія

фотокартки особи, якій призначено пенсію. { Абзац другий підпункту

4.1  пункту  4 із змінами, внесеними згідно з Постановою правління

Пенсійного фонду N 6-1 ( z0394-07 ) від 28.03.2007 }

 

4.2. Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі зобов’язані не пізніше 12-ї години вівторка тижня, у якому збиралися відомості, подати до Пенсійного фонду України у електронній формі зведені відомості разом з електронними копіями фотокарток.

4.3. Пенсійний фонд України на підставі відомостей, отриманих від підвідомчих управлінь, забезпечує виготовлення пенсійних посвідчень.

Пенсіонерам, які відмовились від ідентифікаційного номера в силу своїх релігійних переконань, в пенсійному посвідченні

ідентифікаційний  номер  не  зазначається. { Підпункт 4.3 пункту 4

доповнено  абзацом  згідно з Постановою правління Пенсійного фонду

N 6-1 ( z0394-07 ) від 28.03.2007 }

Посвідчення виготовляється на ім’я особи, якій призначено пенсію. У разі, якщо пенсія призначена неповнолітній або недієздатній особі, у пенсійному посвідченні зазначається прізвище, ім’я та по батькові батька (матері) або опікуна

(піклувальника).  { Підпункт 4.3 пункту 4 доповнено абзацом згідно

з  Постановою  правління  Пенсійного  фонду N 6-1 ( z0394-07 ) від

28.03.2007 }

Пенсіонерам, які мають інвалідність з вадами (ураженням, захворюванням) слуху, зору та опорно-рухового апарату в пенсійному посвідченні після виду пенсії здійснюється відповідний запис (наприклад: “інвалід II групи загальне захворювання по зору").

Особам, яким призначена пенсія відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, в пенсійному посвідченні після виду пенсії зазначається назва органу, в якому особа перебувала на

військовій  службі".  {  Підпункт  4.3  пункту 4 доповнено абзацом

згідно  з Постановою правління Пенсійного фонду N 6-1 ( z0394-07 )

від 28.03.2007  

4.4. У дводенний термін після виготовлення пенсійних посвідчень відповідальна особа Пенсійного фонду України передає їх відповідним головним управлінням Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за актом приймання-передання встановленої форми (додаток 1). (Підпункт 4.4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Правління Пенсійного фонду N 3-2 від 31.01.2005)

4.5. У дводенний термін з моменту отримання посвідчень від Пенсійного фонду України відповідальні особи головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі передають посвідчення відповідним управлінням Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах за актом приймання-передання встановленої форми згідно з додатком 1. 

6. Посвідчення видаються пенсіонерам або особам, що їх представляють, управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах.

Посвідчення оформлюється і видається безкоштовно особисто пенсіонеру або іншій особі, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально засвідченого доручення, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа — опікуну, піклувальнику, батькам при пред’явленні паспорта та відповідних підтверджувальних особу документів під підпис у журналі обліку

пенсійних  посвідчень  (додаток  2).  {  Абзац  другий пункту 6 із

змінами,  внесеними згідно з Постановою правління Пенсійного фонду

N 6-1 ( z0394-07 ) від 28.03.2007 }

 

7. Посвідчення до їх передання або видачі в установленому порядку зберігаються у спеціально обладнаних сейфах або металевих шафах.

8. Посвідчення підлягає знищенню у випадку неточного запису, виявленні помилки, у випадку смерті особи, якій призначено пенсію, якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості та інших випадках, передбачених законом.

9. Знищення проводиться комісіями, які утворюються на підставі наказів начальників управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, у кількості не менше 3 осіб.

Головою комісії за посадою є начальник управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі у місті.

Про знищення посвідчень складається відповідний акт, який підписується всіма членами комісії.

10. У разі якщо посвідчення стало непридатним для користування або втрачено, за заявою пенсіонера видається дублікат посвідчення, про що робиться відмітка у пенсійній справі.

Посвідчення, яке стало непридатним для користування, підлягає знищенню.

11. Пенсіонерам, які виявили бажання отримувати інший вид пенсії, видається нове посвідчення, про що робиться відповідний запис у пенсійній справі.

Старе посвідчення у цьому разі підлягає знищенню.

12. В пенсійних посвідченнях виданих особам, які є інвалідами, та особам, яким призначена пенсія відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, використовуються такі скорочення назв причин інвалідності та назв органів, в яких особа перебувала на військовій службі:

1) загальне захворювання — інвалідність внаслідок загального захворювання;

2) з дитинства — інвалідність з дитинства;

3) трудове каліцтво — інвалідність внаслідок трудового каліцтва;

4) професійне захворювання — інвалідність внаслідок професійного захворювання;

5) інвалід війни — інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) чи пов’язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю у бойових діях у мирний час, а також інші особи, зазначені у статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ;

6) дитина-інвалід — діти віком до 18 років, які в установленому порядку визнанні інвалідами;

7) інвалід армії — інвалідність внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби;

8) інвалід з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, інших ядерних аварій та випробувань — інвалідність внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу — категорія 1;

9) потерпілі від аварії на ЧАЕС — потерпілі від Чорнобильської катастрофи (статті 10, 11 і частина третя статті 12 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу — категорія 1;

10) МО України — Міністерство оборони України;

11) СБ України — Служба безпеки України;

12) МВС України — Міністерство внутрішніх справ України;

13) МНС України — Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

14) ДПА України — Державна податкова адміністрація України;

15) ДДУПВП — Державний департамент України з питань виконання покарань;

16) Мінтрансзв’язку — Міністерство транспорту та зв’язку України;

17) СЗР України — Служба зовнішньої розвідки України;

18) УДО України — Управління державної охорони України;

19) Держприкордонслужба — Державна прикордонна служба України;

      20)  Держспецзв'язок  - Державна служба спеціального зв'язку

та захисту інформації.

{  Порядок  доповнено  пунктом  12  згідно  з Постановою правління

Пенсійного фонду N 6-1 ( z0394-07 ) від 28.03.2007 }

 

 Начальник юридичного управління                       Т.Б.Рябцева  

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/pens/23_33.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"