Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIII. МАРАЗМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

ЛИШЕ З 2007 РОКУ ОСОБИ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ, ПРАПОРЩИКИ І МІЧМАНИ, ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ НАДСТРОКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ СТАЛИ ПІДЛЯГАТИ ПЕНСІЙНОМУ СТРАХУВАННЮ. ДОСІ ПЕНСІЮ ЇМ СПЛАЧУВАЛИ ЦИВІЛЬНІ ТА ДЕРЖБЮДЖЕТ

Відповідно до статті 100 Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” у 2007 році особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи рядового і начальницького складу підлягають загальнообов’язковому пенсійному страхуванню і є застрахованими особами. Страхувальниками для зазначених осіб та платниками страхових внесків є військові частини, підприємства, установи, організації та органи, які виплачують грошове забезпечення вищезазначеним особам.

А досі (до 2007 року), виходить, пенсії військовослужбовцям сплачувалися за рахунок внесків, стягнутих з цивільних осіб та за рахунок Державного бюджету. Вот так армія – невже живитися пенсійними внесками цивільних – це по-військовому ? При цьому військові пенсії в середньому набагато більші за цивільні ... Тобто бідні цивільні сплачували пенсії багатим військовим.

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

                     09.01.2007  N 373/03-20

 

                                      Начальникам головних

                                      управлінь

                                      Пенсійного фонду України в

                                      Автономній Республіці Крим,

                                      областях, мм. Києві

                                      та Севастополі

                Про нарахування страхових внесків

                  на суми грошового забезпечення

                       та порядок їх сплати

Відповідно до статті 100 Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” (далі — Закон) у 2007 році особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи рядового і начальницького складу підлягають загальнообов’язковому пенсійному страхуванню і є застрахованими особами.

Страхувальниками для зазначених осіб та платниками страхових внесків є військові частини, підприємства, установи, організації та органи, які виплачують грошове забезпечення вищезазначеним особам.

Обчислення та сплата страхових внесків здійснюється відповідно до законів України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”.

Об’єктом для нарахування та утримання страхових внесків визначено грошове забезпечення вищезазначених осіб.

Обчислення страхових внесків здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) грошового забезпечення.

Таким чином, страхувальники зобов’язані на суми грошового забезпечення, до якого належать щомісячне грошове забезпечення нараховане за період з 1 січня 2007 року та суми одноразових, щомісячних винагород, матеріальних і грошових допомог, премій, нарахованих у 2007 році, нараховувати страхові внески у розмірі 33,2 відсотка. Одночасно із зазначених сум грошового забезпечення кожної застрахованої особи утримуються страхові внески у розмірі:

0,5 відсотка із грошового забезпечення, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

або:

0,5 відсотка з частини грошового забезпечення, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та 2 відсотки з частини грошового забезпечення, що перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.

При цьому, відповідно до статті 81 Закону з 1 січня 2007 року максимальна величина грошового забезпечення, з якого справляються (нараховуються і утримуються) страхові внески, дорівнює п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (у 2007 рік відповідно до статті 62 Закону прожитковий мінімум для працездатних осіб становить: з 1 січня — 525 гривень, з 1 квітня — 535 гривень, з 1 жовтня — 548 гривень). Отже, у січні — березні 2007 року максимальна величина, з якої справляються внески, становить 7875,00 грн.

Наводимо приклади справляння страхових внесків з сум грошового забезпечення:

------------------------------------------------------------------

| N |   Суми   |  Суми   | Усього  |Об'єкт для|Нарахо-  |Утримано|

|з/п|нарахова- |нарахова-|грошового|справляння|вано     |страхо- |

|   |ного      |них      |забезпе- |страхових |страхових|вих     |

|   |щомісяч-  |одноразо-|чення за |внесків (з|внесків  |внесків |

|   |ного      |вих      |відповід-|урахуван- | 33,2 %  |0,5 %,  |

|   |грошового |виплат   |ний      |ням макс. | (грн.)  |2 %     |

|   |забезпече-|(грн.)   |місяць   |величини) |         |(грн.)  |

|   |ння (грн.)|         |(грн.)   |  (грн.)  |         |        |

|---+----------+---------+---------+----------+---------+--------|

|1. |  520,00  |    -    | 520,00  |  520,00  | 172,64  |  2,60  |

|---+----------+---------+---------+----------+---------+--------|

|2. | 1200,00  |    -    | 1200,00 | 1200,00  | 398,40  | 16,13* |

|---+----------+---------+---------+----------+---------+--------|

|3. | 3500,00  |34000,00 |37500,00 | 7875,00  | 2614,50 |149,63**|

------------------------------------------------------------------

34000,00 — грошова допомога при звільненні з військової служби.

---------------

     * 1200,00-525,00=675,00; 675,00х2 %=13,50; 525,00х0,5 %=2,63;

13,50+2,63=16,13

     ** 7875,00-525,00=7350,00;                7350,00х2 %=147,00;

525,00х0,5 %=2,63; 147,00+2,63 = 149,63.

 

Сплата страхових внесків здійснюється у порядку, встановленому статтею 20 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а саме не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, незалежно від фінансового стану платника та факту виплати грошового забезпечення за звітний місяць. При цьому, в разі здійснення протягом базового звітного періоду виплат грошового забезпечення, страхувальники одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати авансові платежі у вигляді сум страхових внесків, що підлягають нарахуванню на зазначені виплати. Сума авансових платежів повинна бути не менша ніж 33,2 % фактично одержаного грошового забезпечення готівкою, зарахованого на банківський рахунок одержувача на будь-які цілі, фактичне здійснення із цих виплат відрахувань, передбачених законодавством або за виконавчими документами, чи будь-яких інших відрахувань.

Страхувальники сплачують кошти на рахунки органів Пенсійного фонду, відкриті в установах Ощадбанку України, окремо для страхових внесків, нарахованих за рахунок коштів страхувальника (33,2 %), та окремо — для утриманих із грошового забезпечення застрахованих осіб (0,5 %; 2 %).

Військові частини, підприємства, установи, організації та органи, які виплачують грошове забезпечення зазначеним особам, зобов’язані щомісячно, до 20 числа місяця, наступного за звітним, подавати до органів Пенсійного фонду звітність, а саме Розрахунок суми внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування із грошового забезпечення. Форма Розрахунку буде визначена Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України. Відповідні зміни до Інструкції будуть доведені до страхувальників після їх реєстрації у Міністерстві юстиції України, а на сьогодні вони оприлюднені в мережі Інтернет на сайті Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua. Вперше згаданий звіт необхідно буде подати за січень 2007 року до 20 лютого 2007 року.

Відповідальність за порушення порядку нарахування та сплати страхових внесків встановлена частиною 9 статті 106 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Просимо довести зазначене до підвідомчих органів та страхувальників.

Заступник Голови правління О.С.Коренєв

 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/pens/23_32.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"