Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIII. МАРАЗМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

ЗБІР ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ДО 2004 РОКУ СТЯГУВАВСЯ З КОМПЕНСАЦІЇ ЗА НЕВИКОРИСТАНУ ВІДПУСТКУ, А ВОТ САМА КОМПЕНСАЦІЯ В ОБРАХУНКУ РОЗМІРУ ПЕНСІЇ УЧАСТІ НЕ БРАЛА

Закон ВР України від 05.11.1991 р.  №1788-XII "Про пенсійне забезпечення" (діяв до 2004 року) в статті 66 передбачав, що у заробіток для обчислення пенсій включається всі види оплати праці, на які за діючими правилами нараховуються страхові внески, крім виплат одноразового характеру, не обумовлених діючою системою оплати праці (компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога та інші), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 Такий Перелік було затверджено Постановою Кабміну від 18 травня 1998 р. N 697 “Про затвердження Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій

В цьому переліку є Компенсація за невикористану відпустку (пункт 2).

Але компенсація за невикористану відпустку, відноситься до фонду оплати праці (як додаткова оплата праці) відповідно до пункту 2.23 Інструкції зі статистики заробітної плати, яку затверджено наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 р. №323 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.95 р. за №465/1001.

А відповідно до підпункту “г” пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 “Про прибутковий податок з громадян”, компенсація за невикористану відпустку при звільненні підлягає обкладанню прибутковим податком з громадян.

 

А відповідно до частини першої статті 2 Закону України від 26.06.1997 р. №400/97-ВР "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" об'єктом оподаткування пенсійним збором є для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону, - фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" (крім сум виплат, що не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків відповідно до пункту 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян"), а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру

Таким чином збір до Пенсійного фонду з компенсації за невикористану відпустку брався, а вот сама компенсація в обрахунку розміру пенсії участі не бере.. Класно "намахували", чи не так ? Особам, які постраждали від такого вільного застосування Законів до 2004 року, нині варто вимагати перерахунку сьогоднішніх пенсій за ново виявленими обставинами, оскільки пенсійні внески сплачені були, а в обрахунок пенсій компенсація не потрапила.

Віталій МОСЕЙЧУК

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 травня 1998 р. N 697

Київ

Про затвердження Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 листопада 1998 року N 1886

Відповідно до статті 66 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Перелік видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Перелік видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховуються страхові внески та які не враховуються при визначенні середньомісячного заробітку для обчислення пенсій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 583 "Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення" (ЗП України, 1992 р., N 11, ст. 271);

пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 1993 р. N 398 "Питання соціального страхування";

постанову Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1993 р. N 599 "Про внесення змін до Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховуються страхові внески та які не враховуються при визначенні середньомісячного заробітку для обчислення пенсій" (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 267);

постанову Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1995 р. N 886 "Про доповнення Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховуються страхові внески та які не враховуються при визначенні середньомісячного заробітку для обчислення пенсій" (ЗП України, 1996 р., N 3, ст. 91);

абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 р. N 1023 "Про заходи щодо додаткового залучення коштів до Пенсійного фонду" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 468);

постанову Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1996 р. N 1544 "Про доповнення Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховуються страхові внески та які не враховуються при визначенні середньомісячного заробітку для обчислення пенсій" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 595).

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Інд. 26

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 травня 1998 р. N 697

ПЕРЕЛІК
видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій

1. Вихідна допомога у разі припинення трудового договору.

2. Компенсація за невикористану відпустку.

3. Добові за відрядженням у межах норм, встановлених законодавством та виплати замість добових.

4. Вартість безкоштовно наданих відповідно до актів законодавства деяким категоріям працівників квартир, комунальних послуг, палива, проїзних квитків або суми коштів для їх відшкодування за рахунок відповідних бюджетів, а також твердого палива для працівників вугільної промисловості.

5. Вартість виданого спецодягу (крім форменого одягу), спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, миючих та знешкоджуючих засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування.

6. Суми відшкодування витрат та інших компенсацій у зв'язку з переведенням, прийняттям або направлення м працівників на роботу в іншу місцевість.

7. Доплати і надбавки до заробітної плати замість добових у разі, коли постійна робота проходить у дорозі чи має роз'їзний характер або у зв'язку із службовими поїздками у межах обслуговуваних дільниць.

8. Виплати в межах, визначених законодавством, на проживання та харчування спортсменів і тренерів під час проведення змагань і навчально-тренувальних зборів.

9. Заробітна плата за дні роботи без винагороди за працю (суботники, недільники тощо), яка перераховується до бюджету або на благодійні цілі.

10. Суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, що пов'язане з виконанням ним трудових обов'язків.

11. Стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам (у тому числі направленим на навчання підприємствами, установами та організаціями), що навчаються з відривом від виробництва.

12. Стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства у справах науки і технологій та Національної академії наук для молодих учених.

13. Міжнародна фінансова підтримка (гранти) за рахунок коштів іноземних наукових фондів, що надається ученим України і переможцям відповідних конкурсів.

14. Державні премії України в галузі науки і техніки, Державні премії України імені Тараса Шевченка, іменні премії, що присуджуються Національною академією наук України та галузевими академіями наук, премії Міністерства культури і мистецтв.

15. Щомісячні плати за звання дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної академії наук України та галузевих академій наук.

16. Допомога, яка виплачується за рахунок підприємства, установи, організації молодим спеціалістам під час відпустки після закінчення вищого або професійно-технічного навчального закладу.

17. Державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури.

18. Доходи громадян від володіння корпоративними правами (отриманими дивідендами).

19. Компенсаційні виплати, які виплачуються громадянам відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

20. Допомога сім'ям з дітьми, що виплачується відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".

21. Різні види допомоги по соціальному страхуванню, що виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності).

22. Плата домогосподарствам за ведення записів доходів і витрат та надання інших відомостей відповідно до програми обстеження умов життя домогосподарств, що проводиться органами державної статистики.

____________ 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/pens/23_29.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"