Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIII. МАРАЗМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

ПРАЦЮЮЧІ ПЕНСІОНЕРИ СПЛАЧУЮТЬ В ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ ПЕНСІЙНІ ВНЕСКИ. А МОГЛИ БИ ЦЕ РОБИТИ ДОБРОВІЛЬНО

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України від 09.07.2003 N 1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" страхові внески до солідарної системи нараховуються для роботодавця - на суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності. Аналогічно проводиться утримання для робітників. При цьому немає різниці чи є робітник пенсіонером чи ні.

Для підприємців на утримання йде із суми доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Крім того згідно із Прикінцевими положеннями Закону України від 09.07.2003 N 1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний та фіксований податки), за себе та членів своїх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, сплачують внески до Пенсійного фонду України у фіксованому розмірі.

Таким чином нормами чинного законодавства не враховані інтереси пенсіонерів, які є одночасно суб'єктами підприємницької діяльності або є найманими працівниками.  Адже можна зробити сплату пенсійних внесків пенсіонерами добровільною, оскільки на пенсію в солідарній системі вони собі заробити.

Однак для працюючих пенсіонерів передбачено перерахунок пенсій – відповідно до частини четвертої статті 42 цього Закону  у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії. Однак кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через два роки після попереднього перерахунку з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії. Але ж невідомо, чи проживе пенсіонер ці два роки ! Особливо якщо це чоловік.

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 08.04.2005 р. N 2574

Про надання роз'яснення

Відповідно до Вашого запиту від 10.03.2005 N 46-Ф Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув лист приватного підприємця Бовдура А. Д. з м. Одеси та у межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Щодо торгового патенту

Статтею 18 Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 N 56 "Про місцеві податки і збори" (далі - Декрет) передбачено, що органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

На підставі частини другої статті 18 Декрету, органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю відміняти окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків та зборів.

Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону від 23.03.96 N 98/96-ВР "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", із змінами та доповненнями (далі - Закон), вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів.

Також, Законом для певних територій встановлено диференційовані ставки торгового патенту та їх граничні межі.

Крім того, органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень мають право встановлювати або скасовувати пільгові податкові ставки для певних категорій суб'єктів підприємницької діяльності.

До компетенції органів місцевого самоврядування також відноситься встановлення порядку видачі та оформлення дозволу на право торгівлі.

Окремо зазначимо, що зі змісту поставлених запитань, незрозумілим є те, що саме розуміється під пільговим патентом, оскільки Законом визначено випадки, коли суб'єкти підприємницької діяльності мають право отримати пільговий торговий патент, плата за який становить 25 грн. за весь термін дії патенту.

З метою врегулювання зазначеного питання, Держпідприємництва України підготовлено та направлено відповідне звернення до Одеської міської ради щодо можливості зменшення ставок торгового патенту для пенсіонерів та інвалідів.

Щодо сплати пенсіонерами страхових внесків до Пенсійного фонду України

Відповідно до статті 15 Закону України від 09.07.2003 N 1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон N 1058) платниками страхових внесків до солідарної системи визначені фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності (незважаючи на те, є вони пенсіонерами чи ні), у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування.

Згідно із Прикінцевими положеннями Закону N 1058 суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний та фіксований податки), за себе та членів своїх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, сплачують внески до Пенсійного фонду України у фіксованому розмірі. Фіксований розмір внесків має встановлюватися окремим законом.

Проте, на сьогодні, нормами чинного законодавства не враховані інтереси пенсіонерів, які є одночасно суб'єктами підприємницької діяльності.

На думку Держпідприємництва України працюючим пенсіонерам необхідно надати право самостійно вирішувати питання щодо необхідності сплати ними пенсійних страхових внесків.

Враховуючи те, що врегулювання цього питання потребує внесення змін до чинного законодавства, Держпідприємництва України направлено відповідні пропозиції до Пенсійного фонду України т а Міністерства праці та соціальної політики України.

 

Заступник Голови 

О. М. Сахненко 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 02.06.2005 р. N 4327

Про розгляд листа

Відповідно до листа Секретаріату Президента України від 14.05.2005 N 22/070622-14 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Вашого листа від 07.04.2005 та повідомляє наступне.

Статтею 15 Закону України від 09.07.2003 N 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон N 1058) платниками страхових внесків до солідарної системи визначені фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності (незважаючи на те, є вони пенсіонерами чи ні), у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування.

Таким чином, пенсіонери, які отримують пенсію за віком і продовжують працювати, повинні за законом сплачувати внески на пенсійне страхування.

Згідно із пунктом 3 статті 42 Закону України N 1058 у разі, якщо громадянин після призначення пенсії продовжує працювати та відповідно сплачувати внески на пенсійне страхування, йому провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії. При цьому кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через два роки після попереднього перерахунку.

Проте Держпідприємництво України вважає, що зазначеними нормами чинного законодавства інтереси пенсіонерів не враховані.

На нашу думку, необхідно надати право працюючим пенсіонерам самостійно вирішувати для себе подальшу участь у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні.

З цього питання Держпідприємництво України неодноразово звертався до Пенсійного фонду та Міністерства праці та соціальної політики України з пропозиціями стосовно внесення відповідних змін до чинного законодавства України.

Народним депутатом України Нощенком М. П. внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо звільнення пенсіонерів, які займаються підприємницькою діяльністю і не використовують найману працю, від сплати страхових пенсійних внесків), який беззаперечно підтриманий Держпідприємництвом України.

Комітетом запропоновано додатково внести до законопроекту норми, які надаватимуть право пенсіонерам самостійно вирішувати питання сплати пенсійних внесків з подальшим перерахуванням їм пенсій кожних два роки, як це передбачено діючим на сьогодні законодавством.

 

Заступник Голови 

О. М. Сахненко 

 

   ____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/pens/23_23.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"