Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIII. МАРАЗМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

ВІД ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ ОТРИМАННІ ДОХОДІВ ІЗ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ СТАЛИ ВИМАГАТИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СПЛАТИ ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ

Постановою Національного банку України від 15.04.2005 р. №132 "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" було, зокрема, в новій редакції викладено пункт 3.9 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. І тепер цей пункт в абзаці другому передбачає, що банк приймає від платника платіжне доручення на перерахування доходу або грошовий чек на виплату доходу, на який відповідно до законодавства України нараховуються страхові внески до Пенсійного фонду України, лише за умови одночасного подання платником у строк, установлений законодавством України, платіжних доручень на перерахування страхових внесків або документального підтвердження їх сплати раніше.

Таким чином запроваджено новелу, коли приватний підприємець, яки знімає за допомогою грошового чеку зі свого поточного рахунку кошти як дохід, ніби змушений підтверджувати банкам, що він сплатив пенсійні внески. Зауважимо, що НБУ турбується саме за пенсійні внески, оскільки всі інші внески сплачуються підприємцем без найманої робочої сили лише добровільно.

На жаль, така турбота про пенсійні внески з боку НБУ цілком законна. Статтею 1066 Цивільного кодексу України встановлено, що банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд. І ось частиною 12 статті 20 Закону України  від 09.07.2003 р. № 1058-IV “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” установи банків  приймають   від   страхувальників   платіжні доручення  та  інші  платіжні  документи на видачу (перерахування) коштів для виплат заробітної плати (доходу),  на які відповідно до цього  Закону нараховуються страхові внески,  та здійснюють видачу (перерахування)  зазначених  коштів  лише  за  умови   одночасного подання  страхувальником  платіжних  документів  про перерахування коштів  для  сплати  відповідних   сум   страхових   внесків   або документів,  що  підтверджують  фактичну  сплату  цих сум.  У разі невиконання банками цієї вимоги вони за рахунок власних  коштів  у порядку,  встановленому  Національним  банком  України,  сплачують відповідному територіальному  органу  Пенсійного  фонду  суму,  що дорівнює  сумі  несплачених страхових внесків,  з правом зворотної вимоги до страхувальників щодо відшкодування цієї суми.

Добре, що не всі банки виконують ці вимоги Закону стосовно підприємців. Бо особливо постраждають підприємці на єдиному податку – Пенсійний фонд офіційно не підтверджував, що платіжні доручення на сплату єдиного податку або Свідоцтва про сплату єдиного податку є доказом сплати пенсійних внесків. Але в Листі від 16.06.2005 р. №7159/04 Пенсійний фонд висловив думку, що при знятті доходів підприємці-спрощенці мусять показувати Свідоцтва про державну реєстрацію (щоправда в Листі йдеться про свідоцтво на право зайняття підприємницькою діяльністю, але таких свідоцтв немає. Що повинні показувати підприємці на звичайній системі оподаткування – Пенсійний фонд не сказав) ! В принципі, це є вихід щодо реалізації норм Закону №1058, але оскільки ця норма є безглуздою, то її виконання виглядає безглуздо, адже гроші підприємець знімає з рахунку, який відкритий йому на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єктом підприємницької діяльності і користується він цим рахунком доти, доки він є підприємцем, тому вимагати постійно від нього Свідоцтво це те саме, що у користувачів мобільних телефонів вимагати введення PIN- коду при кожному дзвінку. Крім того Свідоцтво зовсім не є доказом сплати пенсійних внесків.

Проблема ускладнюється ще тим, що старі свідоцтва про держреєстрацію фактично діють до кінця 2005 року і зараз триває процедура їхнього безкоштовного обміну на свідоцтва єдиного зразка.

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Пункт 3.9 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

3.9. Банк приймає від платника платіжне доручення на перерахування заробітної плати на рахунки працівників підприємств, що відкриті в банках, або грошовий чек на отримання заробітної плати лише за умови одночасного подання платником у строк, установлений законодавством України, платіжних доручень на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів/страхових внесків до державних цільових фондів, або документального підтвердження їх сплати раніше.

Банк приймає від платника платіжне доручення на перерахування доходу або грошовий чек на виплату доходу, на який відповідно до законодавства України нараховуються страхові внески до Пенсійного фонду України, лише за умови одночасного подання платником у строк, установлений законодавством України, платіжних доручень на перерахування страхових внесків або документального підтвердження їх сплати раніше.

Документальним підтвердженням про сплату платником утриманих з цієї заробітної плати/доходу сум податків і зборів/страхових внесків є примірники платіжних доручень про їх перерахування, у яких у реквізиті "Призначення платежу" платник зазначив період, за який заробітна плата нарахована, а банк платника заповнив реквізит "Дата виконання", або оригінал документа відповідного органу про звільнення цього платника від сплати податку чи збору/страхового внеску, або наявність за ним переплати.

Банк не перевіряє правильність нарахування (обчислення) платежів, утриманих із заробітної плати/доходу і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету та зборів/страхових внесків до державних цільових фондів. Відповідальність за правильність нарахування (обчислення) цих платежів несе платник.

Якщо банк не забезпечив перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відповідного територіального органу Пенсійного фонду України одночасно з видачею (перерахуванням) коштів на виплату заробітної плати, то він за рахунок власних коштів сплачує відповідному Фонду суму несплачених страхових внесків. У разі несплати самим банком цих сум Фонд здійснює їх стягнення з банку в порядку, установленому законодавством України.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 16.06.2005 р. N 7159/04

Національному банку України 


Пенсійний фонд України розглянув листа Національного банку України від 25.05.2005 року N 25-110/843-5609 щодо норми, викладеної в пункті 12 статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та положень п. 3.9 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 року N 22 (зі змінами), Пенсійний фонд України повідомляє.

Відповідно до абзацу другого п. 3.9 вищезазначеної Інструкції банк приймає від платника платіжне доручення на перерахування доходу або грошовий чек на виплату доходу, на який відповідно до законодавства України нараховуються страхові внески до Пенсійного фонду України, лише за умови одночасного подання платником у строк, установлений законодавством України, платіжних доручень на перерахування страхових внесків або документального підтвердження їх сплати раніше. Положення цього пункту цілком відповідають пункту 12 статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон).

Водночас, згідно статті 19 Закону доход визначений як об'єкт для нарахування страхових внесків лише для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування та члени сімей зазначених осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, на період дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування сплачують страхові внески у фіксованому розмірі.

Порядок нарахування та сплати страхових внесків зазначеними особами визначено в пункті 5.3 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року N 21-1 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за N 64/8663.

Суми страхових внесків визначаються цією категорією платників самостійно у річних розрахунках, які складаються на підставі даних річної податкової декларації. Остаточний розрахунок здійснюється ними до 1 квітня наступного року за звітний рік. Фіксований розмір страхового внеску на сьогодні законодавчо не встановлено.

Враховуючи зазначене, одночасно з отриманням коштів в установах банку у зазначеної категорії платників не виникає будь-яких зобов'язань перед Пенсійним фондом України, окрім сплати страхових внесків із заробітної плати найманих працівників, у разі їх наявності, а в установ банків не виникає обов'язку щодо здійснення контролю за поданням фізичними особами - підприємцями платіжних документів про перерахування коштів до Пенсійного фонду.

Підставою для видачі (перерахування) коштів на виплати доходу фізичній особі, без одночасного надання платіжного доручення на сплату страхових внесків, є свідоцтво на право зайняття підприємницькою діяльністю.

Аналогічне роз'яснення з цього питання надіслано до підвідомчих управлінь Пенсійного фонду України.

 

Заступник Голови правління 

В. М. Короневський 

 

   ____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/pens/23_22.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя





Украинские 100x100




Газета "Правовий тиждень"