Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIII. МАРАЗМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

НЕЗАКОННО ЗАПРОВАДЖЕНО ОБОВ’ЯЗКОВУ ЕЛЕКТРОННУ  ЗВІТНІСТЬ З ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ПЕНСІЙНОГО ОБЛІКУ

Що було.

Рішення про реформування системи пенсійного забезпечення та створення нової системи персоніфікованого обліку відомостей (СПОВ) прийнято в Указі Президента від 04.05.98 р. №401/98 "Про заходи щодо впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування". На виконання цього Указу Кабінет Міністрів України розробив комплекс заходів щодо поетапного впровадження автоматизованого персоніфікованого обліку у Пенсійному фонді України протягом 1998 - 2000 років, які затверджено Постановою від 08.06.98 р. №832 "Про заходи щодо поетапного впровадження у Пенсійному фонді автоматизованого персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування".

Пенсійний фонд у Постанові від 10.06.2004 р. N7-6, якою затверджено Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, примушує формувати електронний звіт щодо персоніфікованого обліку за наявності понад 5 робітників в електронній та паперових формах. Для цього Пенсійний фонд безкоштовно надає програму "Автоматизоване робоче місце роботодавця для підготовки звітів до системи персоніфікованого обліку відомостей про доходи, трудовий стаж та розмір внесків" (АРМ-Р).

Що сталося.

АРМ-Р, який розроблено на завдання Пенсійного фонду України, призначений для автоматизованої підготовки на підприємствах, в організаціях, установах, районних відділах Пенсійного фонду персоніфікованих звітів на машинних та паперових носіях про доходи, трудовий стаж та розмір внесків, сплачених юридичними та фізичними особами до Пенсійного фонду. Крім того, забезпечено можливість автоматизованої підготовки документів для реєстрації роботодавця та його працівників у системі персоніфікованого обліку внесків.

Держпідприємництво в Листі від 18.03.2005 р. №1788/0/2-05 “Про розгляд листа” вважає, що примусове застосування електронної форми персоніфікованої звітності є протиправним і направило Пенсійному фонду України свої пропозиції щодо змін у Постанову правління Пенсійного фонду від 10.06.2004 р. N7-6, де передбачено примусову електронну звітність.

Що робити.

Відсутність комптера на підприємстві має однозначно звільняти його від подання звітів щодо персоніфікованого пенсійного обліку в електронному вигляді. Тим більше, що податкові декларації в електронному вигляді подаються лише на добровільних засадах.

Однак застосування системи АРМ-Р у роботодавців дає швидку можливість перевірки правильності формування звіту за допомогою довідки про загальні суми по підприємству з помісячною і поквартальною розбивкою, а також уникнути помилок, що можуть виникнути під час введення інспектором Пенсійного фонду даних з паперового носія, що може негативно відобразитися на розмірах майбутньої пенсії робітника. Для безкоштовного стягування програми користуйтеся посиланням: http://www.padco.kiev.ua/apm_p/download.htm або завітайте з дискетами до свого управління Пенсійного фонду.

Крім того підпунктом 5 п. 9 ст. 106 Закону №1058 встановлено, що за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку та іншої звітності, передбаченої законодавством, до територіальних органів Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 10% суми страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки подання відомостей, звітності, але не менше 10 н. м. д. г. (170 грн), а в разі повторного протягом року такого порушення - у розмірі 20% зазначених сум та не менше 20 н. м. д. г. (340 грн).

До того ж, згідно з пп. 5 п. 16 ст. 106 Закону №1058, виконавчі органи Пенсійного фонду накладають на посадових осіб, які вчинили правопорушення, адмінштраф у розмірі від 8 до 15 н. м. д. г. (136 - 255 грн). Тому подання відомостей щодо персоніфікованого обліку лише в паперовій формі може розцінюватися як їхнє подання не за встановленою формою. Однак подання в лише паперовій формі – це подання за встановленою формою, а тому штрафу за невстановлену форму бути не може, оскільки Закон штрафує за єдину форму, ане за декілька форм.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО УКРАЇНИ
Лист
від 18.03.2005 р. №1788/0/2-05

Про розгляд листа

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист від 25.01.2005 р. щодо окремих питань застосування законодавства з питань оподаткування та в межах своєї компетенції повідомляє таке.

Що стосується єдиного виду звітності, то порядок подання та форми звітності встановлюються спеціальним законодавством окремо за кожним видом платежу. Законом України від 21.12.2000 р. №2181-III «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі — Закон №2181) визначено перелік контролюючих органів, які у межах своєї компетенції, визначеної законодавством, здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) та погашенням податкових зобов’язань чи податкового боргу. При цьому, кожен з контролюючих органів відповідає за конкретні види платежів. Крім того, при розгляді зазначеного питання слід також враховувати, що за своїм економічним змістом кожен платіж має різне призначення та різне джерело використання в подальшому. Наприклад, податки та збори (обов’язкові платежі) справляються до бюджету та державних цільових фондів, а внески до пенсійного фонду та фондів соціального страхування справляються до позабюджетних фондів. Таким чином, введення єдиної форми звітності значно ускладнить процедуру адміністрування податків та зборів (обов’язкових платежів) і тому, з точки зору Держпідприємництва, на цей момент є недоцільним.

Що стосується вимоги податкових органів подавати податкову звітність виключно в електронному вигляді, то відповідно до абзацу 3 підпункту 4.4.2 з) статті 4 Закону №2181, податкова звітність може бути надана за добровільним рішенням платника податків податковому органу в електронній формі, за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Підпунктом 4.1.2 Закону №2181 передбачено, що прийняття податкової декларації є обов’язком контролюючого органу. Податкова декларація приймається без попередньої перевірки зазначених у ній показників через канцелярію, чий статус визначається відповідним нормативно-правовим актом. Відмова службової (посадової) особи контролюючого органу прийняти податкову декларацію з будь-яких причин або висування нею будь-яких передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування від’ємного значення об’єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов’язань тощо) забороняється та розцінюється як перевищення службових повноважень такою особою, що тягне за собою її дисциплінарну та матеріальну відповідальність у порядку, визначеному законом.

Підпунктом 3.1 Наказу Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 р. №166 «Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання» (із змінами та доповненнями) також передбачено добровільне подання звітності у електронному вигляді.

Щодо подачі звітності до системи персоніфікованого обліку у електронному вигляді до Пенсійного фонду України.

Відповідно до статті 21 Закону України від 09.07.2003 р. №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон), органи Пенсійного фонду ведуть облік усіх застрахованих осіб та персоніфікований облік надходження страхових внесків, створюють і забезпечують функціонування єдиного державного автоматизованого банку відомостей про застрахованих осіб. Пунктом 6 цієї статті Закону відомості про осіб, які працюють у фізичних осіб — підприємців, подаються до територіального органу Пенсійного фонду страхувальниками-роботодавцями, які виплачують цим особам заробітну плату. Форми документів, порядок та строки їх подання встановлюються правлінням Пенсійного фонду.

Постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 р. №7-6 затверджено Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі — Порядок).

Відповідно до пункту 1.3. цього Порядку, електронні носії з первинною звітністю до системи персоніфікованого обліку формуються страхувальником з використанням спеціального комплексу програм «АРМ-Р», актуальні версії якого безкоштовно надаються страхувальникам у територіальному органі Пенсійного фонду за місцем реєстрації. Страхувальники, у яких кількість найманих працівників перевищує п’ять осіб, надають відомості в електронному вигляді та обов’язково в комплекті із завіреними підписом керівника та скріпленими печаткою документами у паперовому вигляді. Інші страхувальники можуть надавати звіт лише у паперовому вигляді.

Водночас Держпідприємництво України не погоджується з таким порядком подання звітності до системи персоніфікованого обліку для суб’єктів підприємницької діяльності. Відповідні пропозиції про внесення змін до Порядку формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, щодо надання права суб’єктам підприємницької діяльності добровільно приймати рішення про подання такої звітності в паперовому вигляді чи на електронних носіях, направлено до Пенсійного фонду України.

Що стосується необхідності подачі щомісячної та щоквартальної звітності, то такий порядок передбачено чинним законодавством України з питань нарахування та сплати відповідних платежів. Терміни подачі звітності встановлюються відповідно до виду платежу виходячи з податкового періоду, встановленого законодавством для такого типу платежу.

Водночас висловлені Вами пропозиції є досить слушними, а тому при подальшому удосконаленні процедури адміністрування податків (зборів, обов’язкових платежів) та внесків до державних цільових фондів, вони, по можливості, будуть враховані в проектах відповідних нормативно-правових актів.

Заступник голови

О. САХНЕНКО

 

 1.3. Звітність страхувальників до системи персоніфікованого обліку подається у такому порядку та в такі строки: 

1) страхувальник один раз на рік до 1 квітня поточного року згідно із затвердженим графіком подає до територіального органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації комплект документів первинної звітності до системи персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб за попередній рік. Перелік форм документів первинної звітності до СПОВ наведено у розділі 2 цього Порядку;

2) протягом поточного року в комплекті документів, необхідних для призначення пенсії, страхувальник надає територіальному органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації усі відсутні у СПОВ відомості про застраховану особу - заявника за період роботи у страхувальника до дати формування заяви на призначення пенсії;

3) у поточному році страхувальник надає необхідний комплект документів первинної звітності також у випадку подання цим страхувальником заяви про зняття з обліку у територіальному органі Пенсійного фонду. Такий комплект документів повинен включати в себе звіт за поточний рік з відомостями за період до зняття страхувальника з обліку та документи первинної звітності за попередні звітні роки, якщо вони не подавались до територіального органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації до моменту зняття з обліку;

4) у разі, якщо страхувальник був зареєстрований в новому територіальному органі Пенсійного фонду у зв'язку зі зміною адреси, звіт за попередній рік повинен містити відомості за період з моменту зняття з обліку в попередньому територіальному органі Пенсійного фонду;

5) у разі виявлення недостовірних відомостей, які подані та/або накопичені в електронних базах даних персоніфікованого обліку, страхувальник подає до відповідного територіального органу Пенсійного фонду необхідні коригуючі або скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних звітів про застраховану особу.

На підставі поданого документа з позначкою "коригуюча" у системі персоніфікованого обліку відбувається технологічна заміна попередньо накопичених відомостей в обліковій картці особи на актуальні відомості, що подані страхувальником у документі з позначкою "коригуюча".

На підставі поданого документа з позначкою "скасовуюча" недостовірні відомості облікової картки вилучаються із переліку актуальних для використання, але залишаються у електронному архіві для збереження історії звітування. Скасування відомостей здійснюється, якщо некоректними виявились такі ключові реквізити первинного звіту, як код страхувальника, звітний рік, номер облікової картки застрахованої особи, код категорії застрахованої особи, код підстави для спеціального стажу.

Коригування або скасовування відомостей облікової картки застрахованої особи здійснюється за будь-які роки функціонування системи персоніфікованого обліку тільки на підставі наданих у встановленому порядку документів страхувальника;

6) графіки подання первинної звітності та коригувальних документів до системи персоніфікованого обліку визначаються та надаються страхувальникам територіальними органами Пенсійного фонду за місцем їх реєстрації. Відомості до системи персоніфікованого обліку надаються на електронних та паперових носіях.

Електронні носії з первинною звітністю до системи персоніфікованого обліку формуються страхувальником з використанням спеціального комплексу програм "АРМ-Р", актуальні версії якого безкоштовно надаються страхувальникам у територіальному органі Пенсійного фонду за місцем реєстрації.

Страхувальники, у яких кількість найманих працівників перевищує п'ять осіб, надають відомості в електронному вигляді та обов'язково в комплекті із завіреними підписом керівника та скріпленими печаткою документами у паперовому вигляді. Інші страхувальники можуть надавати звіт лише у паперовому вигляді.

   ____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/pens/23_21.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"