Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIII. МАРАЗМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

НА ЗАРПЛАТУ ІНВАЛІДІВ У ПІДПРИЄМЦІВ НАРАХОВУЮТЬСЯ 32,3% (З 2007 РОКУ - 33,2%), А НЕ 4% ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ, ЯК НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Відповідно до статті 4 Закону України від 26.06.97 р. №400/97-ВР “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування” на обов'язкове державне пенсійне страхування встановлюються ставки збору у таких розмірах:

1)      32,3 % (з 2007 року - 33,2%) від об’єкта оподаткування – для суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;

2)      для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 4 % від об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 32,3 % (з 2007 року - 33,2%) від об'єкта оподаткування для інших працівників такого підприємства.

В результаті, як і підтверджено в листах Пенсійного фонду України від 27.04.2005 р. № 4973/04 та від 07.03.2007 р.  N 3855/03-30, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, в тому числі які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, нараховують на заробітну плату найманих працівників – інвалідів, страхові внески у розмірі 32,3 %, а не 4%. А все тому, що  підприємці – це не підприємства, установи та організації.

Це протирічить принципу “рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат та виконання обов'язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, який закладено в Закон України від 09.07.2003 р. №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Адже виходить, що інвалідів скоріше працевлаштують підприємства, аніж підприємці, бо для останніх вони не є такими вигідними щодо сплати пенсійних внесків. Більше того, виходить, що інвалід у підприємця сплачує пенсійних внесків більше, аніж такий самий інвалід на підприємстві, відповідно він отримуватиме більшу пенсію, за інших рівних умов...

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 27.04.2005 г. N 4973/04

Пенсионный фонд Украины рассмотрел письмо, поступившее из Кабинета Министров Украины относительно уплаты взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование субъектами предпринимательской деятельности - физическими лицами, использующими труд инвалидов, и сообщает.

[1.] В соответствии с подпунктом 1 пункта 8 "Заключительных положений" данного Закона до вступления в силу закона о направлении части страховых взносов в Накопительный фонд страховые взносы уплачиваются в размерах, предусмотренных Законом Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование".

Согласно статье 4 Закона Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование" ставка сбора в размере 4 процентов установлена для предприятий, учреждений, организаций от объекта для начисления сбора для работающих инвалидов и по ставке 32 процента для других работников такого предприятия, а также для предприятий всеукраинских общественных организаций инвалидов, где количество инвалидов составляет [не менее] 50 процентов общей численности работающих (указанная норма действует с 29.07.97 г.).

Следовательно, физические лица - субъекты предпринимательской деятельности, в том числе и находящиеся на упрощенной системе налогообложения, начисляют на заработную плату наемных работников, являющихся инвалидами, страховые взносы в размере 32 %.

[2.] Законом установлено, что страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование являются целевым общеобязательным платежом и подлежат уплате независимо от финансового состояния плательщика страховых взносов.

Сроки уплаты страховых взносов определены статьей 20 Закона, согласно которой страхователи (работодатели) обязаны уплачивать страховые взносы, начисленные за соответствующий базовый отчетный период, не позднее чем через 20 календарных дней со дня окончания данного периода.

Ответственность за неуплату или несвоевременную уплату страховых взносов определена пунктами 2 и 7 части 9 статьи 106 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

 

Заместитель
Председателя правления 

 
В. Короневский 

 

Напечатано:
"Бухгалтер",
N 19, май, 2005 г.  

ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

                     07.03.2007  N 3855/03-30

 

                                      Газеті українського

                                      бухгалтера "Все для

                                      бухгалтера в торгівлі"

                                      вул. Сергієнка, 18,

                                      м. Київ, 02094

Пенсійний фонд України розглянув листа щодо сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які використовують працю інвалідів, і повідомляє.

Відносини, що виникають між суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, регулюються Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі — Закон). Виключно цим Законом визначаються платники страхових внесків, порядок їх нарахування, обчислення та сплати.

Відповідно до пп. 1 п. 8 Прикінцевих положень цього Закону до набрання чинності законом про спрямування частини страхових внесків до Накопичувального фонду страхові внески, що перераховуються до солідарної системи, сплачуються страхувальниками та застрахованими особами на умовах і в порядку, визначених цим Законом, та в розмірах, передбачених Законом України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” для відповідних платників збору.

Відповідно до ст. 4 Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” ставка збору у розмірі 4% від об’єкта оподаткування для працюючих інвалідів встановлена лише для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, а також для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50% загальної чисельності працюючих.

Таким чином, фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності на фонд оплати праці своїх найманих працівників, які є інвалідами, зобов’язані у 2007 році нараховувати страхові внески у розмірі 33,2%.

Заступник Голови правління О.Коренєв

 

   ____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/pens/23_20.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"