Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIII. МАРАЗМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

ПЕНСІЙНИЙ СТАЖ РОБІТНИКІВ У ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ЗА 2004-2005 РР. МОЖЕ ПРОПАСТИ

Що було.

У найманих працівників, які зайняті у платників єдиного податку (як фізичних та юридичних) осіб постійно виникають питання щодо повноти обліку страхового стажу для призначення пенсій. Питання виникло із запровадженням спрощеної системи оподаткування в1999 році та відсутності нарахувань 32% пенсійних внесків на фонд оплати праці з того часу до 2004 року. Проблема не зникла і з 2004 року.

Що сталося.

Держпідприємництво в Листі від 08.02.2005 р. №726/0/2-05 “Про обчислення страхового стажу найманим працівникам” запевнило, що в 2004 році до страхового стажу найманим працівникам суб'єктів підприємницької діяльності, які є платниками єдиного податку та сплачували страхові внески за себе та за своїх працівників у складі цього податку, для обчислення пенсії зараховується період, пропорційний до суми сплачених внесків. Але про період 1999-2003 рр. замовчало. Так, в Листі від 06.07.2004 р. №6372/03 “Щодо обчислення пенсії із заробітної плати найманих працівників, які працюють у суб'єктів підприємницької діяльності, що обрали спрощену систему оподаткування і сплачують єдиний податок” Пенсійний фонд відверто повідомив, що періоди роботи на підприємствах - платниках єдиного податку зараховуються до страхового стажу. При цьому періоди роботи до набрання чинності цим Законом зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, а періоди починаючи з 1 січня 2004 року - відповідно до статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Але при цьому (тобто починаючи з 1 січня 2004 року – прим. авт.) до страхового стажу зараховуються місяці при умові, що сума сплачених за кожен місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Що робити.

Подавати за період 1999-2003 роки до системи персоніфікованого обліку відомості щодо розподілу 42% від сум єдиного податку пропорційно нарахованій зарплаті із якої утримувалися внески 1-2%. Щоправда в коментованому Листі Держпідприємництво повідомляє про відмови у прийнятті таких відомостей, ніби платник єдиного податку і не сплачував до Пенсійного фонду 42% від сум єдиного податку.

Але головне примусити Пенсійний фонд приймати за період 1999-2003 роки до системи персоніфікованого обліку відомості щодо розподілу 42% від сум єдиного податку пропорційно нарахованій зарплаті із якої утримувалися внески 1-2%.  Питання це досить актуальне і невдовзі має з’явитися нормальна відповідь Пенсійного фонду щодо врегулювання цієї ситуації.

А проблема вирішується сама собою і без прийняття відомостей про розподіл 42% - мінімальний страховий внесок в 34% від мінімальної зарплати має застосовуватися лише з 1 січня 2004 року (з 31 березня 2005 року мінімальний страховий внесок 34,3% від мінімальної зарплати ) – оскільки відповідно до частини четвертої статті 24 Закону України від 09.07.2003 р. №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом (тобто це періоди до 1 січня 2004 року), зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. А раніше не існувало поняття мінімальний страховий внесок – відповідно до статті 3 попереднього Закону України від 05.11.91 р. №1788-XII "Про пенсійне забезпечення" право на пенсію мають особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, кооперативах (у тому числі за угодами цивільно-правового характеру), незалежно від використовуваних форм власності та господарювання, або є членами колгоспів та інших кооперативів за умови сплати підприємствами та організаціями страхових внесків до Пенсійного фонду України. Платники єдиного податку сплачували до Пенсійного фонду 42% від єдиного податку, тому їхні робітники мають повні права на пенсії незалежно від відображення цих платежів у персоніфікованій системі, і період 1999-2004 років для їхніх пенсій не пропаде, і доплачувати нічого не треба буде.  

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 08.02.2005 р. №726/0/2-05

Про обчислення страхового стажу найманим працівникам

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваше звернення від 12.01.2005 р. №1 щодо обчислення страхового стажу найманим працівникам суб'єктів підприємницької діяльності — платників єдиного податку та повідомляє таке.

Відповідно до статті 24 Закону України від 09.07.2003 р. №1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) період роботи зараховується до страхового стажу у повному обсязі за умови щомісячної сплати пенсійних внесків у сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Пунктом 3 цієї статті Закону передбачена можливість здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується визначений за кожен місяць сплати страхових внесків період, пропорційний до суми сплачених внесків.

Отже, в 2004 році до страхового стажу найманим працівникам суб'єктів підприємницької діяльності, які є платниками єдиного податку та сплачували страхові внески за себе та за своїх працівників у складі цього податку, для обчислення пенсії зараховується період, пропорційний до суми сплачених внесків.

Пунктом 15 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, яка затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. №21-1 (далі — Інструкція), встановлений порядок здійснення доплати до мінімального розміру страхового внеску для застрахованої особи.

Відомості про застрахованих осіб до системи персоніфікованого обліку відповідно до пункту 6 статті 21 Закону подаються до територіального органу Пенсійного фонду страхувальниками-роботодавцями, відповідними підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують цим особам заробітну плату, грошове забезпечення (заробіток), допомогу.

Форми документів, порядок та строки їх подання встановлюються правлінням Пенсійного фонду. Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду відомостей про застраховану особу, що використовуються у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 р. №7-6. Звітність страхувальників до системи персоніфікованого обліку подається у порядку та в терміни, встановлені пунктом 1.3 зазначеного Порядку.

Органи Пенсійного фонду накладають на страхувальників штрафи за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються у системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності, передбаченої законодавством, до територіальних органів Пенсійного фонду.

Чинним законодавством не передбачено підстав, за яких страхувальнику може бути відмовлено у прийнятті звітності до системи персоніфікованого обліку. Тому вважаємо, що відмова територіального органу Пенсійного фонду у прийнятті відомостей до системи персоніфікованого обліку від суб'єкта — платника єдиного податку, який сплачував страхові внески відповідно до норм Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва», є неправомірною.

Держпідприємництво України вважає за необхідне направити Baш запит до Пенсійного фонду України для надання роз'яснення з питань, порушених у вашому листі. Про результати розгляду вам буде повідомлено додатково.

 

Заступник голови                                                          О. САХНЕНКО

  

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 06.07.2004 р. N 6372/03

 Щодо обчислення пенсії із заробітної плати найманих працівників, які працюють у суб'єктів підприємницької діяльності, що обрали спрощену систему оподаткування і сплачують єдиний податок

Пенсійний фонд України розглянув ваш лист щодо обчислення пенсії із заробітної плати найманих працівників, які працюють у суб'єктів підприємницької діяльності, що обрали спрощену систему оподаткування і сплачують єдиний податок, та повідомляє.

Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", який набрав чинності з 1 січня 2004 року, передбачає перехід від системи пенсійного забезпечення до страхової пенсійної системи і встановлення прямої залежності розмірів пенсій від страхового стажу й заробітку, з якого були фактично обчислені та сплачені страхові внески до Пенсійного фонду.

Статтею 18 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначені загальнообов'язковим платежем, який справляється на всій території в порядку, встановленому цим Законом.

Тобто всі платники незалежно від форм власності та господарювання, а також від обраної системи оподаткування зобов'язані сплачувати страхові внески на загальних підставах.

Враховуючи викладене, з 1 січня 2004 року відповідно до статті 15 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" суб'єкти підприємницької діяльності - платники єдиного податку, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру, є платниками страхових внесків за найманих працівників у розмірі 32 відсотки суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", виплати винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавців та допомоги у зв'язку тимчасовою непрацездатністю.

Оскільки починаючи з нового року всі підприємства (підприємці) - платники єдиного податку сплачують пенсійні внески за найманих працівників на загальних підставах, працівникам даних підприємств при призначенні пенсій буде враховуватися заробітна плата, отримана на них, у загальному порядку. Тобто для обчислення розміру пенсії цим працівникам, відповідно до ст. 40 Закону, враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. При цьому заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством, а за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року - за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Періоди роботи на підприємствах - платниках єдиного податку зараховуються до страхового стажу. При цьому періоди роботи до набрання чинності цим Законом зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, а періоди починаючи з 1 січня 2004 року - відповідно до статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". При цьому до страхового стажу зараховуються місяці при умові, що сума сплачених за кожен місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

 Начальник управління
пенсійного забезпечення
 

В. Никитенко 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 25.06.2005 р. N 5174

Про розгляд звернення

Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув вашого листа від 11.05.2005 N 50 щодо окремих питань спрощеної системи оподаткування та повідомляє наступне.

Комітет повною мірою поділяє вашу стурбованість щодо необхідності збереження для суб'єктів малого підприємництва спрощеної системи оподаткування, що була запроваджена з метою стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні.

З 31 березня 2005 року Законом України від 25.03.2005 N 2505-IV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (далі - Закон) скасовано норму статті 45 Закону України від 23.12.2004 N 2285-IV "Про Державний бюджет України на 2005 рік". Відповідно до пункту 4 Прикінцевих положень Закону сплата та зарахування до бюджетів і державних цільових фондів сум єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва здійснюються у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2005 року.

Також, нормами цього Закону знижено фінансове навантаження на фізичних осіб - платників єдиного та фіксованого податків, оскільки виключено норму щодо встановлення фіксованого розміру пенсійного внеску і зазначені підприємці за себе можуть сплачувати страхові внески, як і раніше, у складі єдиного та фіксованого податків.

Однак, для зарахування періоду роботи за єдиним або фіксованим податком у повному обсязі до страхового стажу для обчислення пенсії приватні підприємці - платники цих податків можуть за власним бажанням здійснювати щомісячну доплату до мінімального розміру пенсійного внеску.

Для роботодавців - суб'єктів підприємницької діяльності, які сплачують єдиний податок, частина коштів від сплати цього податку (42 %) буде зараховуватись в рахунок сплати страхових внесків на пенсійне страхування за найманих працівників. Таке зарахування здійснюється у порядку, встановленому Пенсійним фондом України у 2004 році, на підставі пред'явлених копій платіжних доручень про сплату єдиного податку.

Остаточне законодавче врегулювання питання функціонування спрощеної системи оподаткування відбудеться з прийняттям Закону України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", опрацювання якого завершується Держпідприємництвом України.

Висловлюємо вам вдячність за пропозиції, викладені у листі, які по можливості будуть враховані в роботі над удосконаленням законодавства, що регулює сферу підприємницької діяльності.

 

Заступник Голови 

О. М. Сахненко 

 

   ____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/pens/23_16.html


Попередня статтяНаступна стаття


Коментарі

15.12.2016 11:54, Олексій
Доброго дня скажіть яку заробітню плату потрібно брати для підприємців для обрахування пенсії які працювали самі на себе в період 2002,2003 рік та в 2010 і 2011 роки які платили єдиний податок , та чому якщо підприємець првцював в 2009р. цілий місяць а зараховують по 9 днів
Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"