Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIII. МАРАЗМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

ФІКСОВАНІ ПЕНСІЙНІ ВНЕСКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ НА ЄДИНОМУ ТА ФІКСОВАНОМУ ПОДАТКУ НЕ МОЖУТЬ ВСТАНОВЛЮВАТИСЯ ДЕРЖБЮДЖЕТОМ. ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ФІКСОВАНОГО ВНЕСКУ НЕМАЄ ЗВІТНОСТІ СПРОЩЕНЦІВ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Відповідно до частини п’ятої статті 45 Держбюджету-2005 встановлено на 2005 рік фіксований розмір страхових внесків на загальнообов'язкове державне страхування для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та членів сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».  Розмір такого внеску для підприємців визначено в 32% від мінімальної зарплати. Таким чином в 2005 році підприємцям-спрощенцям, крім сум єдиного податку, доводилося сплачувати ще 83,84 грн. за себе.

Однак, на нашу думку, ці внески не могли встановлюватися Держбюджетом, а тому ці внески в 2005 році є протизаконними. Доведемо це.

Відповідно до пункту 4 частини восьмої Прикінцевих положень Закону України  від 09.07.2003 р. № 1058-IV “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” фізичні особи - суб'єкти підприємницької  діяльності,  які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок,  єдиний податок, придбання спеціального торгового патенту), та члени сімей зазначених  фізичних  осіб,  які  беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності,  на період дії  законодавчих  актів  з питань  особливого способу оподаткування сплачують страхові внески в порядку, визначеному цим Законом у фіксованому розмірі. Порядок визначення цих страхових внесків такий:

-         відповідно до частини другої статті 5 цього закону виключно цим Законом визначаються порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, стягнення заборгованості за цими внесками. Таким чином вже про Держбюджет мови немає, оскільки він взяв і визначив, як обчислювати і сплачувати фіксований внесок.

-         але власне порядку визначення розміру фіксованого внеску цей Закон не містить. Тому до зміни цього Закону щодо запровадження порядку визначення внеску фіксованого внеску не буде.

-         Крім того відповідно до підпункту 9.12.3 Закону про податок з доходів фізосіб „...При цьому порядок нарахування та сплати  збору до Пенсійного фонду України або внесків до державних соціальних фондів такими фізичними особами визначається спеціальним законодавством з питань такого спрощеного оподаткування.” Тобто і тут мови про Держбюджет нема.

- Держпідприємництво в Листі від 08.04.2005 р. N 2574 "Про надання роз'яснення" також вважає, що фіксований розмір внесків має встановлюватися окремим законом.

Добре, що невдовзі, з 31 березня 2005 року фіксовані внески для підприємців на спрощеній системі оподаткування скасовано Законом України від 25 березня 2005 року № 2505 “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України”. Але багато підприємців сплатили ці внески.

Незаконність встановлення фіксованих внесків непрямо підтверджує і Пенсійний фонд, який в Листі від 01.06.2005 р. N 6320/04 "Про сплату внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування суб'єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування" говорить, що "Остаточний розрахунок здійснюється до 1 квітня 2006 року, якщо законодавством не буде передбачено інше врегулювання цієї проблеми. " Таким чином, якщо би ці внески були законні, то їх врегулювали би в першій половині 2005 року, а не в 2006 році. Крім того можливе "інше законодавче врегулювання проблеми", тобто Держбюджет-2005 проблему не врегулював, а лише її створив.

Пенсійний фонд в Листі від 13.03.2007  N 4052/03-20 власноруч підтверджує, що фіксованих внесків для спрощенців не існує. А тому, вони не повинні подавати щорічно і звіти згідно з додатком 26 до Iнструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 08.04.2005 р. N 2574

Про надання роз'яснення

Відповідно до Вашого запиту від 10.03.2005 N 46-Ф Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув лист приватного підприємця Бовдура А. Д. з м. Одеси та у межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Щодо торгового патенту

Статтею 18 Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 N 56 "Про місцеві податки і збори" (далі - Декрет) передбачено, що органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

На підставі частини другої статті 18 Декрету, органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю відміняти окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків та зборів.

Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону від 23.03.96 N 98/96-ВР "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", із змінами та доповненнями (далі - Закон), вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів.

Також, Законом для певних територій встановлено диференційовані ставки торгового патенту та їх граничні межі.

Крім того, органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень мають право встановлювати або скасовувати пільгові податкові ставки для певних категорій суб'єктів підприємницької діяльності.

До компетенції органів місцевого самоврядування також відноситься встановлення порядку видачі та оформлення дозволу на право торгівлі.

Окремо зазначимо, що зі змісту поставлених запитань, незрозумілим є те, що саме розуміється під пільговим патентом, оскільки Законом визначено випадки, коли суб'єкти підприємницької діяльності мають право отримати пільговий торговий патент, плата за який становить 25 грн. за весь термін дії патенту.

З метою врегулювання зазначеного питання, Держпідприємництва України підготовлено та направлено відповідне звернення до Одеської міської ради щодо можливості зменшення ставок торгового патенту для пенсіонерів та інвалідів.

Щодо сплати пенсіонерами страхових внесків до Пенсійного фонду України

Відповідно до статті 15 Закону України від 09.07.2003 N 1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон N 1058) платниками страхових внесків до солідарної системи визначені фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності (незважаючи на те, є вони пенсіонерами чи ні), у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування.

Згідно із Прикінцевими положеннями Закону N 1058 суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний та фіксований податки), за себе та членів своїх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, сплачують внески до Пенсійного фонду України у фіксованому розмірі. Фіксований розмір внесків має встановлюватися окремим законом.

Проте, на сьогодні, нормами чинного законодавства не враховані інтереси пенсіонерів, які є одночасно суб'єктами підприємницької діяльності.

На думку Держпідприємництва України працюючим пенсіонерам необхідно надати право самостійно вирішувати питання щодо необхідності сплати ними пенсійних страхових внесків.

Враховуючи те, що врегулювання цього питання потребує внесення змін до чинного законодавства, Держпідприємництва України направлено відповідні пропозиції до Пенсійного фонду України та Міністерства праці та соціальної політики України.

 

Заступник Голови 

О. М. Сахненко 

 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 01.06.2005 р. N 6320/04

Про сплату внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування суб'єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування

На виконання доручення Прем'єр-міністра України Ю. В. Тимошенко щодо вирішення проблемних питань по розрахунках суб'єктів підприємницької діяльності з Пенсійним фондом України та у зв'язку з їх численними запитами повідомляємо.

Відносини, що виникають між суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, регулюються виключно Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон).

Згідно з пунктом 1 статті 14 Закону фізичні та юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності (включаючи тих, які обрали особливий спосіб оподаткування) є страхувальниками для фізичних осіб, що працюють у них на умовах трудового договору (контракту) або інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру, а згідно зі статтею 15 - платниками страхових внесків.

Враховуючи зазначене та положення частини першої статті 19 Закону, зазначені суб'єкти зобов'язані нараховувати на суми фактичних витрат на оплату праці працівників та допомоги по тимчасовій непрацездатності страхові внески у розмірі 32,3 відсотка (до 31.03.2005 р. - 32 відсотки) і сплачувати їх в установлені строки та в повному обсязі.

З метою уникнення надмірної сплати страхових внесків за найманих працівників платниками єдиного та фіксованого податків (у зв'язку з одночасною дією Закону та Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва") сума коштів, що спрямовується до Пенсійного фонду у вигляді частини ставки єдиного та фіксованого податків у 2004 році, зараховувалася в рахунок сплати страхових внесків.

Даний порядок сплати та зарахування відновлено з 31 березня 2005 року Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України".

За період з 1 січня по 30 березня 2005 року платники (юридичні та фізичні особи), які обрали особливий спосіб оподаткування згідно зі статтею 45 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" (редакція чинна до 31.03.2005 р.), зобов'язані сплатити до Пенсійного фонду у повному обсязі страхові внески із заробітної плати своїх найманих працівників. При цьому частина єдиного податку за березень 2005 року, що надійшла від Держказначейства до Фонду, зараховується в рахунок платежів за березень або попередніх місяців з урахуванням граничних термінів сплати.

Відновлення розмежування єдино го податку з 31 березня 2005 року дало можливість Пенсійному фонду отримати кошти за березень місяць, чим було врегульовано проблемне питання неотриманих коштів за грудень 2004 року.

Що стосується фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які відповідно до підпункту 4 пункту 8 Прикінцевих положень Закону повинні сплачувати страхові внески за себе та членів своїх сімей у фіксованому розмірі, то на сьогодні законодавчо фіксованого розміру внеску для цих платників не встановлено. А за період з 1 січня до 31 березня 2005 року відповідно до статті 45 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ці підприємці повинні сплатити до Фонду фіксований розмір страхових внесків за січень, лютий та 30 днів березня із розрахунку 83 грн. 84 коп. за місяць з урахуванням частини єдиного та фіксованого податків, перерахованих Держказначейством у грудні 2004 року за 2005 рік. Остаточний розрахунок здійснюється до 1 квітня 2006 року, якщо законодавством не буде передбачено інше врегулювання цієї проблеми.

Водночас зазначаємо, що частина коштів, що надходять від Держказначейства внаслідок розмежування єдиного та фіксованого податків, на сьогодні не забезпечує мінімального страхового внеску, що безпосередньо впливає на обчислення страхового стажу фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності у повному розмірі. Тому за бажанням ці суб'єкти мають право здійснити доплату до мінімального страхового внеску.

Звертаємо увагу, що розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2005 р. N 58 "Про деякі питання спрощеної системи оподаткування" та спільний лист Пенсійного фонду України та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 16.02.2005 року є чинними до остаточного врегулювання питань функціонування спрощеної системи оподаткування. Одночасно починаючи з 1 квітня 2005 року органи Пенсійного фонду здійснюють перевірки тільки тих суб'єктів підприємницької діяльності, які порушують вищезазначений порядок нарахування та сплати страхових внесків за найманих працівників. Перевірці підлягає період з 1 квітня 2005 року.

 

Заступник Голови правління 

В. Короневський 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Ради підприємців України
при Кабінеті Міністрів України 

 
К. Ляпіна 

Надруковано:
"Вісник податкової служби України",
N 23, червень, 2005 р.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 07.06.2005 р. N 4471

Про розгляд листа

Відповідно до доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 30.04.2005 N 41-П-055138/13 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист від 12.04.2005 щодо проблем у здійсненні підприємницької діяльності та в межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Через листування та спілкування з підприємцями Держпідприємництва України відомо про наявні на сьогодні проблеми у сфері діяльності суб'єктів малого підприємництва, в тому числі і оподаткуванні. Фахівцями Комітету постійно проводиться робота щодо їх вирішення та врегулювання.

Зокрема, Держпідприємництва України разом з відповідними міністерствами та відомствами завершено роботу над розробкою проекту Закону України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", який найближчим часом буде подано на розгляд до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України. Положеннями зазначеного законопроекту визначаються особливості оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності - платників єдиного податку, які у своїй діяльності застосовують спрощену систему оподаткування, запроваджену Указом Президента України від 03.07.98 N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" з урахуванням позитивних тенденцій її застосування та змін у законодавстві, що відбулися останнім часом.

Щодо страхових внесків - варто відмітити, що нормами статті 45 Закону України від 23.12.2004 N 2285 "Про Державний бюджет України на 2005 рік", що набув чинності з 01.01.2005, було встановлено для суб'єктів малого підприємництва, які працюють за спрощеними режимами оподаткування, новий порядок сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне та пенсійне страхування, який значно збільшував фінансове навантаження на підприємців.

Зазначені норми з 31.03.2005 скасовано Законом України від 25.03.2005 N 2505 "Про внесення змін до Закону України "Про Держ авний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України".

Відповідно до пункту 4 Прикінцевих положень цього Закону сплата та зарахування до бюджетів і державних цільових фондів сум єдиного та фіксованого податку для суб'єктів малого підприємництва здійснюється у порядку та на умовах, що діяли до 1 січня 2005 року.

Отже, Законом виключено норму щодо встановлення фіксованого розміру пенсійного внеску і суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи можуть сплачувати страхові внески за себе, як і раніше, у складі єдиного податку, чим знижено фінансове навантаження на фізичних осіб.

Одночасно зазначаємо, що для зарахування періоду роботи за єдиним податком у повному обсязі до страхового стажу для обчислення пенсії приватні підприємці можуть за власним бажанням здійснювати щомісячну доплату до мінімального розміру страхового внеску у порядку, визначеному Пенсійним фондом України.

 

Заступник Голови 

О. М. Сахненко 

 

ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

                     13.03.2007  N 4052/03-20

У зв’язку з численними запитами щодо подання звітності до Пенсійного фонду України платниками страхових внесків повідомляємо.

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які знаходяться на загальній системі оподаткування, за 2006 рік подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з додатком 25 до Iнструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. N 21-1 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 р. за N 64/8663 (далі — Iнструкція), в якому розрахунок сум страхових внесків здійснюється за ставкою у розмірі 31,8 відсотки.

Останній термін подачі зазначеного звіту

за 2006 рік — 2 квітня 2007 року.

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), річний звіт про нараховані та сплачені суми фіксованого розміру страхових внесків за формою згідно з додатком 26 до Iнструкції за 2006 рік не подають, оскільки фіксований розмір страхових внесків законодавством не встановлено.

Заступник Голови правління В.Короневський

 

   ____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/pens/23_15.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"