Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IIІ. МАРАЗМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ВІДРАХУВАННЯ З ВИХІДНОЇ ДОПОМОГИ НЕ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ. АЛЕ З МЕТОЮ ОПОДАТКУВАННЯ ВИХІДНА ДОПОМОГА РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ ЯК ЗАРОБІТНА ПЛАТА І ПОДАТОК УТРИМУЄТЬСЯ

Нагадаємо зміст статті 44 Кодексу законів про працю. При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) - не менше двомісячного середнього заробітку; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.
Таким чином при порушенні власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору закон примушує сплачувати вихідну допомогу, яка звільнена від будь-якого оподаткування у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку. Законослухняні громадяни повинні виконувати Закон. А порушення трудового законодавства, колективного договору або трудових договорів є майже на кожному підприємстві.

Відповідно до статті 129 КЗпП України відрахування з вихідної допомоги не здійснюються. Однак ДПАУ в Листі від 25.05.2004 р. №9402/7/17-3117 "Про деякі питання оподаткування доходів фізичних осіб" нагадує, що, враховуючи положення абзацу третього пункту 1.1 статті 1 Закону про податок з доходів фізичних осіб, з метою оподаткування податком вихідна допомога розглядається як заробітна плата.
 

Стаття 44 Кодексу законів про працю. Вихідна допомога
При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) - не менше двомісячного середнього заробітку; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 

ЛИСТ

 

від 25.05.2004 р. N 9402/7/17-3117

 

Фонду державного майна України

Державній податковій адміністрації у м. Києві 

 Державна податкова адміністрація України розглянула лист стосовно порушених в ньому питань і повідомляє.

1. Законом України від 22 травня 2003 року за N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (пп. 4.3.24 п. 4.3 ст. 4, далі - Закон), який набрав чинності з 1 січня 2004 року, установлено, що до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включаються (не підлягають відображенню в його річній податковій декларації) доходи у вигляді вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України такого платника податку або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податку - члена такої професійної спілки, створеної за законодавством України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Путівки, що надаються платнику податку в іншому порядку, зокрема, за рахунок коштів підприємства - працедавця, розглядаються з метою оподаткування як додаткове благо, отримане таким платником податку від його працедавця, що підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб на загальних підставах з урахуванням вимог пункту 3.4 статті 3 Закону (пп. 4.2.9 "е" п. 4.2 ст. 4 Закону).

2. Згідно із Законом (п. 1.2 ст. 1), до отримуваних працівниками від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності доходів відноситься безоплатне надання їм у користування, зокрема, проїзних квитків на проїзд у міському пасажирському транспорті або відшкодування працівникам вартості проїзду в міському пасажирському транспорті.

За умови, якщо специфіка роботи підприємства вимагає для виконання службових обов'язків переміщення (поїздки) працівників від основного місця роботи до іншого об'єкта, що засвідчується відповідними документами (розпорядження керівника підприємства щодо такого виїзду, фактичними маршрутними листами), вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм за необхідності для виконання виробничих завдань (у зв'язку зі специфікою роботи), а також суми, відшкодовані працівникам за проїзд під час виконання ними службових обов'язків, які за специфікою виконуваної роботи вимагають переміщення цих працівників від одного об'єкта до іншого, з метою оподаткування розглядається з урахуванням положень підпункту 4.3.2 пункту 4.3 статті 4 Закону і не є об'єктом оподаткування податком з доходів фізичний осіб.

3. Згідно із підпунктом 4.3.22 пункту 4.3 статті 4 Закону не підлягають включенню до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку його працедавцем за рахунок коштів, що залишаються після оподаткування такого працедавця податком на прибуток підприємств, за наявності відповідних підтверджуючих документів, крім витрат, зазначених у підпунктах "а" - "з" підпункту 5.3.4 пункту 5.3 статті 5 Закону.

Згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" (пп. 2.1.1 п. 2.1 ст. 2), платниками податку на прибуток є з числа резидентів - суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи, організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами.

4. Згідно із Законом (пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4), до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу з метою оподаткування податком з доходів фізичних осіб включаються, зокрема, доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, крім переліку доходів, що не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу, тобто не підлягають оподаткуванню, наведеного у пункті 4.3 статті 4 Закону.

У згаданому переліку не зазначені суми одноразової грошової виплати громадянам похилого віку у зв'язку з виходом на пенсію, що здійснюються за рішенням трудового колективу за рахунок коштів підприємства відповідно до статті 15 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та громадян похилого віку", та суми грошової допомоги, що виплачуються державним службовцям відповідно до частини п'ятої статті 37 Закону України "Про державну службу", тому з метою оподаткування податком з доходів фізичних осіб ці суми включаються до місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку і підлягають оподаткуванню при їх виплаті на загальних підставах (п. 7.1 ст. 7 Закону).

5. Згідно із підпунктом 4.3.1 пункту 4.3 статті 4 Закону не є об'єктом оподаткування лише суми компенсацій, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового соціального страхування згідно із законом.

Суми вихідної допомоги, що виплачуються працівникові у встановленому законом розмірі згідно із статтею 44 Кодексу законів про працю України, при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2, 6 статті 40 цього Кодексу, виплата яких провадиться у зв'язку з умовами дотримання трудового договору за рахунок підприємства, враховуючи положення абзацу третього пункту 1.1 статті 1 Закону, з метою оподаткування податком розглядаються як заробітна плата.

6. З підстав, визначених підпунктом 4.3.1 пункту 4.3 статті 4 Закону, не оподатковується податком з доходів фізичних осіб допомога на поховання, що виплачується за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового соціального страхування у порядку та розмірах, встановлених Законом України від 18.01.2001 за N 2240-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням". Крім зазначеної допомоги на поховання. Закон встановлює (пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону), що не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку будь-якою фізичною особою чи благодійною організацією, та у подвійному розмірі суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 - у разі надання такої допомоги працедавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію). На сьогодні ця сума становить 1020 гривень (365 грн. х 2 х 1,4). Сума перевищення над такою сумою, за її наявності, підлягає оподаткуванню при її виплаті за ставкою, встановленою пунктом 7.1 статті 7 цього Закону.

У разі надання працівнику матеріальної допомоги у зв'язку зі смертю члена його сім'ї, її суми при оподаткуванні слід розглядати з урахуванням положень підпункту 9.7.3 пункту 9.7 статті 9 Закону.

7. Як було зазначено вище, до доходів, одержаних з джерел походження з України, відноситься заробітна плата, визначення якої наведено у підпункті 1.3 та абзаці третьому пункту 1.1 статті 1 Закону. Зокрема, для цілей цього Закону під терміном "заробітна плата" розуміються також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму, до яких відносяться і допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, та в інших випадках, визначених у статті 35 Закону України від 18.01.2001 за N 2240-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", а також на період відпуски у зв'язку з вагітністю та пологами, що надається у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати і виплачується у відповідному розмірі середньої заробітної плати.

Враховуючи викладене та те, що згідно з останнім абзацом підпункту 4.3.1 пункту 4.3 статті 4 Закону така допомога є об'єктом оподаткування, то для цілей цього Закону з метою оподаткування податком з доходів фізичних осіб вона розглядається як заробітна плата і враховується у відповідному звітному місячному періоді, до якого, крім того, застосовується податкова соціальна пільга.

 Заступник Голови ДПА України 

С. Лекарь 

____________

 
 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/payment/3_33.html


Попередня статтяНаступна стаття


Коментарі

13.03.2011 20:31, Наталі
Як оподатковується тимчасовий трудовий (творчий)колектив
Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"