Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIV. МАРАЗМИ ОСВІТИ ТА НАУКИ

ЛИШЕ З 2005 РОКУ ОФІЦІЙНО, З НАДАННЯМ КОНКРЕТНИХ ФАКТІВ, ВИЗНАЄТЬСЯ, ЩО У ВУЗАХ ХАБАРНИЦТВО ТА ПОРУШЕННЯ ПРАВ СТУДЕНТІВ

Лише в 2005 році в Рішенні Міністерства освіти і науки від 24 квітня 2005 року N 3/2-4 “Вища освіта і наука - найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку” вперше повідомлено про конкретні факти хабарництва в системі Міністерства освіти і науки. Було зафіксовано випадки хабарництва, посадових зловживань під час вступної кампанії та сесій у Донецькому національному технічному університеті, Керченському морському технологічному інституті, Чернігівському державному інституті економіки і управління.

Досі про боротьбу із хабарництвом Міністерство говорило загальними фразами про боротьбу, уникаючи обговорення конкретних фактів хабарництва.

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ

від 24 квітня 2005 року N 3/2-4

Вища освіта і наука - найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку

Заслухавши та обговоривши доповідь Міністра С. М. Ніколаєнка "Вища освіта і наука - найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку", виступ Президента України В. А. Ющенка, колегія відзначає, що суспільні перетворення, які розпочалися в Україні, засвідчують факт формування українського громадянського суспільства та його прагнення до демократії.

Освіта і наука виступають не тільки головними чинниками трансформації суспільства, але й досягнення ним високого рівня економічного розвитку і соціальних стандартів, збереження і примноження інтелектуального потенціалу держави, її інноваційного розвитку.

Програмою діяльності уряду "Назустріч людям" закладено основу якісних змін в державі. Визначено 5 пріоритетних напрямів діяльності у сфері вищої освіти і науки у 2005 році: європейський рівень якості та доступності освіти, духовна зорієнтованість освіти, демократизація освіти, соціального захисту викладачів і студентів "Щасливий учитель - щасливий учень", розвиток суспільства на основі нових знань.

У системі вищої освіти і науки на макрорівні відбулися певні позитивні зміни. Прийнято ряд законодавчих актів та урядових програм розвитку вищої освіти.

Зросла чисельність студентів. На початок 2004/2005 навчального року їх кількість з розрахунку на 10 тис. населення становить 545 осіб, в тому числі 429 осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації, та 116 осіб - I - II рівнів акредитації.

Вища освіта стала для молоді більш доступною. Збережено тенденцію щодо збільшення обсягів державного замовлення. У порівнянні з 2003 роком темпи приросту обсягів державного замовлення у 2004 році становлять: на підготовку молодшого спеціаліста - 1,5 відсотка, бакалаврів - 3,6 відсотка, магістрів - майже на 65 відсотків.

Посилено увагу до проблем навчання осіб з фізичними вадами та студентів-сиріт. У порівнянні з 2003/2004 навчальним роком чисельність студентів з фізичними вадами зросла з 7,9 тис. до 9,1 тис. осіб, а студентів-сиріт відповідно з 6,0 до 7,5 тис. осіб.

Проведено організаційну, методологічну і практичну роботу щодо приєднання України до Болонського процесу.

Активізовано роботу щодо участі студентів у науково-дослідній і творчій роботі. За останні 10 років кількість студентських олімпіад зросла вдвічі, а кількість учасників - у 3,5 рази. Команди студентів України взяли участь у Міжнародній олімпіаді з математики в Ісламській Республіці Іран, де посіли 2 місце серед 14 країн-учасниць та у Міжнародній студентській олімпіаді з програмування в Румунії - 3 місце серед 45 країн. Найкраще ця діяльність поставлена у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут", Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Вінницькому національному технічному університеті, Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Високих результатів досягнуто студентами-спортсменами на Зимовій універсіаді (Австрія), де ними завойовано 16 медалей, у тому числі 4 золоті, 10 срібних і 2 бронзові медалі.

Вищі навчальні заклади мають певні результати у дослідній та дослідно-конструкторській роботі. За виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт зароблено майже 93 млн. гривень, у тому числі понад 18 млн. гривень - від закордонних замовників. У 2004 році семи роботам науковців вищих навчальних закладів присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки, лауреатами стали 17 вчених із восьми університетів, отримано понад 2 тис. охоронних документів, видано понад 1400 монографій. Краще інших ця робота організована в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Львівському національному університеті імені Івана Франка, Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого, Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського, Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Створюється підґрунтя для реалізації ефективних міжнародних зв'язків у сфері вищої освіти і науки. Упродовж року до 75 країн світу відряджалося понад вісім тисяч науково-педагогічних працівників. Суттєво збільшився контингент іноземних студентів, які здобувають вищу освіту в Україні (з 26 до 30 тис. осіб), що дало змогу отримати за надання платних освітніх послуг додаткові надходження в розмірі 40 - 45 млн. доларів США та створити робочі місця для більш як 2 тис. викладачів.

Водночас колегія відзначила, що мають місце недоліки, проблеми та перешкоди, які заважають вищій освіті і науці досягти бажаних результатів і забезпечити інноваційний розвиток економіки.

Встановлено ряд порушень з боку вищих навчальних закладів щодо невиконання державного замовлення. В окремих вищих навчальних закладах (Запорізькому національному університеті, Криворізькому державному педагогічному університеті, Мукачівському гуманітарно-педагогічному інституті, Харківському кооперативному технікумі, Житомирському аграрно-технічному коледжі) порушуються строки прийому документів та форми вступних випробувань.

Зафіксовано випадки хабарництва, посадових зловживань під час вступної кампанії та сесій у Донецькому національному технічному університеті, Керченському морському технологічному інституті, Чернігівському державному інституті економіки і управління.

Розпорошеність мережі вищих навчальних закладів за підпорядкуванням, наявність малопотужних вищих навчальних закладів негативно позначаються на якості освітньої діяльності, призводять до збільшення витрат на утримання управлінського апарату центральних та регіональних органів виконавчої влади, навчального закладу тощо. Неефективною залишається діяльність значної частини відокремлених структурних підрозділів.

Нагальною проблемою є визначення статусу вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, розробка нових Переліків напрямів і спеціальностей та відповідних кваліфікацій.

Гострою є проблема працевлаштування випускників, що негативно впливає на формування знань, умінь, навичок випускників вищих навчальних закладів, їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Недостатнє державне фінансування програм інноваційного розвитку вищої освіти (створення національної системи незалежного тестування, дистанційної освіти, виконання програми "Вчитель", програми освіти інвалідів та інші) значною мірою стримує реалізацію цих проектів.

Не відповідають сучасним вимогам житлово-побутові умови проживання студентів у гуртожитках Кіровоградського державного педагогічного університету, Кримського державного агропромислового коледжу.

На якості вищої освіти негативно позначаються низький рівень науково-методичного забезпечення та впровадження новітніх технологій навчання у частині вищих навчальних закладів, особливо в Одеському державному екологічному університеті, Кіровоградській льотній академії, Чернігівському державному технологічному університеті, Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (м. Дніпропетровськ).

Суттєвого розширення потребує залучення громадськості до контролю організації навчально-виховного процесу, розвиток автономії університетів, самоврядування, у тому числі студентського, покращання ефективності діяльності Наглядових рад.

Принципово нових підходів потребує організація і контроль наукової діяльності університетів, відзначено, що майже половина з них практично не веде серйозних наукових досліджень. Лише кожний десятий студент бере участь у науковій роботі. У більшості приватних вищих навчальних закладів така складова підготовки кадрів взагалі відсутня. Особливо це стосується Київського інституту бізнесу і технологій, Української академії дизайну (м. Львів), Донецького економіко-гуманітарного інституту, Волинського інституту економіки і менеджменту, Тернопільського комерційного інституту.

Існує потреба змінити законодавство, щоб зацікавити підприємців у співпраці з вузівською наукою.

Враховуючи викладене, колегія ухвалює:

1. Прийняти за основу подальшої діяльності завдання, визначені у програмному виступі на колегії Президента України В. А. Ющенка, доповіді Міністра освіти і науки України С. М. Ніколаєнка, що спрямовані на реалізацію відповідних положень, передвиборчої програми Президента, Програми діяльності уряду "Назустріч людям" та 5 пріоритетних напрямів діяльності у сфері вищої освіти і науки у 2005 році.

2. Міністерству освіти і науки України, центральним і місцевим органам виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів "Назустріч людям", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2005 N 115, вжити заходів щодо:

забезпечення доступності молоді до якісної освіти, всебічного розвитку науки, культури і духовності;

збільшення державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою до рівня не нижче 50 відсотків від загального обсягу прийому;

проведення моніторингу якості організації навчального процесу і рівня підготовки у відокремлених структурних підрозділах, що функціонують в регіонах;

запровадження ефективних механізмів взаємодії з роботодавцями з питань практичної підготовки студентів і працевлаштування випускників;

розвитку самоврядування у вищих навчальних закладах та залучення студентської молоді до управління ними;

розроблення і впровадження нового покоління підручників, навчальних посібників та засобів навчання, у тому числі електронних, відповідно до сучасного рівня розвитку високих технологій, створення умов для використання у кожному навчальному закладі мережі Інтернет, електронних бібліотек;

запровадження починаючи з поточного року новітніх форм контролю якості навчання, у тому числі системи тестування під час вступу до вищих навчальних закладів, розробки заходів, скерованих на подолання проявів необ'єктивності та хабарництва під час оцінювання знань студентів;

створення для студентів належних житлово-побутових умов, доступу до об'єктів спортивного та культурного призначення;

розвитку єдиної електронної освітньо-наукової мережі, відкриття освітньо-наукового порталу тощо.

3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

3.1. Спрямувати свою діяльність на забезпечення дотримання законодавства у галузі вищої освіти і науки із залученням постійних комісій і депутатських груп органів місцевого самоврядування, громадськості.

3.2. Сприяти залученню громадських наукових, науково-педагогічних об'єднань, молодіжних організацій, у т. ч. студентських, до реалізації у вищих навчальних закладах наукових, навчально-наукових, освітньо-виховних, просвітницьких регіональних програм та програм підготовки фахівців через інтеграційні зв'язки з наукою та виробництвом.

3.3. Забезпечити розробку регіональних програм підтримки розвитку вищої освіти і науки, створити умови для безоплатного користування студентами спорудами культурного та спортивного призначення.

3.4. Разом з іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, посилити контроль за структурою та виконанням державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладах регіону. Забезпечити формування контингенту абітурієнтів відповідно до квот прийому сільської молоді та регіональних потреб у фахівцях з вищою освітою.

3.5. Вжити заходів щодо поліпшення умов праці та побуту педагогічних та науково-педагогічних працівників, надання їм житла та земельних ділянок.

3.6. Здійснювати постійний моніторинг виконання Комплексних заходів щодо реалізації Державної програми розвитку вищої освіти на 2005 рік і про результати виконання інформувати МОН до 1 грудня 2005 року.

4. Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів:

4.1. Забезпечити безумовне виконання положень Умов прийому до вищих навчальних закладів України, особливо в частині дотримання строків прийому, єдиних вимог до всіх категорій абітурієнтів та принципу пріоритетності знань, вступу абітурієнтів пільгової категорії, у тому числі переможців обласних і всеукраїнських олімпіад, членів Малої академії наук, визнання на вступних випробуваннях результатів незалежного тестування. Забезпечити прозорість, гласність під час організації вступної кампанії. Провести відповідну роз'яснювальну роботу з викладацьким складом вищих навчальних закладів та технічним персоналом приймальних комісій.

4.2. Запровадити у вищих навчальних закладах тестові системи вступних випробувань з використанням бази даних тестів та комп'ютерних засобів проведення і контролю вступних випробувань.

4.3. Забезпечити запровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу, нарощування та модернізацію парку обчислювальної техніки, програмного забезпечення. Створити умови для самостійної роботи студентів, індивідуалізації процесу навчання, розвитку електронних бібліотек.

4.4. Розвивати соціальне партнерство з промисловцями і підприємцями з питань визначення змісту освіти, удосконалення матеріально-технічної бази навчального закладу, організації виробничої практики студентів та забезпечення працевлаштування випускників, проведення спільних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Удосконалити систему працевлаштування випускників з метою збалансованості потреб ринку освітніх послуг та ринку праці.

4.5. Запровадити починаючи з 2005/2006 навчального року елементи кредитно-модульного навчання на всіх спеціальностях. Організувати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з новітніх форм організації навчального процесу та роз'яснювальну роботу серед студентів.

4.6. Вжити заходів щодо поліпшення кадрового забезпечення навчального процесу, впровадження механізму об'єктивної оцінки і визнання здібностей викладачів до наукової та педагогічної діяльності, удосконалення механізму управління службовою кар'єрою та посилення мотивації до науково-педагогічної діяльності викладача. До початку 2005/2006 навчального року розробити і затвердити довгострокову програму "Кадри-2010".

4.7. Посилити відповідальність керівників структурних підрозділів, педагогічних і науково-педагогічних працівників за дотриманням нормативно-правових актів з питань вищої освіти. Не допускати посадових зловживань, правопорушень і хабарництва серед працівників навчального закладу.

4.8. Сприяти розвитку демократизації управління вищим навчальним закладом. До початку 2005/2006 навчального року створити наглядові ради вищих навчальних закладів із залученням до їх складу представників громадськості, депутатського корпусу, органів місцевого самоврядування, роботодавців і бізнесменів та в установленому порядку узгодити їх склад.

До 25 травня 2005 року подати Міністерству пропозиції щодо внесення змін і доповнень до складу наглядових рад національних вищих навчальних закладів.

4.9. Розробити з урахуванням зарубіжного досвіду, традицій національної освіти і особливостей навчального закладу та запровадити кодекси честі студента, викладача, керівника з метою зміцнення високих етичних норм у вищій школі.

4.10. Вжити заходів щодо посилення виховної роботи із студентською молоддю, соціального оздоровлення студентських колективів, здійснення контролю за фізичним розвитком і здоров'ям молоді, сприяння заняттям фізичною культурою та спортом. Проводити постійний моніторинг соціально-психологічного клімату в колективі, створити систему профілактики асоціальної поведінки учасників навчально-виховного процесу.

4.11. Інтенсифікувати діяльність щодо впровадження у навчально-виховний процес освітніх програм і проектів з проблем формування активної громадянської позиції студентів із залученням викладачів соціально-гуманітарних дисциплін.

4.12. Поліпшити якість спортивно-масової роботи зі студентами в позанавчальний час шляхом активізації діяльності спортивних клубів вищих навчальних закладів та створення нових (не менше одного спортивного клубу у кожному навчальному закладі). Охопити спортивно-масовою роботою не менше половини студентів.

4.13. Вжити заходів щодо забезпечення соціального захисту студентів, аспірантів та їх сімей.

4.14. Здійснити систему заходів для наповнення доходної частини бюджету (у тому числі за рахунок збільшення обсягів господарських та проектно-конструкторських робіт, розвитку виконання наукових робіт за грантами тощо).

4.15. Установити сувору відповідальність наукових керівників і консультантів за якісний рівень і своєчасне виконання дисертаційних досліджень здобувачами наукових ступенів.

5. Ректорам вищих педагогічних навчальних закладів запровадити починаючи з 2005/2006 навчального року нові ефективні механізми взаємодії з обласними і районними органами влади у вирішенні питань відбору сільської молоді для вступу до педагогічних університетів, їх працевлаштування і створення належних умов роботи і побуту.

6. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.):

6.1. Розробити:

пропозиції щодо зміни статусу вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації з урахуванням їхнього місця у вирішенні сучасних освітніх завдань та забезпеченні галузей економіки фахівцями середньої ланки (термін - червень 2005 р.);

новий Перелік напрямів і спеціальностей підготовки фахівців з вищою освітою (термін - жовтень 2005 р.);

проект Положення про принципи формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців (термін - жовтень 2005 р.);

положення про організацію проведення сертифікації, ліцензування та акредитації освітньої діяльності за дистанційною формою навчання (спільно з управлінням ліцензування, акредитації та нострифікації (Домніч В. І.);

положення про Всеукраїнську студентську раду при Міністерстві освіти і науки спільно з представниками органів студентського самоврядування (термін - травень 2005 р.).

6.2. Забезпечити координацію роботи університетів щодо впровадження кредитно-модульної системи (термін - постійно).

6.3. Провести аналіз результатів запровадження статусу національного вищого навчального закладу, провести порівняльний аналіз динаміки розвитку і ефективності діяльності національних і державних університетів (термін - до січня 2006 р.).

6.4. Внести зміни до Положення про порядок формування складу і завдань діяльності Наглядових рад університетів (термін - травень 2005 р.).

7. Департаменту науково-технологічного розвитку (Свіженко В. О.):

7.1. Забезпечити підвищення ефективності наукових досліджень, збільшення частки вищих навчальних закладів у виконанні проектів Державних цільових науково-технічних програм за державним замовленням та Державного фонду фундаментальних досліджень, в тому числі при співпраці з НАН України та галузевими академіями наук. Сприяти впровадженню наукових та науково-дослідних розробок у навчальний процес з одночасною активізацією участі студентів у науково-дослідній роботі (термін - протягом 2005 року).

7.2. Спільно з Академією педагогічних наук України організувати проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямованих на наукове забезпечення розвитку освіти в регіонах України, становлення і функціонування системи освіти (термін - грудень 2005 року).

7.3. Розробити проект цільової програми придбання вітчизняного та імпортного обладнання для виконання пріоритетних фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок у вищих навчальних закладах і наукових установах (термін - листопад 2005 року).

7.4. Укласти угоди між вищими навчальними закладами східних і західних областей України щодо спільних наукових досліджень у рамках студентських наукових товариств у природничій, соціально-економічній та історико-культурній галузях з проблем сучасного соціально-економічного та етнокультурного життя України, відродження і використання багатовікової поліетнічної історико-культурної спадщини тощо (термін - листопад 2005 року).

7.5. На законодавчому рівні забезпечити бюджетне фінансування капітальних вкладень у сфері науково-технічної діяльності, підвищити рівень комерціалізації результатів наукових досліджень (термін - жовтень 2005 року).

7.6. Розробити положення про наукову та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації, порядок формування і виконання прикладних розробок у вищих навчальних закладах і наукових установах МОН, виходячи з вимог підвищення їх результативності. Щорічно підводити підсумки цієї діяльності (термін - вересень 2005 року).

7.7. Розробити проект державної цільової науково-технічної програми "Національна телекомунікаційна мережа освіти і науки - модернізація, розбудова, розвиток" (термін - листопад 2005 року).

7.8. Розробити механізм стимулювання впровадження закінчених наукових розробок шляхом застосування довгострокового пільгового кредитування (термін - грудень 2005 року).

7.9. Забезпечити інтеграцію академічної, вузівської та галузевої науки. Розглянути можливість підпорядкування окремих галузевих науково-дослідних інститутів відповідним національним університетам (термін - протягом 2005 року).

8. Департаменту інноваційного розвитку (Гончаренко М. Ф.):

8.1. Сприяти розвитку науково-технологічних агентств, центрів та забезпечення їх відповідними приміщеннями. Ініціювати протягом 2005 - 2010 років створення на базі провідних вищих навчальних закладів технополісів і технопарків. Для розвитку інноваційних структур при вищих навчальних закладах (технопарків, бізнес-інкубаторів та інших) розробити нормативно-правові акти та заходи щодо державної підтримки їхньої діяльності.

8.2. Розробити нормативно-правову базу для розвитку регіональних інноваційних структур (термін - протягом 2005 року).

9. Департаменту кадрової роботи (Биковський В. Т.):

9.1. Внести зміни до порядку обрання і призначення на посади науково-педагогічних працівників, визначивши критерії їх добору, удосконалення процедури проходження конкурсу.

9.2. Забезпечити ефективний контроль організації, ефективності та якості підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, докторантуру, в першу чергу з технічних та природничих спеціальностей. Вжити заходів щодо підвищення відповідальності ректорів та керівників аспірантів і докторантів за якість і ефективність цієї роботи.

9.3. Забезпечити проведення експерименту щодо надання права вищим навчальним закладам присвоювати вчені звання доцента і професора. Спільно з ВАК України вивчити питання щодо розширення прав окремих університетів з питань присудження наукових ступенів (термін - жовтень 2005 р.).

9.4. Завершити перереєстрацію мережі аспірантури і докторантури у вищих навчальних закладах і наукових установах.

9.5. Переглянути перелік вимог і відповідальності ректорів, які встановлюються їх контрактами з роботодавцем (термін - жовтень 2005 р.).

10. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Домніч В. І.):

10.1. Удосконалити процеси ліцензування, акредитації вищих навчальних закладів з урахуванням європейського та світового досвіду, вивчити питання щодо внесення до переліку документів, необхідних для отримання вищими навчальними закладами ліцензій на надання освітніх послуг, угоди з підприємствами щодо організації професійно-практичної підготовки (термін - червень 2005 р.).

10.2. Вивчити питання щодо можливості запровадження системи єдиного ліцензування спеціальностей без додаткового ліцензування освітніх послуг в цьому напрямку: довузівська підготовка, післявузівська підготовка, підвищення кваліфікації тощо.

10.3. Внести пропозиції щодо особливостей процедури проведення ліцензування та акредитації підготовки фахівців у відокремлених структурних підрозділах, у тому числі відокремлених структурних підрозділах університетів інших країн (термін - травень - червень 2005 р.).

10.4. Забезпечити запровадження з 2005 року Державного реєстру (у тому числі його електронного варіанта) навчальних закладів I - IV рівнів акредитації.

10.5. Розробити положення про регіональні громадські експертні комісії ДАК (термін - червень 2005 року).

10.6. Спільно з Державною інспекцією (Бурлаков О. М.)

розробити пропозиції щодо забезпечення жорсткого контролю дотримання університетами ліцензійних умов та вдосконалення роботи комісій, що здійснюють перевірку наявності умов для проведення освітньої діяльності;

проаналізувати стан та рівень підготовки юристів, а також відповідність сучасним європейським стандартам існуючих юридичних вищих навчальних закладів (факультетів) (термін - протягом 2005 р.).

11. Департаменту міжнародного співробітництва (Сухолиткий О. С.):

11.1. Сприяти розширенню участі вищих навчальних закладів України в реалізації міжнародних наукових, науково-технічних і навчальних програм, проектів шляхом підписання відповідних міжнародних договорів про науково-технічне співробітництво.

11.2. Підготувати і подати до Кабінету Міністрів України проект Положення про здобуття вищої освіти іноземними громадянами у вищих навчальних закладах України. Забезпечити систематичне інформування вищих навчальних закладів з питань кон'юнктури на ринку світових освітніх і наукових послуг та дотримання вимог до вступників до вищих навчальних закладів у країнах за місцем проживання іноземних громадян (термін - протягом 2005 р.).

11.3. Налагодити постійні контакти з випускниками українських вищих навчальних закладів - громадянами інших країн. Вивчити можливості щодо створення Асоціації іноземних випускників українських університетів.

11.4. Сприяти участі вищих навчальних закладів у міжнародній співпраці, створенні спільних програм підготовки фахівців, розширенні обміну викладачами і студентами, прискоренню процесів інтеграції України до європейського простору.

12. Комітету з фізичного виховання та спорту (Операйло С. І.):

12.1. Спільно з департаментом кадрової роботи (Биковський В. Т.) вжити заходів щодо поліпшення якісного складу науково-педагогічних кадрів факультетів і кафедр фізичного виховання.

12.2. Спільно з департаментом вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) підготувати пропозиції щодо приведення змісту і форм роботи з фізичного виховання у відповідність до вимог Болонської декларації (термін - липень 2005 р.).

13. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П. М.):

13.1. Розробити новий ефективний механізм фінансування університетів (термін - до 1 червня 2005 р.).

13.2. Сприяти соціальному захисту учасників навчально-виховного процесу. Вжити заходів щодо удосконалення механізму призначення стипендій в залежності від успіхів у навчанні та матеріального забезпечення, визначення системи критеріїв оцінювання претендентів на отримання стипендії. Розробити механізм державного пільгового кредитування для здобуття вищої освіти (термін - вересень 2005 р.).

13.3. Розробити цільову програму реконструкції студентських гуртожитків відповідно до санітарних норм і правил протипожежної безпеки (термін - травень 2005 р.).

13.4. Вжити заходів щодо збільшення обсягів цільового пільгового кредитування для здобуття вищої освіти, а також будівництва житла для молодих сімей, працівників вищих навчальних закладів. Передбачити інвестування та кредитування на придбання житла для сімей молодих спеціалістів (термін - протягом 2005 р.).

13.5. Розробити нові умови оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. Вивчити питання щодо запровадження пенсій педагогічним працівникам на рівні пенсій науково-педагогічних працівників (термін - грудень 2005 р.).

13.6. Передбачити бюджетні кошти для придбання та впровадження ліцензійного програмного забезпечення на пільгових умовах. Сприяти централізованому замовленню та розповсюдженню комп'ютерних програм для навчальної, методичної та організаційної роботи у навчальних закладах (термін - липень 2005 р.).

13.7. Порушити клопотання перед Міністерством фінансів України щодо створення спільної робочої групи з розробки нормативів вартості навчання студентів за державним замовленням за різними спеціальностями та відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (термін - квітень 2005 р.).

14. Державній інспекції навчальних закладів (Бурлаков О. М.):

14.1. Запровадити моніторинг вищої освіти з метою визначення рейтингу вищих навчальних закладів, проведення експертиз навчальних планів і програм з напряму підготовки "Педагогічна освіта". Забезпечити доступність результатів моніторингу представників громадськості (термін - з вересня 2005 р.).

14.2. Розробити критерії оцінювання діяльності вищих навчальних закладів для проведення експертної рейтингової оцінки результатів їх діяльності (термін - грудень 2005 р.).

15. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на першого заступника Міністра Гуржія А. М., заступників Міністра Степка М. Ф., Богомолова А. Г.

Голова колегії,

Міністр 

 

С. М. Ніколаєнко 

____________  


Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/osvit/24_8.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"