Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIV. МАРАЗМИ ОСВІТИ ТА НАУКИ

У НАС МОЖУТЬ БУТИ КАНДИДАТИ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ. ЖОДНИМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ АКТОМ НЕ ВИЗНАЧЕНА ВИМОГА ДО АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ МАТИ ВИЩУ ОСВІТУ ЗІ СВОЄЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Як це не дивно, але у нас можуть бути кандидати економічних наук, які не мають вищої економічної освіти. Це можливо тому, що постановою Атестаційної колегії Міністерства освіти України від 25 лютого 1999 р. N 1/9-2/3 було затверджено Програму комплексного іспиту із спеціальності 08.01.01 - економічна теорія для здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук, які не мають вищої економічної освіти.

Так само Постановою Вищої атестаційної комісії від 25.06.1998 р. №3-02/6 "Про заходи щодо підвищення якості підготовки та атестації наукових кадрів з економічних наук" встановлено, що здобувачі наукового ступеня кандидата економічних наук, які не мають вищої економічної освіти на час ухвали цієї постанови, але зараховані до аспірантури до 1 грудня 1997 року, та здобувачі наукового ступеня доктора економічних наук, які не мають ступеня кандидата економічних наук на час ухвали цієї постанови, але зараховані до докторантури до 1 грудня 1997 року, складають, крім кандидатського іспиту за спеціальністю, комплексні іспити з таких дисциплін: економічна теорія та економічна інформатика і комп'ютерна техніка.

Цієї Постановою наказано рекомендувати керівникам науково-дослідних інститутів та вищих навчальних закладів набирати до аспірантури з економічних спеціальностей осіб, які мають, як правило, вищу економічну освіту. Та зобов'язано спеціалізовані вчені ради з 1 вересня 1998 р. припинити приймати до захисту та проводити захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук здобувачів, які не мають вищої економічної освіти або не склали іспитів.

Тому і не дивно, що економіка України знаходиться в такому жалюгідному стані. Щоправда кандидатом медичних наук без вищої освіти стати практично неможливо, але за гроші ....  Така ситуація можлива тому, що жодним нормативно-правовим актом не визначена вимога до аспірантів та докторантів мати вищу освіту зі своєї спеціалізації ! Необхідно внести зміни до Закону  України від 17.01.2002 р. №2984-III "Про вищу освіту" аспірант (ад'юнкт) – це лише особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, навчається в аспірантурі (ад'юнктурі) вищого навчального закладу або наукової установи для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Але відповідності вищої освіти спеціалізаці їхній аспірантурі не визначено. Аналогічно з докторантурою, за якою Докторант – це особа, яка має науковий ступінь кандидата наук і зарахована до докторантури для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. Але відповідність виду наук кандидата наук та спеціалізації докторантури не визначено.

Також необхідно внести зміни до  Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, яку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309.

Віталій МОСЕЙЧУК

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 червня 1998 року №3-02/6

Про заходи щодо підвищення якості підготовки та атестації наукових кадрів з економічних наук

Проаналізувавши стан підготовки та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі економічних наук, президія Вищої атестаційної комісії України постановляє:

1. Інформацію голови експертної ради ВАК України з теоретичних міжгалузевих комплексних проблем і розвитку продуктивних сил доктора економічних наук Пирожкова С. І. та голови експертної ради ВАК України із загальноекономічних, галузевих та прикладних проблем доктора економічних наук Амоші О. І. «Про заходи, спрямовані на посилення вимог до здобувачів наукових ступенів та удосконалення системи атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі економічних наук» взяти до відома.

2. Зобов'язати експертні ради ВАК України з економічних наук спільно з атестаційним відділом суспільних та гуманітарних наук ВАК України до 1 жовтня 1998 р.:

2.1. провести атестацію спеціалізованих вчених рад з економічних наук та підготувати пропозиції президії ВАК України щодо доцільності подальшого функціонування окремих з них;

2.2. подати пропозиції щодо змін до Переліку спеціальностей наукових працівників з економічних наук у напрямку інтеграції ряду спеціальностей.

3. Встановити, що здобувачі наукового ступеня кандидата економічних наук, які не мають вищої економічної освіти на час ухвали цієї постанови, але зараховані до аспірантури до 1 грудня 1997 року, та здобувачі наукового ступеня доктора економічних наук, які не мають ступеня кандидата економічних наук на час ухвали цієї постанови, але зараховані до докторантури до 1 грудня 1997 року, складають, крім кандидатського іспиту за спеціальністю, комплексні іспити з таких дисциплін: економічна теорія та економічна інформатика і комп'ютерна техніка.

4. Рекомендувати керівникам науково-дослідних інститутів та вищих навчальних закладів набирати до аспірантури з економічних спеціальностей осіб, які мають, як правило, вищу економічну освіту.

5. Зобов'язати спеціалізовані вчені ради з 1 вересня 1998 р. припинити приймати до захисту та проводити захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук здобувачів, які не мають вищої економічної освіти або не склали іспитів згідно з п. 3 цієї постанови.

6. Встановити, що при формуванні персонального складу спеціалізованих учених рад перевага надається штатним працівникам установ, у яких вони створюються, при цьому один фахівець не може бути членом понад двох спеціалізованих учених рад.

7. Спеціалізованим ученим радам приймати до захисту дисертації на здобуття наукових ступенів з економічних наук працівників органів виконавчої та законодавчої влади при наявності клопотань керівників цих органів.

Голова ВАК України

 М. Панчук

 Вчений секретар ВАК України

 Р. Бойко

____________  


Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/osvit/24_6.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"