Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIV. МАРАЗМИ ОСВІТИ ТА НАУКИ

В Києві працює потужний дослідницький ядерний реактор, проектний строк експлуатації якого закінчився

З Концепції створення нового багатоцільового дослідницького ядерного реактора, яку затверджено Розпорядженням Кабміну від 8 жовтня 2008 р. N 1299-р можна дізнатися, що з 1960 року в Iнституті ядерних досліджень Національної академії наук (м. Київ, проспект Науки, 47, тел. (044) 525-23-99) працює єдиний в Україні потужний багатоцільовий дослідницький ядерний реактор, проектний строк експлуатації якого вже закінчився. Щоправда у 2004 році Національна академія наук з метою збереження кадрового потенціалу, накопиченого досвіду і знань у сфері ядерної науки та техніки схвалила рішення про продовження до 2015 року строку експлуатації дослідницького реактора.

Маразм ще в тому, що потужний ядерний реактор знаходиться прямо в столиці, а не за її межами.

Віталій МОСЕЙЧУК

В Харкові хочуть розмістити дослідницький ядерний реактор

У вересні 1979 року на шахті «Юнком» у Донецькій області було здійснено підземний ядерний вибух

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                  від 8 жовтня 2008 р. N 1299-р

                               Київ

Про схвалення Концепції створення

нового багатоцільового дослідницького ядерного реактора

1. Схвалити Концепцію створення нового багатоцільового дослідницького ядерного реактора, що додається.

2. Визначити Національну академію наук державним замовником створення нового багатоцільового дослідницького ядерного реактора.

3. Національній академії наук і Мінфіну у 2009-2010 роках під час формування проекту Державного бюджету України передбачити кошти для підготовки техніко-економічного обґрунтування створення багатоцільового дослідницького ядерного реактора, проведення консультативного регіонального референдуму стосовно його розміщення та здійснення інших передбачених законодавчими актами заходів, що пов’язані з розміщенням, проектуванням та будівництвом такого реактора.

 

Прем’єр-міністр України                                                       Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 37

                                          СХВАЛЕНО

                         розпорядженням Кабінету Міністрів України

                               від 8 жовтня 2008 р. N 1299-р

 

                            КОНЦЕПЦIЯ

                 створення нового багатоцільового

                 дослідницького ядерного реактора

                         Загальна частина

З 1960 року в Iнституті ядерних досліджень Національної академії наук (м. Київ) працює єдиний в Україні потужний багатоцільовий дослідницький ядерний реактор (далі — дослідницький реактор), проектний строк експлуатації якого вже закінчився.

Дослідницький реактор є ключовим елементом системи ядерно-фізичних установок, до якої, зокрема, належить устатковання Харківського фізико-технічного інституту та Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості, і використовується в науково-практичній діяльності Національної академії наук, Академії медичних наук, установ, що належать до сфери управління МОН та Мінпаливенерго.

У 2004 році Національна академія наук з метою збереження кадрового потенціалу, накопиченого досвіду і знань у сфері ядерної науки та техніки схвалила рішення про продовження до 2015 року строку експлуатації дослідницького реактора.

У зв’язку із запланованою остаточною зупинкою дослідницького реактора актуальною є проблема збереження та подальшого розвитку науково-технічної бази фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, матеріалознавства, біології та медицини, а також системи науково-технічної підтримки атомної енергетики.

Як свідчить світовий досвід, використання дослідницьких ядерних реакторів сприяє розвиткові фундаментальної науки і дає змогу забезпечити конкурентні переваги для національної економіки шляхом впровадження в практику сучасних ядерних та радіаційних технологій.

За даними МАГАТЕ, провідні країни світу використовують значну кількість дослідницьких реакторів: на початку 2008 року в Росії діяло 49, США — 41, Японії — 19, Франції — 14, Німеччині — 15, Китаї — 13 таких реакторів. Ряд країн, що розвиваються, також мають дослідницькі ядерні реактори.

Мета Концепції

Метою концепції є забезпечення проведення на високому рівні фундаментальних і прикладних досліджень в галузі ядерної фізики, інноваційного розвитку ядерно-промислового комплексу, розроблення новітніх ядерних та радіаційних технологій для задоволення потреб медицини, промисловості та інших галузей господарства шляхом створення нового дослідницького реактора.

Основні напрями та етапи реалізації Концепції

Технічні рішення, що передбачено впровадити під час проектування нового дослідницького реактора, гарантують забезпечення безпеки населення, персоналу і навколишнього природного середовища відповідно до українського законодавства, рекомендацій Міжнародної комісії з радіаційного захисту та МАГАТЕ.

Як оптимальний варіант розглядається дослідницький реактор відкритого басейнового типу з тепловою потужністю 20-30 МВт, в якому використовується ядерне паливо із вмістом урану-235 до 20 відсотків.

Новий дослідницький реактор планується розмістити поза межами великих міст. Процедура вибору майданчика для будівництва дослідницького реактора проводиться відповідно до вимог законодавства на етапі розроблення техніко-економічного обґрунтування проекту.

Концепція реалізується двома етапами.

На першому етапі (2009-2010 роки) передбачається:

розроблення техніко-економічного обґрунтування проекту;

проведення державної екологічної експертизи;

організація та проведення консультативного референдуму в регіоні, де планується розмістити дослідницький реактор;

подання до Верховної Ради проекту Закону України “Про розміщення, проектування та будівництво багатоцільового дослідницького ядерного реактора з відповідною інфраструктурою”.

На другому етапі передбачається проектування та будівництво дослідницького реактора у строки, визначені згаданим Законом.

Очікувані результати

Здійснення заходів з реалізації Концепції дасть змогу створити дослідницький реактор, необхідний для забезпечення:

проведення на високому рівні фундаментальних і прикладних досліджень в галузі ядерної фізики, генної інженерії, нанотехнологій, радіаційної медицини і матеріалознавства, радіобіології та екології;

функціонування ефективної системи науково-технічної підтримки ядерного енергетичного комплексу держави;

розроблення та впровадження в практику новітніх ядерних і радіаційних технологій, зокрема з виробництва вітчизняних радіофармпрепаратів, ізотопів для промисловості та нейтронно модифікованих напівпровідникових матеріалів;

належної підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері ядерної науки та техніки.

Оцінка ресурсів, необхідних для реалізації Концепції

За попередньою оцінкою, площа майданчика для розміщення дослідницького реактора не перевищує 40-50 гектарів, що підлягає узгодженню у встановленому порядку на етапі обґрунтування інвестицій. Орієнтовний строк використання майданчика становить близько 100 років з урахуванням тривалості створення, часу експлуатації та зняття з експлуатації дослідницького реактора.

Під час будівництва дослідницького реактора передбачається використовувати матеріали вітчизняного виробництва. Для виконання будівельно-монтажних робіт планується задіяти вітчизняні організації, які мають досвід будівництва атомних електростанцій. Кількість обладнання, комплектувальних виробів, сировини та основні вимоги щодо їх якості визначаються в техніко-економічному обґрунтуванні проекту.

Вибір типу дослідницького реактора та схеми реалізації проекту здійснюється за результатами тендеру, який проводиться відповідно до законодавства. При цьому передбачається, що замовникові передається готовий дослідницький реактор.

Фінансування заходів з реалізації Концепції здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Орієнтовна вартість створення дослідницького реактора становить приблизно 1250 млн. гривень, у тому числі до 15 млн. гривень — для розроблення техніко-економічного обґрунтування проекту.

____________  


Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/osvit/24_55.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"