Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIV. МАРАЗМИ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Дозволи навчальним закладам на отримання бланків документів про освіту видає ДП “Державний центр прикладних інформаційних технологій”, а не Міністерство освіти

З Листа МОН від 18.12.2008 р. № 1/9-815 “Про процедуру оформлення дозволів на отримання документів про освіту” можна дізнатися, що з 1 січня 2009 року дозволи навчальним закладам на отримання бланків документів про освіту в межах ліцензованих обсягів будуть надаватися Державним підприємством “Державний центр прикладних інформаційних технологій”, а не власноруч Міністерством освіти та науки України.

Виявляється відповідно Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.02.2004 за N 201/8800, Міністерство освіти і науки України зобов’язало Державне підприємство “Державний центр прикладних інформаційних технологій” забезпечувати організацію замовлення, видачу та облік документів про освіту державного зразка згідно з чинним порядком. Чому би Міністерству цим не займатися, тим більше, що процедура ця майже безоплатна? І взагалі дивує сам факт існування дозволів на отримання документів про освіту, ліцензій замало. Це просто говорить про те, що у нас багато є фальшивих документів про освіту, виданих навчальними закладами?

Птро ПАТЛАТИЙ

 

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

                      18.12.2008  N 1/9-815

 

                                      Керівникам вищих

                                      навчальних закладів

                                      усіх форм власності

                                      та підпорядкування

                Про процедуру оформлення дозволів

                на отримання документів про освіту

Відповідно до Генеральної угоди між Міністерством освіти і науки та Державним підприємством “Державний центр прикладних інформаційних технологій”, укладеної 10 квітня 2000 року, державному підприємству делеговано зобов’язання з питань своєчасного забезпечення управлінь освіти і науки облдержадміністрацій та вищих навчальних закладів України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, документами про освіту державного зразка, які виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій та поліграфічним способом, а також нагородними відзнаками, іншими документами.

Крім цього, наказом Міністерства освіти і науки від 10.12.2003 N 811 “Про затвердження Положення про IВС “Освіта” та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.02.2004 за N 201/8800, Міністерство освіти і науки України зобов’язало Державне підприємство “Державний центр прикладних інформаційних технологій” забезпечувати організацію замовлення, видачу та облік документів про освіту державного зразка згідно з чинним порядком.

Відповідно до зазначених нормативно-правових актів та з метою спрощення процедури оформлення дозволів на отримання бланків дипломів для випускників-іноземців, бланків дипломів про перепідготовку, бланків свідоцтв про закінчення підготовчого відділення іноземними громадянами та бланків свідоцтв про підвищення кваліфікації, своєчасного забезпечення випускників навчальних закладів документами про освіту державного зразка, які виготовляються фотокомп’ютерним або поліграфічним способом, Міністерство освіти і науки України повідомляє, що з 1 січня 2009 року дозволи навчальним закладам на отримання бланків документів в межах ліцензованих обсягів будуть надаватися Державним підприємством “Державний центр прикладних інформаційних технологій”.

Дозвіл на отримання документів про освіту надається на підставі:

- письмового клопотання керівника навчального закладу на ім’я директора Державного підприємства “Державний центр прикладних інформаційних технологій” про отримання бланків документів про освіту (післядипломну освіту) державного зразка у визначеній кількості за освітньо-кваліфікаційними рівнями, зазначеними назвами напрямів підготовки або спеціальностей;

- копії ліцензії на право надання навчальним закладом освітніх послуг з додатком до неї;

- копії сертифікату про акредитацію напряму підготовки, спеціальності з додатком до нього;

- копій наказів про переведення студентів на останній курс (виключно для іноземних студентів);

- копії наказу про зміну статусу або організаційно-правової форми навчального закладу (в разі такої зміни).

Усі копії документів, які надаються для отримання дозволу, мають бути посвідчені печаткою та завірені особистим підписом керівника навчального закладу.

У разі замовлення документів про освіту у кількості, яка перевищує визначений ліцензією обсяг, або у разі закінчення строку дії сертифіката про акредитацію, клопотання щодо отримання документів про освіту державного зразка разом з необхідними матеріалами та поясненнями подаються Міністерству освіти і науки України, на підставі яких приймається відповідне рішення.

Водночас наголошуємо, що відповідальність за достовірність інформації, що подає навчальний заклад, несе його керівник. Дозволи на отримання документів про освіту, оформлені не належним чином, розглядатися не будуть.

Клопотання керівників навчальних закладів про отримання бланків документів про освіту в межах встановлених ліцензованих обсягів підготовки необхідно надсилати Державному підприємству “Державний центр прикладних інформаційних технологій” за адресою: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 4.

Клопотання керівників навчальних закладів про отримання бланків документів про освіту понад встановлені ліцензовані обсяги підготовки необхідно надсилати Міністерству освіти і науки за адресою: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10.

Iнформаційний лист Міністерства освіти і науки від 14.01.2008 N 1/9-13 щодо попереднього порядку замовлення документів про освіту вважати таким, що втратив чинність.

Міністр I.О.Вакарчук

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

                        10.12.2003  N 811

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      16 лютого 2004 р.

                                      за N 201/8800

Про затвердження Положення про IВС “ОСВIТА” та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

      { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

                                              освіти і науки

        N 643 ( z1382-05 ) від 08.11.2005

        N 737 ( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року N 1260 “Про документи про освіту та вчені звання”, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 лютого 2003 року N 99 та враховуючи позитивне рішення міжвідомчої комісії щодо приймальних випробувань інформаційно-виробничої системи інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України в галузі освіти (IВС “ОСВIТА"), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про інформаційно-виробничу систему інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України в галузі освіти (IВС “ОСВIТА").

2. Затвердити Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка.

3. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 30.08.2001 N 615, зареєстрований у Міністерстві юстиції 17.09.2001 за N 822/6013.

4. Державному підприємству “Державний центр прикладних інформаційних технологій” (С.М.Ставрояні) забезпечити:

4.1. Функціонування IВС “ОСВIТА” відповідно до чинного Положення.

4.2. Організацію замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка згідно з чинним Порядком.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Міністр В.Г.Кремень

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства освіти

                                      і науки України

                                      10.12.2003  N 811

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      16 лютого 2004 р.

                                      за N 201/8800

 

 

                            ПОЛОЖЕННЯ

про інформаційно-виробничу систему інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України в галузі освіти (IВС "ОСВIТА")

1. Загальні положення

1.1. Цей документ визначає організаційно-правові основи функціонування інформаційно-виробничої системи інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України у галузі освіти (IВС “ОСВIТА").

1.2. Правовою основою розробки цього Положення є:

- Закон України “Про інформацію” ;

- Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах” ;

- Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

1.3. Положення розглядає основні питання щодо завдань та функцій системи, її структури та засобів автоматизації, визначення суб’єктів, що взаємодіють з системою, умови та регламент експлуатації IВС “ОСВIТА”.

1.4. Підставою створення IВС “ОСВIТА” є запровадження загальнодержавної автоматизованої системи обліку виданих документів про освіту (АС “ДИПЛОМ") згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року N 1260 “Про документи про освіту та вчені звання” і наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 N 810 “Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2003 року за N 1243/8564.

1.5. IВС “ОСВIТА” створена на базі АС “ДИПЛОМ”, яка функціонувала у режимі промислової експлуатації з липня 1998 року, і є вдосконаленням та розвитком цієї автоматизованої системи.

2. Призначення та завдання IВС “ОСВIТА"

2.1. Головною метою розробки IВС “ОСВIТА” є створення ефективного автоматизованого комплексу для інформаційного забезпечення аналізу кількісного та якісного складу фахівців, що забезпечують життєдіяльність країни, прогнозування та вироблення управлінських рішень у сфері освіти для змін складу фахівців у відповідності до загальнодержавних пріоритетів розвитку економіки країни.

Iнформаційно-виробнича система “ОСВIТА" — це комплекс адміністративних, програмних та апаратних засобів, які на основі сучасних інформаційних технологій забезпечують створення єдиного інтегрованого інформаційного середовища України у галузі освіти. IВС “ОСВIТА” дозволяє створити єдину інформаційну інфраструктуру щодо обробки даних про освіту, забезпечити їх достовірність та цілісність, створити надійні механізми захисту інформації та обмеження доступу до неї. Засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу одержують сертифікати ДСТСЗI СБ України. В основу розробки і впровадження IВС “ОСВIТА” покладений спосіб маркування й ідентифікації документів у галузі освіти як інформації, що міститься в централізованому банку даних і частково відтворена на пластиковій картці документа. Цей спосіб маркування передбачає відтворення на пластикових картках інформаційної частини документа, зчитування і наступне зіставлення з даними, що утримуються в централізованому банку даних. Такий підхід об’єднує в єдине інтегроване інформаційне середовище всі навчальні заклади й органи управління в системі освіти, а також інформаційно погоджує IВС “ОСВIТА” з іншими системами інформаційних ресурсів України.

До документів у галузі освіти належать документи, перелік яких визначений постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2000 N 562, наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 N 810 “Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2003 року за N 1243/8564. Документи у галузі освіти створюються в рамках єдиного виробничого циклу IВС “ОСВIТА”, до якого належать такі етапи: збір замовлень на створення документів та первинних даних; контроль достовірності первинних даних; формування замовлень на створення документів у галузі освіти; формування в електронному вигляді зображень карток документів, що містять персональні дані осіб, та відтворення їх на пластиковому носії інформації; передавання пластикових карток документів замовнику.

2.2. Головне призначення IВС “ОСВIТА” полягає у забезпеченні діяльності Міністерства освіти і науки України, закладів та організацій щодо комплексу робіт з інформаційної підтримки функціонування навчальних закладів та підрозділів Міністерства, з надання інформаційно-довідкових послуг державним органам, підприємствам, а також зі створення та обліку документів у галузі освіти. Надання інформаційно-довідкових послуг регулюється Положенням про порядок доступу до бази даних IВС “ОСВIТА”, що затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

2.3. Відповідно до свого призначення головними завданнями IВС “ОСВIТА” є:

- створення ефективного автоматизованого комплексу для вироблення управлінських рішень у галузі освіти в Україні;

- створення ефективного автоматизованого комплексу для управління вищим навчальним закладом у складі типової АС “Вищий навчальний заклад";

- створення та супроводження єдиної бази даних навчальних закладів України;

- створення та супроводження єдиної бази даних учнів та студентів в Україні;

- впровадження реєстру вищих, професійно-технічних та загальних середніх навчальних закладів;

- отримання та аналіз інформації щодо діяльності освітніх закладів України;

- підтримка ведення інформаційної бази Міністерства освіти і науки України щодо документів у галузі освіти, їх власників та методичної бази аналізу фахового складу населення;

- упорядкування процедур надання відповідно до чинного законодавства пільг учням та студентам;

- автоматизація збору та збереження інформації, що стосується документів у галузі освіти;

- автентифікація інформації на різних етапах збору і обробки даних в IВС “ОСВIТА";

- підвищення рівня захисту від підробок документів у галузі освіти;

- централізація та вдосконалення процесу виготовлення документів у галузі освіти, а також дублікатів їх пластикових карток у випадках втрати або пошкодження;

- забезпечення цілісності, достовірності та актуалізації інформації щодо виготовлених документів у галузі освіти;

- ідентифікація виготовлених IВС “ОСВIТА” документів у галузі освіти;

- отримання статистичних даних, надання необхідної статистичної інформації державним органам та підприємствам;

- забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Структура IВС “ОСВIТА"

3.1. Об’єктом автоматизації є Міністерство освіти і науки України у складі центрального та регіональних органів управління, Державна акредитаційна комісія, навчальні заклади, організації та підприємства. Об’єкт автоматизації має ієрархічну структуру, глибина якої в найбільш загальному випадку складається з чотирьох рівнів:

перший рівень — рівень Міністерства освіти і науки України (центральний орган управління);

другий рівень — рівень Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, Державної акредитаційної комісії, відповідних уповноважених організацій України;

третій рівень — рівень відділів освіти районних держадміністрацій;

четвертий рівень — рівень навчальних закладів.

Структура об’єкта автоматизації має вигляд мережі, кожному вузлу якої відповідає певний орган управління чи навчальний заклад, що складається з керівника та відповідного персоналу, які проводять діяльність у галузі освіти або включені до об’єкта автоматизації для інформаційного забезпечення своїх галузевих функцій. Кожен вузол системи має бути акредитованим у встановленому порядку.

3.2. Структура об’єкта автоматизації визначає структуру та взаємозв’язки окремих компонентів IВС “ОСВIТА” у відповідності до розподілу компонентів та засобів системи серед органів та організацій Міністерства освіти і науки України, Державної акредитаційної комісії, державних органів та підприємств, а також згідно зі складом функцій, що виконуються в окремих вузлах обробки інформації.

Загальна структура системи побудована на основі конфігурації окремих її компонентів у єдине середовище та дотримання правил взаємодії й обміну даними.

3.3. Принципи функціонування, структура та взаємозв’язки окремих компонентів IВС “ОСВIТА” визначаються основними принципами існуючої системи управління та обробки даних щодо документів у галузі освіти.

Як і об’єкт автоматизації структура адміністративно-організаційного й інформаційно-програмного забезпечення IВС “ОСВIТА” має чотири рівні.

3.3.1. Перший рівень (рівень Міністерства освіти і науки України) складається з центрального вузла, де розташований централізований банк даних IВС “ОСВIТА” та всі засоби підтримки його функціонування.

На першому рівні також розташовуються спеціальні підсистеми, що забезпечують надання інформаційно-аналітичних даних Міністерству освіти та науки, державним органам та підприємствам згідно з Положенням про доступ до бази даних IВС “ОСВIТА”.

3.3.2. Другий рівень складається з вузлів, де розташовуються бази даних регіональних центрів та засоби підтримки їхнього функціонування. Вузли цього рівня відповідають обласним управлінням освіти держадміністрацій та відповідальним органам Державної акредитаційної комісії.

3.3.3. Третій рівень складається з вузлів, де розташовуються бази даних районного рівня і засоби підтримки їхнього функціонування. Вузли цього рівня — відділи освіти районних держадміністрацій.

3.3.4. Четвертий рівень складається з вузлів, де розташовуються бази даних навчальних закладів і засоби підтримки їхнього функціонування.

3.4. Збір інформації щодо випускників, студентів або учнів для первинного введення даних безпосередньо виконують навчальні заклади. Відповідальними особами щодо цих операцій є керівники навчальних закладів (ректори вищих навчальних закладів, директори професійно-технічних та загальних середніх навчальних закладів).

4. Iнформаційні ресурси IВС “ОСВIТА"

Iнформаційними ресурсами в межах цього Положення є первинні і вторинні дані, що відповідно складають первинні та вторинні інформаційні ресурси, а також процедури обробки цих даних. У склад первинних інформаційних ресурсів включаються дані щодо випускників, студентів або учнів, а також первинні дані щодо обліку навчальних закладів. Обробку первинних інформаційних ресурсів та створення вторинних інформаційних ресурсів у рамках IВС “ОСВIТА” здійснює Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій Кібернетичного центру Національної академії наук України на основі використання загальнодержавних класифікаторів та довідників.

Первинні та вторинні інформаційні ресурси IВС “ОСВIТА” за своїм функціональним призначенням мають бути узгоджені з відповідним документообігом Міністерства освіти і науки України.

5. Засоби автоматизації IВС “ОСВIТА"

5.1. Автоматизована система (надалі — засоби автоматизації)

використовуються для забезпечення виконання функцій відповідно до вимог та умов її експлуатації у Міністерстві освіти і науки України. Вимоги щодо складу засобів автоматизації IВС “ОСВIТА” визначаються Технічним завданням, що затверджується Міністерством освіти і науки України.

5.2. Прийняті до експлуатації засоби автоматизації, їх склад та характеристики визначаються паспортом системи, який затверджується Міністерством освіти і науки України і входить до складу документації системи.

5.3. Склад засобів IВС “ОСВIТА” може зазнавати змін, які спричиняються вимогами щодо вдосконалення роботи системи та встановлення додаткових режимів обробки інформації.

6. Суб’єкти правових відносин щодо функціонування IВС “ОСВIТА"

6.1. До суб’єктів правових відносин щодо функціонування IВС “ОСВIТА” належать:

- власники первинних інформаційних ресурсів;

- власники вторинних інформаційних ресурсів;

- розпорядник первинних інформаційних ресурсів щодо документів у галузі освіти;

- користувачі інформаційних ресурсів;

- власник засобів автоматизації;

- розпорядник засобів автоматизації;

- користувачі засобів автоматизації;

- особи (фізичні чи юридичні), які забезпечують технічне обслуговування та підтримку функціонування засобів автоматизації.

6.2. Власником первинних інформаційних ресурсів щодо документів у галузі освіти є Міністерство освіти і науки України.

6.3. Власником вторинних інформаційних ресурсів є Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій Кібернетичного центру Національної академії наук України.

6.4. Розпорядник первинних інформаційних ресурсів щодо документів у галузі освіти визначається Міністерством освіти і науки України.

6.5. Користувачі інформаційних ресурсів IВС “ОСВIТА” та їх повноваження визначаються згідно з “Положенням про порядок доступу до бази даних IВС “ОСВIТА”, що затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

6.6. Власником засобів автоматизації IВС “ОСВIТА”, за винятком сервера баз даних Міністерства освіти і науки України, є Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій Кібернетичного центру Національної академії наук України. Власником сервера баз даних Міністерства освіти і науки України є Міністерство освіти і науки України.

6.7. Розпорядником засобів автоматизації може бути юридична особа, яка забезпечує цільове використання засобів автоматизації для обробки інформації відповідно до правил та умов, що визначаються власником засобів автоматизації IВС “ОСВIТА”.

6.8. Користувачами засобів автоматизації IВС “ОСВIТА” є Міністерство освіти і науки України, інші організації та підприємства.

6.9. Для забезпечення виконання потрібних технічних та організаційних умов експлуатації IВС “ОСВIТА” розпорядники засобів автоматизації можуть укладати угоди з особами, які забезпечують технічне обслуговування та підтримку функціонування автоматизованої системи. Цими особами можуть бути організації системи Міністерства освіти і науки України або юридичні чи фізичні особи, що мають відповідну кваліфікацію та повноваження щодо проведення вказаних робіт.

7. Права та обов’язки суб’єктів щодо функціонування IВС “ОСВIТА"

7.1. Права та обов’язки суб’єктів щодо функціонування IВС “ОСВIТА” визначаються відповідно до чинного законодавства та умов експлуатації системи в Міністерстві освіти і науки України.

7.2. Права та обов’язки власників інформаційних ресурсів

7.2.1. Власники інформаційних ресурсів мають право:

- вибирати та призначати розпорядників, визначати правила обробки інформації, а також можуть встановлювати додаткові умови щодо інформації обробки IВС “ОСВIТА";

- перевіряти виконання вимог та умов доручення розпорядникам використання інформації IВС “ОСВIТА";

- ініціювати припинення терміну дії доручення розпорядникам використання інформації у разі порушення останніми вимог та умов доручення.

7.2.2. Власники інформаційних ресурсів зобов’язані:

- визначати умови та механізми захисту при наданні інформації розпоряднику для її використання в IВС “ОСВIТА” відповідно до призначення системи;

- контролювати зміст та стан інформації в IВС “ОСВIТА” щодо забезпечення її актуальності та достовірності;

- вирішувати всі правові питання з відповідними державними організаціями;

- забезпечувати актуальність та достовірність інформаційних ресурсів.

7.3. Права та обов’язки розпорядників інформаційних ресурсів IВС “ОСВIТА"

7.3.1. Розпорядники інформаційних ресурсів IВС ОСВIТА” мають право:

- за погодженням з власниками інформаційних ресурсів визначати користувачів належної їм інформації IВС “ОСВIТА”, встановлювати повноваження, укладати угоди з користувачами інформаційних ресурсів IВС “ОСВIТА” щодо надання інформації та інформаційного обслуговування;

- за погодженням з власниками інформаційних ресурсів встановлювати регламент обробки інформації в IВС “ОСВIТА";

- вносити пропозиції власникам інформаційних ресурсів щодо вдосконалення методів та процедур обробки даних в IВС “ОСВIТА";

- приймати оперативні рішення щодо використання інформації в IВС “ОСВIТА” у межах своїх повноважень.

7.3.2. Розпорядники інформаційних ресурсів IВС ОСВIТА” зобов’язані:

- дотримуватись правил та умов, що визначені власниками інформаційних ресурсів, щодо використання інформації IВС “ОСВIТА"; — забезпечувати виконання вимог цілісності та актуальності інформації в IВС “ОСВIТА";

- забезпечувати виконання правил унеможливлення доступу сторонніх осіб до інформації;

- забезпечувати необхідний рівень якості надання інформаційних послуг користувачам інформаційних ресурсів та засобів автоматизації IВС “ОСВIТА”.

7.4. Права та обов’язки власників засобів автоматизації IВС “ОСВIТА"

7.4.1. Власники засобів автоматизації мають право:

- вибирати та призначати розпорядників засобів автоматизації IВС “ОСВIТА";

- укладати угоди з розпорядниками або безпосередньо доручати їм право використання засобів автоматизації для забезпечення функціонування IВС “ОСВIТА";

- перевіряти правила та умови використання засобів автоматизації IВС “ОСВIТА”, які визначені в угодах з розпорядниками засобів автоматизації IВС “ОСВIТА";

- вдосконалювати засоби автоматизації відповідно до пропозицій розпорядників засобів автоматизації IВС “ОСВIТА";

- ініціювати припинення терміну дії угод з розпорядниками засобів автоматизації IВС “ОСВIТА” у разі порушення останніми умов експлуатації чи нанесення шкоди майну власників засобів автоматизації IВС “ОСВIТА”.

7.4.2. Власники засобів автоматизації зобов’язані:

- забезпечити захист інформації згідно з вимогами і правилами, що обумовлюються угодами з власниками інформаційних ресурсів або уповноваженими ними особами, а також засобами криптографічного захисту;

- виконувати умови угод з розпорядниками засобів автоматизації щодо їх використання;

- передавати розпорядникам в експлуатацію тільки ті засоби автоматизації, що пройшли випробування та мають відповідні акти про приймання.

7.5. Права та обов’язки розпорядників засобів автоматизації IВС “ОСВIТА"

7.5.1. Розпорядники засобів автоматизації мають право:

- вносити пропозиції власникам засобів автоматизації щодо їх розвитку та вдосконалення;

- здійснювати управління процесами обробки інформації та їх координацію відповідно до своїх повноважень та умов експлуатації засобів автоматизації;

- укладати угоди з користувачами засобів автоматизації щодо надання відповідних засобів автоматизації та інформаційного обслуговування;

- з метою вдосконалення обслуговування користувачів інформаційних ресурсів та засобів автоматизації встановлювати необхідний регламент та режими обробки інформації в IВС “ОСВIТА” згідно з вимогами організаційно-правового забезпечення системи;

- у межах своїх повноважень приймати оперативні рішення щодо використання засобів автоматизації IВС “ОСВIТА”.

7.5.2. Розпорядники засобів автоматизації зобов’язані:

- надавати користувачам засобів автоматизації та інформаційних ресурсів можливість доступу до інформації, що обробляється в IВС “ОСВIТА”, згідно з повноваженнями, встановленими власниками та розпорядниками інформаційних ресурсів; — регламентувати порядок взаємодії користувачів засобів автоматизації та інформаційних ресурсів з IВС “ОСВIТА” за погодженням з власниками та розпорядниками інформаційних ресурсів; — виконувати умови угоди з власником засобів автоматизації щодо їх використання;

- забезпечувати підтримку функціонування засобів автоматизації та супроводження засобів криптографічного захисту;

- вирішувати питання щодо технічного обслуговування та ремонтно-профілактичних робіт для засобів автоматизації;

- інформувати власників та розпорядників інформаційних ресурсів про технічні можливості захисту інформації в IВС “ОСВIТА” та типові правила, встановлені для персоналу;

- сповіщати користувачів інформаційних ресурсів та засобів автоматизації про зміни в організаційно-правовому забезпеченні системи.

7.6. Права та обов’язки користувачів інформаційних ресурсів IВС “ОСВIТА"

7.6.1. Користувачі інформаційних ресурсів IВС “ОСВIТА” мають право:

- надавати та отримувати інформацію з системи відповідно до повноважень;

- укладати з розпорядниками інформаційних ресурсів угоди щодо інформаційного обслуговування.

7.6.2. Користувачі інформаційних ресурсів IВС “ОСВIТА” зобов’язані:

- використовувати інформаційні ресурси системи відповідно до чинного законодавства та умов угод щодо інформаційного обслуговування;

- не використовувати отриману з IВС “ОСВIТА” інформацію з метою завдання шкоди громадянам та організаціям;

- виконувати правила та умови унеможливлення доступу сторонніх осіб до інформації.

7.7. Права та обов’язки користувачів засобів автоматизації IВС “ОСВIТА"

7.7.1. Користувачі засобів автоматизації IВС “ОСВIТА” мають право:

- укладати з розпорядниками засобів автоматизації угоди щодо надання і супроводження засобів автоматизації та створення інформаційних ресурсів;

- використовувати засоби автоматизації, які є загальнодоступними засобами вільного використання;

- звертатись до розпорядників засобів автоматизації у випадках некоректного функціонування засобів або невідповідності інформації умовам достовірності та актуальності.

7.7.2. Користувачі засобів автоматизації IВС “ОСВIТА” зобов’язані:

- використовувати засоби автоматизації системи відповідно до чинного законодавства та умов угод щодо надання і супроводження засобів автоматизації;

- не використовувати отриману з IВС “ОСВIТА” інформацію з метою завдання шкоди громадянам та організаціям;

- виконувати правила оброблення, умови використання інформації IВС “ОСВIТА” та розмежування доступу до цієї інформації, визначених власниками або розпорядниками інформаційних ресурсів.

7.8. Права та обов’язки інших суб’єктів, що беруть участь в експлуатації, супроводі, технічному обслуговуванні визначаються відповідними угодами, які укладаються з розпорядником інформаційних ресурсів або розпорядником засобів автоматизації.

Заступник міністра

освіти і науки України А.Г.Богомолов

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства

                                      освіти і науки України

                                      10.12.2003  N 811

                                      (у редакції наказу

                                      Міністерства освіти і науки

                                      України

                                      від 13.08.2007 N 737

                                      ( z1129-07 )

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      16 лютого 2004 р.

                                      за N 201/8800

                             ПОРЯДОК

                 замовлення документів про освіту

державного зразка, видачі та обліку їх карток

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, постанов Кабінету Міністрів України від 12.11.97 N 1260 “Про документи про освіту та вчені звання” (із змінами), від 05.07.2004 N 841 “Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти”. Порядок установлює процедуру замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій.

1.2. Терміни, наведені в цьому Порядку, мають такі значення:

1.2.1. Документ про освіту державного зразка (далі — Документ) — це персональні дані про освітній чи освітньо-кваліфікаційний рівень випускника навчального закладу України, які занесені в централізований банк даних Міністерства освіти і науки України та відтворені в пластиковій картці (далі — Картка).

1.2.2. Дублікат Картки — це другий примірник Картки, який має однакову з оригіналом юридичну силу.

1.2.3. Замовник на виготовлення документів про освіту (надалі — Замовник) — юридична особа (або її відокремлений структурний підрозділ), яка здійснює замовлення на створення Документів та виготовлення їх Карток (далі — Замовлення). Замовником є:

- Міністерство освіти Автономної Республіки Крим;

- управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

- акредитовані в установленому законодавством порядку вищі навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

1.2.4. Замовлення в електронному вигляді — текст згідно із затвердженими формами, що вноситься до інформаційних ресурсів IВС “ОСВIТА”, складений у вигляді електронних даних у навчальному закладі із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення.

1.2.5. Відповідальний виконавець Замовлень на створення Документів та виготовлення їх Карток (далі — Відповідальний виконавець) — Міністерство освіти і науки України. Відповідальний виконавець забезпечує виконання замовлень через уповноважений ним орган (далі — Уповноважений орган).

1.2.6. Iнформаційно-технічний адміністратор IВС “ОСВIТА” -

визначена відповідно до законодавства України юридична особа, яка забезпечує створення спеціалізованого програмного забезпечення, технічне ведення IВС “ОСВIТА” та структурну систематизацію інформації, з якою Міністерство освіти і науки України або Уповноважений орган укладає договір про виконання функцій інформаційно-технічного адміністратора IВС “ОСВIТА”.

1.2.7. Виконавець Замовлень (далі — Виконавець) — інформаційно-технічний адміністратор державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти.

1.2.8. Вузол IВС “ОСВIТА" — юридична особа незалежно від підпорядкування та форми власності, яка виконує функції, пов’язані із функціонуванням IВС “ОСВIТА”, та зареєстрована належним чином в інформаційно-технічного адміністратора IВС “ОСВIТА”.

1.2.9. Регіональні вузли — вузли IВС “ОСВIТА”, створені відповідно до Положення про Вузли державної інформаційно-виробничої системи для інформаційного та документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з питань освіти (IВС “ОСВIТА"), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.12.2004 N 939 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2004 за N 1669/10268, та визначені відповідно Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, міністерствами або іншими центральними органами виконавчої влади (за погодженням з Відповідальним виконавцем) для обробки і передачі даних.

1.2.10. Спеціалізоване програмне забезпечення — комп’ютерні програми, із застосуванням яких забезпечуються формування в електронному вигляді та внесення до IВС “ОСВIТА” інформації щодо документів та навчальних закладів.

1.3. Порядок поширюється на Документи державного зразка, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій, зразки яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року N 1260 “Про документи про освіту та вчені звання” (із змінами), а саме:

свідоцтво про базову загальну середню освіту;

свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

атестат про повну загальну середню освіту;

атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту (для випускників, нагороджених срібною медаллю “За досягнення у навчанні");

атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту (для випускників, нагороджених золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні");

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

диплом кваліфікованого робітника;

диплом кваліфікованого робітника з відзнакою;

диплом молодшого спеціаліста;

диплом молодшого спеціаліста з відзнакою;

диплом бакалавра;

диплом бакалавра з відзнакою;

диплом спеціаліста;

диплом спеціаліста з відзнакою;

диплом магістра;

диплом магістра з відзнакою.

1.4. У Замовленні Документ може мати статус:

а) первинний — Документ, що виготовляється вперше;

б) дублікат — Документ, що виготовляється повторно через втрату або значне пошкодження його картки;

в) виправлений — Документ, що виготовляється повторно через наявність помилок в первинному Документі.

2. Замовлення документів

2.1. Замовник повинен визначити в своїй структурі підрозділи та посадових осіб, відповідальних за організацію Замовлень.

2.2. Замовник повинен визначити вузол для обробки та передачі інформації в IВС “ОСВIТА” або створити такий вузол у встановленому порядку. Форми заяви про акредитацію вузла обробки інформації в IВС “ОСВIТА” та заяви про реєстрацію головного оператора вузла для подання даних встановлені додатком 1 та додатком 2.

2.3. Навчальні заклади мають підтвердити своє право на організацію Замовлень. Для цього вони через Замовників не пізніше ніж за тиждень до подання Замовлень подають документи до підрозділу Виконавця, який є відповідальним за ведення реєстру навчальних закладів. Перелік необхідних документів, які подаються навчальним закладом до відділу ведення реєстру інформаційно-технічного адміністратора IВС “ОСВIТА”, наведений у додатку 3. Зразок відбитка печатки та підпису керівника навчального закладу подається за формою, наведеною у додатку 4 (za129-07).

При нанесенні зразка відбитка печатки та підпису керівника навчального закладу (za129-07) враховуються наступні вимоги: зразки відбитка печатки та підпису приймаються тільки на оригінальних бланках, кожен з яких має свій унікальний номер; поля для внесення зразків відбитка печатки та підпису розміщуються в рамці 92х60 мм кожне; підпис керівника має бути нанесений капілярною або чорнильною ручкою з чорнилом чорного кольору; якщо печатка містить у центрі текстову інформацію, то вона має розташовуватись паралельно до горизонтального краю сторінки.

2.4.Замовлення створюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення IВС “ОСВIТА”, формується в електронному вигляді та підтверджується на паперовому носії. При паперовому підтвердженні Замовлення відомості надаються згідно з формами, що додаються (додатки 5-22).

2.5. Основою для створення первинних та виправлених Документів, виготовлення їх Карток і дублікатів Карток є Замовлення в електронному вигляді, створені за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення IВС “ОСВIТА”.

2.6. Порядок замовлення Документів для навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, погоджується з Міністерством освіти і науки України. Порядок збереження та обліку відомостей щодо видачі документів про освіту випускникам навчальних закладів, які належать до сфери управління Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, визначається окремо чинним законодавством.

2.7. Відповідальність за достовірність інформації, що подає навчальний заклад, несе його керівник.

3. Порядок подання Замовлення

3.1. Зведене попереднє підтвердження Замовлення, де вказуються кількість та тип документів, Замовники подають Уповноваженому органу за встановленою формою, наведеною у додатку 33.

3.2. Замовникам спеціалізоване програмне забезпечення для створення Замовлень надається Виконавцем.

3.3. Основою для створення Замовлення є дані щодо осіб, для яких створюються Документи та виготовляються їх Картки. Форми документів, що подаються, наведені в додатках 23-26.

3.4. Усі Замовлення подаються на магнітних носіях або засобами електронного зв’язку у формі закодованого пакета інформації, яка засвідчена електронним підписом. Електронний підпис формується засобами, що відповідають вимогам чинного законодавства України.

3.5. Паперові підтвердження Замовлень роздруковуються засобами спеціалізованого програмного забезпечення на бланк навчального закладу. Кожна сторінка підтвердження Замовлення завіряється особистим підписом керівника навчального закладу і печаткою.

3.6. До файла з електронним Замовленням обов’язково додається текстова інформація в довільній формі у вигляді файла або електронного листа, у якій зазначаються повна назва установи, що надає Замовлення, телефон (з кодом міста), постійний e-mail та прізвище відповідальної особи.

3.7. Замовлення навчальних закладів на створення документів про загальну середню та професійно-технічну освіту, паперові підтвердження за формами, наведеними в додатках 5-9, а також інформація про навчальні заклади після узгодження з Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, міністерствами або іншими центральними органами виконавчої влади (за погодженням з Відповідальним виконавцем) або регіональними вузлами подаються за підпорядкуванням до Виконавця.

3.8. Замовлення вищих навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності, паперові підтвердження за формами, наведеними в додатках 10-13, а також інформація про навчальні заклади подаються регіональним вузлам або безпосередньо до відповідних підрозділів Виконавця.

3.9. Контроль за обґрунтованістю прийнятих Замовлень здійснює Уповноважений орган на підставі висновку підрозділу Виконавця, який є відповідальним за ведення реєстру навчальних закладів.

3.10. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, міністерства або інші органи центральної виконавчої влади (за погодженням з Відповідальним виконавцем) або регіональні вузли здійснюють такі заходи:

3.10.1. Перевіряють право навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, форми власності та рівнів акредитації замовляти Документи про загальну середню та професійно-технічну освіту та видавати їх Картки.

3.10.2. Збирають попередню інформацію для узагальнення Замовлень.

3.10.3. Приймають і перевіряють Замовлення щодо кожного навчального закладу та їх відповідність паперовим підтвердженням.

3.10.4. Збирають та подають до підрозділу Виконавця, який є відповідальним за ведення реєстру навчальних закладів, інформацію про навчальні заклади.

3.10.5. Передають до підрозділу Виконавця, який є відповідальним за збір інформації, оригінали паперових підтверджень, створених вищими навчальними закладами за формами, наведеними у додатках 10-13.

3.10.6. Формують зведене Замовлення та передають його разом з паперовим підтвердженням до підрозділу Виконавця, який є відповідальним за збір інформації, за формами, наведеними у додатках 15-16.

3.10.7. Забезпечують збір первинної інформації, готують звіт щодо виданих та невиданих документів.

3.10.8. Повертають невидані документи Уповноваженому органу.

3.10.9. Ведуть бази даних випускників загальних середніх та професійно-технічних навчальних закладів регіону всіх форм власності, узагальнюють інформацію за регіонами щодо даних про них.

3.11. Підтверджені Замовлення заносяться у виробничі бази Виконавця, після чого Замовлення вважається прийнятим до виконання.

3.12. У разі потреби навчальний заклад корегує Замовлення та подає зміни разом з паперовим підтвердженням (за формами, наведеними в додатках 17-19) для узагальнення і внесення їх у попереднє Замовлення.

3.13. Усі витрати, пов’язані з повторним виготовленням Карток з вини Замовника, несе Замовник, а з вини Виконавця — Виконавець.

3.14. У Замовленні на виправлення вказується дата вручення Картки виправленого Документа. На Картці відтворюється назва, яку мав навчальний заклад на момент закінчення його випускником. Печатка, посада керівника навчального закладу, його підпис, прізвище та ініціали на Картці відтворюються чинними на дату вручення Картки виправленого Документа.

3.15. Картка Документа, що виправляється, утрачає чинність з моменту подання замовлення на виправлення та підлягає обов’язковому поверненню Уповноваженому органу та знищенню. Видача Картки виправленого Документа здійснюється тільки після повернення Картки первинного Документа. Iнформація про такі зміни заноситься до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України.

3.16. Заміні можуть підлягати Картки Документів у разі наявності помилок в інформації, що відтворена в Картці, а також при зміні статі власника.

3.17. Виправлення Документу та заміна Картки здійснюються на підставі письмової заяви його власника на ім’я керівника відповідного навчального закладу, до заяви додається оригінал первинної Картки Документа та копія першої сторінки паспорта або копія документа органу реєстрації актів громадянського стану про зміну статі.

3.18. Замовлення на заміну Документів та їх Карток, строки розгляду заяв про заміну та інші дії щодо заміни Документів та їх Карток здійснюються відповідно до умов, зазначених в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 цього Порядку.

3.19. Документи про освіту для випускників, які претендують на відзнаку, виготовляються після додаткового підтвердження з боку навчального закладу (додаток 34). У разі змін у попередньому замовленні щодо відзнаки формується замовлення на виправлення документів з зазначенням змін (додатки 17-19).

3.20. З метою своєчасного виготовлення Документів Замовлення подаються:

а) Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, Головним управлінням освіти Київської міської держадміністрації, управліннями освіти і науки обласних держадміністрацій, Севастопольської міської держадміністрації, міністерствами або іншими центральними органами виконавчої влади (за погодженням з Відповідальним виконавцем) або регіональними вузлами:

- за 3 місяці до дати вручення Документів про освіту випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форм власності;

б) вищими навчальними закладами та регіональними вузлами:

- за 1 місяць до дати вручення випускникам вищих навчальних закладів Документів про освіту.

3.21. Після отримання останніх змін у подані Замовлення Виконавець створює Документи, базуючись на інформації, що міститься у його виробничих базах. Кінцевий термін унесення змін у подані Замовлення встановлюється:

а) Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, Головному управлінню освіти Київської міської держадміністрації, управлінням освіти і науки обласних держадміністрацій, Севастопольської міської держадміністрації, міністерствам або іншим центральним органам виконавчої влади (за погодженням з Відповідальним виконавцем) або їх регіональним вузлам:

- за 2 місяці до дати вручення випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів Документів про освіту; б) вищим навчальним закладам та регіональним вузлам:

- за 1 місяць до дати вручення випускникам вищих навчальних закладів Документів про освіту.

Кінцевий термін подачі Замовлень на виправлення Документів про відзнаку та підтверджень на виготовлення Документів з відзнакою встановлюється за 7 днів до дати вручення випускникам загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів документів про освіту.

3.22. У разі, коли з якихось причин Замовлення не було подане вчасно, Замовник разом із Замовленням додатково надає Уповноваженому органу листа на бланку своєї установи або засвідченого реєстраційним штампом за підписом керівника навчального закладу, у якому вказуються повна назва навчального закладу, дата закінчення випускниками навчального закладу, дата вручення Документів, освітньо-кваліфікаційний рівень, назва спеціальності, номер протоколу засідання Державної екзаменаційної комісії та пояснення причин несвоєчасного подання Замовлення.

4. Видача та облік Карток Документів

4.1. Картки Документів передаються Виконавцем Уповноваженому органу. Уповноважений орган, у свою чергу, видає Картки Документів довіреним особам Замовників за завіреними дорученнями відповідно до чинного законодавства.

4.2. Навчальний заклад веде книгу (журнал) обліку і видачі виданих Карток Документів про освіту і додатків (книга видачі прошивається, її сторінки нумеруються та скріплюються печаткою навчального закладу).

4.3. До книги обліку заносяться такі дані щодо Документів про освіту:

порядковий реєстраційний номер, який складається з двох чисел, записаних через дріб, — порядковий номер і останні дві цифри року, коли видавався Документ (наприклад, 51/01 означає, що виданий Документ зареєстрований у книзі під N 51 у 2001 році);

прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видано Документ;

назва Документа (атестат, свідоцтво або диплом);

номер та серія Документа про освіту;

дата видачі Документа про освіту;

назва спеціальності або професії;

присвоєна кваліфікація;

дата і номер протоколу державної атестаційної (екзаменаційної) комісії;

підпис особи, яка видала Документ;

підпис випускника, що отримав Документ.

4.4. Звіт про видані Картки Документів заповнюється за формою, установленою у додатках 27-29. Невидані Картки (із зазначенням причин невидачі, повернення) обов’язково повертаються до Уповноваженого органу із звітом про невидані Документи за формою, установленою у додатках 30-32, протягом трьох місяців від дня видачі їх випускникам.

4.5. Замовлення на поточний навчальний рік приймаються тільки після отримання звітів про видані Картки Документів за минулий рік.

4.6. Керівник навчального закладу несе персональну відповідальність за правильність видачі Документів і додатків до них, за зберігання Документів та книги їх реєстрації відповідно до чинного законодавства.

4.7. Навчальний заклад може отримати інформацію про видані Картки Документів, які були ним замовлені, в електронному вигляді на магнітних носіях чи засобами електронного зв’язку.

5. Дублікати Карток Документів

5.1. Дублікати Карток Документів видаються в разі їх утрати, а також пошкодження, які призвели до порушення їх цілісності чи до знищення всіх або більшості реквізитів, відсутність яких унеможливлює встановлення власника Документа. У разі, якщо первинний Документ містив помилку в прізвищі, імені, по батькові власника, дублікат Картки виконується з урахуванням необхідних змін.

5.2. Дублікат Картки Документа видається за письмовою заявою власника Документа, що подається Замовнику, зазначеному в пункті 2 цього Порядку.

5.3. У заяві зазначаються причина втрати або пошкодження Картки Документа, прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, телефон (за наявності); найменування документа, Картку якого втрачено або пошкоджено, назва навчального закладу та дата його закінчення, інші відомості, якщо власник Картки Документа або Замовник уважають їх суттєвими для видачі дубліката.

5.4. До заяви додаються:

оголошення у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника Документа, у якому мають бути зазначені назва Документа, його номер та дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким навчальним закладом, та про визнання його недійсним;

підтвердження про оплату послуг з виготовлення дубліката Картки Документа.

5.5. Замовник надає Уповноваженому органу копію (ксерокопію)

оригіналу Картки Документа. Як виняток, у разі неможливості надати копію (ксерокопію) Картки Документа Замовник повинен надати Уповноваженому органу:

5.5.1. Лист-клопотання з поясненням причин, чому не може бути надана копія Картки первинного Документа.

5.5.2. Завірену виписку з книги обліку і видачі атестатів та обліку додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, срібних і золотих медалей або журналу видачі дипломів з обов’язковим зазначенням професії/кваліфікації (для професійно-технічних навчальних закладів), спеціальності/напряму та кваліфікації (для вищих навчальних закладів) та ксерокопією титульної сторінки книги (журналу) та сторінки, на якій зроблено відповідний запис, який засвідчує факт отримання особою Картки Документа.

5.6. Замовлення на виготовлення дубліката та паперові підтвердження за встановленими формами (додатки 20-22) створюються за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та подаються Замовником до Виконавця протягом 10 робочих днів з дня звернення власника втраченої чи пошкодженої Картки Документа та подання ним усіх необхідних документів.

5.7. У замовленні на виготовлення дубліката вказується рік закінчення навчального закладу згідно з копією (ксерокопією) Картки, а дата вручення Картки Документа відповідає фактичній даті вручення дубліката. На Картці відтворюється назва, яку мав навчальний заклад на момент закінчення. Печатка, посада керівника навчального закладу, його підпис, прізвище та ініціали на Картці відтворюються чинні на момент вручення Картки дубліката Документа. У правому верхньому куті Картки дубліката Документа зазначається слово “Дублікат”.

5.8. При отриманні замовлення на виготовлення дубліката дані замовлення звіряються з даними про особу, що містяться в централізованому банку даних Міністерства освіти і науки України. При виготовленні дубліката втраченої або пошкодженої Картки Документа з моменту виготовлення дубліката попередня Картка Документа втрачає чинність, інформація про це заноситься до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України.

5.9. Відомості про видачу дубліката Картки заносяться до книги обліку виданих Карток Документів навчального закладу із зазначенням серії і номера документа та слова “Дублікат”. У книзі обліку видачі Карток Документів у відповідній графі про видачу первинного документа робиться відмітка про видані дублікати.

{  Порядок  в  редакції  Наказу  Міністерства освіти і науки N 737

( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

 

 Заступник міністра

 освіти і науки України                              А.Г.Богомолов

 

 

Додаток 1

                                      до пункту 2.2 Порядку

 

 Реєстраційний штамп закладу          Iнформаційно-технічний

 (якщо немає бланка)                  адміністратор IВС "ОСВIТА"

 

 

                              ЗАЯВА

                  про акредитацію вузла обробки

                    інформації в IВС "ОСВIТА"

 

 

Прошу акредитувати вузол обробки інформації з такими параметрами:

     Назва закладу _______________________________________________

     Область та район, де міститься вузол, _______________________

     Місцезнаходження вузла ______________________________________

     Банківські реквізити вузла __________________________________

     Код за ЄДРПОУ _______________________________________________

     Номер телефону вузла ________________________________________

     Адреса електронної пошти вузла ______________________________

 

     Керівник ______________   ___________________________________

                 (підпис)              (прізвище, ініціали)

 

     "___"________________ 200__ р.              М.П.

 

{  Додаток  1  в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737

( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

 

 

Додаток 2

                                      до пункту 2.2 Порядку

 

 Реєстраційний штамп закладу          Iнформаційно-технічний

 (якщо немає бланка)                  адміністратор IВС "ОСВIТА"

 

 

                              ЗАЯВА

про реєстрацію головного оператора вузла

Прошу зареєструвати електронний ключ головного оператора вузла з такими параметрами:

     Назва закладу _______________________________________________

     Назва підрозділу закладу, що подає заяву, ___________________

     Область та район, де міститься заклад, ______________________

     Місцезнаходження ____________________________________________

     Номер телефону ______________________________________________

     Адреса електронної пошти ____________________________________

     Прізвище та ініціали головного оператора вузла ______________

     Посада головного оператора вузла ____________________________

     Номер паспорта головного оператора вузла ____________________

Iндивідуальний податковий номер головного оператора вузла

     _____________________________________________________________

Найменування криптографічного алгоритму електронного цифрового підпису та функції гешування, що використовуються,

     _____________________________________________________________

     Відкритий ключ головного оператора вузла ____________________

     Дата та час формування ключа головного оператора ____________

     Дата та час формування заяви ________________________________

     Дата подання заяви __________________________________________

 

     Головний оператор вузла ____________ ________________________

                               (підпис)     (прізвище, ініціали)

 

     Керівник __________________   _______________________________

                   (підпис)              (прізвище, ініціали)

 

     "___"________________ 200__ р.               М.П.

 

Примітка.

Дата та час формування ключа головного оператора та формування заяви мають бути вказані з точністю до хвилини. Якщо вони формуються автоматично, то час на комп’ютері має бути встановлений правильно (з точністю до хвилини згідно з сигналами національної служби точного часу).

Адреса електронної пошти має бути вказана в загальноприйнятому форматі RFC 822 та не повинна містити ніяких додаткових даних.

Номер телефону має бути поданий у міжнародному форматі з використанням цифр і символів “+”, “-” та пробілу.

Місцезнаходження має обов’язково містити поштовий індекс та записуватися у міжнародному форматі.

Телефон, поштова адреса та адреса електронної пошти мають відповідати справжнім.

Заповнення будь-якого з полів заявки недостовірною інформацією автоматично робить заявку недійсною.

{  Додаток  2  в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737

( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

 

Додаток 3

                                      до пункту 2.3 Порядку

 

 

                             ПЕРЕЛIК

               документів, що подаються навчальними

               закладами до відділу ведення реєстру

інформаційно-технічного адміністратора

1. Для загальноосвітніх навчальних закладів — завірені печаткою та підписом керівника закладу:

копія статуту (дві перші сторінки);

копія довідки про занесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

копія ліцензії на надання освітніх послуг та свідоцтва про атестацію (для приватних шкіл);

копія наказу про призначення керівника;

зразок відбитка печатки та підпису керівника навчального закладу (za129-07).

2. Для професійно-технічних навчальних закладів — завірені печаткою та підписом керівника закладу:

копія статуту (дві перші сторінки);

копія довідки про занесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

копія ліцензії на надання освітніх послуг та додаток до цієї ліцензії;

копія свідоцтва про атестацію;

копія наказу про призначення керівника;

зразок відбитка печатки та підпису керівника навчального закладу (za129-07).

Додатково для вищих професійних училищ та Центрів професійно-технічної освіти, які готують молодших спеціалістів, подається завірена копія сертифіката про акредитацію.

3. Для вищих навчальних закладів — завірені печаткою та підписом керівника закладу:

копія статуту (дві перші сторінки);

копія довідки про занесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

копія ліцензії на надання освітніх послуг та додаток до цієї ліцензії;

копія сертифіката про акредитацію;

копія наказу про призначення керівника;

зразок відбитка печатки та підпису керівника навчального закладу.

{  Додаток  3  в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 737

( z1129-07 ) від 13.08.2007 }

____________  


Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/osvit/24_42.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"