Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIV. МАРАЗМИ ОСВІТИ ТА НАУКИ

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ СТИМУЛЮВАННЯ ВИНАХІДНИКІВ ТА ВЧЕНИХ, ЯКІ НЕ Є СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Дуже прикро, що, наприклад, Указ Президента України від 11.07.2006 р. № 606/2006 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року "Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України" не передбачає умов саме для розвитку винахідників та вчених. Вся мова лише про інституції, мережі навчально-наукових центрів, підтримку діяльності технологічних парків, а про головне – особистостей, які генерують ці інновації ані слова.

І в цьому немає нічого дивного, адже Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV “Про інноваційну діяльність” прямо в своїй преамбулі передбачає, що згідно із цим Законом державну підтримку одержують суб’єкти господарювання всіх форм власності, що реалізують в Україні інноваційні проекти, і підприємства всіх форм власності, які мають статус інноваційних. Тобто підтримку одержують суб’єкти господарювання, але не власне винахідники та вчені, і щоб їм отримати підтримку, їм слід реєструватися суб’єктами господарювання !

Віталій МОСЕЙЧУК

Кількість вчених в Україні скоротилася нижче критичного рівня

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року “Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України"

Відповідно до статті 107 Конституції України

п о с т а н о в л я ю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року “Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України”.

У зв’язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України:

1. Визнати пріоритетними завданнями діяльності органів виконавчої влади із забезпечення національної безпеки у науково-технологічній сфері:

розвиток національної інноваційної системи як сукупності інституцій, що забезпечують проведення ефективної державної інноваційної політики;

забезпечення інтеграції освіти, науково-технологічної сфери та виробництва як передумови інноваційного розвитку економіки;

всебічну підтримку фундаментальних наукових досліджень, спрямованих на забезпечення технологічного розвитку України;

розвиток виробництва високотехнологічної продукції та послуг на інноваційній основі;

першочергову реалізацію інноваційних проектів, спрямованих на суттєве поліпшення енергозабезпечення та енергозбереження, зниження енергоємності та ресурсовитратності виробництва.

2. Кабінету Міністрів України здійснювати заходи, спрямовані на реалізацію пріоритетних завдань, визначених у статті 1 цього Указу:

1) з метою вдосконалення та підвищення ефективності державної політики у науково-технологічній сфері, сприяння розвитку фундаментальних та прикладних досліджень:

а) розробити та затвердити до кінця 2006 року Концепцію розвитку національної інноваційної системи, яка б визначала основні параметри інноваційної моделі розвитку національної економіки та її структурної перебудови, а також план заходів щодо реалізації Концепції;

б) невідкладно підготувати та подати до Верховної Ради України законопроект “Про стимулювання інноваційної діяльності та виробництва високотехнологічної продукції в Україні”, передбачивши в ньому внесення змін до:

Закону України “Про податок на додану вартість”

щодо збільшення строку погашення податкового векселя, який надається в разі імпорту на суми податкового зобов’язання виключно для виробництва високотехнологічної продукції, нового устаткування, обладнання, комплектуючих до них, що не виробляються в Україні;

Законів України “Про оподаткування прибутку підприємств” та “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” щодо запровадження інвестиційно-інноваційного податкового кредиту стосовно сплати податку на прибуток, отриманий у результаті виробництва та реалізації високотехнологічної продукції;

Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” щодо застосування для виробників високотехнологічної продукції, що реалізують інноваційні проекти, норм прискореної амортизації основних фондів груп 2 і 3, зокрема, побутових електронних, оптичних, електромеханічних приладів та інструментів вітчизняного виробництва;

в) підготувати та подати до кінця 2006 року до Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до:

Законів України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” та “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” щодо скорочення з метою раціонального використання фінансових ресурсів, що спрямовуються в установленому порядку на інноваційну діяльність, кількості пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їх узгодження з напрямами розвитку науки і техніки, визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на середньостроковий період;

Закону України “Про інноваційну діяльність”

стосовно вдосконалення системи державного стимулювання інноваційної діяльності та розвитку інноваційної інфраструктури, в тому числі її фінансової підтримки;

г) опрацювати у двомісячний строк пропозиції щодо вдосконалення державної фінансової підтримки наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, передбачивши, зокрема:

внесення змін до бюджетного законодавства щодо запровадження в класифікації видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів обов’язкових видатків на сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку;

збільшення обсягів програмно-цільового фінансування прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

внесення змін до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” щодо скорочення строків проведення тендерної процедури, її спрощення, зменшення витрат підприємств-замовників на її проведення;

д) вживати під час опрацювання законопроекту про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”, а також законопроектів про Державний бюджет України на 2007 та наступні роки заходів щодо забезпечення видатків на:

наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність відповідно до Законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, “Про інноваційну діяльність”, “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків”, “Про освіту”, “Про плату за землю” та Указу Президента України від 20 квітня 2004 року N 454 “Про фінансову підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави";

реалізацію Загальнодержавної комплексної програми розвитку високих наукоємних технологій ;

е) передбачати під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України на 2007 рік та наступні роки видатки на фінансування:

державної наукової і науково-технічної експертизи відповідно до статей 31 та 34 Закону України “Про наукову та науково-технічну експертизу” ;

прогнозно-аналітичних досліджень перспективних напрямів науково-технічної та інноваційної діяльності відповідно до Законів України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” та “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” ;

підтримки суб’єктів інноваційної діяльності відповідно до статті 17 Закону України “Про інноваційну діяльність” ;

підтримки діяльності технологічних парків відповідно до Закону України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” ;

проведення Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1421 “Про Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій";

функціонування державної патентної бібліотеки та її регіональних відділень;

періодичних, у тому числі електронних, видань наукової та інноваційної тематики;

є) підготувати до кінця 2006 року пропозиції щодо створення умов для залучення позабюджетних коштів на фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

ж) прийняти у тримісячний строк нормативно-правові акти щодо:

вдосконалення порядку координації фундаментальних досліджень, спрямованих на забезпечення технологічного розвитку національної економіки, у наукових установах, організаціях та вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації незалежно від форми власності, що здійснюється відповідно до положень статті 15 Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” ;

врегулювання порядку розроблення та виконання державних цільових програм;

вдосконалення методики визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження, розробки та їх впровадження;

з) опрацювати спільно з Національним банком України в місячний строк механізми довгострокового кредитування суб’єктів господарювання для виконання ними наукових, науково-дослідних робіт, а також здійснення інноваційної діяльності;

2) з метою підвищення якості освіти та рівня інноваційної культури у суспільстві:

а) забезпечити у шестимісячний строк:

удосконалення методики прогнозу розвитку системи освіти і ринку праці в Україні;

затвердження методики визначення потреби у фахівцях з повною вищою освітою за відповідними напрямами та спеціальностями, підготовка яких здійснюється за державним замовленням;

внесення змін до порядку формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців за відповідними спеціальностями, ураховуючи потреби ринку праці;

запровадження прогнозно-аналітичних досліджень, що здійснюються на постійній основі, з метою визначення потреб національної економіки в фахівцях з питань інвестиційного та інноваційного менеджменту, аудиту та маркетингу технологій та формування державного замовлення на підготовку таких фахівців;

передачу в управління Міністерству освіти і науки України відповідних державних вищих навчальних закладів та їх відокремлених структурних підрозділів, які підпорядковані іншим центральним органам виконавчої влади, та оптимізацію їх мережі;

розроблення та затвердження в установленому порядку комплексної програми модернізації навчально-технічної бази державних вищих навчальних закладів;

внесення змін до навчальних програм з підвищення кваліфікації працівників для формування знань і навичок з питань інноваційного менеджменту;

оновлення складу Державної акредитаційної комісії;

б) забезпечити здійснення серед різних верств населення, передусім державних службовців та підприємців, просвітницьких заходів, спрямованих на пропаганду та поширення знань про інноваційну діяльність як передумову забезпечення конкурентоспроможності національної економіки;

3) з метою вдосконалення системи управління у сфері інноваційної діяльності та активізації такої діяльності:

а) опрацювати у тримісячний строк питання щодо вдосконалення структури державного управління у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності, зокрема, визначення Державного агентства України з інвестицій та інновацій спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та охорони інтелектуальної власності;

б) здійснити аналіз та внести у тримісячний строк пропозиції щодо впорядкування системи дорадчих та міжвідомчих робочих органів у сфері науково-технологічної та інноваційної політики, розглянувши можливість покладення на Національну раду України з інвестицій та інновацій завдань щодо забезпечення координації їх роботи;

в) здійснити до 1 листопада 2006 року оцінку наявного технологічного потенціалу виробництва конкурентоспроможної високотехнологічної продукції та послуг, визначити заходи щодо його реалізації;

г) здійснити у тримісячний строк комплексний аналіз та експертизу чинних стратегічних та програмних документів щодо їх інноваційної спрямованості та внести в установленому порядку пропозиції для їх оптимізації;

д) розробити та затвердити до 1 березня 2007 року Державну програму розвитку інноваційної інфраструктури, передбачивши в ній:

створення системи державної підтримки розвитку соціотехнополісів, технологічних та промислових парків, інноваційних бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів;

стимулювання у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності кооперації підприємств різних форм власності та наукових установ і організацій (спільне інвестування та виконання робіт, використання матеріально-технічної бази науково-дослідних інститутів і лабораторій для підтримки підприємництва у зазначеній сфері тощо);

підтримку розвитку українських високих технологій шляхом реалізації пілотних проектів створення та функціонування сукупності науково-дослідних лабораторій, освітньої бази, виробничих потужностей, об’єктів соціально-побутової сфери для забезпечення завершеного циклу “ідея — дослідження — розробка — трансфер технологій";

е) опрацювати у тримісячний строк у встановленому порядку питання щодо запровадження комплексної державної експертизи інвестиційних та інноваційних проектів у режимі “єдиного вікна";

є) опрацювати у місячний строк питання щодо створення регіональних інноваційних структур;

ж) опрацювати у тримісячний строк питання створення загальнодержавної системи стратегічних маркетингових прогнозно-аналітичних досліджень щодо перспективних напрямів науково-технічної та інноваційної діяльності;

з) вжити в установленому порядку у тримісячний строк заходів з удосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності, зокрема щодо:

охорони майнових прав інтелектуальної власності, формування цивілізованого обороту об’єктів права інтелектуальної власності;

створення сприятливих умов для трансферу технологій, у тому числі технологій подвійного використання, та комерціалізації майнових прав інтелектуальної власності;

розроблення нормативно-правових актів з питань реалізації прав держави на результати наукової та науково-технічної діяльності;

и) вживати заходів щодо стимулювання суб’єктів господарювання до проведення патентно-кон’юнктурних досліджень з метою пошуку нових технологічних рішень, що забезпечать інноваційне оновлення виробництва;

і) вжити заходів щодо створення у 2006-2007 роках системи інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки, насамперед через:

проведення маркетингових та кон’юнктурних досліджень сучасних тенденцій розвитку внутрішнього і зовнішнього ринків, вимог та потреб споживачів, стану національної економіки та сфер виробництва, опублікування результатів таких досліджень, а також висвітлення інформації про перспективні вітчизняні розробки з метою привернення до них уваги потенційних інвесторів і споживачів;

запровадження аналізу ефективності застосування інструментів державної підтримки та стимулювання інноваційної та науково-технічної діяльності, в тому числі у порівнянні з аналогічними за цілями заходами в іноземних державах;

удосконалення моніторингу стану інноваційного розвитку національної економіки, оптимізацію системи державної статистичної звітності у сфері інноваційної діяльності та її адаптацію до відповідних стандартів Європейського Союзу.

3. Міністерству освіти і науки України із залученням Національної академії наук України:

розробити та затвердити у тримісячний строк заходи щодо активізації здійснення вищими навчальними закладами фундаментальних та прикладних наукових досліджень, залучення до цієї діяльності талановитої молоді;

опрацювати у двомісячний строк питання щодо доцільності утворення мережі навчально-наукових центрів з метою посилення координації діяльності вищих навчальних закладів та академічних наукових установ.

4. Вищій атестаційній комісії України, Міністерству освіти і науки України вирішити у тримісячний строк питання щодо:

вдосконалення порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань;

перегляду Переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань;

впорядкування діяльності спеціалізованих вчених рад.

5. Фонду державного майна України, Міністерству освіти і науки України, Державному агентству України з інвестицій та інновацій, Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України разом з Національною академією наук України підготувати у місячний строк та подати в установленому порядку на затвердження методику оцінки майнових прав інтелектуальної власності.

6. Робочій групі з розроблення концепції розвитку наукової сфери, утвореній Розпорядженням Президента України від 3 жовтня 2005 року N 1183, разом із Міністерством освіти і науки України забезпечити широке громадське обговорення проекту концепції розвитку наукової сфери та до 30 жовтня 2006 року внести його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

Президент України В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 11 липня 2006 року

          N 606/2006

____________  


Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/osvit/24_20.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"