Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIV. МАРАЗМИ ОСВІТИ ТА НАУКИ

МІНПРАЦІ ТА МІНОСВІТИ ВВАЖАЮТЬ, ЩО ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ОТРИМУВАТИ ЛІЦЕНЗІЮ ЩОДО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НЕ ОБОВ'ЯЗКОВО. ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО ТАК НЕ ВВАЖАЄ

Мінпраці та Міносвіти вважають, що за умови організації на підприємстві індивідуального професійно-технічного навчання отримувати ліцензію щодо надання освітніх послуг не обов'язково. В цьому випадку після завершення навчання відповідні записи про професійно-технічне навчання робітників вносяться в трудову книжку працівника. Щоправда Інструкція  про порядок ведення трудових книжок працівників не передбачає внесення записів про навчання в індивідуальному порядку. Зокрема в ній обумовлені такі випадки внесення записів про навчання:

1)      для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів та клінічних ординаторів, які мають трудові книжки, навчальний заклад (наукова установа) вносить записи про час навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих навчальних закладів.

2)      До трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів такі записи про час навчання у професійних навчально-виховних закладах та інших закладах у навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті тощо);

3)      про час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи і час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики) та про час перебування в аспірантурі і клінічній ординатурі. Таким чином індивідуальне навчання, наприклад, від майстра, в трудових книжках не описується.

Крім того Держпідприємництво, на відміну від Мінпраці та Міннауки, не робить виключень для індивідуального навчання. В його Листі від 26.12.2003 р. №7628 "Про надання роз'яснень [щодо ліцензування діяльності, пов'язаної з підготовкою та перепідготовкою та підвищенням кваліфікації робітників підприємства]" просто зазначено, що послуги щодо професійної підготовки, перепідготовки, курсового професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації робітників підлягають ліцензуванню за умови, що відповідні професії включено до Державного класифікатора професій ДК - 003-95. Але не слід чекати доки Держпідприємництво не висловиться на підтримку безліцензійного індивідуального навчання, думка Мінпраці та Міносвіти в цьому випадку є більш вагомішою, оскільки Ліцензійні умови надання освітніх послуг (в тому числі і послуг у сфері професійно-технічної освіти) затверджено чомусь виключно Міносвіти без тандему з Держпідприємництва Наказом від 24 грудня 2003 року N 847 та зареєстровано у Мін’юсті України 19.01.2004 за № 71/8670.

Віталій МОСЕЙЧУК

Навчання ліцензується, а проведення семінарів та тренінгів – ні

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.04.2004 р. N 03-3/2989-021-14

Про ліцензування навчання кадрів на виробництві

У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 р. N 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" та враховуючи численні запити керівників підприємств щодо необхідності ліцензування професійного навчання кадрів на виробництві, Міністерство освіти і науки України, Міністерство праці та соціальної політики України роз'яснюють.

Відповідно до п. 5 Порядку ліцензування освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 1380, послуги щодо первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників підлягають ліцензуванню за умови, що відповідні професії включено до Державного класифікатора професій ДК 003-95.

Ліцензування підприємств, установ та організацій, що надають послуги у сфері професійно-технічної освіти, проводиться з урахуванням специфіки навчання та за умови видачі особам, які навчаються, документа про освіту державного зразка.

Відповідно до Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 р. N 127/151 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2001 р. за N 315/5506, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників на виробництві здійснюється шляхом курсового та індивідуального навчання.

За умови організації на підприємстві курсового навчання (в структурі підприємства створений навчально-курсовий комбінат або інший структурний підрозділ, який виконує функції організації і проведення курсового професійно-технічного навчання і функціонує як професійно-технічний навчальний заклад) підприємству необхідно отримати ліцензію на здійснення професійного навчання кадрів на виробництві відповідно до постанови Кабінету Міністрів України N 1380. Після завершення такого навчання особам, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 979 "Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту".

Одночасно зазначаємо, що ліцензування професійного навчання кадрів на виробництві здійснюється за підрозділами класифікаційних угруповань професій (а не за кожною професією окремо). Після отримання ліцензії в установленому порядку підприємства (установи, організації), які здійснюють професійне навчання кадрів на виробництві, матимуть право проводити підготовку за всіма професіями, що входять до даного підрозділу класифікаційних угруповань професій.

За умови організації на підприємстві індивідуального професійно-технічного навчання отримувати ліцензію не обов'язково. В цьому випадку після завершення навчання відповідні записи про професійно-технічне навчання робітників вносяться в трудову книжку працівника.

 

Заступник Міністра освіти
і науки України 

 
Т. М. Десятов 

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України 

 
Г. К. Галиць 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

26.12.2003  N 7628

 Про надання роз'яснень

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист від 20.11.2003 N 7030 щодо ліцензування діяльності, пов’язаної з підготовкою та перепідготовкою та підвищенням кваліфікації робітників підприємства, та повідомляє наступне.

Відповідно до статті 2 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” дія цього закону поширюється на всіх суб’єктів господарювання. Частиною другою статті 2 встановлено, що ліцензування, зокрема, у сфері освіти, здійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у цих сферах.

Діяльність у сфері професійно-технічної освіти регулюється, зокрема, Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”.

Законом України “Про професійно-технічну освіту” встановлено, що “первинна професійна підготовка — це здобуття професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності”. “Перепідготовка робітників — це професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну підготовку”.

Порядок ліцензування освітніх послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 N 1380 “Про ліцензування освітніх послуг”.

Згідно із пунктом 3 цього Порядку

ліцензуванню підлягають послуги, зокрема, у сфері професійно-технічної освіти, які передбачають:

- курсове професійно-технічне навчання;

- первинну професійну підготовку;

- перепідготовку робітників;

- підвищення кваліфікації робітників;

- підготовку (в тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

Пунктом 5 зазначеного Порядку встановлено, що “послуги щодо професійної підготовки, перепідготовки, курсового професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації робітників підлягають ліцензуванню за умови, що відповідні професії включено до Державного класифікатора професій ДК — 003-95, затвердженого наказом Держстандарту від 27 липня 1995 р. N 257. Ліцензування підприємств, установ та організацій, що надають послуги у сфері професійно-технічної освіти, проводиться з урахуванням специфіки навчання та за умови видачі особам, що навчаються, документа про освіту державного зразка”.

Враховуючи вищенаведене, повідомляємо, що при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації робітників необхідно керуватися зазначеними положеннями нормативно-правових документів.

Голова І.Г.Богословська

____________  


Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/osvit/24_13.html


Попередня статтяНаступна статтяNotice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"