Ця сторінка використовує JavaScript. Для повного використання її можливостей слід включити його підтримку (ActiveX для Internet Explorer)
Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА X. МАРАЗМИ, НОВИНИ МОРАЛІ ТА КУЛЬТУРИ

ТІЛЬКИ ЩОДО ВИЗНАНИХ ВИДІВ СПОРТУ МОЖУТЬ ПРОВОДИТИСЬ ЗМАГАННЯ РІЗНОМАНІТНОГО РАНГУ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЧЕМПІОНАТИ ТА ПЕРШОСТІ УКРАЇНИ, ІНШІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ ЗМАГАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Відповідно до абзацу четвертого пункту 4 ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання в Україні видів спорту, який затверджено наказом Міністерства України у справах молоді та спорту від 28 квітня 2005 р. N 76 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2005 р. за N 602/10882, з видів спорту, що визнані в Україні можуть проводитись змагання різноманітного рангу, у тому числі чемпіонати та першості України, інші всеукраїнські та міжнародні змагання на території України. Звідси випливає, що із невизнаних видів спорту не можуть проводитись змагання різноманітного рангу, у тому числі чемпіонати та першості України, інші всеукраїнські та міжнародні змагання на території України. Перелік видів спорту, що визнані в Україні, затверджено наказом Держкоммолодьспорттуризму України від 07.02.2001 N 261 та зареєстровано Мін'юстом України 22.02.2001 за N 155/5346.

Віталій МОСЕЙЧУК

 

Про порядок визнання в Україні видів спорту

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту
від 28 квітня 2005 року №76

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 червня 2005 р. за №602/10882

З метою реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, сприяння розвитку видів спорту в Україні, відповідно до статей 4, 17, 34 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», статей 3, 20 Закону України «Про об'єднання громадян», на виконання пункту 18 Заходів з реалізації Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту у 2005 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 року №1641, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок визнання в Україні видів спорту (додається).

2. Утворити Комісію з визнання в Україні видів спорту (далі — Комісія) у складі згідно з додатком.

Призначити головою Комісії Бринзака Володимира Михайловича — заступника Міністра.

Дозволити голові Комісії в разі потреби вносити зміни до її складу.

3. Доручити юридичному управлінню провести державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Ю. О. Павленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства України у справах молоді та спорту
від 28 квітня 2005 р. №76

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 червня 2005 р. за №602/10882

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визнання в Україні видів спорту

1. Вид спорту — сформований певний різновид змагальної діяльності у спорті, що періодично здійснюється з дотриманням чітко визначених правил, та спеціально організована підготовка до участі у змаганнях.

Вид спорту може мати одну або декілька версій та спортивних дисциплін.

2. Вид спорту вважається визнаним в Україні після внесення в установленому порядку його назви до Переліку видів спорту, що визнані в Україні, затвердженого наказом Держкоммолодьспорттуризму України від 07.02.2001 №261, зареєстрованого Мін'юстом України 22.02.2001 за №155/5346.

3. В Україні не допускається визнання та розвиток видів спорту, пов'язаних з антигуманними проявами.

4. З видів спорту, що визнані в Україні:

заклади освіти I — IV рівнів акредитації можуть готувати фахівців;

дитячо-юнацькі спортивні школи та спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю можуть відкривати відділення в установленому порядку;

можуть проводитись змагання різноманітного рангу, у тому числі чемпіонати та першості України, інші всеукраїнські та міжнародні змагання на території України;

в установленому порядку присвоюються спортивні звання та розряди, виплачуються винагороди спортсменам України — чемпіонам і призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам.

Вид спорту повинен включатися до державної статистичної звітності з фізичної культури і спорту. Діяльність з підготовки спортсменів до змагань з виду спорту підлягає ліцензуванню центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

5. Порядок визнання видів спорту в Україні передбачає:

5.1. Подання всеукраїнським громадським об'єднанням з цього виду спортивної діяльності, яке зареєстровано в Україні згідно з чинним законодавством, до центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту клопотання про тимчасове визнання відповідного виду спорту, до якого додаються такі матеріали:

копія Свідоцтва Міністерства юстиції України про реєстрацію всеукраїнського громадського об'єднання з цього виду спортивної діяльності;

міжнародні правила змагань з виду спорту з перекладом на українську мову;

довідка про розвиток цього виду спортивної діяльності у світі та Україні (дата утворення міжнародного громадського об'єднання з цього виду спортивної діяльності, у разі наявності, та його поширення у світі; кількість регіонів України, де є фахівці з цього виду спортивної діяльності; чисельність осіб, які займаються в Україні цим видом спортивної діяльності; перспективи його розвитку в регіонах, наявність спортивної бази, матеріально-технічне забезпечення тощо);

відомості щодо проведення спортивних заходів з цього виду спортивної діяльності та календарний план змагань на поточний рік.

5.2. Розгляд наданих матеріалів відповідним структурним підрозділом центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

5.3. У разі позитивного рішення центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту видається наказ про тимчасове визнання в Україні виду спорту терміном на один рік. За цей період всеукраїнське громадське об'єднання має проводити всеукраїнські змагання, здійснювати заходи щодо подальшого розвитку виду спорту в Україні, додаткового залучення фахівців та осіб, які займаються цим видом спортивної діяльності.

5.4. У разі відмови у тимчасовому визнанні виду спорту центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту повідомляє відповідне всеукраїнське громадське об'єднання з виду спорту про причини, після усунення яких протягом трьох місяців це всеукраїнське громадське об'єднання має право знов звернутися до центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту з клопотанням про тимчасове визнання виду спорту.

6. Після закінчення терміну тимчасового визнання всеукраїнське громадське об'єднання з виду спорту подає до Комісії з визнання в Україні видів спорту (далі — Комісія), що утворюється наказом центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту, клопотання про визнання виду спорту, до якого додаються такі матеріали:

протоколи змагань, що проводились за час тимчасового визнання виду спорту;

програма розвитку виду спорту в Україні на 4 роки;

відповідні пропозиції до спортивної класифікації;

правила проведення та суддівства змагань з виду спорту;

методичні рекомендації щодо проведення навчально-тренувального процесу з виду спорту.

7. У разі позитивного рішення Комісії центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту видає наказ про внесення в установленому порядку доповнень до Переліку видів спорту, що визнані в Україні, затвердженого наказом Держкоммолодьспорттуризму від 07.02.2001 №261.

8. У разі відмови у визнанні виду спорту центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту повідомляє відповідне всеукраїнське громадське об'єднання з виду спорту про причини відмови. Після усунення причин відмови, але не раніше ніж через шість місяців, всеукраїнське громадське об'єднання має право знову звернутися з клопотанням про визнання виду спорту до центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

9. У разі неподання всеукраїнським громадським об'єднанням з виду спорту клопотання про визнання виду спорту після завершення терміну тимчасового його визнання, це об'єднання має право не раніше ніж через рік знову звернутися з клопотанням до центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту про тимчасове визнання виду спорту.

 

Заступник Міністра

В. М. Бринзак

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/moral/10_46.html


Попередня статтяНаступна стаття

 

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"

 


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.