Ця сторінка використовує JavaScript. Для повного використання її можливостей слід включити його підтримку (ActiveX для Internet Explorer)
Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА X. МАРАЗМИ, НОВИНИ МОРАЛІ ТА КУЛЬТУРИ

ДЕРЖАВНІ ЛОТЕРЕЇ ЦЕ НЕ ТІ ЛОТЕРЕЇ, ЯКІ ПРОВОДИТЬ ДЕРЖАВА, А ДЕЩО ЗОВСІМ ІНШЕ

Відповідно до пункту 1.33 Закону про оподаткування прибутку підприємств лотерея – це господарська операція, яка передбачає продаж гравцю   права  на  участь  у  розігруванні  призу  за  випадковою вірогідністю за кошти або  в  обмін  на  інші  цінності,  а  також безоплатне  отримання  такого  призу у власність,  у разі визнання такого гравця переможцем. Призовий фонд - сукупність  призів,  які  підлягають  виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її проведення.

Багато хто з нас чув про державні лотереї. Більшість з нас вважає, що це лотереї, які проводяться державою, наприклад, в особі Міністерства фінансів. Але в Україні це зовсім не так ! В Україні будь-яка приватна лотерея може отримати статус державної і отримує її, фактично обдурюючи людей, прикриваючись словом “державна”. Справа в тому, що підпункт 10.2.3 Закону про оподаткування прибутку підприємств передбачає, що під державними грошовими лотереями слід розуміти лотереї, які передбачають наявність призового фонду у розмірах не менш як 50 відсотків від суми отриманих доходів, а також відрахувань до Державного бюджету України в розмірі не менш як 25%, яка застосовується до доходів, що залишаються у розпорядженні після відрахувань до призового фонду. Таким чином за 25% від суми отриманих коштів за мінусом призового фонду держава дає назву державна лотерея будь-якій лотереї.

 

Витяг і Закону про оподаткування прибутку підприємств

10.2.3. Не підлягають оподаткуванню виграші у державні грошові лотереї. Під державними грошовими лотереями слід розуміти лотереї, які передбачають наявність призового фонду у розмірах не менш як 50 відсотків від суми отриманих доходів, а також відрахувань до Державного бюджету України в розмірі не менш як ставка податку, встановлена пунктом 10.1 цієї статті, яка застосовується до доходів, що залишаються у розпорядженні після відрахувань до призового фонду.

Міністерство фінансів України встановлює вимоги щодо порядку фінансового контролю за діяльністю з випуску та проведення лотерей, а також встановлює вимоги до статутного капіталу операторів, що не можуть бути меншими за ті, що висуваються Національним банком України до банків, які здійснюють діяльність на всій території України. Податок на прибуток, передбачений у пункті 10.1 цієї статті, не справляється із суми перевищення доходів над витратами, пов'язаними з випуском та проведенням державних лотерей.

Що було.

П. 29 ст. 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" передбачає ліцензування господарської діяльності з випуску та проведення лотерей. Відповідно до переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. N 1698, органом ліцензування з цього виду діяльності визначено Міністерство фінансів.

Указом Президента України від 10.09.2002 р. №813/2002 "Про деякі заходи щодо регулювання лотерейної діяльності" було визначено за необхідне запровадження державної монополії на випуск та проведення лотерей та припинення проведення недержавних лотерей, у тому числі за рішеннями органів місцевого самоврядування.

Незважаючи на це, через три місяці після прийняття цього Указу Держпідприємництво та Мінфін затверджують Наказом від 12.12.2002 р. №128/1037 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядок контролю за їхнім додержанням, які видано на виконання Закону “Про ліцензування господарської діяльності”, а не цього Указу (але справедливості ради відмітимо, що Ліцензійні умови такі передбачають, що в Україні діють виключно державні лотереї).

Але державними лотереями в Україні досі вважаються не лише лотереї, які проводяться державними операторами, а дещо в ширшому сенсі. Справа в тому, що підпункт 10.2.3 Закону про оподаткування прибутку підприємств передбачає, що під державними грошовими лотереями слід розуміти лотереї, які передбачають наявність призового фонду у розмірах не менш як 50 відсотків від суми отриманих доходів, а також відрахувань до Державного бюджету України в розмірі не менш як 25%, яка застосовується до доходів, що залишаються у розпорядженні після відрахувань до призового фонду. Таким чином за 25% від суми отриманих коштів за мінусом призового фонду держава дає назву державна лотерея будь-якій лотереї.

Що сталося.

На розгляді у Верховній Раді знаходиться на розгляді Законопроект "Про державне регулювання діяльності з випуску та проведення лотерей і грошових розіграшів" за N 1254-Д, яким передбачається встановлення справжньої державної монополії на проведення та розіграш лотерей.

А до набуття цим законопроектом статусу Закону з 25 липня 2005 року Законом України від 02.06.2005 р. №2630-IV "Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей" запроваджено мораторій на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

Що робити.

Запровадження мораторію на видачу ліцензій по здійсненню господарської діяльності з випуску та проведення лотерей призведе до монополізації даного виду підприємницької діяльності, адже невідомо скільки такій мораторій буде тривати. Конкуренції у лотерейщиків до запровадження державної монополії поменшає, але лотерей стане більше для прискореного повернення інвестицій перед забороною цього виду діяльності для підприємницьких структур.

Проведення на безоплатній основі розіграшів серед покупців товарів (послуг) з видачею виграшів у готівковій або майновій формі, які проводяться з метою реклами, не вважається лотерейною діяльністю. А тому торговцям та виробникам, які проводять розіграші зі своїми товарами, немає чого переживати.

Віталій МОСЕЙЧУК, “Дебет-Кредит”

Великі виграші в державну лотерею за Податковим кодексом тепер оподатковуються

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

Цей Закон спрямований на забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян України, запобігання можливим зловживанням під час провадження діяльності з випуску та проведення лотерей.

Стаття 1. Запроваджується мораторій на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, передбачену пунктом 29 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267), до прийняття закону про державне регулювання діяльності з випуску та проведення лотерей і грошових розіграшів.

Стаття 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
2 червня 2005 року
N 2630-IV 

  


УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про деякі заходи щодо регулювання лотерейної діяльності

З метою забезпечення прозорості функціонування сфери лотерейної діяльності, збільшення надходжень до державного бюджету, належного захисту інтересів та прав громадян постановляю:

1. Визнати за необхідне посилення державного регулювання лотерейної діяльності в Україні шляхом:

запровадження державної монополії на випуск та проведення лотерей;

припинення проведення недержавних лотерей, у тому числі за рішеннями органів місцевого самоврядування;

встановлення прозорих правил проведення лотерей та ефективного контролю за їх додержанням, недопущення проведення лотерей під час азартних ігор;

конкурсного відбору операторів лотерей, посилення контролю за їх діяльністю, встановлення вимог щодо мінімального розміру власного капіталу таких операторів, їх ліквідності і платоспроможності.

2. Здійснення державної політики у сфері випуску та проведення лотерей покласти на Міністерство фінансів України.

3. Кабінету Міністрів України:

а) подати у двомісячний строк на розгляд Верховної Ради України законопроект про лотереї та азартні ігри в Україні, спрямований на реалізацію положень цього Указу;

б) розробити та затвердити у четвертому кварталі 2002 року програму розвитку лотерейної діяльності на 2003 - 2008 роки, передбачивши заходи зі збільшення надходжень до державного бюджету від проведення лотерей та цільового використання цих коштів для фінансування соціальних програм;

в) забезпечити у місячний строк затвердження ліцензійних умов провадження діяльності з випуску та проведення лотерей, виходячи з вимог статті 1 цього Указу;

г) у тримісячний строк:

розробити та затвердити правила проведення конкурсного відбору операторів лотерей;

привести свої нормативні акти у сфері лотерейної діяльності у відповідність зі статтею 1 цього Указу;

д) забезпечити висвітлення в засобах масової інформації порядку проведення лотерей та прав їх учасників з метою запобігання шахрайству з боку операторів лотерей.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
10 вересня 2002 року
N 813/2002 

  

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

Наказ Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України
від 12 грудня 2002 року N 128/1037

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 грудня 2002 р. за N 1005/7293

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України
 від 23 червня 2004 року N 75/419 

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, що додаються.

2. Управлінню ліцензування Головного управління реєстрації та ліцензування, Головному управлінню контролю та реформування процедур легалізації суб'єктів господарювання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О. Б., Апатенко О. П.), Управлінню небанківських фінансових установ та з питань лотерейної діяльності Департаменту фінансових установ та ринків Міністерства фінансів України (Максименко Л. П.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Прес-секретарю Міністра фінансів України забезпечити публікацію цього наказу у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Третьякова С. І. та заступника Державного секретаря Міністерства фінансів України Маноху С. О.

 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
В. П. Загородній 

Перший віце-прем'єр-міністр
України,
Міністр фінансів України 

 
 
М. Я. Азаров 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України 
від 12 грудня 2002 р. N 128/1037

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 грудня 2002 р. за N 1005/7293 


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИПУСКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЙ

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (далі - Ліцензійні умови) розроблено відповідно до Закону України від 21.09.2000 N 1969-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження державного контролю за здійсненням лотерейної діяльності", Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України "Про підприємництво", Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та Указу Президента України від 10.09.2002 N 813/2002 "Про деякі заходи щодо регулювання лотерейної діяльності".

1. Загальні положення

1.1. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України.

Зазначені Ліцензійні умови не поширюються на проведення на безоплатній основі розіграшів серед покупців товарів (послуг) з видачею виграшів у готівковій або майновій формі, які проводяться з метою реклами.

1.2. У тексті Ліцензійних умов терміни вживаються у такому значенні:

бездоганна ділова репутація - відсутність у особи судимості за злочини, вчинені у сфері податкового, конкуренційного, банківського, валютного законодавства, законодавства про цінні папери і фондову біржу та про фінансові послуги;

випуск та проведення лотерей - господарська діяльність операторів, що включає в себе прийняття сплати участі у лотереї, проведення розіграшів лотерей, виплату призів (виграшів) та інші господарські операції, що прямо або опосередковано забезпечують проведення лотерей, та здійснюється на підставі виданої Міністерством фінансів України ліцензії (крім розіграшів, зазначених у абзаці 2 пункту 1.1 цих Ліцензійних умов);

гравець - фізична особа, яка за власним бажанням бере участь у розігруванні призового фонду відповідно до умов випуску та проведення лотереї;

джек-пот - грошова сума для виплати гравцям, накопичена з урахуванням сум призів відповідної категорії призового фонду, яка може збільшуватись на суму нерозподілених і незатребуваних переможцями призів протягом минулих тиражів та суму, незабезпечену сплатою участі у лотереї, яка визначена оператором з метою збільшення привабливості лотереї;

лотерея - господарська операція, яка передбачає продаж гравцю права на участь у розігруванні призу за випадковою вірогідністю за кошти або в обмін на інші цінності, а також безоплатне отримання такого призу у власність у разі визнання такого гравця переможцем;

електронна система - програмно-апаратний комплекс прийняття сплати участі в лотереї та обробки інформації;

лотерейний білет (білет лотереї) - бланк документа суворого обліку, який дає право на участь у розіграші призового фонду лотереї, а в разі перемоги є підставою для одержання призу. Лотерея може проводитись як із застосуванням лотерейних білетів, так і через електронну систему, використання якої дає змогу заміняти лотерейні білети іншими документами або в інший спосіб засвідчувати участь у грі та надавати право на одержання виграшу;

лотерея бінго - однотиражна або багатотиражна лотерея, умови випуску та проведення якої передбачають придбання гравцем лотерейного білета (картки, бланка) з попередньо надрукованою комбінацією чисел, символів чи знаків, а також розподіл призового фонду між гравцями (визначення розміру призу) відповідно до збігу визначених чисел, символів або знаків із результатами розіграшу тиражу;

лотерея тото - лотерея, переможці в якій визначаються залежно від вгадування результатів випадкових подій у різних видах професійних та (чи) аматорських змагань, що включені до опублікованої програми тиражу лотереї;

миттєва лотерея - лотерея, умови випуску та проведення якої передбачають придбання гравцем лотерейного білета з безпосередньо визначеним у ньому друкарським способом призом (виграшем) або фактом його відсутності;

розрядна лотерея - лотерея, умови випуску та проведення якої передбачають придбання гравцем лотерейного білета з попередньо надрукованим порядковим номером, а також визначення переможця в разі збігу такого номера з результатами прилюдного розігрування тиражу;

числова лотерея - однотиражна або багатотиражна лотерея, умови випуску та проведення якої передбачають самостійне визначення гравцем комбінації чисел, символів чи знаків, а також розподіл призового фонду між гравцями (визначення розміру призу) відповідно до кількості збігів таких чисел, символів чи знаків із результатами розігрування тиражу;

оператор - суб'єкт господарювання, установчими документами якого передбачено випуск та проведення лотерей, який відповідає вимогам, визначеним цими Ліцензійними умовами, і який одержав ліцензію на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей;

призовий фонд - грошова сума, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення, зменшена на розмір джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї;

розповсюджувачі лотерей - фізичні або юридичні особи, які на підставі укладеного з оператором договору здійснюють розповсюдження лотерей, що проводяться оператором;

сплата участі у лотереї - кошти, сплачені для одноразової участі в лотереї, сума яких фіксується відповідно до умов випуску та проведення лотереї;

тираж - проміжок часу, що розпочинається від дати початку прийняття сплати участі в лотереї на чергове розігрування лотереї і завершується в останній день виплати виграшів, встановлений відповідно до умов випуску та проведення лотереї. Тираж включає проведення операцій з прийняття сплати участі в лотереї, прилюдне розігрування лотереї, виплату виграшів за результатами такого розігрування;

точка розповсюдження лотерейних білетів - спеціально обладнане та оформлене місце для розповсюдження білетів лотерей з додержанням вимог до розповсюдження і порядку виплати призів (виграшів) гравцям у лотереї;

1.3. В Україні діють виключно державні лотереї, які поділяються на такі види:

державні лотереї бінго;

державні лотереї тото;

державні миттєві лотереї;

державні розрядні лотереї;

державні числові лотереї.

Під державними грошовими лотереями відповідно до підпункту 10.2.3 пункту 10.2 статті 10 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" слід розуміти лотереї, які передбачають наявність призового фонду у розмірах не менш як 50 відсотків суми отриманих доходів, а також відрахувань до Державного бюджету України в розмірі не менш як 30 відсотків доходів, що залишаються у розпорядженні після відрахувань до призового фонду.

2. Кваліфікаційні та інші вимоги до посадових осіб оператора

2.1. Посадові особи оператора повинні відповідати таким вимогам:

керівник оператора - наявність вищої економічної або юридичної освіти, стажу роботи на керівних посадах у сфері випуску та проведення лотерей або в фінансових установах не менше ніж 3 роки, бездоганна ділова репутація;

головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, - наявність бухгалтерської або вищої економічної освіти, стажу роботи на посаді бухгалтера не менше ніж 5 років, бездоганна ділова репутація.

3. Організаційні вимоги

3.1. Оператор повинен бути резидентом.

3.2. Формування статутного капіталу оператора може здійснюватись виключно шляхом грошових внесків.

Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації оператора не може бути менше 5 млн. євро.

Перерахування розміру статутного капіталу в гривні здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України на момент державної реєстрації оператора.

Статутний капітал оператора не повинен формуватися з непідтверджених джерел.

Мінімальний розмір власного капіталу оператора не може бути менше 5 млн. євро на кожну останню дату звітного періоду, установленого пунктом 5.2 розділу 5 цих Ліцензійних умов для подання звіту про фактичне формування власного капіталу.

Під власним капіталом оператора слід розуміти частину активів оператора, що залишається після вирахування його зобов'язань.

(пункт 3.2 розділу 3 в редакції наказу Державного комітету України з питань
 регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України
 від 23.06.2004 р. N 75/419)

3.3. Лотереї випускаються та проводяться операторами відповідно до умов випуску та проведення лотерей, затверджених оператором та долучених (про що оператору повідомляється листом Міністерства фінансів України) до ліцензійної справи Міністерством фінансів України.

Умови випуску та проведення лотереї мають містити:

3.3.1. Назву лотереї та її характеристику;

3.3.2. Назву оператора, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ;

3.3.3. Сферу розповсюдження лотереї;

3.3.4. Дату початку випуску лотереї та строк її проведення;

3.3.5. Запланований кошторис доходів і витрат на проведення лотереї з постатейною розшифровкою, складений у грошовому виразі (на кожний рік). У кошторисі оператор може визначити спрямування частини коштів, що залишаються в розпорядженні оператора, на певні соціальні потреби (розвиток фізичної культури і спорту, соціальний захист інвалідів тощо);

(підпункт 3.3.5 пункту 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства фінансів України від 23.06.2004 р. N 75/419)

3.3.6. Загальну суму випуску лотереї, у тому числі суму, що спрямовується на виплату (видачу) призів (для лотерей, принципи проведення яких дають можливість визначити такі суми);

3.3.7. Розмір сплати участі у лотереї / вартості лотерейного білета;

3.3.8. Розподіл кількості та суми призів (для лотерей, принципи проведення яких дають можливість визначити такі суми);

3.3.9. Граничний строк реалізації лотерейних білетів;

3.3.10. Порядок проведення безтиражної лотереї або періодичність проведення тиражів, правила та місце проведення розіграшів тиражів (для тиражних лотерей);

3.3.11. Заходи оператора для надання можливості здійснення органами виконавчої влади контролю за проведенням лотереї з використанням електронних систем прийняття сплати участі у лотереї;

3.3.12. Порядок визначення переможців і виплати призів;

3.3.13. Граничний строк виплати призів;

3.3.14. Положення щодо реалізації лотерейних білетів виключно на добровільних засадах;

3.3.15. Права і обов'язки гравців та оператора;

3.3.16. Ступінь захищеності лотерейного білета, його макет, якщо лотерея проводиться із застосуванням лотерейних білетів;

3.3.17. Опис передбачених заходів із захисту інформації, електронних систем, розігрувальних та зчитувальних пристроїв, пов'язаних із рухом коштів та лотерейних білетів;

3.3.18. Порядок розгляду претензій гравців.

Умови випуску та проведення лотереї мають бути складені державною мовою; терміни, що використовуються в умовах, повинні відповідати чинному законодавству з наданням визначення термінів; бути пронумерованими, прошнурованими і скріпленими підписом відповідальної особи й печаткою оператора.

Не допускається у тексті умов:

подвійне тлумачення одних і тих самих положень, протиріч або неузгодженостей між пунктами;

застосування речень (фраз, фразеологічних зворотів), що призводять до неоднозначного розуміння змісту;

використання законодавчо визначених термінів в іншій інтерпретації;

порушення граматичних та синтаксичних правил, що призводять до спотворення змісту.

Не допускається дублювання оператором назв діючих лотерей, що може призвести до ототожнення лотерей гравцями.

3.4. Суб'єкти господарювання або оператори зобов'язані подати умови випуску та проведення лотерей до Міністерства фінансів України одночасно із заявою про видачу ліцензії, а також у разі її переоформлення.

Міністерство фінансів України має право відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей на підставі недостовірності даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, невідповідності заявника згідно з поданими документами цим Ліцензійним умовам, невідповідності умов випуску та проведення лотереї вимогам чинного законодавства та цих Ліцензійних умов. Відмова Міністерства фінансів України оформляється письмово і доводиться до відома оператора протягом трьох робочих днів із дати прийняття відповідного рішення. У разі видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей Міністерство фінансів України долучає до ліцензійної справи умови випуску та проведення лотерей.

3.5. Оператор може вносити зміни і доповнення до умов випуску та проведення лотереї (у тому числі з викладенням їх у новій редакції) за умови, якщо вони не обмежують прав гравців порівняно з попередніми умовами, не суперечать чинному законодавству, в тому числі вимогам цих Ліцензійних умов. Зміни та доповнення оформляються окремим документом і впродовж десяти днів після затвердження його оператором подаються до Міністерства фінансів України.

Міністерство фінансів України долучає зміни і доповнення до умов випуску та проведення лотерей до ліцензійної справи або пропонує оператору доопрацювати їх протягом трьох робочих днів відповідно до вимог чинного законодавства та цих Ліцензійних умов. У разі незгоди оператора щодо доопрацювання змін і доповнень до умов випуску та проведення лотерей Міністерство фінансів України вмотивовано відмовляє у їх долученні до ліцензійної справи не пізніше ніж через 10 робочих днів з моменту надходження їх до Міністерства фінансів України від оператора.

Зміни і доповнення до умов випуску та проведення лотерей набирають чинності після долучення до ліцензійної справи Міністерством фінансів України і мають бути опубліковані оператором відповідно до вимог пункту 3.7 цих Ліцензійних умов.

3.6. Оператор, що має намір проводити нову лотерею на підставі отриманої ним ліцензії на здійснення діяльності з випуску та проведення лотерей на відповідний вид лотереї, подає до Міністерства фінансів України заяву про долучення до ліцензійної справи умов випуску та проведення такої лотереї.

Міністерство фінансів України долучає умови випуску та проведення лотерей до ліцензійної справи або пропонує оператору доопрацювати їх протягом трьох робочих днів відповідно до вимог чинного законодавства та цих Ліцензійних умов. У разі незгоди оператора щодо доопрацювання умов випуску та проведення лотерей Міністерство фінансів України вмотивовано відмовляє у їх долученні до ліцензійної справи у строк не пізніше ніж через 10 робочих днів з моменту надходження їх до Міністерства фінансів України від оператора.

3.7. Витяг з умов випуску та проведення лотерей (підпункти 3.3.1 - 3.3.4, 3.3.6, 3.3.7 - 3.3.10, 3.3.12 - 3.3.15, 3.3.18 пункту 3.3 цих Ліцензійних умов), які долучені до ліцензійної справи Міністерством фінансів України, оператор публікує в офіційному друкованому органі Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за тиждень до початку випуску лотереї і таку публікацію наступного робочого дня листом надсилає до Міністерства фінансів України.

3.8. Розрахунки за лотереєю здійснюються виключно в грошовій одиниці України.

3.9. Оператор повідомляє Міністерство фінансів України про початок випуску кожної лотереї упродовж тижня з моменту отримання першої сплати участі у лотереї від гравців із зазначенням кількості, нумерації (серія, номер) випущених лотерейних білетів.

3.10. У разі завершення проведення лотереї, відповідно до долучених до ліцензійної справи Міністерством фінансів України умов випуску та проведення лотереї, оператор зобов'язаний протягом тижня опублікувати таку інформацію в офіційному друкованому органі Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України і повідомити про це Міністерство фінансів України.

3.11. Оператор лотерей зобов'язаний докладати зусиль для уникнення конфлікту інтересів працівників оператора і гравців.

Оператор лотерей зобов'язаний на вимогу гравця надати таку інформацію:

перелік керівників оператора державних лотерей та його відокремлених підрозділів;

інформацію щодо переліку лотерей, які проводяться оператором лотерей;

інформацію про умови випуску і проведення лотерей, яка підлягає опублікуванню відповідно до вимог пункту 3.7 цих Ліцензійних умов.

4. Технологічні вимоги

4.1. Вимоги до призового фонду (резерву виплат)

4.1.1. Під час проведення лотереї оператор формує призовий фонд і відображає його в обліку як забезпечення майбутніх витрат і платежів (далі - резерв виплат).

До призового фонду не включається сума джек-поту, не забезпечена сплатою участі у лотереї. Сума джек-поту, не забезпечена сплатою участі у лотереї, не може перевищувати 10 відсотків власного капіталу. Оператор зобов'язаний сформувати резерв, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї.

Кошти призового фонду (резерву виплат) не можуть використовуватися оператором як предмет застави та на інші потреби, за винятком виплати або видачі виграшів гравцям лотереї.

4.1.2. Залишок резерву виплат на дату складання фінансової звітності має бути не меншим за величину, обчислену таким чином:

обсяг сплати участі у лотереї, що надійшов від кожної проведеної лотереї за звітний період, множиться на відс оток (норматив відрахувань), передбачений умовами випуску та проведення лотереї для відрахувань до призового фонду від отриманих доходів;

одержані добутки додаються;

залишок резерву виплат на початок звітного періоду збільшується на суму одержаних добутків і зменшується на суму виплачених (виданих) учасникам протягом звітного періоду виграшів у лотереї.

4.1.3. Оператор повинен забезпечити розміщення резерву виплат та резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, на окремому небюджетному рахунку в Державному казначействі України.

Відповідальність за цільове використання коштів резерву виплат та резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, тільки на виплати гравцям несе оператор.

4.2. Вимоги до фінансового стану оператора

4.2.1. Оператор повинен забезпечувати перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним.

Фактичний запас платоспроможності (ФП) оператора розраховується шляхом вирахування із загальної суми активів оператора сум нематеріальних активів незавершеного будівництва і суми заборгованості за банківськими кредитами:

ФП = р. 280 активу - р. 010 активу - р. 020 активу - р. 440, р. 500 пасиву.

Нормативний запас платоспроможності (НП) оператора приймається рівним залишку резерву виплат, розрахованому у порядку, установленому підпунктом 4.1.2 цих Ліцензійних умов.

4.2.2. Оператор повинен забезпечувати дотримання коефіцієнта абсолютної ліквідності.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КЛ) розраховується як відношення високоліквідних активів, до яких належать грошові кошти, їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції, до поточних (короткострокових) зобов'язань, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами:

КЛ = р. 220 + р. 230 + р. 240 активу / Розділ IV пасиву.

Рівень коефіцієнта абсолютної ліквідності має бути не меншим за 0,2.

4.2.3. Оператор повинен забезпечувати дотримання коефіцієнта фінансової незалежності.

Коефіцієнт фінансової незалежності (КФН) розраховується як відношення суми за довгостроковими і поточними зобов'язаннями, цільовим фінансуванням та доходами майбутніх періодів до власного капіталу, за винятком резерву виплат:

КФН = (Розділ III + Розділ IV пасиву + р. 420 + р. 630) / Розділ I пасиву - залишок резерву виплат.

Рівень коефіцієнта фінансової незалежності має бути не більшим за 1,0.

4.3. Вимоги до розповсюдження лотерей

4.3.1. Мережа розповсюдження лотерейних білетів (сплати участі в лотереї) може складатися з власної мережі розповсюдження оператора та мережі розповсюджувачів, що працюють з оператором на договірній основі.

4.3.2. Розповсюдження лотерей не повинне порушувати громадський порядок і перешкоджати пересуванню транспорту та пішоходів.

4.3.3. Прийняття оплати вартості лотерейного білета або сплати участі у лотереї гравця засвідчує факт укладення угоди між оператором лотереї і гравцем.

4.3.4. Лотерейні білети у точках розповсюдження мають бути виставлені на видному для гравців місці.

Рекламно-інформаційне оформлення точок розповсюдження має бути типовим для даного оператора.

4.3.5. У точках розповсюдження лотерейних білетів розміщується потрібна для гравців інформація: перелік лотерей, які розповсюджуються, дата і номер ліцензії на провадження діяльності з випуску та проведення цих лотерей, розмір сплати участі у лотереї (ціна білетів), результати проведення кожного розіграшу тиражів лотереї із зазначенням кількості виграшів та їх розмірів, місцезнаходження найближчої філії оператора, місцезнаходження оператора або його головного пі дприємства та номери телефонів, за якими можна звернутись для уточнення інформації про умови випуску та проведення лотерей, а також із зауваженнями і пропозиціями.

Розповсюджувачі лотерей повинні надавати гравцям доступну і достовірну інформацію про лотереї, умови їх випуску та проведення.

4.3.6. Оператор повинен проводити інструктаж із розповсюджувачами лотерей з питань дотримання вимог нормативно-правових актів, що регламентують випуск та проведення лотерей.

4.3.7. Розповсюджувачі мають право здійснювати продаж державної лотереї при наявності посвідчення, виданого оператором, форма та порядок видачі якого рекомендована Міністерством фінансів України.

Для фізичної особи - розповсюджувача державної лотереї видається іменне посвідчення, яке містить фотографічну картку особи, скріплену печаткою оператора, номер, серію паспорта (посвідчення особи), строк дії такого посвідчення, опис виду державної лотереї, а також підпис посадової особи оператора, що уповноважує зазначену фізичну особу здійснювати дії з продажу білетів або сплату участі у лотереї.

Для юридичної особи - розповсюджувача державної лотереї видається фірмове посвідчення, яке містить печатку оператора, опис виду державної лотереї, місце розташування пункту продажу білетів або сплати участі у лотереї, строк дії такого посвідчення та підпис посадової особи оператора.

4.3.8. Контроль за додержанням розповсюджувачами лотерей вимог нормативно-правових актів, що регламентують випуск та проведення лотерей, здійснюється у порядку контролю за додержанням оператором Ліцензійних умов.

4.3.9. Оператор може укладати з розповсюджувачами відповідні договори за формою, яка рекомендована Міністерством фінансів України, що регламентують відповідальність розповсюджувачів перед операторами згідно з чинним законодавством.

До умов договорів можуть бути включені зобов'язання розповсюджувачів щодо проведення розрахунків з оператором за реалізовані лотерейні білети в термін не більше ніж 3 дні для розповсюджувачів у містах та не більше ніж 7 днів для розповсюджувачів у сільській місцевості, а також щодо допуску до перевірок органів контролю за додержанням Ліцензійних умов.

У разі порушення розповсюджувачами лотерей вимог нормативно-правових актів, що регламентують випуск та проведення лотерей, у десятиденний термін оператор повинен вжити заходів щодо усунення таких порушень, включаючи припинення відносин з такими розповсюджувачами та вилучення у них нерозповсюджених лотерейних білетів.

4.3.10. Розповсюджувачі - фізичні особи при розповсюдженні лотерейних білетів повинні мати при собі книгу обліку розрахункових операцій, видану оператором.

4.3.11. Лотерейні білети мають розповсюджуватись за суворого дотримання принципу добровільності.

Розповсюджувачі лотерей не можуть змінювати встановлений оператором розмір сплати участі у лотереї чи ціну лотерейного білета.

Розрахунки між гравцями та розповсюджувачами лотерей здійснюються згідно з умовами випуску та проведення відповідних лотерей.

Розповсюджувачі повинні відображати облік проданих лотерейних білетів та виплати виграшів у книзі обліку розрахункових операцій.

4.3.12. Реклама проведення і розповсюдження лотерей здійснюється відповідно до законодавства про рекламу.

4.4. Вимоги до розігрування тиражів лотереї

4.4.1. Розіграш тиражу лотереї має проводитися в прямому телевізійному ефірі (або в телевізійному записі з подальшою обов'язковою трансляцією результатів) у присутності тиражної комісії, яка складається з представників органу ліцензування (або уповноважених осіб) або інших центральних органів виконавчої влади та громадськості.

(підпункт 4.4.1 пункту 4.4 розділу 4 в редакції наказу Державного комітету України з питань
 регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України
 від 23.06.2004 р. N 75/419)

4.4.2. Контроль за проведенням лотерей з використанням електронних систем прийняття сплати участі у лотереї у режимі реального часу здійснюється Державним казначейством України.

4.4.3. Оператор, який використовує електронну систему для прийняття сплати участі у лотереї і обробки інформації, зобов'язаний забезпечити Державне казначейство України засобами контролю, які передбачають можливість зняття інформації в режимі реального часу про сплату участі в лотереї, відповідно оформивши взаємовідносини в порядку, установленому чинним законодавством. Контроль розподіляється на:

- вхідний контроль до припинення продажу білетів (сплат участі в лотереї) на розіграш тиражу - інформація про прийняті сплати участі в лотереї до припинення продажу білетів на розіграш;

- вихідний контроль після припинення продажу білетів (сплат участі в лотереї) на розіграш тиражу та до проведення розіграшу тиражу - інформація про прийняті сплати за участь в лотереї, загальний обсяг продажу на тираж, час припинення продажу білетів на тираж, розмір призового фонду тиражу;

- вихідний контроль після проведення розіграшу тиражу - інформація про прийняті сплати участі в лотереї, загальний обсяг продажу на тираж, час припинення продажу білетів (сплат участі в лотереї) на тираж, розмір призового фонду тиражу, виграшні комбінації номерів, результати розподілу призового фонду.

Контроль повинен здійснюватись Державним казначейством України і оператором як до, так і після розіграшу тиражу. Результати контролю протоколюються (за формою, встановленою Міністерством фінансів України) та зберігаються протягом 3-х років.

4.5. Вимоги до виплати призів (виграшів) гравцям у лотереї

4.5.1. Виплата грошових призів здійснюється виключно в грошовій одиниці України. Розігрування виграшів, виражених в іноземній валюті або в міжнародних розрахункових одиницях, не допускається.

4.5.2. Виплата призів лотерей здійснюється у строки та в порядку, які передбачені в умовах випуску та проведення лотерей.

4.5.3. Виплата призів лотереї здійснюється на підставі пред'явленого лотерейного білета або іншого документа, який засвідчує участь у розіграші призів лотереї відповідно до вимог абзацу сьомого пункту 1.2 цих Ліцензійних умов. Якщо переможець хоче підтвердити джерело отриманих ним доходів, на його добровільний запит видається довідка, в якій зазначаються паспортні дані переможця, сума призу, а також дата його отримання. Зазначена довідка складається в двох примірниках, один з яких видається переможцю, а другий передається до центрального статистичного (бухгалтерського) органу оператора лотереї та є документом суворої звітності і становить комерційну таємницю.

4.5.4. Оголошення інформації про переможця, у тому числі з метою реклами, або прилюдне вручення переможцеві призу може здійснюватися виключно за згоди переможця.

4.6. Вимоги до захисту інформації про випуск та проведення лотерей

4.6.1. Оператор зобов'язаний надати Міністерству фінансів України можливість контролю за впровадженням технічних засобів з прийняття сплати участі у лотереї в електронному вигляді і забезпечити можливість доступу до технічних засобів з обробки інформації та прийняття сплати участі у лотереї.

Оператор повинен забезпечити захист розігрувальних пристроїв та засобів зчитування інформації (зчитувальних пристроїв), які пов'язані з обігом коштів та лотерейних білетів, а також забезпечити захист білетів від підробки.

4.6.2. Організація безпеки інформації, у тому числі інформаційних масивів, із застосуванням заходів технічного, криптографічного захисту інформації або голографічного захисту має здійснюватись оператором з урахуванням вимог чинного законодавства України та нормативних документів у цій сфері.

5. Інші вимоги

5.1. Якщо технологією проведення лотереї передбачається необхідність періодичного знищення лотерейних білетів, керівн ик оператора наказом створює комісію зі знищення лотерейних білетів, до складу якої має входити представник Міністерства фінансів України або місцевого фінансового органу.

Перед знищенням лотерейних білетів комісією складається опис лотерейних білетів, які підлягають знищенню, з обов'язковим зазначенням їх серій та номерів.

Знищення лотерейних білетів здійснюється у присутності комісії шляхом спалювання або розрізання.

Після знищення складається акт у трьох примірниках, до якого додається опис лотерейних білетів, які підписуються головою та членами комісії. Перший примірник акта про знищення надається Міністерству фінансів України.

5.2. Оператор повинен надавати Міністерству фінансів України:

місячний звіт про формування призового фонду (додаток 1) - не пізніше 10-го числа місяця, що настає за звітним місяцем;

інформацію про результати проведення тиражів оператором за місяць - не пізніше 10-го числа місяця, що настає за звітним місяцем, - яка має включати відомості про загальні розміри призового фонду на кожний тираж у розрізі за категоріями, кількість тих, хто виграв, та розміри призів за категоріями;

звіт про дотримання вимог до фінансового стану оператора (додаток 2) - квартальний, річний - не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, роком;

звіт про фактичне формування власного капіталу - квартальний, річний - не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, роком;

звіт про діючих розповсюджувачів із зазначенням кількості юридичних та фізичних осіб у розрізі регіонів - квартальний, річний - не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, роком;

звіт про рух резерву виплат - квартальний, річний (додаток 3) - не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, роком;

квартальну фінансову звітність підприємства не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом;

річну фінансову звітність підприємства не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. До річної фінансової звітності має додаватись аудиторський висновок про її достовірність та повноту;

інформацію у письмовій формі про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни. Ця інформація надається протягом десяти днів з моменту виникнення таких змін;

копії актів знищення нереалізованих білетів упродовж місяця після знищення лотерейних білетів.

Звітність подається в паперовому вигляді (підписана керівником оператора та завірена печаткою або штампом оператора) та на електронних носіях.

5.3. Оператор повинен допускати органи контролю до перевірок за додержанням Ліцензійних умов провадження діяльності з випуску та проведення лотерей.

5.4. У разі дострокового припинення проведення лотереї оператор повинен обов'язково опублікувати таку інформацію в офіційному друкованому органі Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України і повідомити про це Міністерство фінансів України. При цьому оператор зобов'язаний припинити прийняття нових ставок та забезпечити виконання взятих на себе зобов'язань перед гравцями у повному обсязі.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Оператори, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей до набрання чинності цими Ліцензійними умовами, повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог Ліцензійних умов протягом шести місяців з дня їх опублікування, крім:

- пункту 2.1, за яким операторам, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей до набрання чинності цими Ліцензійними умовами, необхідно привести свою діяльність у відповідність протягом двох років з дня опублікування Ліцензійних умов;

- вимог до в ласного капіталу, визначених пунктом 3.2, у відповідність до яких операторам, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей до набрання чинності цими Ліцензійними умовами, необхідно привести свою діяльність до 1 вересня 2004 року.

(абзац третій Прикінцевих положень із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства фінансів України від 23.06.2004 р. N 75/419)

 

Заступник начальника Головного
управління реєстрації та  ліцензування -
Начальник  Управління ліцензування 

 
 
О. Б. Іванченко 

Начальник Управління
 небанківських фінансових установ
 та з питань лотерейної діяльності 

 
 
Л. П. Максименко 

____________

 

 

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/moral/10_43.html


Попередня статтяНаступна стаття

 

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"

 


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.