Ця сторінка використовує JavaScript. Для повного використання її можливостей слід включити його підтримку (ActiveX для Internet Explorer)
Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА X. МАРАЗМИ, НОВИНИ МОРАЛІ ТА КУЛЬТУРИ

ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯМ ДАЮТЬ БЕЗВІДСОТКОВИЙ КРЕДИТ НА СТРОК ДО 20 РОКІВ НА КВАРТИРИ, А ІНШІ ОСОБИ ЧИМ ГІРШІ ?

Відповідно до частини третьої статті 36 Закону України від 16.12.93 р.3723-XII "Про державну службу" на індивідуальне і кооперативне житлове будівництво або для придбання квартир чи індивідуальних жилих будинків державним службовцям, які потребують відповідно до чинного законодавства поліпшення житлових умов, надається земельна ділянка та безвідсотковий кредит на строк до 20 років. Умови надання кредиту визначаються Кабінетом Міністрів України. Ці умови затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. N 182. Все ніби добре, але робітники бюджетних установ, які не є державними службовцями, зокрема лікарі, вчителі тощо навіть мріяти не можуть про земельну ділянку та безвідсотковий кредит на строк до 20 років. Я вже не говорю про інших громадян України.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

від 18 лютого 2004 р. N 182

Київ

Про затвердження Порядку надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків

Відповідно до статті 36 Закону України "Про державну службу" та на виконання пункту 6 заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2003 рік, схвалених Указом Президента України від 24 грудня 2002 р. N 1211, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків, що додається.

2. Міністерству фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати за поданням Головного управління державної служби у складі загальнодержавних видатків кошти на компенсацію відсоткової ставки за користування державними службовцями, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсотковим кредитом для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків (далі - кредит).

3. Визначити уповноваженим банком, що здійснює кредитування державних службовців, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов і мають право на отримання кредиту, відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (далі - Ощадбанк).

Міністерству фінансів разом з Ощадбанком щороку встановлювати відсоткову ставку за користування кредитом у розмірі, який не повинен перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку.

4. Державному комітетові з будівництва та архітектури щокварталу подавати Ощадбанку інформацію про опосередковану вартість спорудження 1 кв. метра загальної площі житла в регіонах та забезпечувати її опублікування у власних періодичних виданнях.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.

 

 

Прем'єр-міністр України  

 

В. ЯНУКОВИЧ  

 

Інд. 34

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2004 р. N 182 

  

ПОРЯДОК

надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків

1. Цей Порядок визначає механізм надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов (далі - державні службовці), безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків шляхом компенсації відсоткової ставки за користування кредитом (далі - відсоткова ставка за кредитом) за рахунок коштів державного бюджету.

2. Дія цього Порядку не поширюється на державних службовців, які отримали кредити на індивідуальне житлове будівництво, придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків, пільгові кредити за рахунок бюджетних коштів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла згідно з іншими нормативно-правовими актами.

3. Безвідсотковий кредит для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків (далі - кредит) надається державному службовцю уповноваженим банком лише один раз протягом періоду перебування на державній службі. Право на отримання кредиту вважається використаним з моменту прийняття уповноваженим банком рішення про його надання та включення суми заборгованості до реєстру сум належної до відшкодування компенсації - щомісячного розрахунку-обгрунтування обсягу належних до компенсації коштів, який складається уповноваженим банком у розрізі державних органів, позичальників і регіонів. Форма реєстру визначається Головдержслужбою та уповноваженим банком.

4. Для отримання державним службовцем кредиту державний орган, в якому він працює, подає уповноваженому банку лист-погодження, в якому зазначається розмір кредиту, обумовлюється зобов'язання державного органу повідомити уповноважений банк про припинення державним службовцем (позичальником) державної служби. Форма листа-погодження визначається Головдержслужбою та уповноваженим банком.

Державний орган подає уповноваженому банку лист-погодження за наявності письмової згоди Головдержслужби.

Підставою для надання державним органом листа-погодження уповноваженому банку є документальне підтвердження перебування позичальника та членів його сім'ї на квартирному обліку.

Механізм визначення ліміту коштів, з урахуванням якого може бути наданий лист-погодження, та проект рішення Кабінету Міністрів України про розподіл між державними органами передбачених в державному бюджеті видатків на компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються державним службовцям, розробляються Головдержслужбою.

5. Кредит надається в гривнях на строк, що не повинен перевищувати 20 років.

6. Уповноважений банк розглядає звернення державного службовця про надання кредиту за наявності:

листа-погодження;

документів на отримання кредиту згідно з вимогами уповноваженого банку;

поточного рахунка, відкритого позичальником в уповноваженому банку для зарахування коштів та обслуговування кредиту;

документального підтвердження першочергового внеску, достатнього для фінансування не менш як 10 відсотків вартості об'єкта кредитування. Розмір внеску визначається уповноваженим банком з урахуванням можливості забезпечення позичальником кредиту.

7. Розмір кредиту (K) визначається залежно від нормативно встановленого розміру загальної площі житла на сім'ю та опосередкованої вартості будівництва 1 кв. метра загальної площі житла в регіоні на момент розгляду питання про надання кредиту за такою формулою:

 

  

 

S x Cj x (100 - B) 

 

  

 

K = 

 

------------------- 

 

 

  

 

100 

 

  

де Cj - опосередкована вартість будівництва 1 кв. метра загальної площі житла у регіоні; S - нормативно встановлений розмір загальної площі житла; B - розмір першочергового внеску (у відсотках вартості об'єкта кредитування).

Нормативно встановлений розмір загальної площі житла визначається як сукупний розмір загальної площі житла, що обчислюється виходячи з норми загальної площі на одного члена сім'ї - 21 кв. метр та 10,5 кв. метра додатково на сім'ю.

У разі придбання житла на вторинному ринку його вартість визначається за результатами експертної оцінки, проведеної незалежним експертом згідно із законодавством. При цьому розмір кредиту не може бути більше ніж добуток нормативно встановленого розміру загальної площі житла і його опосередкованої вартості.

Розмір кредиту визначається уповноваженим банком виходячи з кредитоспроможності позичальника та можливості забезпечення ним кредиту і може бути більшим, ніж розмір кредиту, відсоткова ставка за яким підлягає компенсації. При цьому відсотки за користування частиною кредиту, відсоткова ставка за яким не підлягає компенсації, сплачуються державним службовцем. У такому разі між уповноваженим банком та державним службовцем укладається окрема кредитна угода на загальних підставах.

8. Умови надання кредиту визначаються кредитною угодою.

Типова форма кредитної угоди визначається Головдержслужбою та уповноваженим банком.

9. Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про розподіл між державними органами передбачених в державному бюджеті видатків на компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються державним службовцям, Мінфін вносить зміни до розпису державного бюджету, а Державне казначейство виділяє державним органам кошти на компенсацію відсоткових ставок за кредитами.

10. Державні органи на підставі поданих уповноваженим банком реєстрів сум належної до відшкодування компенсації перераховують кошти, передбачені на компенсацію відсоткових ставок за кредитами, на кореспондентський рахунок уповноваженого банку.

11. У разі припинення позичальником державної служби (за винятком виходу на пенсію), про що державний орган повідомляє уповноважений банк, кредит обслуговується таким позичальником за власний рахунок.

У разі виходу державного службовця на пенсію, у тому числі по інвалідності, проведення компенсації відсоткової ставки за кредитом продовжується в установленому порядку.

12. Контроль за цільовим використанням кредитів та проведенням компенсації відсоткової ставки за цими кредитами здійснюється згідно із законодавством.

13. Копії листів-погоджень зберігаються у державних органах протягом 30 років.

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/moral/10_42.html


Попередня статтяНаступна стаття

 

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"

 


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.