Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXXІV. МАРАЗМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

На яких умовах Республіка Крим приймається до Росії? Вихід з Росії угодою не передбачено

18 березня 2014 підписано Договір між Росією і Республікою Крим. Республіка Крим вважається прийнятою в Російську Федерацію з дати підписання договору. З дня прийняття в нашу країну Республіки Крим у складі Росії утворюються 2 нових суб'єкта - Республіка Крим і місто федерального значення Севастополь.

Росія гарантує всім народам, які проживають на територіях Криму і Севастополя, право на збереження рідної мови, створення умов для її вивчення та розвитку. Державними мовами Республіки Крим визнаються російська, українська і кримсько-татарську мови.
Громадяни України та особи без громадянства, які постійно проживають на території Криму або Севастополя, визнаються громадянами Росії. Передбачено виключення для осіб, які протягом 1 місяця заявлять про бажання зберегти наявне у них і (або) їх неповнолітніх дітей інше громадянство або залишитися особами без громадянства.
З 18 березня 2014 р. і до 1 січня 2015 р. діє перехідний період. Він встановлений для врегулювання питань інтеграції нових суб'єктів Російської Федерації в економічну, фінансову, кредитну та правову системи нашої країни, в її систему органів держвлади; виконання військового обов'язку і несення військової служби на територіях Криму і Севастополя.
Вибори до органів держвлади Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя призначені на другу неділю вересня 2015
До обрання названих органів держвлади їх повноваження здійснюють відповідно Державна Рада Республіки Крим - парламент Республіки Крим та Рада міністрів Республіки Крим, Законодавчі Збори міста Севастополя.
Нормативно-правові акти Росії діють на територіях Криму і Севастополя з 18 березня 2014 р., якщо інше не передбачено російським законодавством.
 

Як "потрапив" Крим. Законодавство Росії передбачає отримання згоди України на приєднання Криму до Росії

Крим та Севастополь оголосили про незалежність і одночасно про бажання бути у складі Російської Федерації

Українці й кримські татари мають більшість у Північному Криму

У Криму провели антиконституційний референдум, який у світі визнали тільки Росія та КНДР

Депутати парламенту Автономної республіки Крим (АРК) змінили офіційну назву свого органа влади, замінивши українське слово "рада" російськи словом "совет"

Президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про визнання Республіки Крим»

Проти анексії Криму проголосував лише один депутат Держдуми Росії

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов (Москва, 18 марта 2014 г.)

     Российская Федерация и Республика Крым,

     основываясь на  исторической  общности  своих  народов  и   учитывая

сложившиеся между ними связи,

     признавая  и  подтверждая  принцип  равноправия  и   самоопределения

народов,  закрепленный  в  Уставе  Организации  Объединенных     Наций, в

соответствии с которым все народы имеют неотъемлемое право свободно и без

вмешательства извне определять свой  политический  статус,   осуществлять

свое  экономическое,  социальное  и  культурное  развитие,   а   каждое

государство обязано уважать это право,

     будучи преисполнены  решимости  обеспечить  уважение  и   соблюдение

достоинства, прав и свобод человека, включая  право  на  жизнь,   свободу

мысли, совести, вероисповедания и убеждений, всем находящимся в пределах

их территорий, без какого бы то  ни  было  различия,  в    соответствии с

общепризнанными принципами  и  нормами  международного  права,  а   также

осознавая тесную взаимосвязь других  основных  принципов   международного

права, закрепленных, в частности, в Уставе Организации Объединенных Наций

и  Хельсинкском  Заключительном  акте  Совещания  по       безопасности и

сотрудничеству в Европе, с принципом уважения и соблюдения прав и свобод

человека,

     выражая общую волю своих народов,  неразрывно  связанных   общностью

исторической судьбы, к совместному проживанию в составе демократического

федеративного правового государства,

     стремясь обеспечить благополучие и процветание своих народов,

     основываясь на свободном и добровольном волеизъявлении народов Крыма

на общекрымском референдуме, проведенном в Автономной Республике Крым   и

городе Севастополе 16 марта 2014 года,  в  ходе  которого  народы   Крыма

приняли решение о воссоединении с Россией на правах субъекта   Российской

Федерации,

     принимая во внимание предложение Республики Крым и города с   особым

статусом Севастополя о принятии в Российскую Федерацию Республики   Крым,

включая город с особым статусом Севастополь,

     заключили настоящий Договор о нижеследующем.

 

                                Статья 1

 

     1. Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию с даты

подписания настоящего Договора.

     2. Принятие Республики Крым в Российскую Федерацию осуществляется в

соответствии с Конституцией Российской Федерации,  настоящим   Договором,

Федеральным конституционным законом "О  порядке  принятия  в   Российскую

Федерацию  и  образования  в  ее  составе  нового  субъекта    Российской

Федерации" и федеральным конституционным законом о принятии в Российскую

Федерацию Республики Крым.

 

                                Статья 2

 

     Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики  Крым  в   составе

Российской Федерации образуются новые субъекты - Республика Крым и город

федерального значения Севастополь.

 

                                Статья 3

 

     1. Российская Федерация гарантирует всем  народам,  проживающим   на

территориях Республики Крым и города федерального значения   Севастополя,

право на сохранение родного языка, создание условий для его  изучения   и

развития.

     2.  Государственными  языками  Республики  Крым  являются   русский,

украинский и крымско-татарский языки.

 

                                Статья 4

 

     1.  Пределы  территории  Республики  Крым  и   территории   города

федерального  значения  Севастополя  определяются  границами   территории

Республики Крым и территории города федерального  значения   Севастополя,

существовавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и

образования в составе Российской Федерации новых субъектов.

     2. Граница Республики  Крым  на  суше,  сопряженная  с   территорией

Украины, является Государственной границей Российской Федерации.

     3. Разграничение морских  пространств  Черного  и  Азовского   морей

осуществляется на основе международных договоров  Российской   Федерации,

норм и принципов международного права.

 

                                Статья 5

 

     Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования

в составе Российской Федерации новых субъектов граждане Украины  и   лица

без гражданства,  постоянно  проживающие  на  этот  день  на   территории

Республики  Крым  или  на  территории  города   федерального     значения

Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации, за   исключением

лиц, которые в течение одного месяца после  этого  дня  заявят  о   своем

желании сохранить имеющееся у них и (или)  их  несовершеннолетних   детей

иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

 

                                Статья 6

 

     Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования

в составе Российской Федерации новых субъектов и до 1 января  2015   года

действует переходный период, в течение  которого  урегулируются   вопросы

интеграции  новых  субъектов  Российской  Федерации  в     экономическую,

финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему

органов государственной власти Российской  Федерации,  а  также   вопросы

исполнения воинской обязанности и несения военной службы на   территориях

Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

 

                                Статья 7

 

     Граждане Российской  Федерации,  призванные  на  военную    службу в

Республике Крым и городе  федерального  значения  Севастополе,   проходят

военную службу на территориях  Республики  Крым  и  города   федерального

значения Севастополя до 2016 года включительно.

 

                                Статья 8

 

     Выборы в органы государственной власти Республики Крым и  в   органы

государственной  власти  города   федерального   значения     Севастополя

проводятся во второе воскресенье сентября 2015 года. До избрания органов

государственной власти Республики Крым и органов государственной   власти

города федерального  значения  Севастополя  их  полномочия   осуществляют

соответственно  Государственный  Совет  Республики  Крым  -     парламент

Республики Крым  и  Совет  министров  Республики  Крым,   Законодательное

Собрание города Севастополя.

 

                                Статья 9

 

     1. Законодательные и  иные  нормативные  правовые  акты   Российской

Федерации действуют на территориях Республики Крым и города федерального

значения Севастополя со дня принятия в Российскую  Федерацию   Республики

Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов,   если

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

     2. Нормативные правовые акты Автономной Республики  Крым  и   города

Севастополя, Республики Крым и  города  с  особым  статусом   Севастополя

действуют  на  территориях  соответственно  Республики  Крым  и    города

федерального значения Севастополя до окончания переходного периода или до

принятия  соответствующего  нормативного  правового   акта     Российской

Федерации  и  (или)  нормативного  правового  акта       Республики Крым,

нормативного правового акта Российской Федерации  и  (или)   нормативного

правового акта города федерального значения Севастополя.

     3. Нормативные правовые акты Автономной Республики  Крым  и   города

Севастополя, Республики Крым и города  с  особым  статусом   Севастополя,

противоречащие Конституции Российской Федерации, не применяются.

 

                                Статья 10

 

     Настоящий Договор временно применяется с даты подписания и вступает

в силу с даты ратификации.

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/miscev/34_75.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"