Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXXІV. МАРАЗМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, МАЙНО ЯКИХ ПЕРЕБУВАЄ В КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ, ЛИШЕ З КІНЦЯ СІЧНЯ 2001 РОКУ ОТРИМАЛИ МОЖЛИВІСТЬ ПРИДБАВАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО

 

Законом  України від 21.12.2000 р. №2182-III "Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі об'єктів права державної власності у комунальну власність" до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" внесено зміни, які передбачають, що крім безоплатної передачі об'єктів права державної власності у комунальну власність, запроваджується передача об'єктів шляхом обміну. До Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" Законом було внесено зміни, якими органи місцевого самоврядування включено до переліку можливих покупців об'єктів приватизації.

Згідно із змінами до Закону України "Про приватизацію державного майна" покупцями об'єктів приватизації можуть бути також юридичні особи, майно яких перебуває в комунальній власності, та органи місцевого самоврядування.

Виходить, що органи місцевого самоврядування та юридичні особи, майно яких перебуває в комунальній власності лише з кінця січня 2001 року (оприлюднення Закону відбулося в “Урядовому кур'єрі” 30.01.2001 р. N 17), отримали можливість придбавати державне майно.

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі об'єктів права державної власності у комунальну власність

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №34, ст. 228; 2000 р., №5, ст. 35):

1) преамбулу Закону доповнити словами «безоплатно або шляхом обміну»;

2) у частині третій статті 1 слово «безоплатна» виключити;

3) у статті 2:

абзац шостий частини першої доповнити словами «у тому числі не завершені будівництвом»;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Не можуть бути об'єктами передачі з державної у комунальну власність:

підприємства, що провадять діяльність, передбачену частинами першою, другою та третьою статті 4 Закону України «Про підприємництво»;

казенні підприємства»;

4) абзац третій частини третьої статті 4 викласти в такій редакції:

«органом, уповноваженим управляти державними корпоративними правами, — щодо акцій (часток, паїв), що належать державі»;

5) у статті 7:

частину першу викласти в такій редакції:

«1. З державної у комунальну власність передаються безоплатно такі об'єкти:

житлові будинки (разом із вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями) та гуртожитки (в тому числі не завершені будівництвом);

заклади освіти, дошкільного виховання, культури (крім кінотеатрів), фізичної культури та спорту, охорони здоров'я (крім санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку та аптек), соціального забезпечення, дитячі оздоровчі табори, в тому числі не завершені будівництвом;

підприємства міського і приміського транспорту, шляхового господарства, а також акції (частки, паї) господарських товариств, створених на базі їх майна (у разі якщо щодо них не було прийнято рішення про закріплення їх у державній власності);

аеропорти цивільної та колишні аеропорти військової авіації, які не мають можливості самостійно забезпечувати свою сертифікаційну придатність, за поданням Міністерства транспорту України та Міністерства оборони України.

Безоплатно можуть передаватися також інші об'єкти права державної власності, визначені статтею 2 цього Закону, якщо такі об'єкти не менше двох разів пропонувалися до продажу конкурентними способами приватизації, але не були реалізовані»;

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

«2. Передача об'єктів права державної та комунальної власності шляхом обміну цими об'єктами здійснюється у визначеному цим Законом порядку, якщо інше не передбачено законодавством України.

У разі передачі об'єктів права державної та комунальної власності шляхом обміну цими об'єктами до узгоджених відповідно до статей 4 і 5 цього Закону пропозицій щодо такої передачі додаються акти оцінки вартості об'єктів, затверджені органом, уповноваженим управляти державним майном, і відповідним органом місцевого самоврядування.

Вартість об'єктів передачі визначається за їх балансовою вартістю, а об'єктів незавершеного будівництва та акцій (часток, паїв) — відповідно до законодавства з питань оцінки об'єктів приватизації».

У зв'язку з цим частини другу — п'яту вважати відповідно частинами третьою — шостою.

2. У Законі України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №34, ст. 160; 2000 р., №41, ст. 342):

1) в абзаці третьому частини другої статті 5 слова «та органи місцевого самоврядування» виключити;

2) абзац чотирнадцятий частини четвертої статті 7 доповнити словами «(копію відповідного рішення органу місцевого самоврядування — для органів місцевого самоврядування)»;

3) абзац шостий частини п'ятої статті 16 доповнити словами «(копію рішення про участь в аукціоні, конкурсі — для органів місцевого самоврядування)».

3. У частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №17, ст. 122; 2000 р., №33 — 34, ст. 273) абзац п'ятий виключити.

4. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №24, ст. 170; 1998 р., №48, ст. 292; 1999 р., №41, ст. 372):

1) пункт 51 частини першої статті 26 доповнити словами «а також щодо придбання об'єктів державної власності»;

2) пункт 32 частини першої статті 43 доповнити словами «а також щодо придбання об'єктів державної власності».

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 Президент України

Л. КУЧМА

 м. Київ
21 грудня 2000 року
№2182-III

  

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/miscev/34_1.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"