Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXXII. МАРАЗМИ МІЛІЦІЇ

Застосування детектора брехні при прийомі на роботу і періодичній перевірці співробітників в правоохоронних органах не є обов’язковим

Поліграф або детектор брехні був би в нагоді при прийому на роботу в правоохоронні органи та при періодичній перевірці сумлінності їхніх працівників, що значно би покращило роботу служб внутрішньої безпеки та стало би вагомою зброєю проти корупції та оборотнів у погонах. Однак застосування цього пристрою в цих органах є добровільним... Зокрема Інструкція щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі з персоналом органів внутрішніх справ України, затверджена Наказом МВС від 28.07.2004 р. № 842 та зареєстрована у Мін’юсті України 27.10.2004 за № 1373/9972, у пункті 2.1 говорить про те, що згідно з принципом добровільної згоди спеціаліст поліграфа починає поліграфне опитування лише за умови отримання письмової згоди особи й обов’язково пересвідчившись у тому, що ця згода є справді добровільною, а не наслідком примусу або психологічного тиску з боку сторонніх чи зацікавлених осіб.

Петро ПАТЛАТИЙ

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ МВС України

                                      28.07.2004  N 842

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      27 жовтня 2004 р.

                                      за N 1373/9972

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі з персоналом органів внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Інструкція щодо застосування комп’ютерних поліграфів в роботі з персоналом органів внутрішніх справ України (далі — Інструкція) визначає основні напрямки, принципи та умови використання поліграфів у процесі професійно-психологічного відбору кандидатів на службу і навчання, під час кадрових перевірок та проведення службових розслідувань.

1.2. Робота спеціаліста поліграфа здійснюється відповідно до Конституції України, законів України “Про міліцію”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про інформацію” та інших нормативно-правових актів.

1.3. Сучасний поліграф є різновидом психофізіологічної апаратури і представляє собою комплексну багатоканальну комп’ютерну апаратну методику реєстрації змін психофізіологічних реакцій людини у відповідь на пред’явлення за спеціальною методикою певних психологічних стимулів.

1.4. Аналіз інформації, отриманої від людини в процесі опитування за допомогою поліграфа, дає змогу отримувати необхідну орієнтувальну інформацію та виявляти ту, яку людина приховує.

1.5. Використання поліграфа здійснюється шляхом проведення за спеціальною методикою опитування людини з одночасною реєстрацією змін її психофізіологічних реакцій у відповідь на психологічні стимули, що задаються у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото та ін. У процесі такого інтерв’ю використовуються поліграфні пристрої, що не завдають шкоди здоров’ю, життю людини, навколишньому середовищу та мають відповідні сертифікати.

1.6. Опитування проводиться у формі скринінгової перевірки кандидатів на службу (навчання), а також службових перевірок персоналу з метою підвищення ефективності діяльності органів і підрозділів, психологічної надійності, зміцнення дисципліни і законності, запобігання негативним явищам серед особового складу органів внутрішніх справ України (далі — особовий склад).

1.7. Реакції людини, інша інформація, що реєструється і фіксується у процесі тематичного інтерв’ю, аналізується спеціалістом поліграфа, який на підставі отриманих результатів формулює висновки, що мають вірогідний, орієнтувальний характер та слугують психологічним обґрунтуванням для:

формулювання пропозицій щодо необхідності та конкретних напрямків подальшої роботи з кандидатами на службу (навчання) та працівниками органів та підрозділів внутрішніх справ (далі — працівники ОВС);

оцінки достовірності (недостовірності) результатів психодіагностичних обстежень та розслідування надзвичайних подій серед особового складу.

1.8. До роботи з поліграфом та проведення психофізіологічного інтерв’ю допускаються фахівці, які пройшли спеціальну підготовку та мають відповідний допуск (сертифікат, посвідчення) МВС України.

2. Основні принципи використання поліграфа

2.1. Згідно з принципом добровільної згоди спеціаліст поліграфа починає поліграфне опитування лише за умови отримання письмової згоди особи й обов’язково пересвідчившись у тому, що ця згода є справді добровільною, а не наслідком примусу або психологічного тиску з боку сторонніх чи зацікавлених осіб.

2.2. За принципом правомірності дослідження проводиться тільки в разі наявності відповідного завдання (направлення) та стосується визначеного кола питань, про які спеціаліст поліграфа повідомляє обстежуваного. Крім того, ініціатива щодо обстеження може належати і самій особі, яка підозрюється в певній провині.

2.3. Принцип всебічного забезпечення прав людини для спеціаліста поліграфа є головним. Так, особа має право відмовитися від обстеження на будь-якому етапі, знати, щодо якої події проводиться обстеження, бути ознайомленою з тематикою тестів, пояснювати або не пояснювати можливе, на її погляд, виникнення тих чи інших реакцій. Забезпечення прав людини досягається також неухильним дотриманням тривалості часу проведення опитування з 9 години до 16 години з урахуванням стану особи.

3. Основні напрямки використання поліграфа

3.1. Скринінг (різновид методу поліграфної перевірки, що застосовується в роботі з працівниками ОВС) кандидатів, які приймаються на службу до правоохоронних органів, у разі висунення працівників ОВС на посаду з більшим обсягом роботи.

3.2. Кадрові та службові перевірки.

3.3. Діагностика рівня стресу, верифікація постстресових розладів.

3.4. Контроль ефективності психокорекційного впливу.

3.5. Перевірка отриманих свідчень щодо їх вірогідності.

3.6. Проведення кадрових перевірок (скринінгів) осіб, які поступають на службу до органів внутрішніх справ України, працівників ОВС, висунутих на вищі службові посади (резерв на висування), та при переміщеннях по службі.

3.7. Здійснення планових перевірок працівників ОВС, які тривалий час контактують із кримінально небезпечним контингентом.

3.8. Проведення службових розслідувань надзвичайних подій.

4. Організація роботи спеціаліста поліграфа при проведенні скринінгової перевірки

4.1. Скринінгова перевірка з використанням поліграфа застосовується при вирішенні питань відбору, добору та розстановки персоналу, оформленні допуску до державної таємниці, у процесі службових розслідувань та профілактичних заходів.

4.2. Планові скринінгові перевірки проводяться за методичними рекомендаціями, затвердженими МВС України, під час відбору кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України та навчання у навчальних закладах МВС України, поновлення на службу в органи внутрішніх справ України. Планові скринінгові перевірки проводяться також при висуненні працівників ОВС на керівні посади номенклатури МВС України, ГУМВС, УМВС під час профілактичних заходів.

4.3. Позапланові скринінгові перевірки проводяться за окремою тематикою тестів у процесі проведення службових розслідувань, при отриманні інформації компрометуючого змісту на працівників ОВС.

5. Загальні умови проведення поліграфного опитування

До загальних умов проведення поліграфного опитування належать:

абсолютні та відносні медичні обмеження;

додаткові вимоги до приміщення, в якому проводиться опитування;

загальні правила проведення процедури поліграфного опитування.

5.1. Медичні обмеження для проведення поліграфного опитування

Проведення поліграфних досліджень утруднюється, а інколи й унеможливлюється за наявності деяких захворювань або якщо людина перебуває в певному психічному чи фізичному стані.

Абсолютними протипоказаннями, що виключають поліграфне дослідження, є гостра серцево-судинна недостатність, шокові та передшокові стани.

Відносні протипоказання до проведення поліграфного обстеження виникають у випадках, коли особа перебуває в певному психічному чи фізичному стані, а саме: вагітність у другій половині або в період різко вираженої інтоксикації, виражені больові синдроми, перебування у важкому стані алкогольного (наркотичного) сп’яніння, під впливом психотропних речовин, у стані абстиненції. Такі обставини можуть викликати різке зниження вірогідності отриманої інформації та значущих результатів, а тому потребують особливої уваги та індивідуального підходу до опитуваного.

Рішення про можливість перевірки на поліграфному пристрої осіб, які перебувають у певному психічному або фізичному стані, приймає спеціаліст поліграфа з урахуванням рекомендацій медичних працівників.

Під час обстеження на поліграфному пристрої осіб, які мають відносні протипоказання, спеціаліст поліграфа зазначає у висновку, а саме: яке захворювання (стан) виявлено в особи, чому прийнято рішення про проведення обстеження та роз’яснює, як це захворювання (стан) може вплинути на результати.

5.2.Вимоги до приміщення, в якому проводиться поліграфне опитування

5.2.1. Під час обстеження в приміщенні мають бути тільки спеціалісти поліграфа, опитуваний та, у виняткових випадках, працівник інспекції по особовому складу. Така вимога обумовлена тим, що присутність сторонніх може викликати певне збудження особи, відвернути від процедури, спричинити побічні реакції.

5.2.2. Для проведення поліграфного опитування використовується спеціально обладнане або пристосовується наявне службове приміщення, яке відповідає таким вимогам:

площа — не менше 10-15 кв. м;

висота — не менше 2,5 м;

стіни приміщення мають бути пофарбовані в нейтральні пастельні кольори (світло-бежевий, білий, сірий і т. ін.), без деталей (картин, календарів, оздоблення тощо), які відвертають увагу.

5.2.3. Обладнання приміщення повинно забезпечувати комфортні умови, а освітленість, температура, вологість повітря, звукоізоляція — відповідати загальним нормам. Не дозволяється проводити інтерв’ю в приміщеннях, поблизу яких є джерела високої напруги, трансформатори, вантажні ліфти, працюють зварювальні апарати. Потрібно унеможливити раптові телефонні дзвінки, вхід до приміщення сторонніх осіб, гучні вигуки чи розмови працівників у сусідніх приміщеннях, коридорах.

5.2.4. Якщо обстеження проводиться в спеціально обладнаному приміщенні, то бажано, щоб воно межувало з кімнатою з окремим входом для розміщення та встановлення за потреби апаратури відеота аудіоконтролю, поліграфного обстеження і відповідного запису.

Спеціально обладнане приміщення оснащується столами для розміщення апаратури (2 од.), м’якими кріслами з підлокітниками (2 од.), стільцями (3 од.), шафою для паперів та сейфом.

5.3. Загальні правила проведення процедури поліграфного опитування

5.3.1. Перед початком опитування спеціаліст поліграфа оформлює заяву про добровільну згоду на проведення поліграфного опитування (додається). Заяву особа заповнює власноручно. У разі відмови особи від проведення з нею скринінгової перевірки, опитування не проводиться.

5.3.2. У процесі проведення опитування особа має право в будь-який момент відмовитися від подальшої участі в його проведенні. Відмова від опитування не повинна свідчити на наявність у неї прихованої інформації, а також призводити до порушення її законних прав та свобод.

5.3.3. Спілкування спеціаліста поліграфа з особою, яка опитується, ведеться українською або російською мовою. Попередньо мова повинна бути узгоджена з опитуваною особою.

5.3.4. Опитування не може тривати більше однієї години без перерви і в загальному обсязі — більше 4 годин протягом одного дня.

6. Етапи проведення поліграфного опитування

За загальними умовами процедура поліграфного опитування, як правило, складається з трьох етапів: підготовчого, безпосереднього проведення інтерв’ю та завершального.

6.1. Основні завдання підготовчого етапу:

складання та конструювання тестів;

з’ясування психічного та фізичного стану особи;

установлення з особою психологічного контакту;

отримання від особи письмової добровільної згоди на участь у поліграфному опитуванні;

перевірка та налагодження датчиків і каналів знімання (фіксації) інформації поліграфа;

установлення “фонового” рівня та типу реагування особи.

6.2. Основні завдання етапу безпосереднього проведення поліграфного опитування:

забезпечення виконання методичних вимог до проведення поліграфного опитування;

проведення поліграфного дослідження способом пред’явлення тестів, побудованих відповідно до досліджуваної події та мети завдання;

поточний контроль психічного та фізичного стану опитуваного;

виявлення можливої протидії та вжиття заходів щодо її нейтралізації;

фіксація реагувань особи на запитання тестів;

попередній аналіз результатів інтерв’ю та, за необхідності, корегування тестів.

6.3. Основні завдання завершального етапу поліграфного опитування:

аналіз результатів поліграфного опитування;

проведення післятестової бесіди;

підготовка висновку спеціалістом поліграфа.

7. Використання результатів опитування

7.1. Особа, яка пройшла поліграфне опитування має право ознайомитись з результатами проведеного інтерв’ю.

7.2. Орієнтувальна інформація, що отримується в результаті скринінгової перевірки, є підставою зробити додаткову перевірку наданих відомостей про кандидата, здійснити службову перевірку щодо працівників органів внутрішніх справ України.

8. Оформлення та зберігання матеріалів інтерв’ю з використанням поліграфа

Після закінчення роботи спеціаліст поліграфа готує довідку про результати проведеного дослідження. Довідка повинна відображати такі відомості:

8.1. Загальна частина:

8.1.1. Підстави проведення інтерв’ю та його мета.

8.1.2. Місце і час проведення інтерв’ю.

8.1.3. Поліграф, що використовувався, та кількість каналів реєстрації психофізіологічних показників.

8.1.4. Назви основних тестових блоків опитувальника.

8.1.5. Загальні відомості про спеціаліста поліграфа.

8.2. Опис отриманих результатів та їх обговорення:

8.2.1. Отримані позитивні реакції за кожним пред’явленим тестом.

8.2.2. Додаткова інформація, якщо вона є важливою.

9. Контроль за роботою спеціалістів поліграфа

9.1. Загальний контроль та науково-методичне забезпечення використання поліграфа в системі МВС України здійснює ЦПП при МВС України.

9.2. Контроль за роботою спеціалістів поліграфа здійснюється начальниками Центрів практичної психології при ГУМВС, УМВС, УМВСТ.

10. Відповідальність спеціалістів поліграфа

10.1. Спеціаліст поліграфа несе особисту відповідальність за свою роботу відповідно до чинного законодавства України та вимог цієї Інструкції.

10.2. Спеціаліст поліграфа повинен всіляко запобігати можливим негативним наслідкам своєї професійної діяльності і не допускати будь-яких дій чи заяв, що загрожують недоторканності особи.

10.3. Спеціалісту поліграфа забороняється використовувати свої знання і становище з метою приниження людської гідності, пригнічення особистості або маніпулювання нею. Він несе відповідальність за додержання пріоритету інтересів та прав особи, з якою проводиться інтерв’ю.

10.4. На спеціаліста поліграфа покладається відповідальність за надійність методів, що використовуються, та їх програмного забезпечення, достовірність даних, що отримані під час проведення психофізіологічного інтерв’ю.

10.5. Спеціаліст поліграфа застосовує лише ті знання, якими він володіє відповідно до своєї кваліфікації та повноважень.

10.6. У разі тиску з боку тих чи інших посадових осіб на спеціаліста поліграфа з метою примусити його надати недостовірні висновки чи порушити методику проведення інтерв’ю останній повинен негайно повідомити про це керівництво підрозділу та припинити роботу.

11. Функціональні обов’язки поліграфолога

11.1. Поліграфолог проводить поліграфні перевірки в процесі вирішення кадрових питань, пов’язаних з комплектуванням особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ (відбір, добір і розстановка кадрів насамперед для роботи в екстремальних умовах, оформлення допуску до державної таємниці та інші питання в інтересах служби).

11.2. Здійснює плановий (періодичний) скринінг працівників ОВС під час професійно-психологічного відбору в разі переміщення по службі на вищу посаду або на оперативну роботу; позапланову службову перевірку працівників ОВС при отриманні негативної інформації, під час службових розслідувань, у разі надзвичайних подій з особовим складом та якщо працівником ОВС вчинено злочин.

11.3. Виявляє приховані мотиви вступу (переходу) на службу (роботу), навчання та формулює певну версію мотивації особи, яка оформлюється на службу; наявність алкогольної або наркотичної залежності; анкетні дані, що приховуються або викривлені, наявність проявів девіантної поведінки та їх особливості; кримінальне минуле (зв’язки з кримінальним світом); конфліктні зони особистості, схильність до суїциду, азартних ігор.

11.4. Докладно вивчає матеріали особової справи та висуває гіпотези щодо можливого викривлення анкетних даних та приховуваних мотивів, спрямувань кандидата; результати психодіагностичного обстеження, службові характеристики, за необхідності — медичну картку, з’ясовує психічний та фізичний стан особи; установлює з особою психологічний контакт; складає та конструює тести. У разі виявлення особистісних проблем в обстежуваного доповнює чи змінює стандартний блок тестів скринінгової перевірки додатковими запитаннями.

11.5. Проводить передтестову бесіду з обстежуваною особою, уточнює деталі процедури перевірки, отримує від особи письмову добровільну згоду на здійснення поліграфічного опитування, ознайомлює її з тематикою обстеження та встановлює здатність до сприйняття інформації.

Начальник Департаменту

роботи з персоналом МВС України генерал-майор міліції М.Н.Курко

Додаток

                                      до п.5.3.1 Інструкції

                                      щодо застосування

                                      комп'ютерних поліграфів

                                      в роботі з персоналом

                                      органів внутрішніх справ

                                      України

 

 

                              ЗАЯВА

               про добровільну згоду на проведення

                     поліграфного опитування

 

 

     Я, __________________________________________________________

                 (прізвище, ім'я та по батькові)

 

 даю свою згоду на проведення поліграфного обстеження.

 

Мені пояснено, що в процесі проведення опитування я маю право в будь-який момент відмовитися від подальшої участі в його проведенні.

 Дата ________                        Підпис ________

 

 Заяву отримав

 спеціаліст-поліграфолог  _____________     ____ _________________

                             (підпис)       (прізвище та ініціали)

 

 ___. ____________200__року

 

 

 Начальник Департаменту

 роботи з персоналом МВС України

 генерал-майор міліції                                   М.Н.Курко

  ____________ 

  Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/milicia/32_47.html


Попередня статтяНаступна стаття
[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"