Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XІІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, МЕДИЦИНИ

Уряд спробував ввести добровільно-примусову платну медицину

Розпорядженням від 14 квітня 2009 р. N 420-р Кабінету Міністрів погодився з пропозицією МОЗ щодо надання державним та комунальним закладам охорони здоров’я права за власним бажанням громадян: які проходять лікування, на забезпечення за відповідну плату виділення ліжко-місця підвищеної комфортності та персонального доглядальника, створення належних соціально-побутових умов; на проведення на їх замовлення за відповідну плату за межами закладів охорони здоров’я консультування, діагностування, лікування, забору біологічного та іншого матеріалу для клініко-діагностичних та інших досліджень за умови, що вони спроможні за станом здоров’я самостійно відвідувати відповідні заклади (установи).

Це означає такі жахливі речі. По-перше, виходить, що в державних та комунальних закладах охорони здоров’я безкоштовно створено належних соціально-побутових умов не буде. Тобто безкоштовне лікування, за Конституцією, проводитиметься в неналежних соціально-побутових умовах. Як це співвідноситься із санітарією та гігієною, Кабмін не відає. Одразу видно, що в звичайних закладах вони не лікуються. По-друге, в цьому Розпорядженні уряд визнав, що якісної та безкоштовної діагностики в бюджетних лікарнях нема і пропонує брати кошти у хворих за те, щоб лікарні передавали аналізи пацієнтів приватним структурам. А результати аналізів пацієнти повинні отримувати власноруч не в лікарнях, а у приватників.  Крім того дозволено надавати в оренду для використання поза робочим часом, який визначається в установленому порядку, медичне, діагностичне, лабораторне та інше спеціалізоване обладнання і приміщень стороннім закладам охорони здоров’я та іншим суб’єктам господарювання. Тобто в робочий час це обладнання простоюватиме або «ремонтуватиметься”, а в поза робочий час працюватиме на сторонні медичні структури та головного лікаря... Президент зупинив виконання цього маразму згідно з Указом N 284/2009 від 30.04.2009.

Петро ПАТЛАТИЙ

Додатков див. статтю Введення платної медицини у комунальних установах охорони здоров’я Києва?!

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 14 квітня 2009 р. N 420-р

                               Київ

     ( Дію Розпорядження зупинено згідно з Указом Президента

       N 284/2009 ( 284/2009 ) від 30.04.2009 )

 

                 Про деякі заходи щодо поліпшення

                медичного обслуговування громадян

1. Погодитися з пропозицією МОЗ щодо надання державним та комунальним закладам охорони здоров’я права за власним бажанням громадян:

які проходять лікування, на забезпечення за відповідну плату виділення ліжко-місця підвищеної комфортності та персонального доглядальника, створення належних соціально-побутових умов;

на проведення на їх замовлення за відповідну плату за межами закладів охорони здоров’я консультування, діагностування, лікування, забору біологічного та іншого матеріалу для клініко-діагностичних та інших досліджень за умови, що вони спроможні за станом здоров’я самостійно відвідувати відповідні заклади (установи).

2. Дозволити державним та комунальним закладам охорони здоров’я у порядку, визначеному МОЗ, органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим, і органами місцевого самоврядування (щодо майна, яке перебуває в комунальній власності), для забезпечення медичного обслуговування громадян відповідно до пункту 1 цього розпорядження надавати в оренду для використання поза робочим часом, який визначається в установленому порядку, медичного, діагностичного, лабораторного та іншого спеціалізованого обладнання і приміщень стороннім закладам охорони здоров’я та іншим суб’єктам господарювання в тому разі, коли такі заклади (суб’єкти) мають ліцензію (свідоцтво, дозвіл, атестат) на право проведення медичного обслуговування населення або провадження певного виду діяльності. При цьому обладнання і приміщення, які використовуються для лікування хворих, що потребують екстреної медичної допомоги, не можуть надаватися в оренду.

3. МОЗ і Мінекономіки розробити та подати в місячний строк Кабінетові Міністрів України проект методики визначення вартості робіт і послуг із забезпечення медичного обслуговування та здійснення санітарно-профілактичних заходів.

4. МОЗ розробити та затвердити в установленому порядку:

1) у тритижневий строк після затвердження методики, зазначеної у пункті 3 цього розпорядження, разом з Мінекономіки та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями граничні рівні цін на роботи і послуги медичного обслуговування та здійснення санітарно-профілактичних заходів;

2) у тримісячний строк порядок надання в оренду та використання майна закладів охорони здоров’я суб’єктами господарювання, що виконують зазначені роботи і надають послуги, за погодженням з органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим, і органами місцевого самоврядування (щодо майна, яке перебуває в комунальній власності);

3) у місячний строк порядок виконання таких робіт і надання послуг.

5. Кошти, які надходять до спеціального фонду від виконання робіт і надання послуг, зазначених у пунктах 1 і 2 цього розпорядження, використовуються згідно із законодавством закладами охорони здоров’я для здійснення заходів, що пов’язані з організацією виконання робіт і надання послуг, та утримання таких закладів.

6. МОЗ разом з місцевими держадміністраціями здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог цього розпорядження.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

 

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України

                 від 14 квітня 2009 року N 420-р

 

Кабінетом Міністрів України 14 квітня 2009 року видано розпорядження N 420-р “Про деякі заходи щодо поліпшення медичного обслуговування громадян”.

Пунктом 1 цього розпорядження Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією Міністерства охорони здоров’я України щодо надання державним та комунальним закладам охорони здоров’я права за власним бажанням громадян:

які проходять лікування, на забезпечення за відповідну плату виділення ліжко-місця підвищеної комфортності та персонального доглядальника, створення належних соціально-побутових умов;

на проведення на їх замовлення за відповідну плату за межами закладів охорони здоров’я консультування, діагностування, лікування, забору біологічного та іншого матеріалу для клініко-діагностичних та інших досліджень за умови, що вони спроможні за станом здоров’я самостійно відвідувати відповідні заклади (установи).

Зазначене не відповідає статті 49 Конституції України, за якою в державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно. Це є складовою одного з основних конституційних прав громадян — права на охорону здоров’я, медичну допомогу, доступне для всіх медичне обслуговування, що гарантується державою.

Запроваджуючи надання медичної допомоги за відповідну плату, Кабінет Міністрів України фактично поставив одержання громадянами життєво необхідної медичної допомоги у залежність від їх фінансових можливостей, чим порушив і положення статті 24 Конституції України, за якою громадяни мають рівні конституційні права та є рівними перед законом, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками, зокрема, майнового стану.

Уведення розпорядженням Кабінету Міністрів України, що розглядається, зазначених обмежень конституційних прав громадян не відповідає також приписам частини другої статті 21 Конституції України, відповідно до якої права людини є невідчужуваними та непорушними, і частини першої статті 64 Основного Закону держави, за якою конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Крім того, вирішуючи актом Уряду питання, яке безпосередньо стосується права громадян на охорону здоров’я і відповідно до Конституції України має визначатися виключно законами (пункти 1, 6 частини першої статті 92), Кабінет Міністрів України вийшов за межі своїх повноважень, перебравши на себе повноваження Верховної Ради України, яка за статтею 75 Основного Закону держави є єдиним органом законодавчої влади в Україні, до повноважень якої згідно з пунктом 1 частини першої статті 85 Конституції України належить прийняття законів.

Не відповідає Конституції України з наведених підстав і пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України N 420-р, яким державним та комунальним закладам охорони здоров’я дозволяється для забезпечення медичного обслуговування громадян відповідно до пункту 1 названого розпорядження (тобто на платній основі) надавати в оренду для використання поза робочим часом медичного, діагностичного, лабораторного та іншого спеціалізованого обладнання і приміщень стороннім закладам охорони здоров’я та іншим суб’єктам господарювання.

     Кабінет Міністрів  України,  видавши  розпорядження  N  420-р

( 420-2009-р ),  порушив також інші положення Конституції  України

( 254к/96-ВР  ),  за  якими нормативно-правові акти приймаються на

основі Конституції України ( 254к/96-ВР ) і повинні відповідати їй

(частина друга статті 8) ( 254к/96-ВР ), Кабінет Міністрів України

зобов'язаний керуватися у своїй діяльності,  зокрема, Конституцією

України  (  254к/96-ВР  ),  діяти на підставі та у спосіб,  що нею

передбачені (частина друга статті  6,  частина  друга  статті  19,

частина третя статті 113) ( 254к/96-ВР ).

 

Ураховуючи викладене, керуючись частиною другою статті 102 Конституції України, відповідно до пункту 15 статті 106 Конституції України п о с т а н о в л я ю:

1. Зупинити дію розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року N 420-р “Про деякі заходи щодо поліпшення медичного обслуговування громадян”.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 30 квітня 2009 року

          N 284/2009

 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ

З мотивів невідповідності Конституції України

Указом Президента України від 30 квітня 2009 року N 284 “Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року N 420-р” згідно з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України зупинено дію розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року N 420-р “Про деякі заходи щодо поліпшення медичного обслуговування громадян”.

У зв’язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України, статей 13, 40 Закону України “Про Конституційний Суд України” звертаюся до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність названого акта Кабінету Міністрів України, на даний час не опублікованого.

Пунктом 1 цього розпорядження Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією Міністерства охорони здоров’я України щодо надання державним та комунальним закладам охорони здоров’я права за власним бажанням громадян:

які проходять лікування, на забезпечення за відповідну плату виділення ліжко-місця підвищеної комфортності та персонального доглядальника, створення належних соціально-побутових умов;

на проведення на їх замовлення за відповідну плату за межами закладів охорони здоров’я консультування, діагностування, лікування, забору біологічного та іншого матеріалу для клініко-діагностичних та інших досліджень за умови, що вони спроможні за станом здоров’я самостійно відвідувати відповідні заклади (установи).

Зазначене не відповідає статті 49 Конституції України, за якою у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно. Це є складовою одного з основних конституційних прав громадян — права на охорону здоров’я, медичну допомогу, доступне для всіх медичне обслуговування, що гарантується державою.

Запроваджуючи надання медичної допомоги за відповідну плату, Кабінет Міністрів України фактично поставив одержання громадянами життєво необхідної медичної допомоги у залежність від їх фінансових можливостей, чим порушив і положення статті 24 Конституції України, за якою громадяни мають рівні конституційні права та є рівними перед законом, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками, зокрема, майнового стану.

Згідно з правовою позицією Конституційного Суду України, висловленою в Рішенні від 29 травня 2002 року N 10-рп/2002 у справі про безоплатну медичну допомогу, індивід, який отримує безоплатну медичну допомогу у державних закладах охорони здоров’я, не повинен відшкодовувати її вартість ні у вигляді будь-яких платежів, ні у будь-якій формі незалежно від часу надання медичної допомоги.

Уведення розпорядженням Кабінету Міністрів України, що розглядається, зазначених обмежень конституційних прав громадян не відповідає також приписам частини другої статті 21 Конституції України, відповідно до якої права людини є невідчужуваними та непорушними, та частини першої статті 64 Основного Закону держави, за якою конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Крім того, вирішуючи актом Уряду питання, яке безпосередньо стосується права громадян на охорону здоров’я і відповідно до Конституції України має визначатися виключно законами (пункти 1, 6 частини першої статті 92), Кабінет Міністрів України вийшов за межі своїх повноважень, перебравши на себе повноваження Верховної Ради України, яка за статтею 75 Основного Закону держави є єдиним органом законодавчої влади в Україні, до повноважень якої згідно з пунктом 1 частини першої статті 85 Конституції України належить прийняття законів.

Як наголосив Конституційний Суд України у Рішенні N 10-рп/2002, перелік платних медичних послуг не може вторгатися у межі безоплатної медичної допомоги і відповідно до вимог пункту 6 частини першої статті 92 Конституції України має встановлюватись законом.

Не відповідає Конституції України з наведених підстав і пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України N 420-р, яким державним та комунальним закладам охорони здоров’я дозволяється для забезпечення медичного обслуговування громадян відповідно до пункту 1 названого розпорядження (тобто на платній основі) надавати в оренду для використання поза робочим часом медичного, діагностичного, лабораторного та іншого спеціалізованого обладнання і приміщень стороннім закладам охорони здоров’я та іншим суб’єктам господарювання.

     Кабінет Міністрів  України,  видавши  розпорядження  N  420-р

( 420-2009-р  ),  порушив також інші положення Конституції України

( 254к/96-ВР ),  за якими нормативно-правові акти  приймаються  на

основі Конституції України ( 254к/96-ВР ) і повинні відповідати їй

(частина друга статті 8) ( 254к/96-ВР ), Кабінет Міністрів України

зобов'язаний керуватися у своїй діяльності,  зокрема, Конституцією

України ( 254к/96-ВР ),  діяти на підставі та  у  спосіб,  що  нею

передбачені  (частина  друга  статті  6,  частина друга статті 19,

частина третя статті 113) ( 254к/96-ВР ).

 

Ураховуючи викладене, прошу Конституційний Суд України розглянути питання щодо конституційності розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року N 420-р “Про деякі заходи щодо поліпшення медичного обслуговування громадян”.

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника Глави Секретаріату Президента України — Представника Президента України у Конституційному Суді України М. Ставнійчук.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 30 квітня 2009 року

(Джерело — Офіційне Інтернет-представництво Президента України)

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/med/12_84.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"