Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XІІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, МЕДИЦИНИ

Медичні заклади, маючи ліцензію на медичну практику, змушені отримувати ліцензії на використання джерел іонізуючого випромінювання, наприклад, рентгенівських апаратів

Державні, комунальні чи приватні медичні заклади, маючи ліцензію на медичну практику, санітарні паспорти, сертифікати якості та відповідності на медичне обладнання, включаючи рентгенівське, змушені ще отримувати ліцензії на використання джерел іонізуючого випромінювання згідно Законом України від 08.02.95 р. №39/95-ВР "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", наприклад, на медичне рентгенівське обладнання. Оскільки за цим законом джерело іонізуючого випромінювання - фізичний об'єкт, крім ядерних установок, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, який створює або за певних умов може створювати іонізуюче випромінювання. На практиці мало у кого є така ліцензія, але це підстава взагалі покарати медичний заклад за безліцензійну діяльність, оскільки є пряме порушення Закону. Врятувати може лише перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування, який затверджено Постановою Кабміну від 1 липня 2002 р. N 912, але він містить перелік лише з 37 рентгенівських апарати конкертних моделей...

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Стаття 27. Види діяльності, на які поширюється дія державного регулювання у сфері використання ядерної енергії

Вид діяльності у сфері використання ядерної енергії (далі - вид діяльності) - це діяльність, під час якої запроваджуються додаткові джерела опромінювання, або дія опромінювання поширюється на додаткові групи людей, або змінюється система напрямів опромінювання від існуючих джерел, у зв'язку з чим підвищується доза чи ймовірність опромінювання людей або кількість людей, які опромінюються.

Державному регулюванню у сфері використання ядерної енергії підлягають такі види діяльності:

проектно-пошукові роботи щодо вибору майданчика для розміщення ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами;

проектування джерел іонізуючого випромінювання та ядерних установок;

виготовлення та поставка джерел іонізуючого випромінювання та елементів, важливих для безпеки джерел іонізуючого випромінювання;

видобування, виробництво та переробка ядерних матеріалів;

будівництво, виготовлення, виробництво, зберігання, придбання і збут ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання;

введення в експлуатацію та експлуатація ядерних установок чи об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

використання у промисловості, сільському господарстві, медицині, освіті і наукових дослідженнях джерел іонізуючого випромінювання;

зняття з експлуатації та консервація ядерних установок і закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів;

перевезення радіоактивних матеріалів;

підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки, перелік посад якого визначає Кабінет Міністрів України;

виконання окремих видів діяльності персоналом та посадовими особами, перелік яких визначає Кабінет Міністрів України;

діяльність, пов'язана із забезпеченням фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок (за переліком видів діяльності, що затверджується Кабінетом Міністрів України).

 

Стаття 32. Ліцензіат

 

Ліцензіат - юридична або фізична особа, що має виданий у встановленому порядку дозвіл органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на здійснення певного виду діяльності.

Ліцензіат уповноважується власником джерела іонізуючого випромінювання, ядерної установки на виконання якого-небудь з видів діяльності, передбачених статтею 27 цього Закону. Повноваження ліцензіата, що визначаються власником ядерної установки, джерела іонізуючого випромінювання, мають бути достатніми для виконання ним функцій щодо відповідальності за безпеку і не повинні суперечити вимогам законодавства України.

Ліцензіат несе всю повноту відповідальності за радіаційний захист та безпеку ядерної установки, джерела іонізуючого випромінювання незалежно від діяльності та відповідальності постачальників і органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Ліцензіат повинен мати фінансові, матеріальні та інші ресурси, відповідну організаційну структуру і персонал для підтримання рівня безпеки, передбаченого нормами, правилами і стандартами з безпеки, а також вимогами виданого дозволу.

Ліцензіат повинен мати фінансові можливості відшкодування збитків від аварій, що можуть статися під час використання ядерної енергії, власними коштами або за рахунок коштів страхових компаній (організацій).

Повноваження ліцензіата стосовно зазначених видів діяльності набирають чинності тільки після отримання відповідного дозволу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Позбавлення ліцензіата відповідного дозволу не звільняє його від відповідальності за безпеку ядерної установки або джерела іонізуючого випромінювання до моменту передачі їх іншим особам або отримання нового дозволу.

Ліцензіат встановлює вимоги щодо кваліфікації персоналу, залежно від його відповідальності за безпечне використання ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, контроль за ними та за належну експлуатацію устаткування, яке пов'язане із забезпеченням безпеки. Вимоги щодо кваліфікації персоналу, який виконує свої функції на основі виданої йому ліцензії (ліцензований персонал), повинні бути ухвалені відповідним органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. 

У разі аварії ліцензіат зобов'язаний безперервно з моменту початку аварії вести контроль і прогноз виходу радіоактивних речовин за межі ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, та інформувати про це відповідні органи і організації у встановленому порядку.

Ліцензіат забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію заходів щодо захисту персоналу та населення у разі аварії на ядерній установці чи під час застосування джерел іонізуючого випромінювання.

Ліцензіат зобов'язаний сповіщати орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про кожне додаткове джерело іонізуючого випромінювання, а також про передачу джерела іонізуючого випромінювання іншій особі, яка має відповідний дозвіл. Ліцензіату забороняється передавати джерело іонізуючого випромінювання особі, яка не має відповідного дозволу.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                    від 1 липня 2002 р. N 912

                               Київ

 

  Про затвердження переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

           N   74 (   74-2005-п ) від 21.01.2005

           N 1382 ( 1382-2006-п ) від 04.10.2006 }

 

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. N 1718 “Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання” (Офіційний вісник України, 2000 р., N 47, ст. 2034).

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 33

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                   від 1 липня 2002 р. N 912

 

                             ПЕРЕЛІК

                джерел іонізуючого випромінювання,

                  діяльність з використання яких

                  звільняється від ліцензування

 

 

Розділ 1 Перелік пожежних і димових оповіщувачів, сигналізаторів диму, що комплектуються радіонуклідними джерелами іонізуючого випромінювання (далі — ДІВ), діяльність з використання яких звільняється від ліцензування

------------------------------------------------------------------

Пози-|Тип пожежних та димових оповіщувачів,|Тип ДІВ, що входять до

 ція |        сигналізаторів диму          | складу оповіщувачів

------------------------------------------------------------------

1. РИД-1, СДПУ-1, СКПУ АДИ

2. РИД-6, РИД-6М, РИД-6М1, АИП-РИД

радіоізотопна установка РУПИ-1,

комплектована

димовими оповіщувачами РИД-6М

3. КИ-1

4. MNG-108, MNG-182,

система пожежної сигналізації

у вагонах “TESLA” з радіоізотопними

      димовими оповіщувачами типу MNG-108,

      MNG-182, MSK-102

 

5. MICRO-300

Діяльність з використання пожежних і димових оповіщувачів, сигналізаторів диму, що комплектуються радіонуклідними ДІВ з більшою активністю, ніж передбачена для звільнення діяльності від ліцензування (за сумарною активністю), може бути звільнена, від ліцензування після реєстрації в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (після введення Регістра в дію).

Розділ 2 Перелік радіометричної та дозиметричної апаратури, яка комплектується контрольними джерелами або в яких використовуються контрольні джерела для перевірки її роботоздатності, калібрування тощо, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування

-------------------------------------------------------------------------

Пози-|          Прилад            |ДІВ, яким комплектується радіометрична

 ція |                            |та дозиметрична апаратура або яке

     |                            |використовується для перевірки її

     |                            |роботоздатності, калібрування тощо

-------------------------------------------------------------------------

1. Прилади сцинтиляційні К-3А

геологорозвідувальні

СРП-68-01, СРП-68-0,2,

СРП-68-03, СРП-88Н

2. Сцинтиляційний радіометр контрольне джерело кобальт-60

СРП-98

3. Дозиметри Т-19

ДРГЗ-01, ДРГЗ-02, ДРГЗ-03,

ДРГЗ-04, ДРГ-05, ДРГ-05М,

ДРГ-05М1, ДРГ-01Т

ДКС-90У контрольне джерело

КДГ-1 4СО-84, 4СО-215*

4. Радіометри КРБ-1, КРБ-1А, 4СО-84, 4СО-532, 4СО-215*, 3П9-402,

КРК-1 4СО-532, 3СО-802, 3СО-532,

                                     Т74, Т59, Т92, Т58,

                                     К72, К74, К79, К44*

 

РКС2-02 3СО-532, 3СО-133, 3СО-533, 1СО-801,

                                     1СО-802, 1СО-803, 1СО-212, 1СО-213,

                                     К-242, Т-53*

 

5. Радіометр аерозольно-паро- цезій-137

      газових викидів РКС2-03        активністю 1 х 10 (в ступ. 5) Бк

 

6. Бета-радіометр РКБ4-1еМ 1СО-323*

7. Радіометр-дозиметр 4П9-253, 1П9-634, 1П9-634 МКС-01Р, МКС-01Р-01, 2СО-533, 1СО-135"

МКС-07 “Пошук”,

      МКС-1117А                      контрольні джерела (цезій-137,

                                     плутоній-239)

 

8. Гамма-бета спектрометр контрольне джерело (цезій-137

      МКС-АТ 1315                    активністю 1,2 х 10 (в ступ. 4) Бк)

 

9. Радіометр КРА-1 4П9-32

10. Вимірювач потужності дози, Б-8

рентгенометр ДП-5А,

ДП-5Б, ДП-5В, ИМИД-5

11. Вимірювач активності БДМГ-41, Т-17*

БДМГ-41-01, БДМГ-41-02,

БДМГ-41-03

12. Радіометр РВ-4, РУП-1 1П9-22*, 6СО-135*

13. Одноканальний гамма-

спектрометр РУП-01П6

_______________

* Тут і далі — будь-які інші контрольні ДІВ, включені до розділу 3.

14. Клінічний дозиметр типу контрольні джерела для перевірки

УА-18, 27012 та інших типів працездатності та калібрування з контрольними джерелами приладів

15. Радіометри РУБ-1П,РУБ-01ГП, 1СО-133*

РУБ-01П1, РУБ-01П2,

РУБ-01П3, РУБ-01П4,

РУБ-01П5, РУБ-01П6,

РУБ-01П7

16. Індивідуальний аварійний нептуній-237

дозиметр бета-гамма-

нейтронного випромінювання

"Гнейс"

17. Установка для дозиметричного контрольні ДІВ, дистанційного

      та радіаційного                управління (бленкери)

технологічного

контролю 8004-01 “Система"

18. Спектрометр енергій бега- об’ємні контрольні проби, точкові

випромінювання контрольні ДІВ, калібрування за комп’ютеризований СЕБ-01, плоскими джерелами стронцій-90 СЕБ-02 плюс ітрій-90 активністю

                                     1,48 х 10 (в ступ. 3) Бк

 

19. Спектрометр енергій бета- зразкові об’ємні джерела,

випромінювання СЕБ-01 спектрометричні джерела бета-

                                     випромінювання, контрольні

                                     об'ємні джерела стронцій-90 плюс

                                     ітрій-90, цезій-137, талій-204

                                     та інші, атестовані відповідно

                                     до активності в діапазоні

                                     1 Бк - 10 кБк

 

20. Аналізатор “Квант-С” прометій-147 активністю

                                     1,3 х 10 (в ступ. 3) Бк

 

21. Спектрометр СЕГ-С-06 америцій-241 активністю

                                     1,19 х 10 (в ступ. 5) Бк,

                                     америцій-241 активністю

                                     1,19 х 10 (в ступ. 5) Бк,

                                     кобальт-60 активністю

                                     1,18 х 10 (в ступ. 5) Бк,

                                     кобальт-60 активністю

                                     1,1 х 10 (в ступ. 5) Бк

 

22. Спектрометр енергії гамма- комплект стандартних зразків ОСГИ,

випромінювання державні стандартні зразки складу сцинтиляційний природних радіоактивних елементів

      СЕГ-001 "АКП-С",               ГСО-ЕРЭ-S (Cs-137, К-40, Rа-226,

      СЕГ-001м "АКП-С",              Тh-232, Eu-152), зразкові джерела

СЕГ-001к “АКП-С”, спеціального призначення ОИСН

      СЕГ-002 "АКП-П"                (К-40, Ra-226, Тh-232)

 

23. Гамма-спектрометр МКГ-1309 контрольне джерело

                                     (цезій-137 активністю

                                     1,2 х 10 (в ступ. 4) Бк)

 

24. Радіометр газів РГБ-07 реперне джерело бета-

                                     випромінювання стронцій-90

                                     плюс ітрій-90 активністю

                                     5,3 х 10 (в ступ. 4) Бк

 

25. Переносний аналізатор для датчик приладу містить блок з

      визначення елементного складу  трьома ДІВ (плутоній-238,

      матеріалів "ПРИМ-1М"           америцій-241, залізо-55)

 

26. Спектрометр випромінювання калібрування енергетичне та

      людини SKAN-AK-01              ефективності реєстрації (ОСГИ)

 

27. Рентгенорадіометричний збудження флуоресцентного аналізатор токсичних випромінювання елементів за елементів РПП-м1К допомогою ДІВ

28. Монітор гамма-випромінювання контрольне ДІВ гамма-випромінювання

ЕL 1101 для перевірки роботоздатності

                                     монітора під час експлуатації

 

29. Монітор рентгенівського контрольне ДІВ ОСГИ-3-1

      випромінювання ЕL 1103         (цезій-137 активністю

                                     1,2 х 10 (в ступ. 4) Бк)

 

30. Монітор бета-гамма- контрольне ДІВ ОСГИ-3-1

      випромінювання ЕL 1117         (цезій-137 активністю

                                     1,2 х 10 (в ступ. 4) Бк)

 

31. Дозиметр рентгенівського та контрольне ДІВ ОСГИ-3-1

      гамма-випромінювання ЕL 1119   (цезій-137 активністю

                                     1,2 х 10 (в ступ. 4) Бк)

 

32. Високочутливий монітор гамма- контрольне ДІВ ОСГИ-3-1

      активності РКГ-01А             (цезій-137 активністю

                                     1,2 х 10 (в ступ. 4) Бк)

 

33. Портативний монітор гамма- контрольне ДІВ ОСГИ-3-1

      активності РКГ-02А             (цезій-137 активністю

                                     1,2 х 10 (в ступ. 4) Бк)

 

34. Дозиметр рентгенівського контрольне джерело

      випромінювання ДКР-1103А       (барій-133 активністю

                                     5,0 х 10 (в ступ. 4) Бк)

 

До розділу 2 включено вироби з радіонуклідними ДІВ за умови неперевищення їх активності 20 рівнів, передбачених для звільнення від регулюючого контролю ДІВ (за сумарною активністю).

Розділ 3 Перелік контрольних джерел для перевірки працездатності приладів, їх калібрування та атестації, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування

------------------------------------------------------------------

 Позиція |   Контрольні ДІВ   | Позиція |   Контрольні ДІВ

------------------------------------------------------------------

1. 1У8-400 19. 6У8-401

2. 2У8-630 20. 6У8-631

3. 2У8-101 21. 6У8-102

4. 2У8-161 22. 6У8-162

5. 3У8-161 23. 6У8-252

6. 3У8-251 24. 6У8-402

7. 3У8-401 25. 6У8-632

8. 4У8-251 26. Набір 2

9. 4У8-401 27. Комплект 1У8

10. 4У8-631 28. Комплект 3У8

11. 4У8-102 29. Комплект 6У8

12. 4У8-162 30. Набір 2аи

13. 5У8-401 31. Комплект 3У8

14. 5У8-631 32. Комплект 6У8

15. 5У8-102 33. 1У4-400

16. 5У8-162 34. 1У4-630

17. 5У8-252 35. 1У4-101

18. 5У8-402 36. 1У4-161

------------------------------------------------------------------

 Позиція |   Контрольні ДІВ   | Позиція |   Контрольні ДІВ

------------------------------------------------------------------

37. 1У4-251 86. 1П9-351

38. 1У4-401 87. 1П9-401

39. 2У4-630 88. 1П9-631

40. 2У4-101 89. 1У4-251

41. 2У4-161 90. 1У4-401

42. 2У4-251 91. 2У4-630

43. 2У4-401 92. 2У4-101

44. 2У4-631 93. 2У4-161

45. 2У4-102 94. 2У4-251

46. 2У4-162 95. 2У4-401

47. 3У4-101 96. 2У4-631

48. 3У4-161 97. 2У4-102

49. 3У4-251 98. 2У4-162

50. 3У4-401 99. 3У4-101

51. 3У4-631 100. 3У4-161

52. 3У4-102 101. 3У4-251

53. 3У4-162 102. 3У4-401

54. 3У4-252 103. 3У4-631

55. 4У4-251 104. 3У4-102

56. 4У4-401 105. 3У4-162

57. 4У4-631 106. 3У4-252

58. 4У4-102 107. 4У4-251

59. 4У4-162 108. 4У4-401

60. 4У4-252 109. 4У4-631

61. 4У4-402 110. 4У4-102

62. 5У4-401 111. 4У4-162

63. 5У4-631 112. 4У4-252

64. 5У4-102 113. 4У4-402

65. 5У4-162 114. 5У4-401

66. 5У4-252 115. 5У4-631

67. 5У4-402 116. 5У4-102

68. 5У4-632 117. 5У4-162

69. 6У4-631 118. 5У4-252

70. 6У4-102 119. 5У4-402

71. 6У4-162 120. 5У4-632

72. 6У4-252 121. 6У4-631

73. 6У4-402 122. 6У4-102

74. 6У4-632 123. 6У4-162

75. 6У4-103 124. 6У4-252

76. Набір 4а 125. 2П9-165

77. Комплект 1У4 126. 3П9-401

78. Комплект 3У4 127. 3П9-631

79. Набір 4аи 128. 3П9-102

80. Комплект 1У4 129. 3П9-162

81. Комплект 3У4 130. 3П9-252

82. 1П9-400 131. 3П9-402

83. 1П9-630 132. 3П9-632

84. 1П9-101 133. 3П9-103

85. 1П9-161 134. 3П9-163

------------------------------------------------------------------

 Позиція |   Контрольні ДІВ   | Позиція |   Контрольні ДІВ

------------------------------------------------------------------

135. 3П9-253 184. 6П9-631

136. 3П9-403 185. 6П9-102

137. 3П9-633 186. 6П9-162

138. 3П9-104 187. 6П9-252

139. 3П9-164 188. 6П9-402

140. 3П9-254 189. 6П9-632

141. 3П9-404 190. 6П9-103

142. 3П9-634 191. 6П9-163

143. 3П9-105 192. 6П9-253

144. 3П9-165 193. 6П9-403

145. 4П9-401 194. 6П9-633

146. 4П9-631 195. 6П9-104

147. 4П9-102 196. 6П9-164

148. 4П9-162 197. 6П9-254

149. 4П9-252 198. 6П9-404

150. 4П9-402 199. 6П9-634

151. 4П9-632 200. 6П9-105

152. 4П9-103 201. 6П9-165

153. 4П9-163 202. Комплект 1П9

154. 4П9-253 203. Комплект 2П9

155. 4П9-403 204. Комплект 3П9

156. 4П9-633 205. Комплект 4П9

157. 4П9-104 206. Комплект зразкових

158. 4П9-164 спектрометричних

159. 4П9-254 джерел альфа-

160. 4П9-404 випромінювання (ОСИАИ)

161. 4П9-634 207. 1СО131

162. 4П9-105 208. 1СО211

163. 4П9-165 209. 1СО321

164. 5П9-251 210. 1СО531

165. 5П9-401 211. 1СО801

166. 5П9-631 212. 1СО132

167. 5П9-102 213. 1СО212

168. 5П9-162 214. 1СО322

169. 5П9-252 215. 1СО532

170. 5П9-402 216. 1СО802

171. 5П9-632 217. 1СО133

172. 5П9-103 218. 1СО213

173. 5П9-163 219. 1СО323

174. 5П9-253 220. 1СО533

175. 5П9-403 221. 1СО803

176. 5П9-633 222. 1СО134

177. 5П9-104 223. 1СО214

178. 5П9-164 224. 1СО324

179. 5П9-254 225. 1СО534

180. 5П9-404 226. 1СО804

181. 5П9-634 227. 1СО135

182. 5П9-105 228. 2СО211

183. 5П9-165 229. 2СО321

------------------------------------------------------------------

 Позиція |   Контрольні ДІВ   | Позиція |   Контрольні ДІВ

------------------------------------------------------------------

230. 2СО531 279. 4СО135

231. 2СО801 280. 5СО801

232. 2СО132 281. 5СО132

233. 2СО212 282. 5СО212

234. 2СО322 283. 5СО322

235. 2СО532 284. 5СО532

236. 2СО802 285. 5СО802

237. 2СО133 286. 5СО133

238. 2СО213 287. 5СО213

239. 2СО323 288. 5СО323

240. 2СО533 289. 5СО533

241. 2СО803 290. 5СО803

242. 2СО134 291. 5СО134

243. 2СО214 292. 5СО214

244. 2СО324 293. 5СО324

245. 2СО534 294. 5СО534

246. 2СО804 295. 5СО804

247. 2СО135 296. 5СО135

248. 3СО801 297. 6СО801

249. 3СО132 298. 6СО132

250. 3СО212 299. 6СО212

251. 3СО322 300. 6СО322

252. 3СО532 301. 6СО532

253. 3СО802 302. 6СО802

254. 3СО133 303. 6СО133

255. 3СО213 304. 6СО213

256. 3СО323 305. 6СО323

257. 3СО533 306. 6СО633

258. 3СО803 307. 6СО803

259. 3СО134 308. 6СО134

260. 3СО214 309. 6СО214

261. 3СО324 310. 6СО324

262. 3СО534 311. 6СО534

263. 3СО804 312. 6СО804

264. 3СО135 313. 6СО135

265. 4СО212 314. Набір талію-204 ТУ

266. 4СО322 95.1000-82

267. 4СО532 315. Набір 1Т4

268. 4СО802 316. Набір 2Т4

269. 4СО133 317. Набір 3Т4

270. 4СО213 318. Набір вуглецю-14 ТУ

271. 4СО323 319. 95.1000-82

272. 4СО533 320. Набір 1УГ

273. 4СО803 321. Набір 4УГ

274. 4СО134 322. Набір 10УГ

275. 4СО214 323. Т-3

276. 4СО324 324. Т-4

277. 4СО534 325. Т-13

278. 4СО804 326. Т-17

------------------------------------------------------------------

 Позиція |   Контрольні ДІВ   | Позиція |   Контрольні ДІВ

------------------------------------------------------------------

327. Т-18 369. Спектрометричне

328. Т-19 джерело РЕ-S-Сs РЕ-Rа

329. Т-22 371. Комплект зразкових

330. Б-8 спектрометричних

331. Б-24 джерел гамма-

332. ИБИРЗН-63-1 випромінювання ОСГИ

333. ИБИРЗН-63-II-1 372. Змішаний гамма

334. ИБИРЗН-63-III-2 стандарт-точкове

335. ИБИРЗН-63-III-1 джерело

336. ИБИРЗН-63-IV SZМ-2

337. ИБИРЗН-63-V 373. Т-21

338. ИБИРЗН-63-VI 374. Комплект зразкових

339. БИН-63-1 спектрометричних

340. БИН-63-2 джерел гамма-

341. БИН-63-3 випромінювання

342. БИН-63-4 ОСГИ-М

343. БИН-63-5 375. Набір ОМАСН

344. БИН-ГХ-1 376. Набір ОИСН

345. БИН-ГХ-2 377. Комплект зразкових

346. БИН-ГХ-2а спектрометричних

347. НИ-1 джерел ОСАИ

348. НИ-2 378. Контрольне джерело

349. НИ-3 ОСГИ-3-1

350. НИ-4 379. Комплект джерел для

351. НИ-5 калібрування гамма-

352. ИГИ-ЦН-1-1 спектрометрів в

353. ИГИ-Цн-1 поліетиленовій фользі

354. РИВ-181 SZNa-7

355. Набір 1К-0 SZSc-6

356. Набір 2К-0 SZCr-14

357. Набір 3К-0 SZMn-6

358. Набір 3б SZCo-97

359. К-3 SZCo-65

360. К3-А SZZn-9

361. АКЛ-13 SZSe-5

362. АК-30 SZSb-9

363. АРИА-24-1 SZBa-5

364. АРИА-241-2 SZCs-37

365. ИРИЖ-30 SZCe-8

366. А-24 SZEu-6

367. А-10 SZTm-10

368. Спектрометричне SZHg-7 джерело ГСО-ЕРЭ-S-Тh

------------------------------------------------------------------

 Позиція |   Контрольні ДІВ   | Позиція |    Контрольні ДІВ

------------------------------------------------------------------

380. Комплект джерел 385. Імітуючий стандарт

             для калібрування                Mock-(в ступ. 131) I

             гамма-                          SZJ-35

             спектрометрів

             вкапсулі                        SZJ-36

             SZNa-6                          SZJ-37

             SZSc-5               386.       Набір епоксидних

             SZCr-8                          джерел для

                                             калібрування

             SZMn-5                          одноканального

             SZCo-96                         сцинтиляційного

             SZCo-45                         детектора

             SZZn-8                          SZCs-36

 

381. Комплект SZCo-34

зразкових SZSr-40 спектрометричних БИТр-Г4

джерел гамма- випромінювання

ОСГИ БИТр-М-1 SZSe-4 ИНИТ-АС-2 SZSb-8 ИНИТ-АС-1 SZВа-4 ИНИТ-1 SZCs-25 ИНИТ-2 SZСе-6 ИНИТ-3 SZEu-5 ИНИТ-4 SZTm-9 ИНИТ-5 SZHg-6 ИНИТ-6

382. Змішаний гамма ИНИТ-7

стандарт-джерело ИНИТ-8 в об’ємі Марінеллі ИНИТ-9 SZМ-3 ИНИТ-10

383. Калібрувальне ИНИТ-Т-1

джерело ИНИТ-Т-2 йоду-129 для ИНИТ-Т-3

RIA SZJ-5

384. Набір джерел кобальту ИНИТ-Т-4 в алюмінієвому

капсулі ИНИТ-Т-5 SZСо-53 ИНИТ-Т-6 SZСо-54 ИНИТ-Т-7 SZСо-55 ИНИТ-Т-8 SZСо-56 ИНИТ-Т-9 SZСо-58 ИНИТ-Т-10

До розділу 3 включено ДІВ за умови неперевищення їх активності 20 рівнів, передбачених для звільнення від регулюючого контролю ДІВ (за сумарною активністю).

Розділ 4 Перелік генеруючих пристроїв, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування

------------------------------------------------------------------

   Позиція    |       Назва приладу (пристрою, установки)

------------------------------------------------------------------

1. Мікроскоп електронний ЗМВ-100Б

2. Мікроскоп електронний ЗМ-125

3. Мікроскоп електронний з можливістю рентгенівського

               мікроаналізу ЗММА-2

 

4. Мікроскоп електронний ЗММА-4

5. Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100

6. Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100-01

7. Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100К

8. Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100М

9. Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-У

10. Мікроскоп електронний ПЕМ-125К

11. Мікроскоп електронний растровий РЕМ-100

12. Мікроскоп електронний растровий РЕМ-102Е

13. Мікроскоп електронний растровий РЕМ-200

14. Мікроскоп електронний растровий РЕМ-100У

15. Мікроскоп електронний растровий з камерою

               низького вакууму і системою енергодисперсійного

               мікроаналізу РЕМ-106

 

16. Мікроскоп електронний растровий РЕМ-106И

17. Мікроскоп електронний растровий РЕМ-108

18. Мікроскоп електронний растровий РЕМ-111

19. Мікроскоп електронний растровий РЕМ-106-01

20. Мікроскоп електронний растровий з камерою

               низького вакууму РЕМ-106-02

 

21. Мікроскоп електронний растровий з системою

               енергодисперсійного мікроаналізу РЕМ-106-03

 

22. Мікроскоп електронний растровий,

               мікроаналізатор РЕММА-102-02

 

23. Мікроскоп електронний растровий із

               спектрометром енергетичної дисперсії РЕММА-102-03

 

24. Мікроскоп електронний растровий із спектрометрами

               хвильової дисперсії РЕММА-102

 

25. Мікроскоп електронний растровий із спектрометрами хвильової дисперсії РЕММА-102-04

26. Мікроскоп електронний растровий РЕММА-202М

27. Апаратура електронно-променева ЕЛА-6

28. Апаратура електронно-променева ЕЛА-30В

29. Апаратура електронно-променева ЕЛА-60В

30. Апаратура електронно-променева ЕЛА-120

31. Рентгенівський спектрометр ARL 9800 XP

32. Рентгенівський спектрометр ARL 9800 OA-SIS

До розділу 4 включено генеруючі пристрої, що відповідають будь-якій з таких умов:

неперевищення потужності еквівалентної дози випромінювання на відстані 0,1 метра від доступної поверхні приладів — 10 мкЗв на годину, якщо прилад знаходиться у спеціально обладнаному приміщенні, перебування людей в якому під час роботи такого приладу забороняється інструкцією з його використання;

неперевищення потужності еквівалентної дози випромінювання на відстані 0,1 метра від доступної поверхні приладів — 1 мкЗв на годину, якщо персонал може перебувати у контакті з працюючим приладом.

Розділ 5 Перелік відкритих джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування

------------------------------------------------------------------

 Позиція |  Тип відкритого  | Позиція |     Тип відкритого

         |     джерела      |         |         джерела

------------------------------------------------------------------

1. СОИСУ-0001 16. СОИСУ-1023

2. СОИСУ-0011 17. СОИСУ-1408

3. СОИСУ-0020 18. СОИСУ-1688

4. СОИСУ-0027 19. СОИСУ-2098

5. СОИСУ-0041 20. СОИСУ-3587

6. СОИСУ-0050 21. СОИСУ-4501

7. СОИСУ-0066 22. СОИСУ-4928

8. СОИСУ-0071 23. СОИСУ-7645

9. СОИСУ-0098 24. СОИСУ-8977

10. СОИСУ-0163 25. СОИСУ-9605

11. СОИСУ-0199 26. СОИСУ-9999

12. СОИСУ-0250 27. СОТВ

13. СОИСУ-0330 28. СОРТВ

14. СОИСУ-0446 29. СОРРУТ

15. СОИСУ-0642 30. СОРРТТ

До розділу 5 включено відкриті радіонуклідні ДІВ за умови неперевищення їх активності відповідних рівнів звільнення ДІВ від регулюючого контролю (за сумарною активністю).

Розділ 6 Перелік приладів та пристроїв, що комплектуються радіонуклідними ДІВ, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування

------------------------------------------------------------------

Позиція|      Виріб            | ДІВ, що входить до складу виробу

       |                       | (тип або радіонуклід та

       |                       | активність)

------------------------------------------------------------------

1. Газовий хроматограф нікель-63

        фірми                   активністю 3,7 х 10 (в ступ. 8) Бк

        "Янако" G-180 FE

 

2. Газовий хроматограф ИБИРЗН-63 тип II-Б (нікель-63

        "Цвет-500М"             активністю 12 х 10 (в ступ. 8) Бк)

 

3. Газовий хроматограф ДБВРЗН-63 (нікель-63

        "Кристал-2000"          активністю 12 х 10 (в ступ. 8) Бк)

 

4. Газовий хроматограф ИБИРЗН-тип 1 (нікель-63

        ЛХМ-80-5                активністю 12 х 10 (в ступ. 8) Бк)

 

5. Газовий хроматограф ИБИРЗН-63 (нікель-63

        моделі 3700-02          активністю 12 х 10 (в ступ. 8) Бк)

 

6. Хроматограф нікель-63

        "СЕЛМІХРОМ-1"           активністю 12 х 10 (в ступ. 9) Бк

 

7. Детектор нікель-63

        електроннозахватний     активністю 12 х 10 (в ступ. 9) Бк

        для хроматографів

        "СЕЛМІХРОМ-1"

 

8. Радіоізотопний хроноскоп РИХ-5М

До розділу 6 включено вироби з радіонуклідними ДІВ за умови неперевищення їх активності 20 рівнів, передбачених для звільнення від регулюючого контролю ДІВ (за сумарною активністю).

Розділ 7 Перелік ДІВ, якими комплектуються димові та пожежні оповіщувачі та інші пристрої і вироби з радіоактивними ізотопами, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування

------------------------------------------------------------------

Позиція|         Тип ДІВ,         |   Радіонуклід, активність

       |      назва або марка     |

       |          виробу          |

------------------------------------------------------------------

1. Джерело альфа- плутоній активністю

        випромінювання              1,35 х 10 (в ступ. 7) Бк

        АИП-ЭДГХ (використовується

        в автоматичних сигнальних

        пожежних і димових

        оповіщувачах)

 

2. Джерело альфа- плутоній-238 активністю до випромінювання: 9,2 х 10 (в ступ. 7) Бк

тип “Альфа” використовується у пожежних і димових

        оповіщувачах)

 

3. Джерело америцій-241 активністю

        АМ1SD1                      24 х 10 (в ступ. 3) Бк

        (використовується у

        димових оповіщувачах)

 

4. Джерело СКНА-22-2А прометій-147 активністю

        (використовується в бета-   7,4 х 10 (в ступ. 5) Бк

        розрядниках агрегата

        запалення

        авіадвигунів Р-22)

 

5. Джерело РМ1Н1 прометій-147

        (використовується для

        вимірювання рівня пилу та

        забруднення)

 

6. Радіолюмінісцентний тритій світлосклад постійної дії марки “ПС"

7. Тритієві світлознаки в тритій арматурі замовника

8. Тритієві світлознаки тритій

        (армовані)

 

До розділу 7 включено вироби з радіонуклідними ДІВ за умови неперевищення їх активності 20 рівнів, передбачених для звільнення від регулюючого контролю ДІВ (за сумарною активністю).

Використання пожежних і димових оповіщувачів, сигналізаторів диму, що комплектуються радіонуклідними ДІВ згідно з позиціями 1-2, активність яких більша ніж передбачено для звільнення діяльності від ліцензування (за сумарною активністю), може бути звільнено від ліцензування після реєстрації в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (після введення Регістра в дію).

Розділ 8 Перелік генеруючих пристроїв медичного призначення, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування

------------------------------------------------------------------

Позиція |           Назва приладу (пристрою, установки)

------------------------------------------------------------------

1. Апарат рентгенівський флюорографічний пересувний

         (перевізний) "Індіарс-П"

 

2. Апарат рентгенівський флюорографічний пересувний

         (перевізний) з цифровою обробкою зображення АРПЦОЗ

 

3. Апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний цифровий 12ФК1

4. Апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12Ф9 “Україна"

5. Апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний з

         цифровою обробкою зображення 12Ф7.Ц03 (модернізований)

 

6. Апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний “Серіомета 7"

7. Апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12Ф7

8. Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний

         стаціонарний  "Cranex"  (моделі  "Cranex  2,5+",  "Cranex

         3+Ceph", "Cranex Tome Ceph")

 

9. Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) панорамний стаціонарний IMD 12

10. Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний стаціонарний “Авантекс ДЦ"

11. Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний стаціонарний цифровий “Orthophos"

12. Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний стаціонарний “Spherax 70 KV Radiografico"

13.      Апарат рентгенівський     стоматологічний      панорамний

         стаціонарний "Planmeca Proline" (моделі "Planmeca Proline

         EC" та "Planmeca Proline CC")

 

14.      Апарат рентгенівський   стоматологічний   панорамний   та

         цефалометричний  "Orthoralix  9200"  (моделі  "Orthoralix

         9200 CEPH",  "Orthoralix  9200  Plus",  "Orthoralix  9200

         AEC", "Orthoralix 9200 DPI")

 

15.      Апарат рентгенівський    діагностичний    стоматологічний

         панорамний гострофокусний стаціонарний "Пардус-01"

 

16.      Апарат рентгенівський   стоматологічний   "Searcher   70"

         (моделі "Searcher 70 X 073-WK",  "Searcher 70 DX 073-FM",

         "Searcher 70 DX 073-RK II")

 

17.      Апарат рентгенівський  стоматологічний  (дентальний)  IMD

         300

 

18.      Апарат рентгенівський     стоматологічний    (дентальний)

         "Odontorama PC 100"

 

19.      Апарат рентгенівський    стоматологічний     (дентальний)

         "Oralix AC"

 

20.      Апарат рентгенівський     стоматологічний    (дентальний)

         "Prostyle Intra"

 

21.      Апарат рентгенівський стоматологічний "Prodental Pro  70"

         (моделі  "Prodental  Pro  70  Intra" та "Prodental Pro 70

         Plus")

 

22.      Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний)  "Irix

         70 Elitys"

 

23.      Апарат рентгенівський     стоматологічний    (дентальний)

         "Oralіx AC" (моделі "Oralix AC 53030101 WW",  "Oralix  AC

         53030111   WW",  "Oralix  AC  53030121  WW",  "Oralix  AC

         53030131  WW",  "Oralix  AC  53030151  WW",  "Oralix   AC

         53030171   WW",  "Oralix  AC  53030261  WW",  "Oralix  AC

         53030271 WW")

 

24.      Апарат рентгенівський    стоматологічний     (дентальний)

         "Ortoslice"  (моделі "Ortoslice OS 500","Ortoslice OS 500

         C","Ortoslice OS 500 P",  "Ortoslice OS 1000", "Ortoslice

         OS  1000  E",  "Ortoslice OS 1000 C",  "Ortoslice OS 1000

         CE",  "Ortoslice OS 1000 P",  "Ortoslice OS 1000  EP")  з

цифровою приставкою до них “Digipan Universal"

25.      Апарат рентгенівський     стоматологічний    (дентальний)

         "Minident 65" (модифікація 70)

 

26.      Апарат рентгенівський    стоматологічний    інтраоральний

         "Heliodent Vario"

 

27.      Апарат рентгенівський    стоматологічний    інтраоральний

         "Image-X System"

 

28.      Апарат рентгенівський    стоматологічний    інтраоральний

         "Xgenus"

 

29.      Апарат рентгенівський    стоматологічний    інтраоральний

         "Xgenus DC"

 

30.      Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний  "765

         DC"

 

31.      Обладнання рентгенографічне  маммографічне  "Alpha  ST2",

         "Alpha RT", "Performa", "Diamond MGX-2000"

 

32.      Установка рентгенівська    маммографічна     універсальна

         "Mammomat" (моделі "Mammomat 3000 Nova", "Mammomat 1000")

 

33.      Установка рентгенівська панорамна "Planmeca ProMax"

 

34.      Система рентгенівська  інтраоральна для радіографії зубів

         та  щелеп  "Heliodent"  з   системою   цифрової   обробки

         зображення "Sidexis"

 

35.      Комплекс рентгенівський     флюорографічний    пересувний

         цифровий КРФ-112

 

36.      Комплекс рентгенівський флюорографічний КРФ-111

 

37.      Комплекс рентгенівський маммографічний цифровий "Мадис"

 

 

До розділу 8 включено генеруючі пристрої медичного призначення, що дозволені для застосування в медичній практиці, зареєстровані в установленому законодавством порядку та відповідають таким умовам:

дози випромінювання на робочих місцях персоналу категорії А не перевищують 0,4 мЗв на тиждень, 20 мЗв на рік, 11,8 мкЗв на годину;

потужність дози випромінювання на відстані 100 сантиметрів від фокусної точки у всіх напрямках, крім напрямку цільового опромінення, не більше ніж 0,25 мГр/год. — для дентальних рентгенівських апаратів, 0,87 мГр/год. — для рентгенівських апаратів (крім маммографічних).

{  Перелік  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановами КМ N 74

(  74-2005-п  )  від  21.01.2005,  N  1382  (  1382-2006-п  )  від

04.10.2006 }

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/med/12_65.html


Попередня статтяНаступна стаття


Коментарі

24.06.2009 21:19, Иван
В/вказ. документ в разі отрим. ліцензії дає право на суд. позов до організації, яка її видала на основі останніх кількох рядків, бо згідно РНБУ та Сан. правил з
єкспл. р-каб, річна макс. доза- 20 мзв, за перевищ.-мат. комп.
Також в Сан. нормах вказ. перелік док, без яких робота р-каб.
заборонена. Будь яке захворюв. можна звьязати з перевищ. дозою і подати судовий позов, бо ліцензія підтверджує детермінований радіац. єфект. Ліцензуймося і отримаєм гроші! Хвороб у нас хвате!

23.07.2009 22:21, Константин
У меня проблема если не страшней, то абсурдней.
Я – «рентгенщик». Являюсь достаточно известной и авторитетной личностью
Но, к сожалению, не имею своего предприятия. Приходится своё умение предлагать другим. По-разному было. Но последние пять лет было всем удовлетворительно.
И вдруг наезд СБУ.
Оказывается, что я на протяжении многих лет занимался не гуманитарной, а преступной деятельностью.
Работал без лицензии.

23.07.2009 22:23, Константин
У меня проблема если не страшней, то абсурдней точно.
Я по профессии своей – «рентгенщик». Это тот, кто занимается ремонтом медицинского рентген оборудования. Стаж работы лет тридцать, не меньше.
Имею и техническое В/О, и разные всякие бумажки от разных производителей разного рентген оборудования.

23.07.2009 22:24, константин
Являюсь достаточно известной и авторитетной личностью в определённых кругах.
Но, к сожалению, не имею своего предприятия. Приходится своё умение предлагать другим. По-разному было. Но последние пять лет было всем удовлетворительно.
И вдруг наезд СБУ.

23.07.2009 22:25, константин
Оказывается, что я на протяжении многих лет занимался не гуманитарной, а преступной деятельностью.
Работал без лицензии.
Сначала наехали на контору работодателя, а они естественно на меня.
Ведь я должен был знать, что ремонт рентген аппарата без лицензии – есть преступление.

23.07.2009 22:27, константин
А я не знал.
Просто ремонтировал. Вру, не просто - за деньги.
Но это не преступление.
Кто может помочь юридически, прошу помочь.

Мои контакты, пока не в тюрьме:
Почта: cmeh@rambler.ru
Тел: 331-75-51
Константин Маркович.
Жду.
Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"