Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XІІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, МЕДИЦИНИ

Масаж хворих ліцензується, а масаж здорових людей – ні

Відповідно до пункту 24 статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” господарська діяльність з медичної практики підлягає ліцензуванню. На думку Мінохорони здоров’я підприємницька діяльність з лікувального масажу, який застосовується при лікуванні хворих людей, відноситься до медичної практики і відповідно до вимог Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” підлягає ліцензуванню. В той же час інші види масажу ліцензуванню – не підлягають ! Але такого розподілу масажу на ліцензований та неліцензовний законодавством не передбачено.

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва в Листі від 04.11.2004 р. № 7706 повідомляє про те, що він листом від 21.09.2004 N 6435 звернувся до Міністерства охорони здоров’я України за роз’ясненнями чи відноситься господарська діяльність по виконанню масажу до господарської діяльності з медичної практики, яка відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” підлягає ліцензуванню.

 Відповідно до  листа  МОЗ  від  05.10.2004  N  3.08-19/877  в медичній практиці масаж - це механічна дія на тканини за допомогою спеціальних навичок та прийомів.  Розрізняють наступні види масажу - лікувальний (застосовують при різних захворюваннях), гігієнічний (застосовують    для   оздоровлення   організму   і   профілактики захворювань),  косметологічний,   як   підвид   гігієнічного,   та спортивний (для покращання функціональної діяльності м'язів).

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених спільним наказом Держпідприємництва та МОЗ від 16.02.2001 N 38/63, зареєстрованого в Мін’юсті 02.03.2001 N 189/5380, мають право на отримання ліцензії на надання медичної практики з лікувального масажу спеціалісти, що мають відповідну середню медичну спеціальну освіту (медична сестра, фельдшер та акушерка) і пройшли спеціалізацію з лікувального масажу, а також випускники вищих учбових закладів з фізичної культури, які пройшли спеціалізацію з лікувального масажу.

Але все це було правдою до появи Наказу Держпідприємництва від 15.02.02 р. №23-57, яким було вилучено з Ліцензійних умов Перелік дозволених видів медичної практики за спеціальностями з його спеціальністю з масажу «Медична сестра з масажу”. І тепер немає жодної підстави з метою ліцензування ділити масаж на лікувальний та інший. Або мусить ліцензуватися будь-який масаж, або жоден. В кінці кінців масаж століттями роблять в будь-які гарній сауні чи бані без ліцензій і хворим і здоровим. В кінці кінців чіткої межі між лікувальним та гігієнічним масажем не знайде навіть МОЗ

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛИСТ

                  15.05.2008  N 21-30-33-24/288

 

Щодо деяких роз’яснень з питань ліцензування

                             (Витяг)

     <...>

Підприємницька діяльність з лікувального масажу, який застосовується при лікуванні хворих людей, відноситься до медичної практики і відповідно до вимог Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” підлягає ліцензуванню.

Право на здійснення такої діяльності надається особам, які мають відповідну освіту, визначену Наказом МОЗ України від 25.12.92 р. N 195 “Про затвердження переліку вищих і спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю”, після проходження курсів спеціалізації та підвищення кваліфікації кожні 5 років.

Діяльність по виконанню інших різновидностей масажу не ліцензується, оскільки передбачає роботу зі здоровими людьми (спорткомплекс, басейни, сауни тощо).

Повідомляємо також, що відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності. Наймання фізичною особою за трудовою угодою лікарів-спеціалістів, які не мають ліцензії МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики, вважається передачею ліцензії.

Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності відповідно до статті 21 зазначеного Закону є підставою для анулювання ліцензії.

За провадження господарської діяльності без ліцензії суб’єкти господарювання несуть фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Заступник директора Департаменту Л.Коновалова

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

                        04.11.2004  N 7706

Про надання роз’яснень щодо ліцензування видів господарської діяльності

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув лист від 06.09.2004 року N 464 ТОВ “Комерційний інформаційно-рекламний центр “СЕНС” щодо ліцензування курсової форми навчання, а також різновидів масажу (наприклад, боді-масаж, тайський масаж тощо) та повідомляє.

Відповідно до статті 2 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ліцензування діяльності у сфері освіти здійснюється згідно із законом, що регулює відносини у цій сфері, зокрема, Законом України “Про освіту”.

Міністерством праці та соціальної політики України спільно з Міністерством освіти і науки України листом від 06.04.2004 року N 03-3/2989-021-14 надані роз’яснення щодо

ліцензування підприємств та організацій, що здійснюють професійне навчання кадрів на виробництві.

Відповідно до пункту 5 Порядку ліцензування освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 року N 1380, послуги щодо первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників підлягають ліцензуванню за умови, що відповідні професії включено до Державного класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту від 27 липня 1995 р. N 257.

Ліцензування підприємств, установ та організацій, що надають послуги у сфері професійно-технічної освіти, проводиться з урахуванням специфіки навчання та за умови видачі особам, які навчаються, документа про освіту державного зразка.

Ліцензування професійного навчання кадрів на виробництві здійснюється за підрозділами класифікаційних угрупувань професій. Після отримання ліцензії в установленому порядку підприємства (установи, організації), які здійснюють професійне навчання кадрів на виробництві, матимуть право проводити підготовку за всіма професіями, що входять до даного підрозділу класифікаційних угрупувань професій.

За умови організації на підприємстві індивідуального професійно-технічного навчання отримувати ліцензію не обов’язково. В цьому випадку, після завершення навчання, відповідні записи про професійно-технічне навчання робітників вносяться в трудову книжку працівника.

Стосовно ліцензування діяльності по виконанню масажу та його різновидів повідомляємо наступне.

Згідно зі статтею 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності зокрема, як медична практика.

     Постановою  Кабінету  Міністрів України від 14.11.2000 N 1698

( 1698-2000-п )   "Про затвердження переліку органів ліцензування"

органом ліцензування із зазначеного виду господарської  діяльності

визначено Міністерство охорони здоров'я України.

Державний комітет України з питань регуляторної політики та та підприємництва листом від 21.09.2004 N 6435 звернувся до Міністерства охорони здоров’я України за роз’ясненнями чи відноситься господарська діяльність по виконанню масажу до господарської діяльності з медичної практики, яка відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” підлягає ліцензуванню.

     Відповідно до  листа  МОЗ  від  05.10.2004  N  3.08-19/877  в

медичній практиці масаж - це механічна дія на тканини за допомогою

спеціальних навичок та прийомів.  Розрізняють наступні види масажу

- лікувальний (застосовують при різних захворюваннях), гігієнічний

(застосовують    для   оздоровлення   організму   і   профілактики

захворювань),  косметологічний,   як   підвид   гігієнічного,   та

спортивний (для покращання функціональної діяльності м'язів).

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених спільним наказом Держпідприємництва та МОЗ від 16.02.2001 N 38/63, зареєстрованого в Мінюсті 02.03.2001 N 189/5380, мають право на отримання ліцензії на надання медичної практики з лікувального масажу спеціалісти, що мають відповідну середню медичну спеціальну освіту (медична сестра, фельдшер та акушерка) і пройшли спеціалізацію з лікувального масажу, а також випускники вищих учбових закладів з фізичної культури, які пройшли спеціалізацію з лікувального масажу.

Заступник Голови К.Ткач

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/med/12_63.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"