Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XІІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, МЕДИЦИНИ

ЧИНОВНИКИ ВІДПОЧИВАЮТЬ ТА ЛІКУЮТЬСЯ ОКРЕМО. ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ, ВИКОНАВЧОЇ ТА СУДОВОЇ ВЛАДИ СПЛАЧУЮТЬ ЛИШЕ 30 ВІДСОТКІВ ВАРТОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ?

Не секрет, що українські чиновники мають окремі баз та пансіонати, окремі відомчі медичні заклади як в старі радянські часи. Але жодним Законом не передбачена така винятковість українських чиновників над українськими громадянами. Тому навіть був Проект Закону України "Про впорядкування в Україні питань утримання посадових осіб всіх гілок влади у відповідності до норм діяльності правової та демократичної держави" від 29 вересня 2004 року за N 6201, внесений народним депутатом Л. Черновецьким, Але він був відхилений Верховною Радою, як групою вищих українських чиновників зі зрозумілих причин… Цей законопроект

Законопроект передбачав протягом п'яти місяців з моменту прийняття цього проекту акціонувати та приватизувати підприємства, відомчі заклади відпочинку, які знаходяться в розпорядженні Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого арбітражного суду України, Генеральної прокуратури України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Відомчі медичні заклади, які знаходяться у складі вищевказаних державних органів влади протягом двох місяців з моменту прийняття цього Закону, передати Міністерству охорони здоров'я України.

Пропонувалося скасувати всі нормативні акти України (в тому числі - з грифом "для службового користування", "таємно" та "цілком таємно"), якими посадовим особам вищезазначених органів законодавчої, виконавчої та судової влади у зв'язку з призначенням їх на певні посади встановлені будь-які особисті пільги та привілеї.

Потім цей почин перейняв Міністр фінансів України Віктор Пинзеник, який в Повідомленні Мінфіну 22.04.2006 запропонував усунення привілею вищих посадових осіб держави, окремих категорій працівників та пенсіонерів органів законодавчої, виконавчої та судової влади щодо пільгового користування ними державними дачами.

Виявляється, діючими розпорядженнями Кабінету Міністрів передбачено, що працівники органів законодавчої, виконавчої та судової влади, згідно з переліками посад, що визначаються Верховною Радою, Президентом і Кабінетом Міністрів, а також відповідні категорії пенсіонерів, сплачують лише 30 відсотків вартості комунальних послуг. Нажаль, ці розпорядження у загальному доступ недоступні.

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

22.04.2006

Міністр фінансів Віктор Пинзеник підписав 20 квітня та подав на розгляд Кабінету Міністрів проект розпорядження про усунення привілею вищих посадових осіб держави, окремих категорій працівників та пенсіонерів органів законодавчої, виконавчої та судової влади щодо пільгового користування ними державними дачами.

Діючими розпорядженнями Кабінету Міністрів передбачено, що працівники органів законодавчої, виконавчої та судової влади, згідно з переліками посад, що визначаються Верховною Радою, Президентом і Кабінетом Міністрів, а також відповідні категорії пенсіонерів, сплачують лише 30 відсотків вартості комунальних послуг. Запропонований Міністерством фінансів проект розпорядження Кабміну передбачає скасувати дію зазначених вище розпоряджень КМУ і встановити, що з 1 червня 2006 року особи, які користуються приміщеннями в будинках відпочинку Державного управління справами, здійснюють оплату за їх використання та за послуги, які їм надаються, у розмірах, встановлених згідно з чинним законодавством.

 [an error occurred while processing this directive]

Проект

вноситься народним депутатом України
Черновецьким Л. М. (в\о 212) 


 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про впорядкування в Україні питань утримання посадових осіб всіх гілок влади у відповідності до норм діяльності правової та демократичної держави

В умовах багаторічної стабільності кризових явищ в економіці України, загострення у суспільстві соціальних проблем (жебрацькі пенсії, безробіття, бездомні громадяни та безпритульні діти, загрозливий ріст найнебезпечніших хвороб тощо), наявність в Україні нічим морально не виправданих пільг та привілеїв для посадових осіб всіх гілок влади є ганебним рудиментом тоталітарної системи минулого. Настав час скасувати чиновницькі пільги та привілеї, привести практику утримання посадових осіб всіх гілок влади у відповідність до норм діяльності правової та демократичної держави.

Верховна Рада України постановляє:

1. Протягом п'яти місяців з моменту прийняття цього Закону у встановленому чинним законодавством порядку акціонувати та приватизувати підприємства, відомчі заклади відпочинку, які знаходяться в розпорядженні Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого арбітражного суду України, Генеральної прокуратури України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

2. Скасувати всі нормативні акти України (в тому числі - з грифом "для службового користування", "таємно" та "цілком таємно"), якими посадовим особам вищезазначених органів законодавчої, виконавчої та судової влади у зв'язку з призначенням їх на певні посади встановлені будь-які особисті пільги та привілеї.

3. Відомчі медичні заклади, які знаходяться у складі державних органів влади, зазначених у пункті першому цього Закону, протягом двох місяців з моменту прийняття цього Закону передати Міністерству охорони здоров'я України.

4. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з моменту прийняття цього Закону розробити та подати до Верховної Ради України для затвердження Програму використання коштів, отриманих від акціонування та приватизації зазначеного у пункті 1 Закону майна, з метою погашення боргу держави громадянам України, які внаслідок знецінення втратили грошові заощадження, вкладені в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР.

5. Комітету Верховної Ради України з питань бюджету протягом місяця по закінченню процесу акціонування та приватизації опрацювати матеріали щодо виконання цього Закону та доповісти Верховній Раді України про його виконання.

6. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів

З метою економії коштів державного і місцевих бюджетів, максимального скорочення бюджетних витрат на будівництво та утримання не запланованих в установленому порядку об'єктів, надання невиправданих пільг і переваг, посилення боротьби із корупцією, надмірностями в користуванні державним майном, створення на цій основі додаткових джерел підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення постановляю:

1. Кабінету Міністрів України, Національному банку України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, представникам держави у господарських товариствах, у яких є частка державного майна, забезпечити ретельний аналіз причин, що стримують виконання Указу Президента України від 28 лютого 1997 року N 187 "Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни" та встановити суворий контроль за неухильним додержанням його вимог.

2. Кабінету Міністрів України, Генеральній прокуратурі України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Державній податковій адміністрації України, Державній митній службі України, іншим центральним органам виконавчої влади вжити додаткових ефективних і конкретних заходів щодо боротьби з корупцією, хабарництвом і пов'язаними з ними протиправними діями, притягнення винних до передбаченої законодавством відповідальності, усунення причин та умов, що сприяють вчиненню таких злочинів, неухильного виконання вимог законодавства стосовно боротьби з цим злом, координації зусиль органів виконавчої влади щодо його викорінення.

3. Заборонити придбання для посадових осіб державних органів, державних комерційних банків, державних підприємств, установ, організацій, а також для членів їх сімей не передбачених у встановленому порядку пільгових путівок до санаторіїв і будинків відпочинку, туристичних путівок, встановлення пільг в оплаті інших соціальних послуг за рахунок державних коштів.

Зобов'язати представників держави в господарських товариствах, у яких є частка державного майна, запроваджувати зазначений порядок придбання путівок, сплати інших соціальних послуг для посадових осіб в господарських товариствах.

4. Кабінету Міністрів України, Національному банку України у двомісячний строк внести відповідні зміни до своїх рішень, які встановлюють пільги і привілеї посадовим особам у забезпеченні санаторно-курортним, іншими формами обслуговування, а також підготувати пропозиції щодо скасування таких пільг і привілеїв, установлених законами України, в тому числі для народних депутатів України і депутатів місцевих рад, працівників Національного банку України, державних комерційних банків, посадових осіб інших державних органів. 

5. Кабінету Міністрів України розробити комплекс заходів, які б, зокрема, передбачали:

прискорення розроблення пропозицій щодо утворення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та його територіальних органів, а також заходів щодо додержання встановлених законом строків розгляду заяв про ліцензування господарської діяльності, одержання різного роду дозволів, усунення тяганини під час розгляду таких заяв та штучних перешкод в одержанні ліцензій і дозволів;

рішучу боротьбу з марнотратством, незаконним витрачанням державних коштів на непередбачені кошторисами цілі, запровадження відповідальності за порушення встановлених обмежень і заборон у цій сфері;

єдину граничну суму витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами та підприємствами, установами і організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів, а також господ арськими товариствами, у яких є частка державного майна;

визначення і запровадження механізму контролю за відповідністю задекларованих доходів державних службовців, інших осіб їх фінансовим та іншим матеріальним витратам, а також підготовку, у разі необхідності, законопроектів щодо внесення змін до відповідних актів законодавства з цих питань;

перегляд і суттєве скорочення переліку осіб, які користуються на пільгових умовах державними дачами, а також стільниковим і спеціальним зв'язком;

уніфікацію посадових окладів (тарифних ставок) працівників державних органів усіх рівнів, які займають схожі за характером роботи посади або виконують однакові обов'язки;

скорочення витрат з державного бюджету, а також коштів державних підприємств і господарських товариств, у яких є частка державного майна, на закордонні відрядження, а також здійснення контролю за кількістю таких відряджень і числом їх учасників, ефективністю закордонних поїздок та запровадженням їх результатів у життя;

суттєве скорочення будівництва, реконструкції і ремонту будівель і споруд для невиробничих потреб та витрат на утримання об'єктів соціальної сфери за рахунок бюджетних коштів, коштів державних підприємств та господарських товариств, у яких є частка державного майна, жорсткий контроль за цими витратами;

перегляд та скорочення з 1 січня 2001 року кількості автомобілів для обслуговування посадових осіб державних органів не менш як на 20 відсотків.

6. Кабінету Міністрів України, Національному банку України, Фонду державного майна України разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у тримісячний строк:

забезпечити виявлення та інвентаризацію майна, що перебуває у віданні центральних і місцевих органів виконавчої влади, Національного банку України, інших державних органів, державних підприємств, установ, організацій, господарських товариств, у яких є частка державного майна, та не належить до безпосередньої виробничої діяльності зазначених суб'єктів управління та господарювання і може бути відчужено, звернувши особливу увагу на об'єкти незавершеного будівництва, законсервовані, невикористовувані машини і обладнання, а також об'єкти соціальної сфери (готелі, санаторії, профілакторії, будинки відпочинку, спортивні споруди тощо);

проаналізувати з урахуванням вимог жорсткого режиму економії доцільність використання зазначеного майна та вирішити питання його продажу протягом 2001 року на конкурсних засадах із залученням державної акціонерної компанії "Національна мережа аукціонних центрів".

7. Кабінету Міністрів України, Національному банку України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, представникам держави у господарських товариствах, у яких є частка державного майна, забезпечити спрямування заощаджених в результаті вжитих заходів коштів на першочергове погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, підвищення рівня заробітної плати низькооплачуваних категорій працівників, поліпшення фінансування закладів охорони здоров'я, будинків престарілих, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, пенітенціарних установ.

8. Кабінету Міністрів України, Національному банку України, Державній податковій адміністрації України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, представникам держави у господарських товариствах, у яких є частка державного майна, вжити заходів щодо виявлення та усунення фактів надмірних витрат власників і керівників приватних підприємств і господарських товариств на утримання управлінського апарату, його соціальне обслуговування, будівництво, придбання, ремонт і утримання дорогих офісів, об'єктів відпочинку розваг і оздоровлення, дорогих автомобілів, систем і апаратів зв'язку, закордонні відрядження, проведення пре зентаційних заходів за умов невиплат заробітної плати працівникам, утримання її нижче середнього в галузях економіки рівня, неплатежів до бюджету і Пенсійного фонду України.

9. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін опрацювати та внести у встановленому порядку законопроект про запровадження прийнятих у світовій практиці соціальних пропорцій у розподілі доходів та видатків приватних підприємств і господарських товариств між їх власниками та найманими працівниками, в тому числі, на утримання і обслуговування управлінського персоналу, інженерно-технічних працівників.

10. Кабінету Міністрів України доповідати про хід реалізації вимог цього Указу щоквартально.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
16 листопада 2000 року
N 1242/2000 

  

 

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/med/12_32.html


Попередня статтяНаступна статтяNotice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"